Permalink
975 lines (938 sloc) 56.5 KB
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<NotepadPlus>
<Native-Langue name="Polish" filename="polish.xml" version="7.0">
<Menu>
<Main>
<!-- Main Menu Entries -->
<Entries>
<Item menuId="file" name="&amp;Plik"/>
<Item menuId="edit" name="&amp;Edycja"/>
<Item menuId="search" name="&amp;Szukaj"/>
<Item menuId="view" name="&amp;Widok"/>
<Item menuId="encoding" name="&amp;Format"/>
<Item menuId="language" name="S&amp;kładnia"/>
<Item menuId="settings" name="&amp;Ustawienia"/>
<Item menuId="macro" name="&amp;Makra"/>
<Item menuId="run" name="U&amp;ruchom"/>
<Item idName="Plugins" name="W&amp;tyczki"/>
<Item idName="Window" name="&amp;Okno"/>
</Entries>
<!-- Sub Menu Entries -->
<SubEntries>
<Item subMenuId="file-openFolder" name="Otwórz folder zawierający"/>
<Item subMenuId="file-closeMore" name="Zamknij więcej"/>
<Item subMenuId="file-recentFiles" name="Ostatnie pliki"/>
<Item subMenuId="edit-copyToClipboard" name="Kopiuj do schowka"/>
<Item subMenuId="edit-indent" name="Wcięcia"/>
<Item subMenuId="edit-convertCaseTo" name="Duże/małe litery"/>
<Item subMenuId="edit-lineOperations" name="Operacje na liniach"/>
<Item subMenuId="edit-comment" name="Komentarze"/>
<Item subMenuId="edit-autoCompletion" name="Autouzupełnianie"/>
<Item subMenuId="edit-eolConversion" name="Konwersja znaku końca linii"/>
<Item subMenuId="edit-blankOperations" name="Operacje na białych znakach"/>
<Item subMenuId="edit-pasteSpecial" name="Wklej specjalnie"/>
<Item subMenuId="search-markAll" name="Zaznacz wszystko"/>
<Item subMenuId="search-unmarkAll" name="Odznacz wszystko"/>
<Item subMenuId="search-jumpUp" name="Przejdź wyżej"/>
<Item subMenuId="search-jumpDown" name="Przejdź niżej"/>
<Item subMenuId="search-bookmark" name="Zakładki"/>
<Item subMenuId="view-showSymbol" name="Pokaż niewidoczne znaki"/>
<Item subMenuId="view-zoom" name="Powiększenie"/>
<Item subMenuId="view-moveCloneDocument" name="Przenieś/sklonuj bieżący dokument"/>
<Item subMenuId="view-tab" name="Zakładki"/>
<Item subMenuId="view-collapseLevel" name="Zwiń poziom"/>
<Item subMenuId="view-uncollapseLevel" name="Rozwiń poziom"/>
<Item subMenuId="view-project" name="Projekt"/>
<Item subMenuId="encoding-characterSets" name="Zestaw znaków"/>
<Item subMenuId="encoding-arabic" name="Arabskie"/>
<Item subMenuId="encoding-baltic" name="Bałtyckie"/>
<Item subMenuId="encoding-celtic" name="Celtyckie"/>
<Item subMenuId="encoding-cyrillic" name="Cyrylica"/>
<Item subMenuId="encoding-centralEuropean" name="Środkowoeuropejskie"/>
<Item subMenuId="encoding-chinese" name="Chińskie"/>
<Item subMenuId="encoding-easternEuropean" name="Wschodnioeuropejskie"/>
<Item subMenuId="encoding-greek" name="Greckie"/>
<Item subMenuId="encoding-hebrew" name="Hebrajskie"/>
<Item subMenuId="encoding-japanese" name="Japońskie"/>
<Item subMenuId="encoding-korean" name="Koreańskie"/>
<Item subMenuId="encoding-northEuropean" name="Północnoeuropejskie"/>
<Item subMenuId="encoding-thai" name="Tajskie"/>
<Item subMenuId="encoding-turkish" name="Tureckie"/>
<Item subMenuId="encoding-westernEuropean" name="Zachodnioeuropejskie"/>
<Item subMenuId="encoding-vietnamese" name="Wietnamskie"/>
<Item subMenuId="settings-import" name="&amp;Import"/>
</SubEntries>
<!-- all menu item -->
<Commands>
<Item id="10001" name="Przenieś do drugiego widoku"/>
<Item id="10002" name="Sklonuj do drugiego widoku"/>
<Item id="10003" name="Przenieś do nowej instancji"/>
<Item id="10004" name="Otwórz w nowej instancji"/>
<Item id="41001" name="&amp;Nowy"/>
<Item id="41002" name="&amp;Otwórz"/>
<Item id="41019" name="Eksplorator"/>
<Item id="41020" name="Konsola Windows"/>
<Item id="41003" name="Zamknij"/>
<Item id="41004" name="Za&amp;mknij wszystko"/>
<Item id="41005" name="Zamknij wszystko poza bieżącym"/>
<Item id="41009" name="Zamknij wszystkie na lewo"/>
<Item id="41018" name="Zamknij wszystkie na prawo"/>
<Item id="41006" name="&amp;Zapisz"/>
<Item id="41007" name="Zapisz wszystko"/>
<Item id="41008" name="Z&amp;apisz jako..."/>
<Item id="41010" name="&amp;Drukuj..."/>
<Item id="1001" name="Drukuj teraz!"/>
<Item id="41011" name="Za&amp;kończ"/>
<Item id="41012" name="Załaduj sesję..."/>
<Item id="41013" name="Zapisz sesję..."/>
<Item id="41014" name="Odśwież z dysku"/>
<Item id="41015" name="Zapisz kopię jako..."/>
<Item id="41016" name="Usuń z dysku"/>
<Item id="41017" name="Zmień nazwę..."/>
<Item id="41021" name="Odzyskaj ostatnio zamknięty plik"/>
<Item id="41022" name="Otwórz folder jako obszar roboczy..."/>
<Item id="42001" name="Wyt&amp;nij"/>
<Item id="42002" name="&amp;Kopiuj"/>
<Item id="42003" name="C&amp;ofnij"/>
<Item id="42004" name="&amp;Ponów"/>
<Item id="42005" name="Wkl&amp;ej"/>
<Item id="42006" name="&amp;Wyczyść"/>
<Item id="42007" name="Z&amp;aznacz wszystko"/>
<Item id="42008" name="Wstaw TAB (wcięcie)"/>
<Item id="42009" name="Usuń TAB (wcięcie)"/>
