New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Jak vyřešit zeď? #45

Open
anezkamll opened this Issue Nov 7, 2018 · 6 comments

Comments

Projects
None yet
4 participants
@anezkamll
Contributor

anezkamll commented Nov 7, 2018

Z UML diagramů zůstalo nedořešené téma, jak bude definovaná zeď v rámci efektu políčka.
Otevírám tedy tímto téma k zamyšlení a diskusi.
Souvisí s #22.

@encukou

This comment has been minimized.

Member

encukou commented Nov 8, 2018

Až vyřešíte #22 a #19 a jeden další úkol co na nich závisí, napíšu k tomu něco víc :)

@encukou encukou added the blocked label Nov 20, 2018

@encukou

This comment has been minimized.

Member

encukou commented Nov 20, 2018

Ten další úkol je #81

@JureckovaK JureckovaK removed the blocked label Nov 22, 2018

@encukou

This comment has been minimized.

Member

encukou commented Nov 22, 2018

Na srazu padla zajímavá myšlenka: Robot se při pohybu „zeptá“ aktuálního políčka, jestli může daným směrem odejít, a nového políčka, jestli na něj může daným směrem přijít. Každé políčko tak potřebuje informace jen o „svých“ zdích, a zeď může být jen u jednoho z nich.

@JureckovaK

This comment has been minimized.

Contributor

JureckovaK commented Dec 8, 2018

@befeleme

This comment has been minimized.

Contributor

befeleme commented Dec 8, 2018

Ještě trochu o zdech... Jedna věc je načítání, další - estetické řešení mapy. Momentálně si zeď můžeme naplacat v jakémkoli směru, dokonce obkličit políčko (ve 4 vrstvách mapy). Můžeme postavit zeď na sever políčka a u sousedícího s ní - na jih - udělat ji tak dvojitou. Můžeme sousedící políčka oddělit z libovolné strany a budí to ve mně vnitřní neklid - příklad uprostřed dole, kde jsou dvá způsoby na L-tvar. Nebylo by lepší se dohodnout třeba na pravidle: vykreslení zdi ve směru jih v jedné vrstvě, ve směru západ ve druhé vrstvě, čímž důsledně můžeme pokrýt celou hru? Možná řeším neexistující problém, tak se mi to nebojte vyvrátit. :)

walls

@encukou

This comment has been minimized.

Member

encukou commented Dec 8, 2018

K tomuhle návrhu bych asi chtěl říct víc než stihnu do úterka napsat. Diskutujte, ale doporučuju zatím nedělat změny v mapách/kódu – do útrerka se radši držte původního plánu.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment