Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
tree: 1ef915cfc1
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

executable file 253 lines (249 sloc) 14.38 kb
<?PHP // $Id$
// quiz.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005020101)
$string['acceptederror'] = 'Accepteret fejl';
$string['addingquestions'] = 'Til venstre på siden er en liste med de spørgsmål der er i quizzen. Spørgsmålene ligger i kategorier ovenfor. Som udgangspunkt kan et spørgsmål kun bruges i det kursus det er oprettet i med mindre at du gør kategorien \'publicer\'. <br /><br />Efter at du har oprettet eller valgt en kategori kan du rette/oprette spørgsmål i den kategori. Du kan så vælge de spørgsmål der skal med i quizzen.<br /> Du kan også oprette spørgsmål med \'tilfældige spørgsmål\' som vælger et tilfældigt spørgsmål fra en kategori. <br />Når spørgsmålene er i quizzen skal de tildeles et maks antal points som gives for spørgsmålet hvis svaret er 100%% korrekt.';
$string['addquestions'] = 'Tilføj spørgsmål';
$string['addquestionstoquiz'] = 'Tilføj spørgsmål til nuværende quiz';
$string['addselectedtoquiz'] = 'Tiføj valgte til quizzen';
$string['aiken'] = 'Aiken format';
$string['allowreview'] = 'Tillad at se igen';
$string['alreadysubmitted'] = 'Du har sandsynligvis allerede sendt dette forsøg';
$string['alternativeunits'] = 'Alternative enheder';
$string['alwaysavailable'] = 'Altid tilgængelig';
$string['answer'] = 'Svar';
$string['answerhowmany'] = 'Et eller flere svar?';
$string['answersingleno'] = 'Flere svar tilladt';
$string['answersingleyes'] = 'Kun et svar';
$string['answerswithacceptederrormarginmustbenumeric'] = 'Svar med accepteret fejl skal være nummeriske';
$string['answertoolong'] = 'Svar for langt efter linje $a (255 karaktere maks)';
$string['aon'] = 'AON format';
$string['attempt'] = 'Forsøg $a';
$string['attemptfirst'] = 'Første forsøg';
$string['attemptincomplete'] = 'Dette forsøg (af $a) er ikke afsluttet endnu,';
$string['attemptlast'] = 'Sidste forsøg';
$string['attemptquiznow'] = 'Lav quizzen nu';
$string['attempts'] = 'Forsøg';
$string['attemptsallowed'] = 'Forsøg tilladt';
$string['attemptsexist'] = 'Denne quiz er allerede blevet brugt';
$string['attemptsunlimited'] = 'Ingen begrænsniger i antal forsøg';
$string['backtoquiz'] = 'Tilbage til redigering i quiz';
$string['bestgrade'] = 'Bedste bedømmelse';
$string['blackboard'] = 'BlackBoard';
$string['calculated'] = 'Beregnet';
$string['calculatedquestion'] = 'Beregnet spørgsmål ikke understøttet på linje $a. Spørgsmålet vil blive ignoreret.';
$string['caseno'] = 'Nej, ingen case sensitivity';
$string['casesensitive'] = 'Case sensitivity';
$string['caseyes'] = 'Ja, der er case sensitivity';
$string['categories'] = 'Kategorier';
$string['category'] = 'Kategori';
$string['categoryinfo'] = 'Info om kategori';
$string['categorymove'] = 'Kategorien \'$a->name\' indeholder $a->count spørgsmål. Vælg venligst at flytte dem til en anden kategori';
$string['categorymoveto'] = 'Flyt dem til denne kategori';
$string['checkanswer'] = 'Kontroller';
$string['choice'] = 'Choice';
$string['choices'] = 'Mulige choices';
$string['choosedatasetproperties'] = 'Vælg datasæt parametre';
$string['close'] = 'Luk';
$string['confirmstartattempt'] = 'Denne quiz har en tidsbegrænsning, er du klar til at begynde?';
$string['correctanswer'] = 'Korrekt svar';
$string['correctanswerformula'] = 'Rigtigt svar formular';
$string['correctanswerlength'] = 'Betydene cifre';
$string['correctanswers'] = 'Korrekte svar';
$string['corrresp'] = 'Korrekt tilbagemelding';
$string['countdown'] = 'Nedtælling';
$string['countdownfinished'] = 'Tiden er gået, du skal sende dine svar nu.';
