Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
tree: bdaee88fac
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

161 lines (158 sloc) 14.155 kb
<?php
/// Please, do not edit this file manually! It's auto generated from
/// contents stored in your standard lang pack files:
/// (langconfig.php, install.php, moodle.php, admin.php and error.php)
///
/// If you find some missing string in Moodle installation, please,
/// keep us informed using http://moodle.org/bugs Thanks!
///
/// File generated by cvs://contrib/lang2installer/installer_builder
/// using strings defined in installer_strings (same dir)
$string['admindirerror'] = 'De admin-map die je opgeeft is niet juist';
$string['admindirname'] = 'Admin-map';
$string['admindirsettinghead'] = 'Admin-map instellen..';
$string['admindirsettingsub'] = 'Enkele webhosts gebruiken /admin als een speciale url om een controle paneel of iets dergelijks te openen. Dat kan jammer genoeg conflict geven met de standaardlocatie van de Moodle admin pagina\'s. Je kunt dit in orde brengen door de adminmap van Moodle hier te hernoemen en die nieuwe naam hier te zetten, bijvoorbeeld <br /><br /><b>moodleadmin</b><br /><br />Dit zal de links naar de adminmap in Moodle herstellen.';
$string['bypassed'] = 'Omzeild';
$string['cannotcreatelangdir'] = 'Kan lang map niet maken';
$string['cannotcreatetempdir'] = 'Kan tijdelijke map niet maken.';
$string['cannotdownloadcomponents'] = 'Kan componenten niet downloaden.';
$string['cannotdownloadzipfile'] = 'Kan ZIP-bestand niet downloaden.';
$string['cannotfindcomponent'] = 'Kan component niet vinden.';
$string['cannotsavemd5file'] = 'Kan md5-bestand niet bewaren.';
$string['cannotsavezipfile'] = 'Kan ZIP-bestand niet bewaren.';
$string['cannotunzipfile'] = 'Kan bestand niet unzippen';
$string['caution'] = 'Opgelet';
$string['check'] = 'Controleer';
$string['chooselanguagehead'] = 'Kies een taal';
$string['chooselanguagesub'] = 'De taalinstelling die je hier kiest is enkel voor het installatieproces. In één van de volgende schermen zul je de standaardtaal voor de site kunnen kiezen. Bebruikers kunnen als je dat wil, zelf bepalen met welke taal ze werken.';
$string['closewindow'] = 'Sluit dit venster';
$string['compatibilitysettingshead'] = 'Bezig met je PHP-instellingen te controleren ...';
$string['compatibilitysettingssub'] = 'Om Moodle goed te laten werken, moet je server slagen voor al deze testen.';
$string['componentisuptodate'] = 'Component niet up-to-date';
$string['configfilenotwritten'] = 'Het installatiescript kon het bestand config.php met jouw gekozen instellingen niet automatisch aanmaken. Kopieer de volgende code in een bestand dat je config.php noemt en plaats dat in de rootmap van Moodle.';
$string['configfilewritten'] = 'Het maken van config.php is gelukt';
$string['configurationcompletehead'] = 'Configuratie klaar';
$string['configurationcompletesub'] = 'Moodle probeerde je configuratie te bewaren in een bestand in de root van je installatie.';
$string['continue'] = 'Ga door';
$string['database'] = 'Databank';
$string['databasecreationsettingshead'] = 'Nu moet je de databankinstellingen configureren. In deze databank zullen de meeste gegevens van Moodle opgeslagen worden. De databank zal automatisch gemaakt worden door het installatiescript met volgende instellingen.';
