Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
tree: 1ef915cfc1
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

executable file 252 lines (249 sloc) 14.38 kb
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252
<?PHP // $Id$
      // quiz.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005020101)


$string['acceptederror'] = 'Accepteret fejl';
$string['addingquestions'] = 'Til venstre på siden er en liste med de spørgsmål der er i quizzen. Spørgsmålene ligger i kategorier ovenfor. Som udgangspunkt kan et spørgsmål kun bruges i det kursus det er oprettet i med mindre at du gør kategorien \'publicer\'. <br /><br />Efter at du har oprettet eller valgt en kategori kan du rette/oprette spørgsmål i den kategori. Du kan så vælge de spørgsmål der skal med i quizzen.<br /> Du kan også oprette spørgsmål med \'tilfældige spørgsmål\' som vælger et tilfældigt spørgsmål fra en kategori. <br />Når spørgsmålene er i quizzen skal de tildeles et maks antal points som gives for spørgsmålet hvis svaret er 100%% korrekt.';
$string['addquestions'] = 'Tilføj spørgsmål';
$string['addquestionstoquiz'] = 'Tilføj spørgsmål til nuværende quiz';
$string['addselectedtoquiz'] = 'Tiføj valgte til quizzen';
$string['aiken'] = 'Aiken format';
$string['allowreview'] = 'Tillad at se igen';
$string['alreadysubmitted'] = 'Du har sandsynligvis allerede sendt dette forsøg';
$string['alternativeunits'] = 'Alternative enheder';
$string['alwaysavailable'] = 'Altid tilgængelig';
$string['answer'] = 'Svar';
$string['answerhowmany'] = 'Et eller flere svar?';
$string['answersingleno'] = 'Flere svar tilladt';
$string['answersingleyes'] = 'Kun et svar';
$string['answerswithacceptederrormarginmustbenumeric'] = 'Svar med accepteret fejl skal være nummeriske';
$string['answertoolong'] = 'Svar for langt efter linje $a (255 karaktere maks)';
$string['aon'] = 'AON format';
$string['attempt'] = 'Forsøg $a';
$string['attemptfirst'] = 'Første forsøg';
$string['attemptincomplete'] = 'Dette forsøg (af $a) er ikke afsluttet endnu,';
$string['attemptlast'] = 'Sidste forsøg';
$string['attemptquiznow'] = 'Lav quizzen nu';
$string['attempts'] = 'Forsøg';
$string['attemptsallowed'] = 'Forsøg tilladt';
$string['attemptsexist'] = 'Denne quiz er allerede blevet brugt';
$string['attemptsunlimited'] = 'Ingen begrænsniger i antal forsøg';
$string['backtoquiz'] = 'Tilbage til redigering i quiz';
$string['bestgrade'] = 'Bedste bedømmelse';
$string['blackboard'] = 'BlackBoard';
$string['calculated'] = 'Beregnet';
$string['calculatedquestion'] = 'Beregnet spørgsmål ikke understøttet på linje $a. Spørgsmålet vil blive ignoreret.';
$string['caseno'] = 'Nej, ingen case sensitivity';
$string['casesensitive'] = 'Case sensitivity';
$string['caseyes'] = 'Ja, der er case sensitivity';
$string['categories'] = 'Kategorier';
$string['category'] = 'Kategori';
$string['categoryinfo'] = 'Info om kategori';
$string['categorymove'] = 'Kategorien \'$a->name\' indeholder $a->count spørgsmål. Vælg venligst at flytte dem til en anden kategori';
$string['categorymoveto'] = 'Flyt dem til denne kategori';
$string['checkanswer'] = 'Kontroller';
$string['choice'] = 'Choice';
$string['choices'] = 'Mulige choices';
$string['choosedatasetproperties'] = 'Vælg datasæt parametre';
$string['close'] = 'Luk';
$string['confirmstartattempt'] = 'Denne quiz har en tidsbegrænsning, er du klar til at begynde?';
$string['correctanswer'] = 'Korrekt svar';
$string['correctanswerformula'] = 'Rigtigt svar formular';
$string['correctanswerlength'] = 'Betydene cifre';
$string['correctanswers'] = 'Korrekte svar';
$string['corrresp'] = 'Korrekt tilbagemelding';
$string['countdown'] = 'Nedtælling';
