Permalink
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
456 lines (359 sloc) 9.57 KB
# Danish translation for JWM.
# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the jwm package.
# scootergrisen, 2017-2018.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: jwm 2.3.7\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: joewing@joewing.net\n"
"POT-Creation-Date: 2017-07-12 21:06-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2018-06-08 00:00+0000\n"
"Last-Translator: scootergrisen\n"
"Language-Team: Danish\n"
"Language: da\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: src/action.c:44
#, c-format
msgid "invalid action: \"%s\""
msgstr "ugyldig handling: \"%s\""
#: src/action.c:211
#, c-format
msgid "action: root menu \"%s\" not defined"
msgstr "handling: rodmenu \"%s\" ikke angivet"
#: src/background.c:137
msgid "no value specified for background"
msgstr "ingen værdi angivet for baggrund"
#: src/background.c:149
#, c-format
msgid "invalid background type: \"%s\""
msgstr "ugyldig baggrundstype: \"%s\""
#: src/background.c:294
#, c-format
msgid "background image not found: \"%s\""
msgstr "baggrundsbillede ikke fundet: \"%s\""
#: src/client.c:905
msgid "Kill this window?"
msgstr "Dræb dette vindue?"
#: src/client.c:906
msgid "This may cause data to be lost!"
msgstr "Dette kan forårsage tab af data!"
#: src/command.c:138 src/main.c:221
#, c-format
msgid "exec failed: (%s) %s"
msgstr "exec fejlede: (%s) %s"
#: src/confirm.c:69
msgid "OK"
msgstr "OK"
#: src/confirm.c:74
msgid "Cancel"
msgstr "Annuller"
#: src/confirm.c:308
msgid "Confirm"
msgstr "Bekræft"
#: src/desktop.c:336
msgid "empty Desktops Name tag"
msgstr "tomt \"Desktops Name\"-opmærkning"
#: src/dock.c:151
msgid "only one Dock allowed"
msgstr "kun én dok er tilladt"
#: src/dock.c:232
msgid "could not acquire system tray selection"
msgstr "kunne ikke hente valg af systembakke"
#: src/error.c:22
#, c-format
msgid "JWM: error: "
msgstr "JWM: fejl: "
#: src/error.c:51
#, c-format
msgid "JWM: warning: "
msgstr "JWM: advarsel: "
#: src/error.c:77
msgid "display is already managed"
msgstr "display er allerede håndteret"
#: src/font.c:109 src/font.c:126
#, c-format
msgid "could not load font: %s"
msgstr "kunne ikke indlæse skrifttype: %s"
#: src/font.c:116 src/font.c:133
#, c-format
msgid "could not load the default font: %s"
msgstr "kunne ikke indlæse standardskrifttypen: %s"
#: src/font.c:315
msgid "empty Font tag"
msgstr "tomt \"Font\"-opmærkning"
#: src/group.c:115
msgid "invalid group class"
msgstr "ugyldig gruppeklasse"
#: src/group.c:126
msgid "invalid group name"
msgstr "ugyldig gruppenavn"
#: src/group.c:287
#, c-format
msgid "invalid group desktop: %d"
msgstr "ugyldig gruppe skrivebord: %d"
#: src/image.c:220
#, c-format
msgid "could not create read struct for PNG image: %s"
msgstr "kunne ikke oprette \"read struct\" til PNG-billede: %s"
#: src/image.c:233
#, c-format
msgid "error reading PNG image: %s"
msgstr "fejl ved læsning af PNG-billede: %s"
#: src/image.c:241
#, c-format
msgid "could not create info struct for PNG image: %s"
msgstr "kunne ikke oprette \"info struct\" til PNG-billede: %s"
#: src/key.c:318
msgid "Specified KeySym is not defined for any KeyCode"
msgstr ""
"Angivne tastesymbol (KeySym) er ikke angivet for nogen tastekode (KeyCode)"
#: src/key.c:326
#, c-format
msgid "modifier not found for keysym 0x%0x"
msgstr "modifikator ikke fundet for tastesymbol (keysym) 0x%0x"
#: src/key.c:356
#, c-format
msgid "invalid modifier: \"%c\""
msgstr "ugyldig modifikator: \"%c\""
#: src/key.c:371
#, c-format
msgid "invalid key symbol: \"%s\""
msgstr "ugyldig tastesymbol (key symbol): \"%s\""
#: src/key.c:452
msgid "neither key nor keycode specified for Key"
