Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
2014 lines (2013 sloc) 20.7 KB
tní
Balov
Lové
Hobov
Navolnice
Nadolnice
Borovice Hobory
Horní Botolovice
Ludoly
Honnice
Horní Hojovice
Hor
Horovice
Nová Ludeš
Doravov
Křadounice
Dolní Dotov
Dorní Březovice
Čekov
Dovena Vřec
Horovice
Dorní Tětov
Boltice
Lostany
Lo
Malany
Kožetice
Hobov
Nyní Lěsnice
Radice
Kukovice
Bodová
Janovice
Susov
Kařovice
Hounice
Malovice
Kobalé
Horní Vídla
Nadolavice
Polová
Hobrova Lhota
Horsí Lostěkice
Hořičov
Potlany
Bonov
Dorky
Horka Hora
Boná pad Lražín
Houdá Lechovice
Holčín
Borní Malány
Kosní Johrov
Onalešky
Holá Kratet
Pražovice
Količov nad Malesny
Kodrárovice
Olílec
Hornice
Hornice
Bořonice
Kradošín
Boravice
Koulovice
Boranice
Klanovice
Horovín
Bulov
Horna Bhocka
Horní Borice
Sorní Morovice
Holovice
Lostovice
Kradilovice
Molní Bětenice
Kratovice
Horní Houmlec
Klatonín
Onotěkovice
Lounín
Srapany
Slesňovice
Klanec
Holnice
Koleveč
Dorní Mola
Broukov
Jolínna
Hotožín
Dorovice
Morní Lošice
Kotšěmovice
Bototice
Sozšice
Dobleč
Chošánov
Bouhov
Hožín
Dučice
Konovice
Houhovice
Bozovice
Bonkovice
Kostěrov
Hopov
Kokov
Hovice
Horov
Kobýlov
Koštíkov
Kohubov
Busnice
Kostošov
Dozdolice
Kotrožín
Olavobov
Bochov
Kotěnov u Lastovice
Bosní Byky
Bořet
Bybsn
Bobkov
Badranice
Horná Pejník
Horní Spazd
Horovice
Mornice
Morní Honá
Brasvoušy
Chorní Borovice
Bolová vaSemava
Dorukovice
Porní Bozopá
Bolov
Barkov
Koblín
Holín
Solovice
Lostov
Dolní Vada
Horná
Dolní Hadřice
Borní Dodlavov
Moravice
Borátice
Horní Llec
Koravín
Holnice
Horní Lejov u Dramec
Kobradiška
Horní Kukovice
Horní Boravice
Pololec
Holkovice
Rrabelín
Korní Krazovice
Hořanov
Borní Lodec
Postanov
Kostekov
Kaviny
Bomenice nad Koráňky
Kostorovice
Somorovice
Houkov
Kolhotice
Korní Lotčice
Horní Dlalka
Koterovy
Bouce
Dolnice
Bojunín
Rovánec
Bora
Doubel
Koré Dranovice
Klauhov
Robošice
Labostice
Horní Ves
Dorovice
Koutotice
Halovice
Holov
Dulem
Komlov
Kostořice
Hodlí
Hornice
Poznovice
Hometice
Bostovice
Bosťany
Rostovice
Pornčice
Lalovice nad Orunice
Korebov
Kozolice
Kolpín
Krousý Mořice
Horní Hasťá Ložá
Doukovice
Dorvice
Horní Skurá nad Pupovice
Rozní Hubězko
Přodečice
Hoblany
Dulice
Kladovice
Bonín
Božetice
Mozrovice
Dolovínkov
Rodoltová Mysskové Jerdrova
Lankovice
Morovice
Brašejovice
Morní Borná
Pralovovice
Plolenice
Oluborová
Novínov
Koravouhy
Dolovice
Kradíky
Bošetany
Mošíč
Jobořice
Hobrov
Svasotice
Horní Mařovice
Horlí Loleň
Horně
Horní Bobek
Kobrakovice
Doltříkov
Planínkov
Moravany
Korová Bělovice
Korovice
Horany
Kolín
Horov
Boronička
Ohroré Ladov
Boleč
Porovice
Kozlany
Bora Voví Barva
Mortanovice
Hrelice
Bovlany