$string['countdowntenminutes'] = 'Der er 10 minutter tilbage.';
$string['coursetestmanager'] = 'Kursus test manager format';
$string['createmultiple'] = 'Lav flere spørgsmål';
$string['createnewquestion'] = 'Lav et nyt spørgsmål';
$string['custom'] = 'Selvdefineret format';
$string['datasetdefinitions'] = 'Datasæt definitioner der kan genbruges for $a';
$string['datasetnumber'] = 'Nummer';
$string['daysavailable'] = 'Dage til rådighed';
$string['decimals'] = 'med $a';
$string['default'] = 'Default';
$string['defaultgrade'] = 'Almindelig spørgsmåls karakter';
$string['defaultinfo'] = 'Default kategorien for spørgsmål.';
$string['deleteattemptcheck'] = 'Er du sikker på at du vil slette disse forsøg.';
$string['deletequestioncheck'] = 'Er du helt sikker på at du vil slette \'$a\'?';
$string['description'] = 'Beskrivelse';
$string['discrimination'] = 'Diskrim. index';
$string['eachattemptbuildsonthelast'] = 'Hvert forsøg fortsætter fra det forrige';
$string['editcategories'] = 'Rediger kategorier';
$string['editdatasets'] = 'Ret datasæt';
$string['editingcalculated'] = 'Retter et beregnet spørgsmål';
$string['editingdescription'] = 'Ret beskrivelse';
$string['editingmatch'] = 'Ret et \'samme svar\' spørgsmål';
$string['editingmultianswer'] = 'Ret indlejret svar (Fill in the blanks)';
$string['editingmultichoice'] = 'Redigerer et multiple choice spørgsmål';
$string['editingnumerical'] = 'Ret et nummerisk spørgsmål';
$string['editingquestion'] = 'Redigerer et spørgsmål';
$string['editingquiz'] = 'Redigerer en quiz';
$string['editingrandom'] = 'Ret et \'tiltældigt spørgsmål\'';
$string['editingrandomsamatch'] = 'Ret et \'Tilfældigt passende kort-svar\' spørgsmål';
$string['editingshortanswer'] = 'Redigerer et \"kort svar\" spørgsmål';
$string['editingtruefalse'] = 'Redigerer et sandt/falsk spørgsmål';
$string['editquestions'] = 'Ret spørgsmål';
$string['errorsdetected'] = '$a fejl fundet.';
$string['exportfilename'] = 'quiz';
$string['exportname'] = 'Filnavn';
$string['exportnameformat'] = '%%Y%%m%%d-%%H%%M';
$string['exportquestions'] = 'Eksporter spørgsmål til en fil';
$string['false'] = 'Falsk';
$string['feedback'] = 'Tilbagemelding';
$string['file'] = 'Fil';
$string['fileformat'] = 'Filformat';
$string['filloutoneanswer'] = 'Du skal give mindst et muligt svar. Blanke felter vil ikke blive bedømt.';
$string['filloutthreequestions'] = 'Du skal udfylde mindst tre spørgsmål. Blanke spørgsmål vil ikke blive brugt.';
$string['fillouttwochoices'] = 'Du skal give mindst to svar. Blanke felter vil ikke blive bedømt.';
$string['forceregeneration'] = 'Gennemtving regenerering';
$string['fractionsaddwrong'] = 'De positive bedømmelser giver ikke sammenlagt 100%%
<br />I stedet giver de $a%%
<br />Vil du vende tilbage og lave det om?';
$string['fractionsnomax'] = 'Et eller flere svar skal give 100%%, så det er <br />få fuld bedømmelse for dette spørgsmål<br />Vil du vende tilbage og lave det om?';
$string['functiontakesatleasttwo'] = 'Funktionen $a skal have mindst to argumenter';
$string['functiontakesnoargs'] = 'Funktionen $a kan ikke modtage nogle argumenter';
$string['functiontakesonearg'] = 'Funktionen $a skal have præcis eet argument';
$string['functiontakesoneortwoargs'] = 'Funktionen $a skal have enten et eller to argumenter';
$string['functiontakestwoargs'] = 'Funktionen $a skal have præcis to argumenter';
$string['generatevalue'] = 'Generer en ny værdi imellem';
$string['geometric'] = 'Geometrisk';
$string['gift'] = 'GIFT format';
$string['gradeaverage'] = 'Gennemsnitlig bedømmelse';
$string['gradehighest'] = 'Højeste bedømmelse';
$string['grademethod'] = 'Bedømmelsesmetode';
