Skip to content
This repository has been archived by the owner. It is now read-only.

Kortforsyningen knap til QGIS, som gør det nemmere at tilføje wms fra kortforsyningen. Kode til kompilering af Qgis knap til visning af Kortforsyningens services. Knappen distribueres i Qgis' officielle plugin reposistory som tilgås gennem Qgis

master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kortforsyningspluginet til QGIS 2

Et plugin til QGIS 2 (fx 2.14, 2.18), der gør det let at tilføje lag fra kortforsyningen til QGIS. Pluginet kan hentes direkte fra QGIS gennem det officielle repository, eller kan downloades her fra GitHub.

Fejl rapporteres i issue tracker

Kortforsyningspluginet til QGIS 3

Kortforsyningspluginet findes også til QGIS 3. Dette har sit eget GitHub repository.

Til udvikling

Det er nødvendigt at oversætte qgis resource filerne førend pluginnet overhovedet lader sig loade i QGIS. Kør derfor make én gang. Herefter kan man med fordel symlinke fra sit git repo til ~/.qgis2/python/plugins.

ln -s ~/Code/qgis-kf-knappen/Kortforsyningen ~/.qgis2/python/plugins

About

Kortforsyningen knap til QGIS, som gør det nemmere at tilføje wms fra kortforsyningen. Kode til kompilering af Qgis knap til visning af Kortforsyningens services. Knappen distribueres i Qgis' officielle plugin reposistory som tilgås gennem Qgis

Resources

Packages

No packages published