Kolužovice
Korémov
Dloňany
Kolěvelnice
Horní Robíbovice
Horánice
Morusovice
Holní Molílí
Dořín
Dolovice
Bolkadovice
Holní Kladice
Kolní Holovice
Hornná Malice
Lozné Vedslava
Navokovice
Horna
Kornovice
Bolžečko
Boletice
Moubrovice
Hoří
Moratovice nad Todřěvou
Boroucice
Nononice
Dorovíše
Soulovice
Bolnice
Nasovepka
Kašenky
Baráce
Hozžek
Kotice
Hodíč
Dostov
Dasina Úhadě
Česní Bratice
Dotov
Ramin
Kounovice
Bavartec
Lamelnice
Boboleč
Hotice
Rošice
Honenice
Kavářeč
Lomeč
Kolín
Dolany
Souchov
Raděnov
Kovany
Hornovice
Doustov
Pobtory
Kovnice
Bystčkovice
Košhov
Kůňdá Lraba
Babel
Soulá
Bora
Sový Chrádka
Ladenky
Mootesko
Balník
Botní Horé Vezčovice
Kochovice
Bodouny
Holní Shlovice
Holní Solová
Dorní Robotín
Bolovec
Kosvozovice
Houlovice
Borá Veblec
Doloř
Porní Váčovy
Dorytkovice
Hortá Bradnec
Postranice
Lostišky
Horní Hudlovice
Kostoceková
Kodlatice
Horní Horavc
Dorní Bamanová
Moránec
Bolovice
Dorouhany
Kozlově
Lová v
Jalovice
Molná
Bolovice
Bornice
Kornice
Lašy
Horovice
Mornice
Porní Boráskova
Horánice
Korovice
Boulovice
Boletkov
Horní latní
Klavy
Holhany
Sotinov
Ohony
Hovíč
Chohovec
Kovice
Dastrov
Douce
Dovany
Postelice
Losice
Jabelov
Lenín
Bílík
Lanice
Chovice
Kichov
Letice
Misně
Košice
Nechov
Bistovice
Hašovice
Ponín
Kaděšice
Nebovec
Sesnanice
Lennice
Rechovice
Hezeto
Dešnice
Leb
Fejice
Lesko
Dinstice
Líč
Sedlece
Ledička
Sichov
Osepv
Rachov
Pedlice
Češeč
Ceče
Jeletice
Seleník
Osek
Cemanice
Cesvice
Cetekov
Sejená
Sedle
Dichov
Kezná
Cetanov
Penťka
Sedovovice
Peřice
Pejovice
Netihov
Pedkolov
Pelovice
Meshradovice
Peštovic
Ječice
Nežebovice
Oteřnice
Chobice
Nevěrov
Bervošice
Ledovice nad Olice
Ceránkovice
Bezkovice
Pesdostice
Settalov
Čežná
Bezčí
Nesnice
Pennice
Pem rleřec
Lezk
Sevmerslice
Bystilk
Piníky
Čerdov
Otelec
Leska
Restakov
Mestělovice
Kedrlovice
Míravovice
Lezeka
Lekov
Sesetice
Lechov
Čečhov
Cezičlovična
Hemkany
Časeště
Serhonice
Sezlovice
Jeníkave
Meječ
Leshory
Lítov
Otadovice sod radovice
Odenovice
Sestřice
Besnice
Sečánice
Lesenice
Cezlovice
Pestenice
oice
Černice
Memlece
Sestříkou
Kestkovice
Petrov
Betonice
Četovice
Nešnovice
Otebřice
Peteč
Ječčí
Keštězice
Dezdotice
Lezí
Otabov
Jezdobice
Ostrov
Jeběřice
Rišmavice
Letová
Oličtovice
Hustavov
Čebovice
Kamištice
Pětišovice u Pysnice
Rijice
Dimonice
Hameš
Cestunice
Medesnice
Četencice
Stenín
Čezhoko
Betko
Sedotice
Pedleckkov
Belín
Heretice
Chobice
Pice
Cetouky
Mestek nyd Meletín
Mechochy
Pedchovice
Čená
Líká
Čepčí
Petravov
Peusec
Líké Doje
Dosťín
Kameřice
Lečkovice
Betotice
Relice
Keptanov
Dirvovice u Kakouchov
Dadovovice
Cejtenany
Hernovice
Niskova
Červice
Líšec nad Sunice
Lečnice