<Item id="42010" name="Powtórz bieżący wiersz"/>
<Item id="42012" name="Podziel wiersze"/>
<Item id="42013" name="Połącz wiersze"/>
<Item id="42014" name="Przesuń bieżący wiersz do góry"/>
<Item id="42015" name="Przesuń bieżący wiersz w dół"/>
<Item id="42016" name="DUŻE LITERY"/>
<Item id="42017" name="małe litery"/>
<Item id="42067" name="Jak Nazwy Własne"/>
<Item id="42068" name="Jak Nazwy Własne (zachowaj dotychczasowe)"/>
<Item id="42069" name="Pierwsza litera w zdaniu"/>
<Item id="42070" name="Pierwsza litera w zdaniu (zachowaj dotychczasowe)"/>
<Item id="42071" name="oDWRÓĆ wIELKOŚĆ"/>
<Item id="42072" name="LOsowA wIelKość"/>
<Item id="42018" name="&amp;Rozpocznij nagrywanie"/>
<Item id="42019" name="&amp;Zakończ nagrywanie"/>
<Item id="42020" name="Rozpocznij/zakończ zaznaczenie"/>
<Item id="42021" name="&amp;Odtwórz"/>
<Item id="42022" name="Wstaw/usuń komentarz blokowy"/>
<Item id="42023" name="Kontynuuj komentarz"/>
<Item id="42024" name="Usuń spacje na końcach linii"/>
<Item id="42025" name="Zapisz bieżące makro"/>
<Item id="42026" name="Kierunek tekstu z prawej do lewej"/>
<Item id="42027" name="Kierunek tekstu z lewej do prawej"/>
<Item id="42028" name="Zablokuj edycję"/>
<Item id="42029" name="Skopiuj pełną ścieżkę pliku"/>
<Item id="42030" name="Skopiuj nazwę pliku"/>
<Item id="42031" name="Skopiuj katalog pliku"/>
<Item id="42032" name="Uruchom makro wielokrotnie..."/>
<Item id="42033" name="Wyłącz tryb 'tylko do odczytu'"/>
<Item id="42034" name="Edytor kolumn..."/>
<Item id="42035" name="Wstaw liniowy komentarz"/>
<Item id="42036" name="Usuń liniowy komentarz"/>
<Item id="42037" name="Kolumnowy tryb zaznaczania ..."/>
<Item id="42038" name="Wklej treść &amp;HTML"/>
<Item id="42039" name="Wklej treść &amp;RTF"/>
<Item id="42040" name="Otwórz wszystkie ostatnio używane"/>
<Item id="42041" name="Wyczyść listę ostatnio używanych plików"/>
<Item id="42042" name="Usuń spacje na początkach linii"/>
<Item id="42043" name="Usuń spacje na początkach i końcach linii"/>
<Item id="42044" name="Znak końca linii na spację"/>
<Item id="42045" name="Usuń niepotrzebne białe znaki i puste linie"/>
<Item id="42046" name="Tabulacja na spację"/>
<Item id="42047" name="Spacja na tabulację"/>
<Item id="42048" name="&amp;Kopiuj treść binarną"/>
<Item id="42049" name="Wy&amp;tnij treść binarną"/>
<Item id="42050" name="&amp;Wklej treść binarną"/>
<Item id="42051" name="Panel &amp;tablicy znaków "/>
<Item id="42052" name="Historia scho&amp;wka"/>
<Item id="42053" name="Spacje na tabulatory (początkowe)"/>
<Item id="42054" name="Spacje na tabulatory (wszędzie)"/>
<Item id="42055" name="Usuwanie pustych linii"/>
<Item id="42056" name="Usuwanie pustych linii (zawierających białe znaki)"/>
<Item id="42057" name="Wstaw pustą linię nad bieżącą"/>
<Item id="42058" name="Wstaw pustą linię pod bieżącą"/>
<Item id="42059" name="Sortowanie wierszy rosnąco"/>
<Item id="42060" name="Sortowanie wierszy malejąco"/>
<Item id="42061" name="Sortowanie linii rosnąco jako liczby"/>
<Item id="42062" name="Sortowanie linii malejąco jako liczby"/>
<Item id="42063" name="Sortowanie linii rosnąco jako liczby dziesiętne z przecinkiem"/>
<Item id="42064" name="Sortowanie linii malejąco jako liczby dziesiętne z przecinkiem"/>
<Item id="42065" name="Sortowanie linii rosnąco jako liczby dziesiętne z kropką"/>
<Item id="42066" name="Sortowanie linii malejąco jako liczby dziesiętne z kropką"/>
<Item id="43001" name="&amp;Szukaj..."/>
<Item id="43002" name="&amp;Następne wystąpienie"/>
<Item id="43003" name="Zamień..."/>
<Item id="43004" name="Idź do wiersza..."/>
<Item id="43005" name="Wstaw/usuń zakładkę"/>
<Item id="43006" name="Następna zakładka"/>
<Item id="43007" name="Poprzednia zakładka"/>
<Item id="43008" name="Wyczyść wszystkie zakładki"/>
<Item id="43009" name="Idź do drugiego nawiasu"/>
<Item id="43010" name="Poprzednie wystąpienie"/>
<Item id="43011" name="Wyszukiwanie &amp;przyrostowe..."/>
<Item id="43013" name="Szukaj w plikach"/>
<Item id="43014" name="Szukaj zaznaczonego tekstu (w przód)"/>
<Item id="43015" name="Szukaj zaznaczonego tekstu (wstecz)"/>
<Item id="43018" name="Wytnij linie z zakładkami"/>
<Item id="43019" name="Skopiuj linie z zakładkami"/>
<Item id="43020" name="Wklej do linii z zakładkami (zastąp)"/>
<Item id="43021" name="Usuń linie z zakładkami"/>
<Item id="43022" name="Wyróżnienie 1"/>
<Item id="43023" name="Usuń wyróżnienie 1"/>
<Item id="43024" name="Wyróżnienie 2"/>
<Item id="43025" name="Usuń wyróżnienie 2"/>
<Item id="43026" name="Wyróżnienie 3"/>
<Item id="43027" name="Usuń wyróżnienie 3"/>
<Item id="43028" name="Wyróżnienie 4"/>
<Item id="43029" name="Usuń wyróżnienie 4"/>
<Item id="43030" name="Wyróżnienie 5"/>
<Item id="43031" name="Usuń wyróżnienie 5"/>
<Item id="43032" name="Usuń wszystkie wyróżnienia"/>
<Item id="43033" name="1. styl"/>
<Item id="43034" name="2. styl"/>