$string['databasecreationsettingssub'] = '<b>Type:</b> \"mysql\" gekozen door het installatiescript<br />
<b>Host:</b> \"localhost\" gekozen door het installatiescript<br />
<b>Naam:</b> database naam, bv moodle<br />
<b>Gebruiker:</b> \"root\" gekozen door het installatiescript<br />
<b>Wachtwoord:</b> het wachtwoord van jouw databank<br />
<b>Tabelvoorvoegsel:</b> een voorvoegsel dat je wil gebruiken voor alle tabelnamen.';
$string['databasesettingshead'] = 'Nu moet je de databank waarin Moodle geïnstalleerd zal worden, configureren. Deze databank moet al aangemaakt zijn en je hebt een gebruikersnaam en wachtwoord ervan nodig om Moodle toegang te geven.';
$string['databasesettingssub'] = '<b>Type:</b> mysql of postgres7<br />
<b>Host:</b> vb localhost of db.isp.com<br />
<b>Naam:</b> database naam, vb moodle<br />
<b>Gebruiker:</b> de gebruikersnaam voor jouw database<br />
<b>Wachtwoord:</b> het wachtwoord voor je databank<br />
<b>Tabelvoorvoegsel:</b> een voorvoegsel dat je wil gebruiken voor alle tabelnamen';
$string['dataroot'] = 'Gegevens';
$string['datarooterror'] = 'De \'data-map\' die je opgaf kon niet gevonden of gemaakt worden. Verbeter ofwel het pad of maak die map manueel.';
$string['dbconnectionerror'] = 'We konden geen verbinding maken met de databank die je opgegeven hebt. Controleer je databankinstellingen';
$string['dbcreationerror'] = 'Probleem met het opbouwen van de databank. De databanknaam kon niet aangemaakt worden met de gegevens die je opgegeven hebt';
$string['dbhost'] = 'Hostserver';
$string['dbprefix'] = 'Tabelvoorvoegsel';
$string['dbtype'] = 'Type';
$string['dbwrongencoding'] = 'De gekozen databank loopt niet onder Unicode (UTF8), maar onder een ongeschikte encodering ($a). Je kunt beter een Unicode (UTF8) databank gebruiken. Als je wil, kun je deze test overslaan door hieronder op \"Negeer DB-encodingtest\" te klikken, maar je zou hierdoor wel problemen kunnen krijgen.';
$string['directorysettingshead'] = 'Bevestig de locaties voor dese Moodle-installatie';
$string['directorysettingssub'] = '<b>Webadres:</b>
Geef hier het volledig webadres (URL) langswaar moodle zall bekeken worden. Als je website via verschillende URL\'s toegankelijk is, kies dan diegene die je leerlingen normaal zullen gebruiken. Opgelet, geen schuine streep achteraan.
<br />
<br />
<b>Moodle installatiemap:</b>
Geef het volledige pad naar deze installatie. Zorg er voor dat je hoofdletters/kleine letters respecteert.
<br />
<br />
<b>Datamap:</b>
Je hebt een plaats nodig waar Moodle bestanden kan opslaat. Deze map moet leesbaar EN BESCHRIJFBAAR zijn door de webserver (meestal gebruikersnaam nobody, apache of www-data), maar mag niet rechtstreeks toegankelijk zijn via het web.';
$string['dirroot'] = 'Moodle-map';
$string['dirrooterror'] = 'De instelling voor \'Moodle-map\' was niet juist - we kunnen daar geen Moodle-installatie vinden. Onderstaande waarde is gereset.';
$string['download'] = 'Download';
$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Controle van het gedownloade bestand mislukt';
$string['downloadlanguagebutton'] = 'Download het &quot;$a&quot; taalpakket';
$string['downloadlanguagehead'] = 'Download taalpakket';
$string['downloadlanguagenotneeded'] = 'Je kunt het installatieproces verder laten lopen met het standaard taalpakket, \"$a\".';