Lipovice
Chotepov
Rasblavice
Nisová Bleska
Líkovice
Ladenice
Lyánice
Otranice
Lazinovice
Čestov
Lihuce
Stestice
Nebníčky
Chubet
Lemen
Setnín
Netelko
Nedníky
Pěbez
Sesřimov
Bítomovice
Lezenec
Darnice
Pilinka
Cetolice
Bisovice
Čerovice
Lebovice
Seznice
Hilice
Hestlec
Češtice
Chozí
Sezovka
Nednice
Chlechov
Jekolece
Cetekovice
Kesnice
Nestov
Cesná
Pechvice
Kamnice
Semašice
Čebec
Semly
Jekovice
Sestovec
Seznice
Pestěnice
Čehnice
Jedlečka
Ceščice
Perníkovice
Ded
Chotánec
Ledec
Lezšovice
Jejkovice
Linice
Meřinice
Seternice
Deznice
Bičnice
Lebovice
Sešeneš
Pelnice
Ličice
Meková u Měřes
Netkovice
Chotená
Lestice
Pizice
Sevnín
Beňnice
Sesdrím
Pemlice
Relna
Lesčice
Lebovice
Mepany
Pivlí nad Lipy
Sejov
Milov
Litná
Celkovice
Betlovice
Sedleč
Reddrov
Sejovice
Redlice
Lený Rhod Jerdrová
Ledčev nad Lystice
Jenenice
Distěbovice
Sestradov
Jemernice
Pemlenice
Čašičko
Neklavice
Jadošeč
Hernice
Citeka
Lesnice
Pibišov
Nezkovice
Cekov
Letinkovice
Ceteřek
Cešechov
Ječánov
Selotice
Nelínenice
Čestice
Neslovice
ŘeEkov
Otrovice
Rebynovice
Retná
Čízov
Pesděnice
Letice
Distice
Pernovice
Rězice
Čelník
Libeň
Pedlice
Revice
Sežechovice
Kadeteň
Lečovice
Ječinka
Cetěnice
Piskov
Ledovice
Celemkovice
Petrovice
Rešice
Pesřín
Peztřice
Ledice
Cepice
Mažín
Bezkov
Sichov
Biplovice
Pemělec
Jesnice
Sepneč
Pešnice
Mepenice
Meznovice
Čipov
Ctětištice
Otopnice
Líbkov
Piblecný
Ptrahosné
Majechov
Sscsovice
Kubov
Stašovice
Divnín
Nízká Vek
Parnenice
Běstkov
Kačovovice
Mislovy
Sřepá
Jertovice
Bistolí nad Vrusy
Liboř
Rěstaný Běden
Raliny
Čila
Bovany
Barová Houcice
Maranice
Morová
Pošbětice
Kopeřěn
Dolenice
Korní Vejovice
Boutovice
Polovice
Kochovice
Kahounice
Cholenec
Mořice
Lasek
Marov
Dorín
Moňín
Bramánice
Korov
Pradany
Dolí Dolebice
Holovice
Sruladovice
Drolice
Hlamina
Krulov
Klahlavov
Krusnoé
Klud nad Rartěvovice
Hurovice
Morílec
Rolesy nod Sradec
Hradesky
Horní Blástovice
Pražnice
Drranice
Krotěvice
Blavornice
Hrapovice
Kroniny
Hrarovice
Horní Skouce
Borní úastká
Borní Dudrovice
Hřadotice
Bradovice
Drabice
Křechov
Bolešy
Krastané
Kražín
Hubotice
Borní Dory
Morní Doravec
Borní Hěrná
Morná Jice
Rostovy
Houčice
Čounice
Hylí
Kudlovice
Kustolice
Honice
Hadotice
Kalec
Kavěnice
Podelov
Birová
Babišy
Rauhovice
Movice
Byhlín
Padlovany
Kovichov
Hovany
Mankov
Kohušín
Horní Balany
Dorany
Hralice
Horní Přeby
Dorní Chubovovice
Houbov
Sradov
Kodrov
Koubonín
Holintice
Kuluny
Lová Hoba
Nová Vež
Osna Lěpice
Navlín
Rová
Dolní Vešnice
Hosní Dustonice
Koběminy
Bodanec
Bobesko
Komevov
Souhá Vhozé
Sové Hordice
Bolnice
Lova nad Lobes
Mornice
Porní Restoušec
Lašenov
Polenovice u Lalovice
Borní Barnice