$string['countdownfinished'] = 'Tiden er gået, du skal sende dine svar nu.';
$string['countdowntenminutes'] = 'Der er 10 minutter tilbage.';
$string['coursetestmanager'] = 'Kursus test manager format';
$string['createmultiple'] = 'Lav flere spørgsmål';
$string['createnewquestion'] = 'Lav et nyt spørgsmål';
$string['custom'] = 'Selvdefineret format';
$string['datasetdefinitions'] = 'Datasæt definitioner der kan genbruges for $a';
$string['datasetnumber'] = 'Nummer';
$string['daysavailable'] = 'Dage til rådighed';
$string['decimals'] = 'med $a';
$string['default'] = 'Default';
$string['defaultgrade'] = 'Almindelig spørgsmåls karakter';
$string['defaultinfo'] = 'Default kategorien for spørgsmål.';
$string['deleteattemptcheck'] = 'Er du sikker på at du vil slette disse forsøg.';
$string['deletequestioncheck'] = 'Er du helt sikker på at du vil slette \'$a\'?';
$string['description'] = 'Beskrivelse';
$string['discrimination'] = 'Diskrim. index';
$string['eachattemptbuildsonthelast'] = 'Hvert forsøg fortsætter fra det forrige';
$string['editcategories'] = 'Rediger kategorier';
$string['editdatasets'] = 'Ret datasæt';
$string['editingcalculated'] = 'Retter et beregnet spørgsmål';
$string['editingdescription'] = 'Ret beskrivelse';
$string['editingmatch'] = 'Ret et \'samme svar\' spørgsmål';
$string['editingmultianswer'] = 'Ret indlejret svar (Fill in the blanks)';
$string['editingmultichoice'] = 'Redigerer et multiple choice spørgsmål';
$string['editingnumerical'] = 'Ret et nummerisk spørgsmål';
$string['editingquestion'] = 'Redigerer et spørgsmål';
$string['editingquiz'] = 'Redigerer en quiz';
$string['editingrandom'] = 'Ret et \'tiltældigt spørgsmål\'';
$string['editingrandomsamatch'] = 'Ret et \'Tilfældigt passende kort-svar\' spørgsmål';
$string['editingshortanswer'] = 'Redigerer et \"kort svar\" spørgsmål';
$string['editingtruefalse'] = 'Redigerer et sandt/falsk spørgsmål';
$string['editquestions'] = 'Ret spørgsmål';
$string['errorsdetected'] = '$a fejl fundet.';
$string['exportfilename'] = 'quiz';
$string['exportname'] = 'Filnavn';
$string['exportnameformat'] = '%%Y%%m%%d-%%H%%M';
$string['exportquestions'] = 'Eksporter spørgsmål til en fil';
$string['false'] = 'Falsk';
$string['feedback'] = 'Tilbagemelding';
$string['file'] = 'Fil';
$string['fileformat'] = 'Filformat';
$string['filloutoneanswer'] = 'Du skal give mindst et muligt svar. Blanke felter vil ikke blive bedømt.';
$string['filloutthreequestions'] = 'Du skal udfylde mindst tre spørgsmål. Blanke spørgsmål vil ikke blive brugt.';
$string['fillouttwochoices'] = 'Du skal give mindst to svar. Blanke felter vil ikke blive bedømt.';
$string['forceregeneration'] = 'Gennemtving regenerering';
$string['fractionsaddwrong'] = 'De positive bedømmelser giver ikke sammenlagt 100%%
<br />I stedet giver de $a%%
<br />Vil du vende tilbage og lave det om?';
$string['fractionsnomax'] = 'Et eller flere svar skal give 100%%, så det er <br />få fuld bedømmelse for dette spørgsmål<br />Vil du vende tilbage og lave det om?';
$string['functiontakesatleasttwo'] = 'Funktionen $a skal have mindst to argumenter';
$string['functiontakesnoargs'] = 'Funktionen $a kan ikke modtage nogle argumenter';
$string['functiontakesonearg'] = 'Funktionen $a skal have præcis eet argument';
$string['functiontakesoneortwoargs'] = 'Funktionen $a skal have enten et eller to argumenter';
$string['functiontakestwoargs'] = 'Funktionen $a skal have præcis to argumenter';
$string['generatevalue'] = 'Generer en ny værdi imellem';
$string['geometric'] = 'Geometrisk';
$string['gift'] = 'GIFT format';
$string['gradeaverage'] = 'Gennemsnitlig bedømmelse';
$string['gradehighest'] = 'Højeste bedømmelse';
