Polska Ciasteczkowa Zgoda to rozszerzenie, które automatycznie zgadza się na politykę ciasteczek/RODO na stronach dostępnych w języku polskim.
Branch: master
Clone or download
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
make_scripts Add Travis Nov 10, 2018
src Accept GDPR on forum.dobreprogramy.pl Jan 30, 2019
updates Accept GDPR on forum.dobreprogramy.pl Jan 30, 2019
.gitignore First version for 🦊 Nov 10, 2018
.travis.yml Update travis.yml Jan 3, 2019
LICENSE Create LICENSE Nov 11, 2018
README.md Update readme Jan 4, 2019

README.md

Polska Ciasteczkowa Zgoda

Rozszerzenie automatycznie akceptujące politykę ciasteczek/RODO na stronach dostępnych w języku polskim. Stanowi ono uzupełnienie Polskich Filtrów Rodo-Ciasteczkowych.

GitHub Releases

GitHub All Releases

Jak zainstalować?

I. FirefoxFirefox/WaterfoxWaterfox

  1. Pobierz najnowszy plik xpi z https://github.com/PolishFiltersTeam/PolishCookieConsent/releases/latest i kliknij zezwól, by zainstalować.
  2. Gotowe! Aktualizacje powinny być automatyczne, więc nie trzeba będzie znowu wchodzić na stronę i pobierać jak będzie nowa wersja.

II. ChromeChrome/ChromiumChromium/VivaldiVivaldi/Opera(Chr)Opera/CentCent /YandexYandex

  1. Pobierz najnowszy plik zip z https://github.com/PolishFiltersTeam/PolishCookieConsent/releases/latest.
  2. Utwórz nowy katalog Rozszerzenia, a w nim katalog PolishCookieConsent.
  3. Wypakuj archiwum zip do katalogu PolishCookieConsent.
  4. Wpisz do paska adresu chrome://extensions i potwierdź Enterem.
  5. Włącz tryb programisty.
  6. Kliknij załaduj rozpakowane, potem wskaż katalog, w którym wypakowałeś(aś) rozszerzenie i kliknij OK.
  7. Gotowe!

Uwaga! W tym przypadku niestety aktualizacje muszą być przeprowadzane ręcznie (pobierz, wypakuj, nadpisz pliki i zrestartuj przeglądarkę).

Jednakże w przypadku posiadania jakiejś dystrybucji Linuksa można też skorzystać ze skryptu, który dodaje automatyczne cotygodniowe sprawdzanie i instalowanie aktualizacji. Oczywiście w takim przypadku, katalog Rozszerzenia powinien być w katalogu domowym (/home/nazwa_użytkownika/) albo ścieżka do rozszerzenia powinna zostać zmieniona w skrypcie. Aby skrypt działał poprawnie, cron powinien być zainstalowany i włączony (np. w Manjaro Linux należy zainstalować pakiet cronie, a następnie wpisać do konsoli systemctl enable --now cronie.service i wykonać punkty 2-3 z forum.manjaro.org/t/how-to-create-a-cron-job-in-manjaro/105).

A jeśli masz Windowsa, to masz 2 możliwości:

a) Możesz pobrać i zainstalować program aktualizujący z github.com/PolishFiltersTeam/PolishCookieConsentUpdater/releases/download/v1.2/PolishCookieConsentUpdater_setup.exe. Do poprawnego działania aktualizatora wymagany jest min. Windows 7 SP1 i .NET Framework 4.7.2 (jeżeli brak, to sam powinien się doinstalować). Po jego zainstalowaniu powinien on co tydzień sam się włączać i aktualizować. Jednakże wszystkie pliki rozszerzenia powinny znajdować się w (C:\Users\NazwaUżytkownika\Rozszerzenia\PolishCookieConsent) albo należy uruchomić aktualizator i kliknąć przycisk Zmień ścieżkę, by zmienić lokalizację rozszerzenia.

b) Możesz skorzystać ze skryptu. Aby to zrobić, należy uruchomić Windows PowerShell (w wersji min. 5.1), a następnie w jego pole wpisać:


Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser -ExecutionPolicy remotesigned
Set-ExecutionPolicy remotesigned
Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process -Force; iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://raw.githubusercontent.com/PolishFiltersTeam/PolishCookieConsent/master/updates/update_PolishCookieConsent_chromium.ps1'))

i wcisnąć Enter. Oczywiście w takim przypadku, katalog Rozszerzenia powinien być w katalogu domowym (C:\Users\NazwaUżytkownika\) albo ścieżka do rozszerzenia powinna zostać zmieniona w skrypcie.

Wymaganą wersję PowerShell 5.1 dla Windows 7 i Windows 8.1 można pobrać z: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=54616. Po zakończeniu instalacji wymagane jest ponowne uruchomienie systemu.

Podziękowania

Polska Ciasteczkowa Zgoda korzysta z otwartoźródłowego kodu następujących projektów (wg. kolejności alfabetycznej):

erosman/HTML-Internationalization

primer/octicons