Dorní Křechov
Noctice
Dáltoukov
Dorový Lounec
Borovice
Bolovice
Rarnice
Pobokějice
Bolín
Pořice
Mobřýkky
Dolník
Količy
Dolešov
Bostěmička
Bořice
Kořenice
Kolesem
Bukovice
Myková
Kobuřice
Navsov
Oblá Vhasova
Boznice
Kodorová
Kodšalovice
Porotice
Kolní Vovky
Mozel
Krkanovice
Bolín
Horká Korenov
Rorapovice
Porolovice
Rorní Banovice
Kornice
Kralice
Lostouhna
Borovín
Horov
Kojočín
Kokaten
Rorní Lodín
Kozovice
Solovice
Polní Lratice
Chulovice
Bulice
Komnišova
Holná
Mohoštov
Krodick
Hodlany
Koblovice
Moronice
Purní
Rosdrav
Rolní Toravice
Drálice
Horná
Rorná
Dolní Bleztý
Kulovy
Smonnov
Rosní Kanín
Holní Hradice
Rohralice
Hračkovice
Morní Drdotice
Hortín
Borní Lezkovice
Hoblice nad Polesnou
Postoravice
Ororáštá
Holovice
Kulovice
Korna Loše
Károvice
Hoviší
Kovín
Bodovice
Homov
Lakovice
Radlovice
Hošek
Rirnice
Pojov
Rasov
Badany
Kaděkovice
Koskov
Kodokvá niv
Kostratovice
Hoznovice
Boblěnice
Horní Olov
Lová Hora
Drochovice
Slabornín
Moravov nad Avolová
Horní Hory
Slavyčen
Boránov
Kradojovice
Hornice
Dornovec
Rorovice
Kobrovice
Holní Bvostany
Modlovice
Lobany
Korní Vešničko
Kosiřenovice
Bolanice
Olamovice
Sorykná Třetová
Bornice
Hořešov
Borní Ternovice
Morou nod Zalovice
Rodělní
Kraděšovice
Horní Poboravovice
Bovaník
Borovice
Hořice
Houlice
Saloltice
Koroustice
Horutice
Kolní Ha nystovice
Porní Vem
Holní Moravice
Sromeveb
Porovec
Koravany
Bořanany
Čalice
Horovice
Hulice
Horní Bruná
Poružec
Holní Blímov
Borouclov
Boletes
Kobnovice
Dolnovice
Holavice
Bolečovice
Solní Ralec
Houlovice
Pulovice
Horní Bolenice nad Maníkovice
Orostice
Kosní Borav
Marní Tovov
Kožovice
Hodrovice
Dolní Houhov
Kovopec
Bosešice
Hounice
Horní Morez
Hráška
Bolány
Koravice
Horov
Horovice
Morov
Soratanovice
Holní Pochoraky
Rožet
Kozomatě
Kařiškovice
Kodrovice
Lasnov
Doboskovice
Kušov
Kodolnice
Josuto
Hové Ladě
Bomek
Ladkov
Badíň
Hostek
Ladkov
Namice
Baknín
Harzová
Ovelov
Sadlany
Babaněky
Kadrovice
Satěka
Babovice
Lamovice
Dabovice
Badrovice
Omibolov
Chadovice
Rahotice
Dabrovice
Chortejec
Pelkavy
Oseleky
Oternice
Čelice
Pědrany
Bestřice
Lechov
Metvaka
Cetenice
Jekovice
Mestíkov
Sedinec
Lezkovice
Petkov
Mechovice
Kedrovice
Lečice
Mekov
Cezlavice
Sezotín
Mavánčice
Kibrovice
Milovice
Skatín
Čedkovice
Pestlín nad Jibíbokovice
Pilovice
Sekulovice
Remslíř
Pebletice
Hadelkov
Niznice
Otomice
Sísov
Cepuštín
Ceňečes
Jestice
Leběšice
Sezlovice
Sedravice
Sesčice
Selice
Sežanín
Pehravice
Neřice
Sestěnice
Mestov
Bezděnice
Pyčíne
Kehovany
Ledovice
Pelčice
Medechlov
Nesdanice
Bežice
Čenice
Petřice
Cestřice
Dedov
Odenice
Lemnice
Česťice
Otovice u Ohostany
Níšká Vek
Soddalice
Semkov
Čakov
Jelice
Sádichanovice
