Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
61 lines (33 sloc) 2.15 KB

CardGate

CardGate module voor VirtueMart 3.0.0 - 3.0.18

Support

Deze extensie is geschikt voor VirtueMart versie 3.0.0 - 3.0.18 met Joomla versie 2.5, 2.6 and 3.x .

Voorbereiding

Voor het gebruik van deze module zijn CardGate gegevens nodig.
Bezoek hiervoor Mijn CardGate en haal je gegevens op,
of neem contact op met je accountmanager.

Installatie

 1. Download en unzip de meest recente source code op je bureaublad.

 2. Maak van de Cardgate allinoneinstaller map een zip bestand.

 3. Ga naar het admin gedeelte van je webshop en selecteer Extensiebeheer uit het Extensies menu.

 4. Bij de optie Upload pakketbestand klik op de knop Bladeren...
  Selecteer het CardGate allinoneinstaller.zip bestand.

 5. Klik op de knop Uploaden & Installeren.

Configuratie

 1. Log in op het admin gedeelte van je webshop.

 2. Kies nu Componenten, Virtuemart, Payment Methods.

 3. Klik op de knop Nieuw.

 4. Kies het Payment Method Information tabblad.

 5. Vul de naam van de betaalmethode in en kies de gewenste betaalmethode.

 6. Vul de andere details in op dit tabblad en klik op Opslaan.

 7. Kies nu het Configuration tabblad.

 8. Vul de site ID en de hash key in, deze kun je vinden bij Sites op Mijn CardGate.

 9. Vul de andere relevante configuratie informatie in en klik op Opslaan en Sluiten.

 10. Herhaal de stappen 3 tot en met 9 voor iedere betaalmethode die je wenst te activeren.

 11. Ga naar Mijn CardGate, kies Sites en selecteer de juiste site.

 12. Vul bij Technische Koppeling de Callback URL in, bijvoorbeeld:
  http://mijnwebshop.com/index.php?option=com_cgp&task=callback
  (Vervang http://mijnwebshop.com met de URL van je webshop)

 13. Zorg ervoor dat je na het testen alle betaalmethoden omschakelt van Test Mode naar Live mode en sla het op (Save).

Vereisten

Geen verdere vereisten.