Skip to content

Latest commit

 

History

History
247 lines (138 loc) · 8.16 KB

Installasjonsveiledning.rst

File metadata and controls

247 lines (138 loc) · 8.16 KB

Installasjonsveiledning

Arkade 5

Skrivebordsapplikasjon for Windows

Installer .NET

For å kjøre Arkade 5 må .NET 8 Desktop Runtime være installert:

Installer Arkade 5

Last ned siste versjon av Arkade 5 fra https://arkade.arkivverket.no/

Start installasjonen ved å dobbeltklikke den nedlastede msi-filen.

img/NedlastningerFilViser.png

Merk: Windows Smart Screen advarsel Den følgende advarselen vil vises om Windows-maskinen har "Windows Smart Screen" satt på (Windows 10).

img/WinSmartScreenWarning.png

 • Klikk på "Mer info"
 • Klikk "Kjør likevel"

Følg installasjonsveiviseren og aksepter alle de foreslåtte installasjonsvalgene.

Aktiver støtte for validering av SIARD-2.1-filer

For at Arkade skal støtte bruk av verktøyet Database Preservation Toolkit Developer (DBPTK Developer) for validering av Siard-filer må følgende instruksjoner utføres:

img/dbptk_save_location.png

Kjør programmet

img/RunTool.png

 • Start -> Alle apper
 • Finn "Arkade 5" i applikasjons-listen
 • Klikk på "Arkade 5" for å kjøre programmet

Avinstallasjon av programmet (Windows 10)

img/Uninstall_02.png

 • Klikk Start -> Instillinger -> System -> Apper og funksjoner
 • Velg "Sorter etter installasjonsdato"
 • Velg "Arkade" i listen over installerte programmer
 • Klikk "Avinstaller"
 • Klikk "Avinstaller" igjen i nytt vindu
 • Klikk "Ja" på Brukerkontokontroll-advarselen fra Windows

Arkade 5 CLI

Frittstående kommandolinjegrensesnitt for Linux, macOS og Windows

Installer .NET

For å kjøre Arkade 5 CLI må .NET 8 Runtime være installert.

Med Ubuntu/Debian kan .NET 8 Runtime installeres med følgende kommando:

sudo apt-get install -y dotnet-runtime-8.0

.NET 8 Runtime er inkludert i, og ikke nødvendig å installere i tillegg til, .NET 8 Desktop Runtime (som er krevet av Arkade 5 skrivebordsapplikasjon).

Installer Arkade 5 CLI

Last ned siste versjon av Arkade 5 CLI fra https://arkade.arkivverket.no/

Linux/Mac

Pakk ut den nedlastede zip-filen til ønsket plassering. Eksemplet bruker :file:`/opt/Arkade5CLI-{2.x.x}/`, der "2.x.x" viser til aktuell versjon.

Gjør deretter :file:`arkade.sh` kjørbar med følgende kommando:

chmod +x /opt/Arkade5CLI-2.x.x/arkade.sh

Gjør Siegfried (bundlet programvare for PRONOM formatsjekking) kjørbar:

chmod +x /opt/Arkade5CLI-2.x.x/ThirdPartySoftware/Siegfried/siegfried*

Merk: macOS brukere må i tillegg sikkerhetsklarere :file:`siegfried_mac` med følgende kommando*:

sudo xattr -rd com.apple.quarantine /opt/Arkade5CLI-2.x.x/ThirdPartySoftware/Siegfried/siegfried_mac

Informasjon om hva som skjer i kulissene kan blant annet leses her.

*Det er ikke anbefalt å sikkerhetsklarere en hvilken som helst applikasjon. Bare dersom du er helt sikker på at applikasjonen er trygg bør den sikkerhetsklareres.

Tilgjengeliggjør arkade fra hvor som helst i filsystemet

Kjør følgende kommandoer:

sudo ln -s -f /opt/Arkade5CLI-2.x.x/arkade.sh /usr/local/bin/arkade

sudo chmod +x /usr/local/bin/arkade

Windows

Pakk ut den nedlastede zip-filen til ønsket plassering. Eksemplet bruker :file:`C:\\Programfiler\\Arkade5CLI-{2.x.x}\\`, der "2.x.x" viser til aktuell versjon.

Tilgjengeliggjør arkade fra hvor som helst i filsystemet
 • Åpne Ledetekst (cmd) som administrator

img/OpenCmdAsAdmin.png

 • Kjør følgende kommando
echo "C:\Programfiler\Arkade5CLI-2.x.x\arkade.bat" > C:\Windows\arkade.bat

Aktiver støtte for validering av SIARD-2.1-filer

For at Arkade skal støtte bruk av verktøyet Database Preservation Toolkit Developer (DBPTK Developer) for validering av Siard-filer må følgende instruksjoner utføres:

img/dbptk_save_location.png

Aktiver støtte for validering av PDF/A

Linux/Mac

For å kunne validere PDF/A-filer må Java Runtime Environment være installert:

 • Installer Java Runtime Environment (hjelp)

Windows

Ingen handling er nødvendig siden biblioteket som brukes for PDF/A-valideringen inkluderer avhengighetene som Windows trenger.

Kjør Arkade 5 CLI

Det spiller ingen rolle hvor i filsystemet Arkade 5 CLI kjøres fra; plassering for alle inn- og ut-data velges som parametre ved kjøring.

Se brukerveiledning for Arkade 5 CLI

Avinstaller Arkade 5 CLI

 • Slett katalogen Arkade5CLI-<versjon>
 • Slett eventuelle gjenværende systemlogger
 • Linux/Mac: kjør sudo rm /usr/local/bin/arkade
 • Windows: Åpne ledetekst som administrator og kjør del C:\Windows\arkade.bat

Mindre enn 1 uke gamle system- og feillogger slettes ikke automatisk etter kjøring. Les mer ...

Tip

Installer Java Runtime Environment