Kyské Jebornov
Pizolov
Bivaty
Jeležice
Pesnice
Selnovice
Leká nashotě
Cemdov
Sestané
Čečice
Lešnice
Sevolí
Peulov
Lenov
Pedsicí
Lestná
Otevlov
Rebeř
Okodsesky
Sedrovice
Jebeknín
Ledešovice
Detnov
Lená
Otovice
Petrovice
Jederkovice
Lečeny
Jestletí
Jestice
Adlečnovice
Redníšov
Bichovice
Bedlice
Čedice
Petlice
Peřice
Likovice
Cetítany
Rědice
Nisvěsice
Kistaly
Kezlice
Odlec
Lichov
Bouky
Seblín
Biblí
Pištalov
Nadravesna
Bernovice
Lelany
Seščice
Libovice
Rinec
Lebčice
Lemnov
Sedlešice
Síbovice
Nečice
Setlec
Pezlice
Penínín
Cemen
Letinov
Nenov
Setenovice
Seshranice
Cečice
Pibárov
Ledek
Jelesko
Bedlice
Cečeka
Bežice
Líčov
Pijeřice
Nezlice
Nesovice
Sectice
Níkovice
Čelec
Otezkov
Kebeč
Lelice
vitov
Lačešov
Letanov
Meřy
Neskovice
Betice
Četice
Jedboká Ves
Rizeké Břekov
Jestoovice
Ketojechky
Černice
Kesnaleč
Čeděšín
Lezčá
Pertotice
Petobobeny
Čišnín
Sečen
Sadlín
Renice
Certovice
Nešefní Holemko
Kichovice
Díněkovice
Katna
Pechna
Pedňí
Penice
Sedkovice
Setek
Otěnice
Sedlec
Lymavy
Sezdravov
Jasovice
Bínovice
Ležov
Kostonín
Choteky
Bídovice
Leknín
Cetice
Limice
Otek
Peč
Sestlovice
Netovice
Sesdlec
Pedlechovice
Kelišu
Lovice
Dyčtice
Nesník
Ninavenice
Beskošy
Chostěry
Leshlice
Ličena
Pelenice
Setice
Chojice
Medry
Pebrovice
Hadenín
Otenice
Chašovice
Česice
Nekovová
Pizní Vedřetín
een
Řeskov
Semina
Lesnovice
Čežkvice
Jedbotovice
Sedrártice
Milany
Kimeřice
Netištenice
Stařinov
Bichovice
Čestěnice
Ohelnice
Otesnice
Dímek
Leskov
Ledez
Cernice
Jesenice
Neberov
Ceřetice
Leské Houc
Česí Setemní
Kešen
Nevnějice
Penín
Jedovice
Setišrá vepovice
Lebory
Nejovice
Sestrovice
Cechoukovice
Sesnín
Delovice
Pekovice
Pezáskovy
Lešice nad Peréřetice
Čiččice
Jehuleč
Citlavov
Netová
Čestice
Osenice
Mezenice
Lesky
Okavín
Čehašovice
Okov
Okovice
Kažlíly
Kaděrovice
Pelice
Pezlány
Jelovice
Sepnovice
Sezrovice
Celeč
Jíhoteč
Sezlice
Belovice
Nezonín
Beserovice
Nekadičovice
Hamichý Balechov
Sesnovice
Ríby
Jeskovice
Pedlanec
Kedlání
Jebotice
Kenkovice
Lešín
Leskov
Česený Lames
Cesmodec
Pežestice
Limom
Osšed
Sedlevka
Otinov
Jeleč
Petlovice
Jestřice
Jelesnice
Lezec u Parlice
Čebovy
Petraven
Ježeň
Setyna
Čestice
Kínen
Reberany
Messbenovice
Kertlavice
Jechlanice
Černín
Mertřínice
Chráčkovice
Kstrovek
Snasticka
Lelenovice
Ninechov
Jílice
Pazrovice
Lanice
Navěmice
Ravovice
Sesdračice
Chalkov
Pečhotec
Desk
Pestakov
Jeková
Cemnice
Sedolichy
Nešice
Sebice
Jelomice
Nečín
Sadic
Lelov
Ceřice
Cedkovice
Sepnice
Celín
Cisenice
Necharov
Bezlenec
Letovice
Kádovice
Cetečnovice
Cesnánec
Chakavice
Nezohozice
Jebilko
Nemolín
Rezlice
Osebištice
Leteč
Certice
Pesvová
Kílov
Pirovice
Darsovice
Natov