$string['downloadlanguagesub'] = 'Je kun nu een taalpakket downloaden en de installatie in die taal verder zetten.<br /><br />Als je dit taalpakket niet kunt downloaden, dan zal de installatie in het Engels verder gaan. (Als de installatie is afgewerkt, krijg je terug de mogelijkheid om nieuwe taalpakketten te downloaden en te installeren)';
$string['environmenterrortodo'] = 'Je moet all de problemen over de installatie-omgeving die hierboven gevonden zijn, oplossen. Ga pas dan verder met het installeren van deze Moodleversie.';
$string['environmenthead'] = 'Omgeving controleren ...';
$string['environmentrecommendinstall'] = 'wordt aangeraden om te installeren of in te schakelen';
$string['environmentrecommendversion'] = 'je kunt betere versie $a->needed gebruiken en je gebruikt nu versie $a->current';
$string['environmentrequireinstall'] = 'moet geïnstalleerd/ingeschakeld zijn';
$string['environmentrequireversion'] = 'versie $a->needed is vereist en je gebruikt nu versie $a->current';
$string['environmentsub'] = 'We controleren nu of de versies van verschillende componenten van je server voldoen aan de systeemvereisten van Moodle';
$string['environmentxmlerror'] = 'Fout bij het lezen van de omgevingsdata ($&->error_code)';
$string['error'] = 'Fout';
$string['fail'] = 'Niet OK';
$string['fileuploads'] = 'Bestanden uploaden';
$string['fileuploadserror'] = 'Dit moet ingeschakeld zijn';
$string['gdversion'] = 'GD-versie';
$string['gdversionerror'] = 'De GD-bibliotheek moet geïnstalleerd zijn om afbeeldingen te kunnen maken en verwerken';
$string['globalsquotes'] = 'Inveilige behandeling van globals';
$string['globalsquoteserror'] = 'Zet je PHP instellingen juist: schakel register_globals uit en/of schakel magic_quotes_gpc in';
$string['help'] = 'Help';
$string['iconvrecommended'] = 'Als je site andere talen dan die uit de Latin1 tekenset gebruikt, dan is het installeren van de optionele ICONV library ten zeerste aangeraden om de performantie van de site te verhogen.';
$string['info'] = 'Informatie';
$string['installation'] = 'Installatie';
$string['invalidmd5'] = 'Ongeldig md5';
$string['langdownloaderror'] = 'De taal \"$a\" is jammer genoeg niet geïnstalleerd. Het installatieproces gaat verder in het Engels.';
$string['langdownloadok'] = 'De taal \"$a\" is met succes geïnstalleerd. Het installatieproces zal in deze taal verder gaan.';
$string['language'] = 'Taal';
$string['magicquotesruntime'] = 'Magic Quotes runtime';
$string['magicquotesruntimeerror'] = 'Dit moet uitgeschakeld zijn';
$string['mbstringrecommended'] = 'Als je site andere talen dan die uit de Latin1 tekenset gebruikt, dan is het installeren van de optionele MBSTRING library ten zeerste aangeraden om de performantie van de site te verhogen.';
$string['memorylimit'] = 'Geheugenlimiet';
$string['memorylimiterror'] = 'De PHP-geheugenlimiet staat eerder laag ingesteld ... je zou hierdoor later problemen kunnen krijgen.';
$string['memorylimithelp'] = '<p>De PHP-geheugenlimiet van je server is ingesteld op $a.</p>
<p>Hierdoor kan Moodle geheugenproblemen krijgen, vooral als je veel modules installeert en/of veel gebruikers hebt.</p>
<p>We raden je aan PHP met een hogere geheugenlimiet te configureren indien mogelijk, bijvoorbeeld 16Mb. Er zijn verschillende mogelijkheden om dat te doen. Je kunt proberen:
<ol>
<li>Indien je kunt PHP hercompileren met <i>--enable-memory-limit</i>.
Hierdoor kan Moodle zelf zijn geheugenlimiet instellen.