<Item id="43035" name="3. styl"/>
<Item id="43036" name="4. styl"/>
<Item id="43037" name="5. styl"/>
<Item id="43038" name="Szukaj stylu"/>
<Item id="43039" name="1. styl"/>
<Item id="43040" name="2. styl"/>
<Item id="43041" name="3. styl"/>
<Item id="43042" name="4. styl"/>
<Item id="43043" name="5. styl"/>
<Item id="43044" name="Szukaj stylu"/>
<Item id="43045" name="Okno wyników wyszukiwania"/>
<Item id="43046" name="Następny wynik wyszukiwania"/>
<Item id="43047" name="Poprzedni wynik wyszukiwania"/>
<Item id="43048" name="Zaznacz i szukaj następnego"/>
<Item id="43049" name="Zaznacz i szukaj poprzedniego"/>
<Item id="43050" name="Odwróć zakładki"/>
<Item id="43051" name="Usuń linie bez &amp;zakładek"/>
<Item id="43052" name="Szukaj znaków z zakresu..."/>
<Item id="43053" name="Zaznacz wszystko pomiędzy odpowiadającymi nawiasami"/>
<Item id="43054" name="Zaznacz..."/>
<Item id="44009" name="Pełny ekran 2"/>
<Item id="44010" name="Zwiń wszystko"/>
<Item id="44019" name="Pokaż wszystkie znaki"/>
<Item id="44020" name="Pokaż prowadnice poziomów"/>
<Item id="44022" name="Zawijaj wiersze"/>
<Item id="44023" name="Po&amp;większ"/>
<Item id="44024" name="Z&amp;mniejsz"/>
<Item id="44025" name="Pokaż białe znaki i tabulatory"/>
<Item id="44026" name="Pokaż znaki nowej linii"/>
<Item id="44029" name="Rozwiń wszystko"/>
<Item id="44030" name="Zwiń bieżący poziom"/>
<Item id="44031" name="Rozwiń bieżący poziom"/>
<Item id="44032" name="Pełny ekran"/>
<Item id="44033" name="Przywróć domyślne powiększenie"/>
<Item id="44034" name="Zawsze na wierzchu"/>
<Item id="44035" name="Synchronizuj przewijanie pionowe"/>
<Item id="44036" name="Synchronizuj przewijanie poziome"/>
<Item id="44041" name="Pokaż symbol zawijania"/>
<Item id="44042" name="Ukryj zaznaczone wiersze"/>
<Item id="44049" name="&amp;Informacje o pliku..."/>
<Item id="44072" name="Przejdź do drugiego widoku"/>
<Item id="44080" name="Mapa dokumentu"/>
<Item id="44081" name="Panel projektu &amp;1"/>
<Item id="44082" name="Panel projektu &amp;2"/>
<Item id="44083" name="Panel projektu &amp;3"/>
<Item id="44084" name="Lista funkcji"/>
<Item id="44085" name="Widok obszaru roboczego"/>
<Item id="44086" name="1. Zakładka"/>
<Item id="44087" name="2. Zakładka"/>
<Item id="44088" name="3. Zakładka"/>
<Item id="44089" name="4. Zakładka"/>
<Item id="44090" name="5. Zakładka"/>
<Item id="44091" name="6. Zakładka"/>
<Item id="44092" name="7. Zakładka"/>
<Item id="44093" name="8. Zakładka"/>
<Item id="44094" name="9. Zakładka"/>
<Item id="44095" name="Kolejne zakładki"/>
<Item id="44096" name="Poprzednia zakładka"/>
<Item id="44097" name="Monitorowanie pliku (tail -f)" />
<Item id="44098" name="Przesuń zakładkę do przodu"/>
<Item id="44099" name="Przesuń zakładkę do tyłu"/>
<Item id="45001" name="Konwertuj na format Windows"/>
<Item id="45002" name="Konwertuj na format Unix"/>
<Item id="45003" name="Konwertuj na format Mac"/>
<Item id="45004" name="Koduj w ANSI"/>
<Item id="45005" name="Koduj w UTF-8"/>
<Item id="45006" name="Koduj w UCS-2 Big Endian"/>
<Item id="45007" name="Koduj w UCS-2 Little Endian"/>
<Item id="45008" name="Koduj w UTF-8 (bez BOM)"/>
<Item id="45009" name="Konwertuj na format ANSI"/>
<Item id="45010" name="Konwertuj na format UTF-8 bez BOM"/>
<Item id="45011" name="Konwertuj na format UTF-8"/>
<Item id="45012" name="Konwertuj na format UCS-2 Big Endian"/>
<Item id="45013" name="Konwertuj na format UCS-2 Little Endian"/>
<Item id="45060" name="Big5 (Tradycyjny)"/>
<Item id="45061" name="GB2312 (Uproszczony)"/>
<Item id="45054" name="OEM 861: Islandzki"/>
<Item id="45057" name="OEM 865: Nordycki"/>
<Item id="45053" name="OEM 860: Portugalski"/>
<Item id="45056" name="OEM 863: Francuski"/>
<Item id="46001" name="Konfigurator stylów..."/>
<Item id="46015" name="Styl MS-DOS"/>
<Item id="46016" name="Zwykły tekst"/>
<Item id="46017" name="Plik zasobów"/>
<Item id="46019" name="Plik MS INI"/>
<Item id="46033" name="Assembler"/>
<Item id="46180" name="Zdefiniowane przez użytkownika"/>
<Item id="46250" name="Zdefiniuj własny język..."/>
<Item id="47000" name="O programie..."/>
<Item id="47001" name="Strona główna programu"/>
<Item id="47002" name="Strona projektu Notepad++"/>
<Item id="47003" name="Pomoc online"/>
<Item id="47004" name="Forum"/>
<Item id="47005" name="Pobierz wtyczki"/>
<Item id="47006" name="Uaktualnij Notepad++"/>
<Item id="47009" name="Ustaw proxy aktualizacji..."/>
<Item id="47010" name="Argumenty linii poleceń..."/>
<Item id="47011" name="Czat użytkowników..."/>
<Item id="47012" name="Informacje o środowisku..."/>
<Item id="48005" name="Importuj wtyczki..."/>
<Item id="48006" name="Importuj motywy..."/>
<Item id="48009" name="Skróty klawiaturowe..."/>
<Item id="48011" name="Preferencje..."/>
<Item id="48016" name="Zmień skrót/usuń makro..."/>
<Item id="48017" name="Zmień skrót/usuń polecenie..."/>
<Item id="48018" name="Edycja menu kontekstowego"/>
