Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
63 lines (50 sloc) 2.89 KB

Tetra

Tetra je radiová síť. Mimojiné využíváná HMP pro potřeby MP, DPP...

HW

K jejímu poslechu potřebujeme RTL-SDR, tedy nějaký DVBT+FM usb dongle. Stojí 250-400 Kč. My samozřejmě nepotřebujeme dalkové ovládání. Já osobně používám Realtek RTL2832U.

Návod

 1. Nainstalujeme závislosti:

  • sudo dnf install libosmocore gnuradio gr-osmosdr python3 python2
 2. Nainstalujeme tetra-listener:

  • git clone https://github.com/itds-consulting/tetra-listener.git
  • cd tetra-listener
  • git submodule init
  • git submodule update
  • ./build.sh
 3. Nainstalujeme tetra-multiframe-sds:

  • git clone https://github.com/itds-consulting/tetra-multiframe-sds.git
  • cd tetra-multiframe-sds
  • cp tetra-listener.patch ../tetra-listener/
  • cp osmo-tetra.patch ../tetra-listener/osmo-tetra/
  • cd ../tetra-listener
  • git apply tetra-listener.patch
  • cd osmo-tetra/ && git apply osmo-tetra.patch && cd ..
  • ./build.sh
 4. Konfigurace

  • cd tetra-listener/radio-tetra
  • cp config.sh config.sh.bak
  • zeditujeme config.sh:
   • STREAMS počet streamů, doporučuji 25-30
   • TUNE_FREQ=424400e3 dle měření antény
   • TUNE_PPM=36 dle měření antény
  • občas je třeba změnit tetra-multiframe-sds/config.py, kde jsou 2 verze tshark příkazu
 5. Provoz v terminálech spustíme:

  • tshark -i lo
  • tetra-listener/radio-tetra/tetra.sh
  • tetra-multiframe-sds/sds-parser.py -p /tmp/fifos
  • tetra-listener/radio-tetra/tetra-inotify.sh
 6. Data jsou ukládána:

  • ~/tetra-rec (formát ogg)
  • tetra-multiframe-sds/sds.db
   • schéma tabulky zobrazíme: sqlite3 sds.db .schema
   • čili s tím můžeme pracovat v sqlite: sqlite3 sds.db 'select * from sds;
   • zajímavý je též sloupec DS_T4_TRANSFER_USER_DATA_ASCII_INDEX, který udává míru textu v SDS