Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
78 lines (50 sloc) 3.57 KB
description
YEmreAk'ın yapay zeka notları

🧠 Yapay Zeka

🙋‍♂️ Hoş Geldin

🤓 Burada kaybolmaman için bilmen gerekenler:

 • Sağ üstteki 🔍 Arama Buton 'unu kullanmayı asla ama asla ihmal etme
  • Konuları veya konuyla alakalı kelimeleri ve terimleri aratabilirsin
 • 📋 İçeriklerin hepsi sol üst köşedeki menünün altındadır
 • 💖 Katkıda Bulunma Rehberi alanından projeye katkıda bulunabilirsin
 • Tüm emojiler 🚀 YEmoji sözlüğüne uygun olarak seçilmektedir

Konuları öğrenmek için ideal yolları araştırdığımız 👨‍🏫 YLearn projesine bakmanda fayda var.

{% hint style="success" %} Her sayfanın en altında bulunan memnuniyet anketi ile gelişime ortak olabilirsin. {% endhint %}

🚀 Motivasyon

🚶‍ Yapay Zeka için Giriş

 • Bilgilerini test edebileceğin siteye buradan erişebilirsin.
 • Deep Learning Türkiye'nin 2019 yılı için paylaşmış olduğu kaynaklara buraya tıklayarak ulaşabilirsin

⭐ Sık Kullanılan Frameworkler

Framework Tercih Sebebi
Tensorflow Detaylarla uğraşmak isteyenler
Keras Çok daha hızlı bir şekilde model oluşturmak

Her ikisi de Open Source frameworklerdir.

🤔 Uygun Framework Seçimi Nasıl Olur

 • En kolay programlanabilir ve geliştirilebilir olması lazımdır
 • Hızlı çalışması lazımdır
 • Tam olarak open source olmalı ve gelişimi daim olmalı
  • İleride kapanmamalı
  • Gelişimi yarıda kalmamlı

Detaylar için TensorFlow or Keras? Which one should I learn? yazısına bakabilirsin.

🚙 Diğer Özenle Hazırladığım Notlar

Veri yığılmasını 📚 engellemek için içeriği fazla olan 📈 bilgiler farklı repository'lere aktarıldı.

Sol alt köşedeki alandan da bunlara erişebilirsin

💖 Destek ve İletişim

Github LinkedIn Website Mail

Patreon

🔏 Lisans

The MIT License © Yunus Emre Ak

YEmreAk

You can’t perform that action at this time.