<Item id="49000" name="U&amp;ruchom..."/>
<Item id="50000" name="Uzupełnianie funkcji"/>
<Item id="50001" name="Uzupełnianie słów"/>
<Item id="50002" name="Podpowiadanie parametrów funkcji"/>
<Item id="50006" name="Uzupełnianie ścieżki do plików i katalogów"/>
</Commands>
</Main>
<Splitter>
</Splitter>
<TabBar>
<Item CMID="0" name="Zamknij mnie"/>
<Item CMID="1" name="Zamknij wszystko poza mną"/>
<Item CMID="2" name="Zapisz mnie"/>
<Item CMID="3" name="Zapisz mnie jako..."/>
<Item CMID="4" name="Wydrukuj mnie"/>
<Item CMID="5" name="Pokaż/ukryj drugi widok"/>
<Item CMID="6" name="Sklonuj do drugiego widoku"/>
<Item CMID="7" name="Ścieżka pliku do schowka"/>
<Item CMID="8" name="Nazwa pliku do schowka"/>
<Item CMID="9" name="Ścieżka katalogu do schowka"/>
<Item CMID="10" name="Zmień moją nazwę"/>
<Item CMID="11" name="Usuń mnie z dysku"/>
<Item CMID="12" name="Zablokuj edycję"/>
<Item CMID="13" name="Włącz tryb 'tylko do odczytu'"/>
<Item CMID="14" name="Przejdź do nowej instancji"/>
<Item CMID="15" name="Otwórz w nowej instancji"/>
<Item CMID="16" name="Odśwież"/>
<Item CMID="17" name="Zamknij wszystko po lewej"/>
<Item CMID="18" name="Zamknij wszystko po prawej"/>
<Item CMID="19" name="Otwórz folder zawierający w Eksploratorze"/>
<Item CMID="20" name="Otwórz folder zawierający w Konsoli Windows"/>
</TabBar>
</Menu>
<Dialog>
<Find title="Szukaj..." titleFind="Szukaj" titleReplace="Zamień" titleFindInFiles="Szukaj w plikach" titleMark="Oznacz">
<Item id="1" name="Szukaj"/>
<Item id="2" name="Zamknij"/>
<Item id="1603" name="Znajdź tylko c&amp;ałe wyrazy"/>
<Item id="1604" name="&amp;Uwzględniaj wielkość liter"/>
<Item id="1605" name="&amp;Wyrażenia regularne"/>
<Item id="1606" name="Wracaj na początek pliku"/>
<Item id="1608" name="Z&amp;amień"/>
<Item id="1609" name="Zamień &amp;wszystkie"/>
<Item id="1611" name="Zamień &amp;na:"/>
<Item id="1612" name="W &amp;górę"/>
<Item id="1613" name="W &amp;dół"/>
<Item id="1614" name="Policz wystąpienia"/>
<Item id="1615" name="Znajdź wszystkie"/>
<Item id="1616" name="Oznacz zakładką"/>
<Item id="1618" name="Bez historii wyszukiwania"/>
<Item id="1620" name="Szukany tekst:"/>
<Item id="1621" name="Kierunek"/>
<Item id="1624" name="Tryb szukania"/>
<Item id="1625" name="Normalny"/>
<Item id="1626" name="Rozszerzony (\n, \r, \t, \0, \x...)"/>
<Item id="1632" name="W zaznaczeniu"/>
<Item id="1633" name="Wyczyść"/>
<Item id="1635" name="Zamień we wszystkich otwartych dokumentach"/>
<Item id="1636" name="Szukaj we wszystkich otwartych dokumentach"/>
<Item id="1641" name="Znajdź wszystkie w bieżącym dokumencie"/>
<Item id="1654" name="Filtry:"/>
<Item id="1655" name="Katalog:"/>
<Item id="1656" name="Znajdź wszystkie"/>
<Item id="1658" name="Podkatalogi"/>
<Item id="1659" name="Katalogi ukryte"/>
<Item id="1660" name="Zamień w plikach"/>
<Item id="1661" name="Prześledź bieżący dok."/>
<Item id="1686" name="Przezroczystość"/>
<Item id="1687" name="Gdy nieaktywne"/>
<Item id="1688" name="Zawsze"/>
<Item id="1703" name="&amp;. wskazuje nową linię"/>
</Find>
<FindCharsInRange title="Zakres zestawu znaków">
<Item id="2" name="Zamknij"/>
<Item id="2901" name="Znaki spoza zakresu ASCII (128-255)"/>
<Item id="2902" name="Znaki ASCII (0-127)"/>
<Item id="2903" name="Własny zakres:"/>
<Item id="2906" name="W górę"/>
<Item id="2907" name="W dół"/>
<Item id="2908" name="Kierunek"/>
<Item id="2909" name="po osiągnięciu końca zacznij od początku"/>
<Item id="2910" name="Szukaj"/>
</FindCharsInRange>
<GoToLine title="Idź do linii #">
<Item id="2007" name="Linia"/>
<Item id="2008" name="Przesunięcie"/>
<Item id="1" name="&amp;Przejdź!"/>
<Item id="2" name="Nigdzie nie idę"/>
<Item id="2004" name="Jesteś tutaj:"/>
<Item id="2005" name="Chcesz iść do:"/>
<Item id="2006" name="Nie zejdziesz poniżej:"/>
</GoToLine>
<Run title="Uruchom...">
<Item id="1" name="Uruchom!"/>
<Item id="2" name="Anuluj"/>
<Item id="1903" name="Wpisz program do uruchomienia"/>
<Item id="1904" name="Zapisz..."/>
</Run>
<StyleConfig title="Konfigurator stylów">
<Item id="2" name="Anuluj"/>
<Item id="2301" name="Zapisz i zamknij"/>
<Item id="2303" name="Przezroczystość"/>
<Item id="2306" name="Dostępne style: "/>
<SubDialog>
<Item id="2204" name="Pogrubione"/>
<Item id="2205" name="Pochyłe"/>
<Item id="2206" name="Kolor czcionki"/>
<Item id="2207" name="Kolor tła"/>
<Item id="2208" name="Nazwa czcionki:"/>
<Item id="2209" name="Wielkość czcionki:"/>
<Item id="2211" name="Nazwa stylu:"/>
<Item id="2212" name="Wybór kolorów"/>
<Item id="2213" name="Czcionka"/>
<Item id="2214" name="Rozszerzenie:"/>
<Item id="2216" name="Rozsz. użytk.:"/>
<Item id="2218" name="Podkreślenie"/>
<Item id="2219" name="Domyślne słowa kluczowe"/>
<Item id="2221" name="Słowa kluczowe użytkownika"/>
<Item id="2225" name="Język:"/>
<Item id="2226" name="Używaj globalnego koloru czcionki"/>