$string['grademethod'] = 'Bedømmelsesmetode';
$string['guestsno'] = 'Beklager, gæster kan ikke deltage i quizzen';
$string['illegalformulasyntax'] = 'illegal formularsyntaks startende med $a';
$string['imagedisplay'] = 'Billede';
$string['imagemissing'] = 'Billede ikke tilgængeligt på linje $a. Filnavnet vil blive ignoreret.';
$string['importquestions'] = 'Importer spørgsmål fra fil';
$string['indivresp'] = 'Tilbagemelding af individuel til hver del';
$string['introduction'] = 'Introduktion';
$string['itemanal'] = 'Del-tilbagemelding analyse';
$string['itemdefinition'] = 'Definition';
$string['link'] = 'Link';
$string['listitems'] = 'Listning af dele i quiz\'en';
$string['marks'] = 'Point';
$string['match'] = 'Sammenpasse';
$string['matchanswer'] = 'Sammenpassende svar';
$string['max'] = 'Max';
$string['min'] = 'Min';
$string['minutes'] = 'Minutter';
$string['missinganswer'] = 'For få :ANSWER, :Lx, :Rx sætninger for spørgsmål linje $a. Du skal definere mindst to mulige svar.';
$string['missingcorrectanswer'] = 'Det rigtige svar skal angives';
$string['missingname'] = 'Mangler navn på spørgsmål';
$string['missingquestion'] = 'Manglende spørgsmåls overskrift efter linje $a';
$string['missingquestiontext'] = 'Mangler tekst til spørgsmål';
$string['missingword'] = 'Mangler ord spørgsmål';
$string['modulename'] = 'Quiz';
$string['modulenameplural'] = 'Quizzer';
$string['multianswer'] = 'Indlejret svar (Fill in the blanks, Cloze format)';
$string['multichoice'] = 'Multiple Choice';
$string['multiplier'] = 'Multiplier';
$string['name'] = 'Navn';
$string['noanswers'] = 'Der er ikke valgt et svar!';
$string['noattempts'] = 'Ingen har forsøgt sig med denn quiz';
$string['nominal'] = 'Nominel';
$string['nomoreattempts'] = 'Der er ikke tilladt flere forsøg';
$string['nopossibledatasets'] = 'Ingen mulige datasæt';
$string['noquestions'] = 'Der er ikke tilføjet spørgsmål endnu';
$string['noresponse'] = 'Ingen tilbagemelding';
$string['noreview'] = 'Du kan ikke se quizzen igen';
$string['noreviewuntil'] = 'Du kan se quizzen igen indtil $a';
$string['noscript'] = 'Javascript skal være slået til';
$string['notenoughanswers'] = 'Denne type spørgsmål kræver mindst $a svar';
$string['notenoughsubquestions'] = 'Der er ikke lavet nok underspørgsmål<br />Ønsker du at gå tilbage og rette det.';
$string['numerical'] = 'Nummerisk';
$string['optional'] = 'Frivillig';
$string['overdue'] = 'For sent';
$string['paragraphquestion'] = '\"Skriv selv\" spørgsmål ikke understøttet på linje $a. Spørgsmål vil blive ignoreret.';
$string['passworderror'] = 'Det skrevne kodeord er forkert';
$string['percentcorrect'] = 'Procent korrekt';
$string['preview'] = 'Kontroller';
$string['previewquestion'] = 'Kontroller spørgsmål';
$string['publish'] = 'Publicér';
$string['publishedit'] = 'Du skal have rettigheder til at tilføje eller rette spørgsmål i denne kategori.';
$string['qti'] = 'IMS QTI format';
$string['question'] = 'Spørgsmål';
$string['questioninuse'] = 'Spørgsmålet \'$a\' er foreløbigt brugt:';
$string['questionname'] = 'Navn på spørgsmål';
$string['questionnametoolong'] = 'Spørgsmåls navn for langt på linje $a (255 karaktere maks). Navnet vil blive forkortet ned.';
$string['questions'] = 'Spørgsmål';
$string['quizavailable'] = 'Quizzen er åben indtil: $a';
$string['quizclose'] = 'Luk quizzen';
$string['quizclosed'] = 'Quizzen lukkede $a';
$string['quizcloses'] = 'Quizzen lukker';
$string['quiznotavailable'] = 'Quizzen er ikke tilgængelig før end: $a';
$string['quizopen'] = 'Åbn quizzen';
$string['quizopens'] = 'Quiz muligheder';
$string['quiztimelimit'] = 'Tidsbegrænsning:$a';
$string['quiztimer'] = 'Quiz Timer';