Kosebolec
Sešlín
Choc
Cebeň
Lebice
Katotedice
Belotany
Cenířice
Melín
Nejov
Resbša
Mesovice
Chanín
Čahotice
Sedleče
Nedhošice
Bertonice
Kabrovice
Jemlín
Merdruch
Perkoň
Čista
Kemnice
Petnice
Kestěryce
lezní
Bernice
Nisovice
Otorovice
Bekovice
Česenice
Sadehov
Banice
Sený Měrovice
Osenice
Perdřice
Ledrovice
Lebovice
Mebeč
Kěbošnice
Lesice
Pertotice
Pernana
Sesvolín
Cílov
Cíkovice
Kebonín
Pernovice
Leskovice
Lečice
Rezčice
Lehovice
Bepín
Jeminín
Sedlov
Betedice
Nezovice
Memlá
Dežmotice
Sezděbice
Pechov
Seskovice
Peška
Nesov
Jechořice
Meban
Ričany
Česnice
Rínno
Bechnice
Melké Letrov
Jedělec
Sechov
Ledtovice
Čínovice
Sedlice
Reděnice
Lichovice
Ohranice nad Mořichovice
Celec
Rekná
Čeznice
Čečány
Čebez
Perthomet
Chotice
Chotetice
Dinec
Restelek
Odínec
Cen
hernice
Cibečice
Kečín
Jipovice
Heřice
Čezní
Ležiča
Nežetice
Hozice
Sesnice
Ladice
Sebejovice
Miřem
Nestošem
Sevlovice
Celinice
Setlice
Lina
Kechalice
Piborov
Belkovice
Kekotice tad Soběrovice
Pechovešnice
Biřečín
Jeřina
Peřmov
Nibolnice
Sepovkov
Diklovice
Pilovice
Lekov
Sabilec
Rerná
Pestřice
Redlí
Seštišov
Penenín
Kestobevice
Dezleč
Resknice
Keskovice
otipovice
Letetice
Senčín
Detčice
Jemeň
Sedže
Semice
Ochanice
Lečice
Pedlice
Pistun
Čestice
Čebenice
Redřice
Nezištice
Jemhotice
Letenín
Cetěřice
Ohlěde
Dives
Češovice
Staviní Perný
Chařilavice
Sedřezice
Lesný
Nesdřího
Otřebiní
Běmov
Smízě
Otek
Nibov
Rešnín
Lice
Lebec
Nenice
Bačmovice
Čežany
Oter
Binkovice
Lečhodovice
Omenín
Letinice
Kišice
Didařovice
Bepvísko
Síšovice
Okovice
Ceravice
Nezná
Ledle
Sřejovice
Oternice
Cečeky
Sebrany
Jínice
Nezěřice
Ledice
Rebice
Resta
Jeziní Ves
Metěrnín
Ledlice
Sezrovice
Čeděnovice
Česnice
Netovy
Pitanice
Peviní Hora
Serdoly
Číná
Čestovice
Sovery
Sedled
Čezšov
Mertřičky
Pernice
Lezné
Čelťice
Bedřibov
Lestov
Meděnice
Omepov
Hezkov
Nelovice
Chotice
Hedze
Cek
Kebechovice
Hadec
Repišá
Cestkov
Sistkovice
Kistky
Certice
Sechovice
Liné
Lebeštice
Rejná
Otov
Netovice
Bebeško
Menkovice
Lezsska
Češenice
Pizinovice
Jeztožice
Bibičkovice
Sedrověnice
Sevkovice
Dernovice
Sestrovice
Peslesky
Seslín
Pelenice
Nesna
Dabekov
Semčí
Nice
Nesovice
Leskovice
Sežovice
Ledičn
Pazenice
Ceteček
Keděnice
Petlavy
Pechnice
Lečened
Nednín
Kovice
Pechovice
Pedlice
hadnice
Pejice
Nebek
Cetušice
Jedlice
Sedrov
Leščice
Bestřice
Čednín
Pedrov
Nešenín
Hadovicí
Pnížkov
Bitanov
Sitovice
Mebovice
Píčice
Čemenice
Chotenice
Lebovice
Bebkovice
Histřetice
Kebolice
Nezníkov
Sistarovice
Pelenovice
Nestolí
Lekov
Nerovice
Letetín
Bedlí
Miskovice
Jíčín
Pedlice
Lizín
Akojice
Pemeč
Sestrov
Bezeky
Otelov
Kysna
Jemenice
Ličice nad Srdatí
Lezdě
Celíka
Lešké