<Item id="2227" name="Używaj globalnego koloru tła"/>
<Item id="2228" name="Używaj globalnego kroju czcionki"/>
<Item id="2229" name="Używaj globalnego rozmiaru czcionki"/>
<Item id="2230" name="Używaj globalnego pogrubienia"/>
<Item id="2231" name="Używaj globalnej kursywy"/>
<Item id="2232" name="Używaj globalnego podkreślenia"/>
</SubDialog>
</StyleConfig>
<UserDefine title="Styl użytkownika">
<Item id="20001" name="Dokowanie"/>
<Item id="20002" name="Zmień nazwę"/>
<Item id="20003" name="Nowy..."/>
<Item id="20004" name="Usuń"/>
<Item id="20005" name="Zapisz jako..."/>
<Item id="20007" name="Język: "/>
<Item id="20009" name="Rozsz.:"/>
<Item id="20011" name="Przezroczystość"/>
<Item id="20012" name="Ignoruj wielk. liter"/>
<Item id="20015" name="Import"/>
<Item id="20016" name="Eksport"/>
<StylerDialog title="Okno Styler">
<Item id="1" name="&OK"/>
<Item id="2" name="&Anuluj"/>
<Item id="25030" name="Opcje czcionki:"/>
<Item id="25006" name="Kolor czcionki"/>
<Item id="25007" name="Kolor tła"/>
<Item id="25031" name="Nazwa:"/>
<Item id="25032" name="Wielkość:"/>
<Item id="25001" name="Pogrubienie"/>
<Item id="25002" name="Kursywa"/>
<Item id="25003" name="Podkreślenie"/>
<Item id="25029" name="Zagnieżdżenie:"/>
<Item id="25008" name="Ogranicznik 1"/>
<Item id="25009" name="Ogranicznik 2"/>
<Item id="25010" name="Ogranicznik 3"/>
<Item id="25011" name="Ogranicznik 4"/>
<Item id="25012" name="Ogranicznik 5"/>
<Item id="25013" name="Ogranicznik 6"/>
<Item id="25014" name="Ogranicznik 7"/>
<Item id="25015" name="Ogranicznik 8"/>
<Item id="25018" name="Słowo kluczowe 1"/>
<Item id="25019" name="Słowo kluczowe 2"/>
<Item id="25020" name="Słowo kluczowe 3"/>
<Item id="25021" name="Słowo kluczowe 4"/>
<Item id="25022" name="Słowo kluczowe 5"/>
<Item id="25023" name="Słowo kluczowe 6"/>
<Item id="25024" name="Słowo kluczowe 7"/>
<Item id="25025" name="Słowo kluczowe 8"/>
<Item id="25016" name="Komentarz"/>
<Item id="25017" name="Linia komentarza"/>
<Item id="25026" name="Operator 1"/>
<Item id="25027" name="Operator 2"/>
<Item id="25028" name="Liczby"/>
</StylerDialog>
<Folder title="Folder &amp;&amp; Domyślny">
<Item id="21101" name="Ustawienia stylu domyślnego"/>
<Item id="21102" name="Styler"/>
<Item id="21104" name="Tymczasowe miejsce dok:"/>
<Item id="21105" name="Dokumentacja:"/>
<Item id="21106" name="Zwijaj ściśle (zwiń również puste linie)"/>
<Item id="21220" name="Zwijanie dla stylu 1 kodu:"/>
<Item id="21224" name="Otwarcie:"/>
<Item id="21225" name="Środek:"/>
<Item id="21226" name="Zamknięcie:"/>
<Item id="21227" name="Styler"/>
<Item id="21320" name="Zwijanie kodu dla stylu 2 (wymagane separatory):"/>
<Item id="21324" name="Otwarcie:"/>
<Item id="21325" name="Środek:"/>
<Item id="21326" name="Zamknięcie:"/>
<Item id="21327" name="Styler"/>
<Item id="21420" name="Styl zawijania w komentarzach:"/>
<Item id="21424" name="Otwarcie:"/>
<Item id="21425" name="Środek:"/>
<Item id="21426" name="Zamknięcie:"/>
<Item id="21427" name="Styler"/>
</Folder>
<Keywords title="Lista słów kluczowych">
<Item id="22101" name="1. grupa"/>
<Item id="22201" name="2. grupa"/>
<Item id="22301" name="3. grupa"/>
<Item id="22401" name="4. grupa"/>
<Item id="22451" name="5. grupa"/>
<Item id="22501" name="6. grupa"/>
<Item id="22551" name="7. grupa"/>
<Item id="22601" name="8. grupa"/>
<Item id="22121" name="Tryb prefiksu"/>
<Item id="22221" name="Tryb prefiksu"/>
<Item id="22321" name="Tryb prefiksu"/>
<Item id="22421" name="Tryb prefiksu"/>
<Item id="22471" name="Tryb prefiksu"/>
<Item id="22521" name="Tryb prefiksu"/>
<Item id="22571" name="Tryb prefiksu"/>
<Item id="22621" name="Tryb prefiksu"/>
<Item id="22122" name="Styler"/>
<Item id="22222" name="Styler"/>
<Item id="22322" name="Styler"/>
<Item id="22422" name="Styler"/>
<Item id="22472" name="Styler"/>
<Item id="22522" name="Styler"/>
<Item id="22572" name="Styler"/>
<Item id="22622" name="Styler"/>
</Keywords>
<Comment title="Komentarze &amp;&amp; Liczby">
<Item id="23001" name="Zezwól na zawijanie komentarzy"/>
<Item id="23003" name="Pozycja linii komentarza"/>
<Item id="23004" name="Zezwól wszędzie"/>
<Item id="23005" name="Wymuś na początku linii"/>
<Item id="23006" name="Zezwól na poprzedzające białe znaki"/>
<Item id="23101" name="Styl komentarza"/>
<Item id="23122" name="Otwarcie"/>
<Item id="23123" name="Zamknięcie"/>
<Item id="23124" name="Styler"/>
<Item id="23201" name="Styl liczb"/>
<Item id="23220" name="Styler"/>
<Item id="23230" name="Przedrostek 1"/>
<Item id="23232" name="Przedrostek 2"/>
<Item id="23234" name="Dodatki 1"/>
<Item id="23236" name="Dodatki 2"/>
<Item id="23238" name="Przyrostek 1"/>
<Item id="23240" name="Przyrostek 2"/>
<Item id="23242" name="Zakres:"/>
<Item id="23244" name="Separator dziesiętny"/>
<Item id="23245" name="Kropka"/>
<Item id="23246" name="Przecinek"/>
<Item id="23247" name="Oba"/>
<Item id="23301" name="Wiersz komentarza"/>