<li>Als je toegang hebt tot het php.ini-bestand, kun je de <b>memory_limit</b>-instelling veranderen naar bv 16Mb. Als je geen toegang hebt kun je je systeembeheerder vragen dit voor je te wijzigen.</li>
<li>Op sommige PHP-servers kun je een .htaccess-bestand maken in de Moodle-map met volgende lijn: <p><blockquote>php_value memory_limit 16M</blockquote></p>
<p>Opgelet: op sommige servers zal dit verhinderen dat <b>alle</b> PHP-bestanden uitgevoerd worden. (je zult foutmeldingen zien wanneer je naar php-pagina\'s kijkt) Je zult dan het .htaccess-bestand moeten verwijderen.</li>
</ol>';
$string['missingrequiredfield'] = 'Vereist veld ontbreekt';
$string['mysql416bypassed'] = 'Als je site echter UITSLUITEND iso-8859-1 (latin) talen gebruikt, dan kun je MySQL 4.1.12 (of hoger) blijven gebruiken.';
$string['mysql416required'] = 'MySQL 4.1.16 is de minimum versie die nodig is voor Moodle 1.6 om te kunnen garanderen dat alle gegevens naar UTF-8 geconverteerd zullen worden.';
$string['mysqlextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP is niet goed geconfigureerd met de MySQL-extentie om met MySQL te communiceren. Controleer je php.ini-bestand of hercompileer PHP.';
$string['name'] = 'Naam';
$string['next'] = 'Volgende';
$string['ok'] = 'OK';
$string['pass'] = 'OK';
$string['password'] = 'Wachtwoord';
$string['php50restricted'] = 'PHP 5.0.x heeft een heel aantal bekende problemen. Upgrade naar 5.1.x of downgrade naar 4.3.x of 4.4.x';
$string['phpversion'] = 'PHP-versie';
$string['phpversionerror'] = 'PHP-versie moet minstens 4.1.0 zijn';
$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle heeft minstens PHP-versie 4.1.0 nodig.</p> <p>De huidige versie op je server is $a</p>
<p>Je moet PHP upgraden of verhuizen naar een host met een nieuwere versie van PHP!</p>';
$string['previous'] = 'Vorige';
$string['remotedownloadnotallowed'] = 'Het downloaden van componenten naar je server is niet toegelaten (allow_url_fopen is uitgeschakeld)<br /><br />Je moet het <a href=\"$a->url\">$a->url</a>bestand manueel downloaden en het kopiëren naar \"$a->dest\" op je server en het daar unzippen.';
$string['report'] = 'Rapport';
$string['restricted'] = 'Beperkt';
$string['safemode'] = 'Safe Mode';
$string['safemodeerror'] = 'Moodle kan bestanden niet juist behandelen met safe mode ingeschakeld';
$string['sessionautostart'] = 'Session Auto Start';
$string['sessionautostarterror'] = 'Dit moet uitgeschakeld zijn';
$string['skipdbencodingtest'] = 'Negeer DB-encodingtest';
$string['status'] = 'Status';
$string['thischarset'] = 'UTF-8';
$string['thislanguage'] = 'Nederlands';
$string['user'] = 'Gebruiker';
$string['welcomep10'] = '$a->installername ($a->installerversion)';
$string['welcomep20'] = 'Je krijgt deze pagina te zien omdat je met succes het <strong>$a->packname $a->packversion</strong> packet op je computer gezet en gestart hebt. Proficiat! ';
$string['welcomep30'] = 'Deze uitgave van <strong>$a->installername</strong> bevat de software die nodig is om een omgeving te creëren waarin <strong>Moodle</strong> zal werken, namelijk:';
$string['welcomep40'] = 'Dit pakket bevat ook <strong>Moodle $a->moodlerelease ($a->moodleversion)</strong>.';
$string['welcomep50'] = 'Het gebruik van alle programma\'s in dit pakket wordt geregeld door hun respectievelijke licenties. Het complete <strong>$a->installername</strong> pakket is
<a href=\"http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html\">open source</a> en wordt verdeeld onder de <a href=\"http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html\">GPL</a> licentie.';
$string['welcomep60'] = 'De volgende pagina\'s leiden je door een aantal makkelijk te volgen stappen om <strong>Moodle</strong> te installeren op je computer. Je kunt de standaardinstellingen overnemen of, optionneel, ze aanpassen aan je noden.';
$string['welcomep70'] = 'Klik op de \"volgende\"-knop om verder te gaan met de installatie van <strong>Moodle</strong>';
$string['wrongdestpath'] = 'Fout pad voor bestemming';
$string['wrongsourcebase'] = 'Foute URL voor de bron';
$string['wrongzipfilename'] = 'Foute ZIP-bestandsnaam';
$string['wwwroot'] = 'Web adres';
$string['wwwrooterror'] = 'Het webadres lijkt niet geldig te zijn - deze Moodle-installatie is blijkbaar niet op die plaats.';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.