msgstr "hverken tast (key) eller tastekode (keycode) angivet for tast (Key)"
#: src/key.c:467
#, c-format
msgid "key binding: root menu \"%s\" not defined"
msgstr "tastebinding (key binding): rodmenu \"%s\" ikke angivet"
#: src/lex.c:201
#, c-format
msgid "%s[%u]: close tag \"%s\" does not match open tag \"%s\""
msgstr "%s[%u]: luk-opmærkning \"%s\" passer ikke med åbn-opmærkning \"%s\""
#: src/lex.c:207
#, c-format
msgid "%s[%u]: unexpected and invalid close tag"
msgstr "%s[%u]: uventet og ugyldig luk-opmærkning"
#: src/lex.c:213
#, c-format
msgid "%s[%u]: close tag \"%s\" without open tag"
msgstr "%s[%u]: luk-opmærkning \"%s\" uden åbn-opmærkning"
#: src/lex.c:216
#, c-format
msgid "%s[%u]: invalid close tag"
msgstr "%s[%u]: ugyldig luk-opmærkning"
#: src/lex.c:234
#, c-format
msgid "%s[%u]: invalid open tag"
msgstr "%s[%u]: ugyldig åbn-opmærkning"
#: src/lex.c:250
#, c-format
msgid "%s[%u]: invalid tag"
msgstr "%s[%u]: ugyldig opmærkning"
#: src/lex.c:308
#, c-format
msgid "%s[%u]: unexpected text: \"%s\""
msgstr "%s[%u]: uventet tekst: \"%s\""
#: src/lex.c:367
#, c-format
msgid "%s[%d]: invalid entity: \"%.8s\""
msgstr "%s[%d]: ugyldig entitet: \"%.8s\""
#: src/lex.c:473 src/parse.c:1893
msgid "out of memory"
msgstr "ikke mere ledig hukommelse"
#: src/parse.c:228
#, c-format
msgid "could not open %s or %s"
msgstr "kunne ikke åbne %s eller %s"
#: src/parse.c:246
#, c-format
msgid "include depth (%d) exceeded"
msgstr "inkluderingsdybde (%d) overskredet"
#: src/parse.c:384
#, c-format
msgid "invalid start tag: %s"
msgstr "ugyldig start-opmærkning: %s"
#: src/parse.c:774
#, c-format
msgid "invalid include: %s"
msgstr "ugyldig inkludering: %s"
#: src/parse.c:824
msgid "no action specified for Key"
msgstr "ingen handling angivet for tast (Key)"
#: src/parse.c:847
#, c-format
msgid "invalid Key action: \"%s\""
msgstr "ugyldig tastehandling (Key action): \"%s\""
#: src/parse.c:871
#, c-format
msgid "invalid text alignment: \"%s\""
msgstr "ugyldig tekstjustering: \"%s\""
#: src/parse.c:957
msgid "no include file specified"
msgstr "ingen inkluderingsfil angivet"
#: src/parse.c:967
#, c-format
msgid "could not process include: %s"
msgstr "kunne ikke behandle inkludering: %s"
#: src/parse.c:971
#, c-format
msgid "could not open included file: %s"
msgstr "kunne ikke åbne inkluderede fil: %s"
#: src/parse.c:1611
#, c-format
msgid "invalid value for 'enabled': \"%s\""
msgstr "ugyldig værdi for 'enabled': \"%s\""
#: src/parse.c:1752
#, c-format
msgid "invalid Group Option: %s"
msgstr "ugyldig gruppevalgmulighed: %s"
#: src/parse.c:1767
#, c-format
msgid "invalid decorations: %s"
msgstr "ugyldige dekorationer: %s"
#: src/parse.c:1829
#, c-format
msgid "%s is empty"
msgstr "%s er tom"
#: src/parse.c:1836
#, c-format
msgid "invalid %s: \"%s\""
msgstr "ugyldig %s: \"%s\""
#: src/parse.c:1854
#, c-format
msgid "invalid value for %s: \"%s\""
msgstr "ugyldig værdi for %s: \"%s\""
#: src/parse.c:1880
#, c-format
msgid "could not read file: %s"
msgstr "kunne ikke læse fil: %s"
#: src/parse.c:1967 src/parse.c:1984
msgid "no value specified"
msgstr "ingen værdi angivet"
#: src/parse.c:1972
#, c-format
msgid "invalid setting: %s"
msgstr "ugyldig indstilling: %s"
#: src/parse.c:1989
#, c-format
msgid "invalid opacity: %s"
msgstr "ugyldig opacitet: %s"
#: src/parse.c:2010
#, c-format
msgid "invalid layer: %s"
msgstr "ugyldigt lag: %s"
#: src/parse.c:2031
#, c-format
msgid "invalid tag in %s: %s"
msgstr "ugyldig opmærkning i %s: %s"
#: src/parse.c:2052
msgid "configuration error"
msgstr "konfigurationsfejl"
#: src/root.c:131
#, c-format
msgid "invalid root menu specified: \"%c\""
msgstr "ugyldig rodmenu angivet: \"%c\""
#: src/root.c:223
msgid "Exit JWM"
msgstr "Afslut JWM"
#: src/root.c:224
msgid "Are you sure?"