<Item id="23323" name="Otwarcie"/>
<Item id="23324" name="Znak kontynuacji"/>
<Item id="23325" name="Zamknięcie"/>
<Item id="23326" name="Styler"/>
</Comment>
<Operator title="Operatory &amp;&amp; Ograniczniki">
<Item id="24101" name="Styl operatorów"/>
<Item id="24113" name="Styler"/>
<Item id="24116" name="Operatory 1"/>
<Item id="24117" name="Operatory 2 (wymagane separatory)"/>
<Item id="24201" name="Styl ogranicznika 1"/>
<Item id="24220" name="Otwarcie:"/>
<Item id="24221" name="Ucieczka:"/>
<Item id="24222" name="Zamknięcie:"/>
<Item id="24223" name="Styler"/>
<Item id="24301" name="Styl Ogranicznika 2"/>
<Item id="24320" name="Otwarcie:"/>
<Item id="24321" name="Ucieczka:"/>
<Item id="24322" name="Zamknięcie:"/>
<Item id="24323" name="Styler"/>
<Item id="24401" name="Styl Ogranicznika 3"/>
<Item id="24420" name="Otwarcie:"/>
<Item id="24421" name="Ucieczka:"/>
<Item id="24422" name="Zamknięcie:"/>
<Item id="24423" name="Styler"/>
<Item id="24451" name="Styl Ogranicznika 4"/>
<Item id="24470" name="Otwarcie:"/>
<Item id="24471" name="Ucieczka:"/>
<Item id="24472" name="Zamknięcie:"/>
<Item id="24473" name="Styler"/>
<Item id="24501" name="Styl Ogranicznika 5"/>
<Item id="24520" name="Otwarcie:"/>
<Item id="24521" name="Ucieczka:"/>
<Item id="24522" name="Zamknięcie:"/>
<Item id="24523" name="Styler"/>
<Item id="24551" name="Styl Ogranicznika 6"/>
<Item id="24570" name="Otwarcie:"/>
<Item id="24571" name="Ucieczka:"/>
<Item id="24572" name="Zamknięcie:"/>
<Item id="24573" name="Styler"/>
<Item id="24601" name="Styl Ogranicznika 7"/>
<Item id="24620" name="Otwarcie:"/>
<Item id="24621" name="Ucieczka:"/>
<Item id="24622" name="Zamknięcie:"/>
<Item id="24623" name="Styler"/>
<Item id="24651" name="Styl Ogranicznika 8"/>
<Item id="24670" name="Otwarcie:"/>
<Item id="24671" name="Ucieczka:"/>
<Item id="24672" name="Zamknięcie:"/>
<Item id="24673" name="Styler"/>
</Operator>
</UserDefine>
<Preference title="Preferencje">
<Item id="6001" name="Zamknij"/>
<Global title="Ogólne">
<Item id="6101" name="Pasek narzędzi"/>
<Item id="6102" name="Ukryj"/>
<Item id="6103" name="Małe ikony"/>
<Item id="6104" name="Duże ikony"/>
<Item id="6105" name="Małe, standardowe ikony"/>
<Item id="6106" name="Pasek zakładek"/>
<Item id="6107" name="Mały"/>
<Item id="6108" name="Blokowanie (bez przeciągania)"/>
<Item id="6109" name="Zaznacz nieaktywne zakładki"/>
<Item id="6110" name="Zaznacz górę na pomarańczowo"/>
<Item id="6111" name="Pokaż pasek stanu"/>
<Item id="6112" name="Przycisk zamykania na każdej zakładce"/>
<Item id="6113" name="Podwójne kliknięcie zamyka dokument"/>
<Item id="6118" name="Ukryj"/>
<Item id="6119" name="Wiele linii"/>
<Item id="6120" name="Pionowo"/>
<Item id="6122" name="Ukryj (klawisz Alt lub F10 przełącza widoczność)"/>
<Item id="6123" name="Język"/>
<Item id="6125" name="Przełącznik dokumentów"/>
<Item id="6126" name="Pokaż"/>
<Item id="6127" name="Nie używaj kolumny rozszerzeń"/>
</Global>
<Scintillas title="Edycja">
<Item id="6201" name="Styl marginesu"/>
<Item id="6202" name="Prosty"/>
<Item id="6203" name="Strzałki"/>
<Item id="6204" name="Koła"/>
<Item id="6205" name="Prostokąty"/>
<Item id="6206" name="Margines z numerami wierszy"/>
<Item id="6207" name="Margines zakładek"/>
<Item id="6208" name="Pokaż krawędź pionową"/>
<Item id="6209" name="Liczba kolumn: "/>
<Item id="6211" name="Ustawienia krawędzi pionowej"/>
<Item id="6212" name="W formie linii"/>
<Item id="6213" name="Podświetlenie tła"/>
<Item id="6214" name="Podświetlanie bieżącego wiersza"/>
<Item id="6215" name="Włącz jednolitą czcionkę"/>
<Item id="6216" name="Kursor"/>
<Item id="6217" name="Szerokość:"/>
<Item id="6219" name="Miganie:"/>
<Item id="6221" name="Sz"/>
<Item id="6222" name="W"/>
<Item id="6224" name="Ustawienia edycji wieloliniowej"/>
<Item id="6225" name="Aktywuj (Ctrl + zaznaczenie myszką)"/>
<Item id="6226" name="Brak"/>
<Item id="6227" name="Zawijanie wierszy"/>
<Item id="6228" name="Domyślne"/>
<Item id="6229" name="Wyrównane"/>
<Item id="6230" name="Wcięte"/>
<Item id="6231" name="Grubość ramki"/>
<Item id="6234" name="Wyłącz wspomaganie przewijania (jeśli masz problem z touchpadem)"/>
<Item id="6235" name="Bez krawędzi"/>
<Item id="6236" name="Włącz przewijanie poza ostatnią linię"/>
</Scintillas>
<NewDoc title="Nowy dokument">
<Item id="6401" name="Format"/>
<Item id="6402" name="Windows"/>
<Item id="6403" name="Unix"/>
<Item id="6404" name="Mac"/>
<Item id="6405" name="Kodowanie"/>
<Item id="6406" name="ANSI"/>
<Item id="6407" name="UTF-8"/>
<Item id="6408" name="UTF-8 z BOM"/>
<Item id="6409" name="UCS-2 Big Endian z BOM"/>
<Item id="6410" name="UCS-2 Little Endian z BOM"/>
<Item id="6411" name="Domyślny język:"/>
<Item id="6419" name="Nowy dokument"/>
<Item id="6420" name="Zastosuj do otwartych plików ANSI"/>
</NewDoc>
<DefaultDir title="Folder domyślny">
<Item id="6413" name="Folder domyślny (otwórz/zapisz)"/>
