Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
54 lines (40 sloc) 5.39 KB

Дискусії спільноти DOU.ua на Gitter.im

Цей документ перебуває в стадії Alpha. Створюйте баг-репорти та пул-реквести для доповнень.

Що це і навіщо?

Спільнота українських програмістів давно має свою домівку DOU.ua, та має систему форумів, що прекрасно підходять для неквапливого, глибокого обговорення тих чи інших тем IT-спільноти, та нажаль форуми не є зручними для всіх видів спілкування.

Прикладом груп людей, для яких більше підходить формат чату — спільноти з тієї чи іншої технології. Людина, що зацікавилася якоюсь мовою (наприклад Java) може отримати миттєві відповіді на багато запитань, не створюючи при цьому теми форуму. Канал з технології виступає в ролі місця, де ви б розраховували побачити деяку кількість людей, зацікавлених в конкретній темі, готових допомагати однодумцям, та мати змогу обговорити з ними ті чи інші питання в режимі "онлайн".

Тож цей проект — спроба нового формату: чати на gitter.im.

Кімнати

На даний момент важко передбачити, які кімнати знадобляться, тому їх на початку буде доволі мало. Ось актуальний список всіх кімнат та їхні призначення:

 • general – кімната для загальних обговорень, на даний момент без обмежень тем для розмов
 • job-offers – пропозиції роботи
 • android – Android
 • ios – iOS
 • java – мова програмування Java
 • python – мова програмування Python
 • ruby – мова програмування Ruby
 • php – мова програмування PHP
 • js – мова програмування JavaScript (не стосовно front-end)
 • dotNet – .NET-технології
 • fe – фронт-енд технології
 • fp – функціональні мови програмування, а також теорія типів
 • devops – DevOps
 • qa – QA-тестування
 • bi-bigdata – Business Intelligence & Big Data
 • ds-ml – Data Science & Machine Learning
 • sql-nosql – Бази даних (SQL & NoSQL)
 • embedded – Embedded-програмування
 • meteor – Користувачі фреймворку Meteor
 • lua – Мова програмування Lua
 • xamarin – Платформа Xamarin
 • linux – GNU/Linux

Правила та обмеження

 • Пропонувати вакансії не в кімнаті job-offers дозволяється лише спеціалістам, що зацікавлені у майбутніх колегах та кличуть до себе на проект.
 • Заборонені прямі образи та погрози.

Навіщо DOU-чати, коли є <...>?

Мета DOU-чатів — бути спільнотами для українських програмістів. Існує прекрасний набір спільнот, що історично називається dev-ua, що об’єднує в собі окрім українських також російських та білоруських програмістів (а можливо не тільки), обов’язково завітайте до них! Також, існує багато англомовних чатів цікавої вам тематики, де ви знайдете багато найцікавіших спеціалістів з усього світу.

Але ж нажаль, чатів-спільнот саме українських програмістів досі не було знайдено, тому було вирішено створити саме такий набір кімнат.

You can’t perform that action at this time.