$string['guestsno'] = 'Beklager, gæster kan ikke deltage i quizzen';
$string['illegalformulasyntax'] = 'illegal formularsyntaks startende med $a';
$string['imagedisplay'] = 'Billede';
$string['imagemissing'] = 'Billede ikke tilgængeligt på linje $a. Filnavnet vil blive ignoreret.';
$string['importquestions'] = 'Importer spørgsmål fra fil';
$string['indivresp'] = 'Tilbagemelding af individuel til hver del';
$string['introduction'] = 'Introduktion';
$string['itemanal'] = 'Del-tilbagemelding analyse';
$string['itemdefinition'] = 'Definition';
$string['link'] = 'Link';
$string['listitems'] = 'Listning af dele i quiz\'en';
$string['marks'] = 'Point';
$string['match'] = 'Sammenpasse';
$string['matchanswer'] = 'Sammenpassende svar';
$string['max'] = 'Max';
$string['min'] = 'Min';
$string['minutes'] = 'Minutter';
$string['missinganswer'] = 'For få :ANSWER, :Lx, :Rx sætninger for spørgsmål linje $a. Du skal definere mindst to mulige svar.';
$string['missingcorrectanswer'] = 'Det rigtige svar skal angives';
$string['missingname'] = 'Mangler navn på spørgsmål';
$string['missingquestion'] = 'Manglende spørgsmåls overskrift efter linje $a';
$string['missingquestiontext'] = 'Mangler tekst til spørgsmål';
$string['missingword'] = 'Mangler ord spørgsmål';
$string['modulename'] = 'Quiz';
$string['modulenameplural'] = 'Quizzer';
$string['multianswer'] = 'Indlejret svar (Fill in the blanks, Cloze format)';
$string['multichoice'] = 'Multiple Choice';
$string['multiplier'] = 'Multiplier';
$string['name'] = 'Navn';
$string['noanswers'] = 'Der er ikke valgt et svar!';
$string['noattempts'] = 'Ingen har forsøgt sig med denn quiz';
$string['nominal'] = 'Nominel';
$string['nomoreattempts'] = 'Der er ikke tilladt flere forsøg';
$string['nopossibledatasets'] = 'Ingen mulige datasæt';
$string['noquestions'] = 'Der er ikke tilføjet spørgsmål endnu';
$string['noresponse'] = 'Ingen tilbagemelding';
$string['noreview'] = 'Du kan ikke se quizzen igen';
$string['noreviewuntil'] = 'Du kan se quizzen igen indtil $a';
$string['noscript'] = 'Javascript skal være slået til';
$string['notenoughanswers'] = 'Denne type spørgsmål kræver mindst $a svar';
$string['notenoughsubquestions'] = 'Der er ikke lavet nok underspørgsmål<br />Ønsker du at gå tilbage og rette det.';
$string['numerical'] = 'Nummerisk';
$string['optional'] = 'Frivillig';
$string['overdue'] = 'For sent';
$string['paragraphquestion'] = '\"Skriv selv\" spørgsmål ikke understøttet på linje $a. Spørgsmål vil blive ignoreret.';
$string['passworderror'] = 'Det skrevne kodeord er forkert';
$string['percentcorrect'] = 'Procent korrekt';
$string['preview'] = 'Kontroller';
$string['previewquestion'] = 'Kontroller spørgsmål';
$string['publish'] = 'Publicér';
$string['publishedit'] = 'Du skal have rettigheder til at tilføje eller rette spørgsmål i denne kategori.';
$string['qti'] = 'IMS QTI format';
$string['question'] = 'Spørgsmål';
$string['questioninuse'] = 'Spørgsmålet \'$a\' er foreløbigt brugt:';
$string['questionname'] = 'Navn på spørgsmål';
$string['questionnametoolong'] = 'Spørgsmåls navn for langt på linje $a (255 karaktere maks). Navnet vil blive forkortet ned.';
$string['questions'] = 'Spørgsmål';
$string['quizavailable'] = 'Quizzen er åben indtil: $a';
$string['quizclose'] = 'Luk quizzen';
$string['quizclosed'] = 'Quizzen lukkede $a';
$string['quizcloses'] = 'Quizzen lukker';
$string['quiznotavailable'] = 'Quizzen er ikke tilgængelig før end: $a';
$string['quizopen'] = 'Åbn quizzen';
$string['quizopens'] = 'Quiz muligheder';
$string['quiztimelimit'] = 'Tidsbegrænsning:$a';
$string['quiztimer'] = 'Quiz Timer';
$string['random'] = 'Tilfældig valg';
