Browse files

Update the Danish translation of mythweb.

Patch by Martin Bantz, thanks Martin.

Fixes #10229.
  • Loading branch information...
1 parent ffe7c54 commit 73fb3b2c2e54be3e60c4a14f99426013a66482c7 @kenni kenni committed Dec 31, 2011
Showing with 25 additions and 10 deletions.
  1. +25 −10 modules/_shared/lang/Danish.lang
View
35 modules/_shared/lang/Danish.lang
@@ -92,11 +92,11 @@
"Admin Key"
Administrator kode
"Advanced"
- Advanceret
+ Avanceret
"Advanced Options"
Avancerede indstillinger
"Advanced Search"
- Advanceret søgning
+ Avanceret søgning
"airdate"
udsendelsesdato
"Airdate"
@@ -288,6 +288,7 @@
"Closed Captioning"
Undertekster
"color"
+ farve
"Commands"
Kommandoer
"Commands:"
@@ -451,6 +452,7 @@
"Error"
Fejl
"Error contacting server to retrieve metadata."
+ Fejl ved hentning af metadata fra server
"error: playgroup $1 exists"
fejl: afspilningsgruppen $1 eksisterer
"Errored"
@@ -614,18 +616,18 @@
"info:never record"
Optag aldrig denne udsendelse.
"Insert"
- Insert
+ Indsæt
"Internet Reference #"
"Jump"
"Jump Points"
- Hoppe punkter
+ Menu genveje
"Jump to"
Gå til
"Jump To"
Gå Til
"JumpPoints Editor"
- Menu genveje
+ Redigér menugenveje
"Key Bindings"
Tastatur genveje
"Key bindings"
@@ -690,6 +692,7 @@
"Logs"
Logs
"Look up Metadata"
+ Hent metadata
"Low Space"
Lidt plads
"Manual"
@@ -701,8 +704,11 @@
"Max star rating for movies"
Maksimalt antal stjerne for film
"Metadata Home Page"
+ Metadata hjemmeside
"Metadata Lookup"
+ Metadata opslag
"Metadata Lookup Error"
+ Fejl ved metadataopslag
"minutes"
minutter
"Missing Cover"
@@ -722,7 +728,7 @@
"Monday"
Mandag
"Mono"
- Mone
+ Mono
"More"
Mere
"more"
@@ -811,6 +817,7 @@
"No matching programs found."
Ingen matchende programmer fundet.
"No metadata results found."
+ Ingen metadata fundet.
"No Public Playlists"
Ingen tilgængelige afspilningslister
"No recording schedules have been defined."
@@ -838,13 +845,15 @@
"Off"
Fra
"OK"
+ OK
"Only a certain channel number"
Kun et bestemt kanal nummer
"Only channels marked as commercial free"
Kun reklamefrie kanaler
"Only channels that carry a specific station"
Kun kanaler der har en specifik station
"Only display favorite channels"
+ Vis kun favoritkanaler
"Only match commercial-free channels"
Find kun reklamefrie kanaler
"Only match HD programs"
@@ -868,7 +877,7 @@
"Originally aired between"
Oprindeligt sendt mellem
"Override"
- Overskriv
+ Tilsidesæt
"Page Down"
Page Down
"Page recorded programs"
@@ -938,7 +947,9 @@
"Playlists"
Afspilningslister
"Please enter an IMDB number or a title to do another search"
+ Indtast IMDB nummer eller titel for at søge igen
"Please wait for the pending AJAX request"
+ Afventer AJAX forespørgsel
"Plot"
Plot
"Plot:"
@@ -948,7 +959,7 @@
"Possible conflicts"
Mulige konflikter
"Possible conflicts with this show"
- Mulige konflikpoter med denne udsendelse
+ Mulige konflikter med denne udsendelse
"Power"
Super
"Power Search"
@@ -1240,10 +1251,13 @@
"Searches will be performed against the title of all TV shows"
Søgningen vil gennemgå alle titler på alle udsendelser
"Seas/Ep"
+ Sæs/Epi
"Season"
Sæson
"Select the correct show"
+ Vælg den korrekte udsendelse
"Server returned invalid data when attempting to retrieve metadata."
+ Serveren svarede med ugyldige data ved metadata opslag
"Server Statistics"
Server statistik
"Set Host"
@@ -1298,6 +1312,7 @@
"Songs Rated"
Bedømte sange
"Sorry, but you cannot add this playlist as it would create a circular dependency."
+ Playlisten kan ikke tilføjes da det vil skabe en cirkulær afhængighed.
"sortby_channum"
Sorter efter kanal nummer i stedet for kaldenavn
"sourceid"
@@ -1325,7 +1340,7 @@
"Status Bar"
Status linie
"Stereo"
- Steroe
+ Stereo
"Still Recording: Edit"
Optager stadig: Rediger
"Stopping"
@@ -1574,7 +1589,7 @@
"Yes"
Ja
"Yesterday"
- Igår
+ I går
"You are missing a php extension for mysql interaction. Please install php-mysqli or similar"
Du manger en PHP-udvidelse til MySQL. Installer venligst php-mysqli eller lignende
"You must be running at least php 5.3 to use this program."

0 comments on commit 73fb3b2

Please sign in to comment.