Permalink
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
68 lines (44 sloc) 2.62 KB

Change Log

Az ingatlancom/api-client csomag minden változását ebben a leírásban kell rögzíteni.

Az ingatlancom/api-client csomag a Szemantikus verziózás irányelveit követi.

A Changelog a Keep a Changelog formátumában íródik.

[3.2.1] - 2017-12-07

Javítva

 • a függőségeknek csak az alsó verzióit kötjük meg

[3.2.0] - 2017-05-17

Bekerült

 • PhotoLabelEnum osztály, amely tartalmazza a fotóknál beküldhető labelId értékeket
 • InvalidValueException kivétel (amelyet akkor dobunk, ha fotófeltöltésnél valamelyik paraméter validációja nem sikerül)
 • labelId és title validáció fotófeltöltéskor

Javítva

 • a fotófeltöltés során hiányzó paraméterek intelligensebb kezelése

[3.1.0] - 2017-05-10

Bekerült

 • ApiClient::checkApiStatus(), amivel az automata betöltés rendszerének állapotát lehet lekérdezni. Visszatérési érték: true / false. (True esetén a rendszereink működnek, false esetén valamilyen probléma van szerver vagy kliens oldalon.)

Javítva

 • Képsorrendezés probléma az ApiClient::syncPhotos() hívásakor

[3.0.0] - 2017-05-05

Változott

 • A PhotoSync osztály össze lett vonva az ApiClient osztállyal. (Ha valaki külön használta a PhotoSync osztályt, akkor mostantól a syncPhotos() metódusát az ApiClient osztályon kell hívnia.)
 • Az ApiClient::syncPhotos() hívás mostantól PhotoSyncResult objektumot ad vissza.

Bekerült

 • PhotoSyncResult objektum, amelyet a ApiClient::syncPhotos() metódus ad vissza. Ezen változatlanul meghívhatók az eddig használt getErrors(), getPutPhotoErrors() stb. hibalekérdező metódusok.
 • A PhotoSyncResult osztályon új meghívható metódusok, amelyek egy saját id-val indexelt tömbben visszaadják kizárólag a hibaüzeneteket: getFetchPhotoErrorMessages(), getDeletePhotoErrorMessages(), getPutPhotoErrorMessages(), getErrorMessages()

[2.2.2] - 2017-04-27

Javítva

 • Szerveridők csúszásából fakadó "lejárt vagy hibás token" hibaüzenet javítása
 • null Response kezelése PhotoSync osztályban

[2.2.1] - 2017-04-26

Javítva

 • 800x600-nál nagyobb képek GD-vel történő hibás átméretezésének javítása

[2.2.0] - 2017-04-13

Bekerült

 • verzió küldése headerben

Javítva

 • képek letöltésének javítása

[2.1.0] - 2017-04-06

Bekerült

 • a JWT tokent a lejárati idejéig cacheeljük
 • token lekérése mindig a cache-ből, illetve ha ott már lejárt, akkor automatikusan új token kérése a szervertől autentikációval

Javítva

 • Stash\Pool cache használatának javítása