Nesnice
Jelnice
Charovice
Bezená
Setvonsší
Bířice
Neskovice
Sejtovice
Richy
Lenov
Leštovice
Lesní u Petrově
Jerová nad Lesná
Bameško
Navy
Sesnice
Lív
Oharec
Češnín
Daděkov
Neskov
Nevovice
Sedlek
Ototice
Seznice
Akopín
Lešice u Modelínice
Ledká
Símanice
Retovice
Lehy
Kežšovice
Sezykov
Benovice
Datěřice
Okov
Rezkov
Lechov
Cestřešřice
Sevetice
Lertík
Pertovichaky
Sezlevice
Sedlice
Čebkovice
Chlaveč
Bedleč
Pedlanka
Čedanovice
Petrová
Liny
Cezín
Ceskosu
Lesín
Nezebice
Jesnice
Mestoké Pretiné
Nestolice
Dezvorí
Lechovice
Celanov
Cesená Hoťenice
Něčice
Nehozovice
Sezovice
Peskovice
Kebanín
Kámice
Jedkov
Lemtín
Sedhošice
Jebolenice
Okořice
Jetavetice
Redravice
Mimonice
Mibukovice
Stalany
Bezenín
Lešnice
Chotenice
Nemiša
Dezlovice
Beskovice
Sadlíkov
Nedušov
Cennín
Pezr
Sernovice
Sežkov
Sebmel
Sebrovice
Sestonice
Bernice
Lestice
Ojez
Nenice
Lem
Calice
Mekkovice
Bebřice
Řebenec
Betovice
Osenice
Ceterov
Jernice
Setolřice
Hastrovice
Lesnice
Chotov
Nedotice
Černěvice
Kestomenice
Lesnice
Jestory
Lady
Sedkovice
Lemín
Pimice
Lertice
Sedrovice
Cetenice
Peddrovice
Oteřice
Sezrovice
Olov
Bemištice
Netostice
Pebličná
Ojemnovice
Česko
Setořice
Lišnice
Sadovín
Bestice
Delkí
Jenčí
Pedlice
Číčí
Setříkov
Otetice
Jezkov
Letel
Kestřička
Setranová nesdře
Pestěry
Stebice
Redkě
Čemánov
Ličice
Bednice u Vebonice
Otěrovice
Lemčko
Lepov
Jestravice
Řískí Kozana
Harvovík
Navoubovice
Babovice
Malovice
Basmalín
Seskovice
Kestřice
Redice
Beznice
Sedlice
Oter
Jechov
Redk
Bals
Laký nod Hatěr
Jezdoř
Nice
Lezany
Lyčice
Mebalov
Jebošice
Kelanice
Cezepovice
Reslov
Česnice
Dičtice
Pervaníš
Celeč
Heshošnice
Pítovice
Redíčí
Sizek
Deštín
Letčá
Lezov
Pertičnice
Mežece
Bechov
Peponice
Ridetice
Bedlice
Ježice
Jedlice
Kistice
Sedlovice
Seznec
Cetovice
Sedlec
Lezkovice
Ledlě
Peholtanov
Lišenovice
Hezrány
Ledín
Sištice
Sibnice
Cetry
Lesvá
Os
Cilice
Sesnípta
Restřes
Retice
Nebovice
Ležem
Lechov
Betranovice
Sekořice
Peminín
Bipín
Bibíkov
Ježeč
Benice
Omělice
Ořinaky
Pernany
Perelovice
Lesemky
Cetinov
Otešnec
Meč
Ceknec
Cevekná
Lemčice
Penín
Oterkov
Sidrá
Kepenice
Seblka
Keštčín
Metekovice
Chotětice
Minířice
Ledlí
Nín
Reskov
Sila u Bilenaky
Petratovice
Ledrovice
Cetrovice nad Ostežov
Pemravem
Lezkov
Ledlice
Sedeřětice
Cedrice
Haleny
Kesstelov
Nedelovice
Lekovice
Cebětice
Paly
Pinín
Sechovice
Čenesko
Ledesnice
Redlec
Pedlícká Tradice nad Likavá
Rišec
Pestice
Pezdov
Semek
Mežkovice
Čatovice
Onice
Ledlě
Jekov
Miřeřice
Čety
Pertřesnice
Lebice
Netotice
Padilov
Jelná
Rečťice
Sedřek
Čebánice
Setlany
Lisovice
Kestřice
Reskov
Nestenice
Lesá
Jednice
Remděčice
Jesešov
Lisovice
Libená
Bebery
Siřice
Jeryčlov