Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time

CardGate

CardGate module voor X-Cart

Build Status

Support

Deze module is geschikt voor X-Cart 4.4.0 tot 4.7.x .

Voorbereiding

Voor het gebruik van deze module zijn CardGate inloggegevens noodzakelijk.

Ga a.u.b. naar Mijn CardGate en kopieer de site ID en hash key,
of vraag deze gegevens aan uw accountmanager.

Installatie

 1. Download en unzip het meest recente cardgate.zip bestand op je bureaublad.

 2. Upload de install_cardgateplus, include en payment mappen naar de root map van je webshop.

 3. Open http://mijnwebshop.com/install_cardgateplus in je browser en installeer de module.
  (Vervang http://mijnwebshop.com met de URL van jouw webshop).

 4. Verwijder uit veiligheidsoverwegingen de install_cardgateplus map van je webshop.

Configuratie

 1. Login op het admin gedeelte van je webshop.

 2. Klik op de Settings tab en kies Payment methods.

 3. Klik op de Configure link van de betaalmethode die je wenst te activeren.

 4. Vul hier de site ID en de hash key in, deze kun je vinden bij Sites op Mijn CardGate.

 5. Selecteer de valuta die je wenst te gebruiken.

 6. Vul de standaard gateway taal in.

 7. Indien je gebruik wenst te maken van de log optie, controleer dan dat de log map van je website schrijfprivileges heeft.
  Bijvoorbeeld de map http://mijnwebshop.com/payment/cardgateplus/logs .

 8. Klik op de Update knop en sla de instellingen op.

 9. Klik opnieuw op de Settings tab en klik op Betaalmethoden.

 10. Selecteer de betaalmethode die je hebt ingesteld en verander indien gewenst de naam van de betaalmethode en de speciale instructies.
  Klik nu op Apply Changes.

 11. Herhaal de stappen 3 tot en met 10 voor iedere betaalmethode die je wenst te activeren.

 12. Ga naar Mijn CardGate, kies Sites en selecteer de juiste site.

 13. Vul bij Technische koppeling de Callback URL in:
  De Callback URL wordt in iedere betaalmodule getoond en kan direct gekopieerd worden.

 14. Indien je voor meerdere betaalmethoden dezelfde site ID en hash key gebruikt,
  kan je de Callback URL gebruiken van een willekeurige CardGate betaalmethode, zolang hij maar actief is.
  Deze Callback zal ook de Callbacks naar andere CardGate betaalmethoden op de juiste manier verwerken.

 15. Verwijder uit veiligheidsoverwegingen de install_cardgateplus map van je webshop.

 16. Zorg ervoor dat je na het testen alle geactiveerde betaalmethoden omschakelt van Test mode naar Live mode en sla het op (Save).

Vereisten

Geen verdere vereisten.