msgstr "Er du sikker?"
#: src/swallow.c:85
msgid "cannot swallow a client with no name"
msgstr "kan ikke sluge en klient uden navn"
#: src/taskbar.c:444 src/winmenu.c:48
msgid "Close"
msgstr "Luk"
#: src/taskbar.c:451 src/winmenu.c:66
msgid "Minimize"
msgstr "Minimer"
#: src/taskbar.c:458 src/winmenu.c:95 src/winmenu.c:97 src/winmenu.c:99
#: src/winmenu.c:106
msgid "Restore"
msgstr "Gendan"
#: src/taskbar.c:465 src/winmenu.c:179
msgid "Send To"
msgstr "Send til"
#: src/taskbar.c:961
#, c-format
msgid "invalid maxwidth for TaskList: %s"
msgstr "ugyldig maxwidth for TaskList: %s"
#: src/taskbar.c:975
#, c-format
msgid "invalid height for TaskList: %s"
msgstr "ugyldig højde for TaskList: %s"
#: src/tray.c:1064
#, c-format
msgid "invalid tray layout: \"%s\""
msgstr "ugyldigt bakkelayout: \"%s\""
#: src/tray.c:1102
#, c-format
msgid "invalid tray horizontal alignment: \"%s\""
msgstr "ugyldig vandret justering af bakke: \"%s\""
#: src/tray.c:1125
#, c-format
msgid "invalid tray vertical alignment: \"%s\""
msgstr "ugyldig lodret justering af bakke: \"%s\""
#: src/traybutton.c:89
#, c-format
msgid "could not load tray icon: \"%s\""
msgstr "kunne ikke indlæse bakkeikon: \"%s\""
#: src/traybutton.c:130
msgid "no icon or label for TrayButton"
msgstr "intet ikon eller etiket for bakkeknap"
#: src/winmenu.c:49
msgid "Kill"
msgstr "Dræb"
#: src/winmenu.c:57
msgid "Resize"
msgstr "Tilpas størrelse"
#: src/winmenu.c:60
msgid "Move"
msgstr "Flyt"
#: src/winmenu.c:72
msgid "Unshade"
msgstr "Rul ud"
#: src/winmenu.c:74
msgid "Shade"
msgstr "Rul sammen"
#: src/winmenu.c:81
msgid "Maximize-y"
msgstr "Maksimer-y"
#: src/winmenu.c:86
msgid "Maximize-x"
msgstr "Maksimer-x"
#: src/winmenu.c:90
msgid "Maximize"
msgstr "Maksimer"
#: src/winmenu.c:112
msgid "Unstick"
msgstr "Fastgør ikke"
#: src/winmenu.c:114
msgid "Stick"
msgstr "Fastgør"
#: src/winmenu.c:139
msgid "Layer"
msgstr "Lag"
#: src/winmenu.c:148
msgid "[Above]"
msgstr "[Over]"
#: src/winmenu.c:150
msgid "Above"
msgstr "Over"
#: src/winmenu.c:153
msgid "[Normal]"
msgstr "[Normal]"
#: src/winmenu.c:155
msgid "Normal"
msgstr "Normal"
#: src/winmenu.c:158
msgid "[Below]"
msgstr "[Under]"
#: src/winmenu.c:160
msgid "Below"
msgstr "Under"