<Item id="6414" name="Według bieżącego dokumentu"/>
<Item id="6415" name="Zapamiętaj ostatnio użyty folder"/>
<Item id="6430" name="Użyj nowego stylu okna zapisywania (bez domyślnego rozszerzenia pliku)" />
</DefaultDir>
<FileAssoc title="Powiązania plików">
<Item id="4009" name="Obsługiwane typy:"/>
<Item id="4010" name="Zarejestrowane typy:"/>
</FileAssoc>
<LangMenu title="Menu języków">
<Item id="6505" name="Dostępne"/>
<Item id="6506" name="Wyłączone"/>
<Item id="6507" name="Kompaktowe menu języków"/>
<Item id="6508" name="Menu języków"/>
</LangMenu>
<TabSettings title="Ustawienia tabulacji">
<Item id="6301" name="Ustawienia tabulacji"/>
<Item id="6302" name="Zastąp spacją"/>
<Item id="6303" name="Rozmiar tab: "/>
<Item id="6510" name="Użyj wartości domyślnej"/>
</TabSettings>
<Print title="Druk">
<Item id="6601" name="Drukuj numery wierszy"/>
<Item id="6602" name="Opcje koloru"/>
<Item id="6603" name="WYSIWYG"/>
<Item id="6604" name="Odwrócone"/>
<Item id="6605" name="Czarno - białe"/>
<Item id="6606" name="Bez koloru tła"/>
<Item id="6607" name="Marginesy (mm)"/>
<Item id="6612" name="Lewy"/>
<Item id="6613" name="Górny"/>
<Item id="6614" name="Prawy"/>
<Item id="6615" name="Dolny"/>
<Item id="6706" name="Pogrubiony"/>
<Item id="6707" name="Kursywa"/>
<Item id="6708" name="Nagłówek"/>
<Item id="6709" name="Lewa sekcja"/>
<Item id="6710" name="Środkowa sekcja"/>
<Item id="6711" name="Prawa sekcja"/>
<Item id="6717" name="Pogrubiony"/>
<Item id="6718" name="Kursywa"/>
<Item id="6719" name="Stopka"/>
<Item id="6720" name="Lewa sekcja"/>
<Item id="6721" name="Środkowa sekcja"/>
<Item id="6722" name="Prawa sekcja"/>
<Item id="6723" name="Dodaj"/>
<Item id="6725" name="Parametr:"/>
<Item id="6727" name="Wybierz miejsce:"/>
<Item id="6728" name="Nagłówek i stopka"/>
</Print>
<RecentFilesHistory title="Historia ostatnich plików">
<Item id="6304" name="Historia ostatnich plików"/>
<Item id="6305" name="Nie sprawdzaj podczas uruchomienia"/>
<Item id="6306" name="Maks. liczba wpisów:"/>
<Item id="6424" name="W podmenu"/>
<Item id="6425" name="Tylko nazwa pliku"/>
<Item id="6426" name="Pełna ścieżka z nazwą"/>
<Item id="6427" name="Dostosuj maksymalną długość:"/>
<Item id="6429" name="Wyświetl"/>
</RecentFilesHistory>
<Backup title="Kopia zapasowa">
<Item id="6309" name="Zapamiętaj bieżącą sesję do nast. uruchomienia"/>
<Item id="6315" name="Brak"/>
<Item id="6316" name="Prosta kopia"/>
<Item id="6317" name="Drobiazgowa kopia"/>
<Item id="6801" name="Kopia zapasowa"/>
<Item id="6803" name="Folder:"/>
<Item id="6804" name="Własny folder kopii zapasowej"/>
<Item id="6817" name="Zapamiętywanie sesji i cykliczne kopie zapasowe"/>
<Item id="6818" name="Włącz zapamiętywanie sesji i cykliczne kopie zapasowe"/>
<Item id="6819" name="Kopia zapasowa co każde"/>
<Item id="6821" name="sekund"/>
<Item id="6822" name="Ścieżka kopii zapasowej:"/>
</Backup>
<AutoCompletion title="Autouzupełnianie">
<Item id="6807" name="Autouzupełnianie"/>
<Item id="6808" name="Włącz autouzupełnianie dla wszystkich wejść"/>
<Item id="6809" name="Uzupełnianie funkcji"/>
<Item id="6810" name="Uzupełnianie słów"/>
<Item id="6811" name="Od"/>
<Item id="6813" name=". znaku"/>
<Item id="6814" name="Poprawne wartości: 1-9"/>
<Item id="6815" name="Podpowiedź parametrów funkcji na wejściu"/>
<Item id="6816" name="Uzupełnianie funkcji i słów"/>
<Item id="6851" name="Autowstawianie"/>
<Item id="6857" name="tag zamyk. HTML/XML"/>
<Item id="6858" name="Otwórz"/>
<Item id="6859" name="Zamknij"/>
<Item id="6860" name="Pasująca para 1:"/>
<Item id="6863" name="Pasująca para 2:"/>
<Item id="6866" name="Pasująca para 3:"/>
</AutoCompletion>
<MultiInstance title="Wieloinstancyjność">
<Item id="6151" name="Ustawienia wieloinstancyjności"/>
<Item id="6152" name="Otwórz sesję w nowej instancji Notepad++"/>
<Item id="6153" name="Zawsze w trybie wieloinstancyjnym"/>
<Item id="6154" name="Domyślna (jedna instancja)"/>
<Item id="6155" name="* Zmiana tego ustawienia wymaga ponownego uruchomienia Notepad++"/>
</MultiInstance>
<Delimiter title="Ogranicznik">
<Item id="6251" name="Ustawienia ograniczników wyboru (Ctrl + dwuklik myszką)"/>
<Item id="6252" name="Otwórz"/>
<Item id="6255" name="Zamknij"/>
<Item id="6256" name="Dopuszczaj wiele linii"/>
</Delimiter>
<Cloud title="Chmura">
<Item id="6262" name="Ustawienia chmury"/>
<Item id="6263" name="Nie używaj chmury"/>
<Item id="6267" name="Ustaw scieżkę do swojej chmury:"/>
<!--Item id="6261" name="Please restart Notepad++ to take effect."/-->
</Cloud>
<MISC title="Inne">
<Item id="6114" name="Umożliwiaj przełączanie"/>
<Item id="6115" name="Automatyczne wcięcia"/>
<Item id="6117" name="Kolejność ostatniego użycia (MRU)"/>
<Item id="6307" name="Włącz"/>
<Item id="6308" name="Minimalizuj do ikony paska zadań"/>
<Item id="6312" name="Autowykrywanie stanu pliku"/>
<Item id="6313" name="Uaktualniaj po cichu"/>
