Skip to content
Permalink
Browse files

Update the Danish translation of mythweb.

Patch by Martin Bantz, thanks Martin.

Fixes #10229.
  • Loading branch information
kenni committed Dec 31, 2011
1 parent ffe7c54 commit 73fb3b2c2e54be3e60c4a14f99426013a66482c7
Showing with 25 additions and 10 deletions.
  1. +25 −10 modules/_shared/lang/Danish.lang
@@ -92,11 +92,11 @@
"Admin Key"
Administrator kode
"Advanced"
Advanceret
Avanceret
"Advanced Options"
Avancerede indstillinger
"Advanced Search"
Advanceret søgning
Avanceret søgning
"airdate"
udsendelsesdato
"Airdate"
@@ -288,6 +288,7 @@
"Closed Captioning"
Undertekster
"color"
farve
"Commands"
Kommandoer
"Commands:"
@@ -451,6 +452,7 @@
"Error"
Fejl
"Error contacting server to retrieve metadata."
Fejl ved hentning af metadata fra server
"error: playgroup $1 exists"
fejl: afspilningsgruppen $1 eksisterer
"Errored"
@@ -614,18 +616,18 @@
"info:never record"
Optag aldrig denne udsendelse.
"Insert"
Insert
Indsæt
"Internet Reference #"
"Jump"
"Jump Points"
Hoppe punkter
Menu genveje
"Jump to"
Gå til
"Jump To"
Gå Til
"JumpPoints Editor"
Menu genveje
Redigér menugenveje
"Key Bindings"
Tastatur genveje
"Key bindings"
@@ -690,6 +692,7 @@
"Logs"
Logs
"Look up Metadata"
Hent metadata
"Low Space"
Lidt plads
"Manual"
@@ -701,8 +704,11 @@
"Max star rating for movies"
Maksimalt antal stjerne for film
"Metadata Home Page"
Metadata hjemmeside
"Metadata Lookup"
Metadata opslag
"Metadata Lookup Error"
Fejl ved metadataopslag
"minutes"
minutter
"Missing Cover"
@@ -722,7 +728,7 @@
"Monday"
Mandag
"Mono"
Mone
Mono
"More"
Mere
"more"
@@ -811,6 +817,7 @@
"No matching programs found."
Ingen matchende programmer fundet.
"No metadata results found."
Ingen metadata fundet.
"No Public Playlists"
Ingen tilgængelige afspilningslister
"No recording schedules have been defined."
@@ -838,13 +845,15 @@
"Off"
Fra
"OK"
OK
"Only a certain channel number"
Kun et bestemt kanal nummer
"Only channels marked as commercial free"
Kun reklamefrie kanaler
"Only channels that carry a specific station"
Kun kanaler der har en specifik station
"Only display favorite channels"
Vis kun favoritkanaler
"Only match commercial-free channels"
Find kun reklamefrie kanaler
"Only match HD programs"
@@ -868,7 +877,7 @@
"Originally aired between"
Oprindeligt sendt mellem
"Override"
Overskriv
Tilsidesæt
"Page Down"
Page Down
"Page recorded programs"
@@ -938,7 +947,9 @@
"Playlists"
Afspilningslister
"Please enter an IMDB number or a title to do another search"
Indtast IMDB nummer eller titel for at søge igen
"Please wait for the pending AJAX request"
Afventer AJAX forespørgsel
"Plot"
Plot
"Plot:"
@@ -948,7 +959,7 @@
"Possible conflicts"
Mulige konflikter
"Possible conflicts with this show"
Mulige konflikpoter med denne udsendelse
Mulige konflikter med denne udsendelse
"Power"
Super
"Power Search"
@@ -1240,10 +1251,13 @@
"Searches will be performed against the title of all TV shows"
Søgningen vil gennemgå alle titler på alle udsendelser
"Seas/Ep"
Sæs/Epi
"Season"
Sæson
"Select the correct show"
Vælg den korrekte udsendelse
"Server returned invalid data when attempting to retrieve metadata."
Serveren svarede med ugyldige data ved metadata opslag
"Server Statistics"
Server statistik
"Set Host"
@@ -1298,6 +1312,7 @@
"Songs Rated"
Bedømte sange
"Sorry, but you cannot add this playlist as it would create a circular dependency."
Playlisten kan ikke tilføjes da det vil skabe en cirkulær afhængighed.
"sortby_channum"
Sorter efter kanal nummer i stedet for kaldenavn
"sourceid"
@@ -1325,7 +1340,7 @@
"Status Bar"
Status linie
"Stereo"
Steroe
Stereo
"Still Recording: Edit"
Optager stadig: Rediger
"Stopping"
@@ -1574,7 +1589,7 @@
"Yes"
Ja
"Yesterday"
Igår
I går
"You are missing a php extension for mysql interaction. Please install php-mysqli or similar"
Du manger en PHP-udvidelse til MySQL. Installer venligst php-mysqli eller lignende
"You must be running at least php 5.3 to use this program."

0 comments on commit 73fb3b2

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.