$string['randomcreate'] = 'Lav tilfældig spørgsmål';
$string['randomsamatch'] = 'Tilfældig \'passende kort-svar\'';
$string['randomsamatchcreate'] = 'Lav tilfældig \'passende kort-svar\' spørgsmål';
$string['randomsamatchintro'] = 'For hvert af de følgene spørgsmål, vælg det rigtige svar fra menuen.';
$string['randomsamatchnumber'] = 'Antal af valgte spørgsmål';
$string['readytosend'] = 'Du er ved at sende dine svar ind til bedømmelse. Er du sikker på at du vil fortsætte?';
$string['recentlyaddedquestion'] = 'Nyligt tilføjet spørgsmål!';
$string['regrade'] = 'Bedøm alle forsøg om';
$string['regradecomplete'] = 'Alle forsøg er bedømt om';
$string['regradecount'] = '$a->changed ud af $a->attempt bedømmelser blev ændret';
$string['relative'] = 'Relativt';
$string['remove'] = 'Fjern';
$string['rename'] = 'Omdøb';
$string['report'] = 'Rapporter';
$string['reportfullstat'] = 'Detalieret statestik';
$string['reportmulti_percent'] = 'Flere procenter';
$string['reportmulti_q_x_student'] = 'Multi-studerende valg';
$string['reportmulti_resp'] = 'Individuelle svar';
$string['reportoverview'] = 'Oversigt';
$string['reportregrade'] = 'Reevaluer forsøg';
$string['reportsimplestat'] = 'Simpel statestik';
$string['requirepassword'] = 'Kodeord krævet';
$string['requirepasswordmessage'] = 'For at tage denne quiz skal du bruge et kodeord';
$string['requiresubnet'] = 'Subnetadresse er nødvendig';
$string['reuseifpossible'] = 'genbrug hvis muligt';
$string['review'] = 'Gennemse';
$string['save'] = 'Gem';
$string['savegrades'] = 'Gem bedømmelser';
$string['savemyanswers'] = 'Gem mine svar';
$string['savequiz'] = 'Gem hele quizzen';
$string['score'] = 'High score';
$string['select'] = 'Vælg';
$string['selectall'] = 'Vælg alle';
$string['selectcategoryabove'] = 'Vælg en kategori ovenfor';
$string['shortanswer'] = 'Kort Svar';
$string['show'] = 'Vis';
$string['showcorrectanswer'] = 'Skal korrekte svar vises i feedback?';
$string['showfeedback'] = 'Skal feedback vises efter besvarelserne?';
$string['shuffleanswers'] = 'Bland svar';
$string['shufflequestions'] = 'Bland spørgsmål';
$string['significantfigures'] = 'med $a';
$string['subneterror'] = 'Problem! Denne quiz er der kun adgang til fra bestemte lokationer/ipadresser, og din ipadresse er ikke inden for den tilladte område til denne quiz.';
$string['substitutedby'] = 'vil blive erstattet med';
$string['time'] = 'Tid';
$string['timecompleted'] = 'Færdig';
$string['timeleft'] = 'Tid tilbage';
$string['timelimit'] = 'Tidsbrænsning';
$string['timelimitexeeded'] = 'Desværre, tiden er gået.';
$string['timesup'] = 'Tiden er gået!';
$string['timetaken'] = 'Tidsforbrug';
$string['tolerance'] = 'Tolerance';
$string['tolerancetype'] = 'Tolerancetype';
$string['toomanyrandom'] = 'Der er defineret flere \'tilfældige spørgsmål\' end der er spørgsmål og vælge fra i kategorien.';
$string['true'] = 'Sandt';
$string['truefalse'] = 'Sandt/Falsk';
$string['type'] = 'Type';
$string['unit'] = 'Præfix';
$string['unknowntype'] = 'Spørgsmålstype ikke understøttet på linje $a. Dette spørgsmål vil blive ignoreret.';
$string['unsupportedformulafunction'] = 'Funktionen $a er ikke understøttet';
$string['viewallanswers'] = 'Se $a færdige quizzer';
$string['viewallreports'] = 'Vis rapport for $a forsøg';
$string['warningsdetected'] = '$a advarsel/er fundet';
$string['webct'] = 'WebCT format';
$string['withsummary'] = 'Med opsummering statestik';
$string['wronggrade'] = 'Forkert karakter (efter linje $a ) :';
$string['xml'] = 'Moodle XML format';
$string['yourfinalgradeis'] = 'Din endelige bedømmelse for denne quiz er $a';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.