$string['random'] = 'Tilfældig valg';
$string['randomcreate'] = 'Lav tilfældig spørgsmål';
$string['randomsamatch'] = 'Tilfældig \'passende kort-svar\'';
$string['randomsamatchcreate'] = 'Lav tilfældig \'passende kort-svar\' spørgsmål';
$string['randomsamatchintro'] = 'For hvert af de følgene spørgsmål, vælg det rigtige svar fra menuen.';
$string['randomsamatchnumber'] = 'Antal af valgte spørgsmål';
$string['readytosend'] = 'Du er ved at sende dine svar ind til bedømmelse. Er du sikker på at du vil fortsætte?';
$string['recentlyaddedquestion'] = 'Nyligt tilføjet spørgsmål!';
$string['regrade'] = 'Bedøm alle forsøg om';
$string['regradecomplete'] = 'Alle forsøg er bedømt om';
$string['regradecount'] = '$a->changed ud af $a->attempt bedømmelser blev ændret';
$string['relative'] = 'Relativt';
$string['remove'] = 'Fjern';
$string['rename'] = 'Omdøb';
$string['report'] = 'Rapporter';
$string['reportfullstat'] = 'Detalieret statestik';
$string['reportmulti_percent'] = 'Flere procenter';
$string['reportmulti_q_x_student'] = 'Multi-studerende valg';
$string['reportmulti_resp'] = 'Individuelle svar';
$string['reportoverview'] = 'Oversigt';
$string['reportregrade'] = 'Reevaluer forsøg';
$string['reportsimplestat'] = 'Simpel statestik';
$string['requirepassword'] = 'Kodeord krævet';
$string['requirepasswordmessage'] = 'For at tage denne quiz skal du bruge et kodeord';
$string['requiresubnet'] = 'Subnetadresse er nødvendig';
$string['reuseifpossible'] = 'genbrug hvis muligt';
$string['review'] = 'Gennemse';
$string['save'] = 'Gem';
$string['savegrades'] = 'Gem bedømmelser';
$string['savemyanswers'] = 'Gem mine svar';
$string['savequiz'] = 'Gem hele quizzen';
$string['score'] = 'High score';
$string['select'] = 'Vælg';
$string['selectall'] = 'Vælg alle';
$string['selectcategoryabove'] = 'Vælg en kategori ovenfor';
$string['shortanswer'] = 'Kort Svar';
$string['show'] = 'Vis';
$string['showcorrectanswer'] = 'Skal korrekte svar vises i feedback?';
$string['showfeedback'] = 'Skal feedback vises efter besvarelserne?';
$string['shuffleanswers'] = 'Bland svar';
$string['shufflequestions'] = 'Bland spørgsmål';
$string['significantfigures'] = 'med $a';
$string['subneterror'] = 'Problem! Denne quiz er der kun adgang til fra bestemte lokationer/ipadresser, og din ipadresse er ikke inden for den tilladte område til denne quiz.';
$string['substitutedby'] = 'vil blive erstattet med';
$string['time'] = 'Tid';
$string['timecompleted'] = 'Færdig';
$string['timeleft'] = 'Tid tilbage';
$string['timelimit'] = 'Tidsbrænsning';
$string['timelimitexeeded'] = 'Desværre, tiden er gået.';
$string['timesup'] = 'Tiden er gået!';
$string['timetaken'] = 'Tidsforbrug';
$string['tolerance'] = 'Tolerance';
$string['tolerancetype'] = 'Tolerancetype';
$string['toomanyrandom'] = 'Der er defineret flere \'tilfældige spørgsmål\' end der er spørgsmål og vælge fra i kategorien.';
$string['true'] = 'Sandt';
$string['truefalse'] = 'Sandt/Falsk';
$string['type'] = 'Type';
$string['unit'] = 'Præfix';
$string['unknowntype'] = 'Spørgsmålstype ikke understøttet på linje $a. Dette spørgsmål vil blive ignoreret.';
$string['unsupportedformulafunction'] = 'Funktionen $a er ikke understøttet';
$string['viewallanswers'] = 'Se $a færdige quizzer';
$string['viewallreports'] = 'Vis rapport for $a forsøg';
$string['warningsdetected'] = '$a advarsel/er fundet';
$string['webct'] = 'WebCT format';
$string['withsummary'] = 'Med opsummering statestik';
$string['wronggrade'] = 'Forkert karakter (efter linje $a ) :';
$string['xml'] = 'Moodle XML format';
$string['yourfinalgradeis'] = 'Din endelige bedømmelse for denne quiz er $a';

?>
Something went wrong with that request. Please try again.