<Item id="6318" name="Obsługa hiperłączy w tekście"/>
<Item id="6319" name="Włącz"/>
<Item id="6320" name="Nie podkreślaj"/>
<Item id="6322" name="Rozszerz. pliku sesji:"/>
<Item id="6323" name="Włącz autoaktualizację Notepad++"/>
<Item id="6324" name="Przełączanie między dokum. (Ctrl+TAB)"/>
<Item id="6325" name="Przewiń na koniec po uaktualnieniu"/>
<Item id="6326" name="Inteligentne podświetlanie"/>
<Item id="6327" name="Włącz"/>
<Item id="6328" name="Podświetlaj atrybuty"/>
<Item id="6329" name="Podświetlanie pasujących tagów"/>
<Item id="6330" name="Podświetlaj strefy PHP/ASP"/>
<Item id="6331" name="Tylko nazwa pliku w pasku tytułu"/>
<Item id="6332" name="Rozróżnianie WIELKICH i małych liter"/>
<Item id="6333" name="Inteligentne podświetlanie"/>
<Item id="6334" name="Automatycznie rozpoznaj kodowanie"/>
<Item id="6335" name="Użyj '\' jako znaku ucieczki dla SQL"/>
<Item id="6337" name="Roz. pliku obszaru rob.:"/>
</MISC>
</Preference>
<MultiMacro title="Uruchom makro wielokrotnie">
<Item id="1" name="Uruchom"/>
<Item id="2" name="Anuluj"/>
<Item id="8006" name="Makro:"/>
<Item id="8001" name="Uruchom"/>
<Item id="8005" name="razy"/>
<Item id="8002" name="Wykonuj do końca pliku"/>
</MultiMacro>
<Window title="Okna">
<Item id="1" name="Aktywuj"/>
<Item id="2" name="OK"/>
<Item id="7002" name="Zapisz"/>
<Item id="7003" name="Zamknij"/>
<Item id="7004" name="Sortuj zakładki"/>
</Window>
<ColumnEditor title="Edytor kolumn">
<Item id="2023" name="Wstaw tekst"/>
<Item id="2033" name="Wstaw liczby"/>
<Item id="2030" name="Zacznij od:"/>
<Item id="2031" name="Zwiększaj o:"/>
<Item id="2036" name="Powtarzaj:"/>
<Item id="2035" name="Dopełniaj zerami"/>
<Item id="2032" name="Format"/>
<Item id="2024" name="Dec"/>
<Item id="2025" name="Oct"/>
<Item id="2026" name="Hex"/>
<Item id="2027" name="Bin"/>
<Item id="1" name="OK"/>
<Item id="2" name="Anuluj"/>
</ColumnEditor>
</Dialog>
<MessageBox>
<ContextMenuXmlEditWarning title="Edycja menu kontekstowego" message="Edycja contextMenu.xml pozwala na zmianę menu kontekstowego dostępnego w Notepad++ pod prawym klawiszem myszki.
Musisz uruchomić ponownie Notepad++ by zastosować zmiany wprowadzone w contextMenu.xml."/>
<NppHelpAbsentWarning title="Plik nie istnieje" message="
nie istnieje. Pobierz go ze strony Notepad++."/>
<SaveCurrentModifWarning title="Zapisz bieżące zmiany" message="Wymagane jest zapisanie zmian.
Zapisane zmiany nie będą mogły zostać wycofane.
Kontynuować?"/>
<LoseUndoAbilityWarning title="Utrata możliwości cofnięcia" message="Wymagane jest zapisanie zmian.
Zapisane zmiany nie będą mogły zostać wycofane.
Kontynuować?"/>
<CannotMoveDoc title="Przeniesienie do nowej instancji Notepad++" message="Dokument został zmieniony. Zapisz go i spróbuj ponownie."/>
<DocReloadWarning title="Przeładowanie pliku" message="Czy na pewno załadować ponownie bieżący plik i utracić zmiany wykonane dotąd w Notepad++?"/>
<FileLockedWarning title="Nieudany zapis" message="Sprawdź, czy plik nie jest otwarty w innym programie"/>
<FileAlreadyOpenedInNpp title="" message="Plik jest już otwarty w Notepad++."/>
<DeleteFileFailed title="Usunięcie pliku" message="Nie udało się usunąć pliku"/>
<!-- $INT_REPLACE$ is a place holder, don't translate it -->
<NbFileToOpenImportantWarning title="Otwarcie wielu plików" message="Mają być otwarte pliki: $INT_REPLACE$.
Kontynuować?"/>
<SettingsOnCloudError title="Błąd ustawień w chmurze" message="Ścieżka do ustawień w chmurze jest tylko do odczytu
lub wymagane są prawa do zapisu.
Twoje ustawienia w chmurze zostaną anulowane. Zmień miejsce zapisu ustawień przez okno preferencji."/>
</MessageBox>
<ClipboardHistory>
<PanelTitle name="Historia schowka"/>
</ClipboardHistory>
<DocSwitcher>
<PanelTitle name="Przełącznik dokumentów"/>
<ColumnName name="Nazwa"/>
<ColumnExt name="Roz."/>
</DocSwitcher>
<AsciiInsertion>
<PanelTitle name="Tablica znaków ASCII"/>
<ColumnVal name="Wartość"/>
<ColumnHex name="Hex"/>
<ColumnChar name="Znak"/>
</AsciiInsertion>
<DocumentMap>
<PanelTitle name="Mapa dokumentu"/>
</DocumentMap>
<FunctionList>
<PanelTitle name="Lista funkcji"/>
<SortTip name="Sortuj" />
<ReloadTip name="Odśwież" />
</FunctionList>
<FileBrowser>
<PanelTitle name="Obszar roboczy"/>
</FileBrowser>
<ProjectManager>
<PanelTitle name="Projekt"/>
<WorkspaceRootName name="Obszar roboczy"/>
<NewProjectName name="Nazwa projektu"/>
<NewFolderName name="Nazwa folderu"/>
<Menus>
<Entries>
<Item id="0" name="Obszar roboczy"/>
<Item id="1" name="Edycja"/>
</Entries>
<WorkspaceMenu>
<Item id="3122" name="Nowy obszar roboczy"/>
<Item id="3123" name="Otwórz obszar roboczy"/>
<Item id="3124" name="Wczytaj ponownie obszar roboczy"/>
<Item id="3125" name="Zapisz"/>
<Item id="3126" name="Zapisz jako..."/>
<Item id="3127" name="Zapisz kopię jako..."/>
<Item id="3121" name="Dodaj nowy projekt"/>
</WorkspaceMenu>
<ProjectMenu>
<Item id="3111" name="Zmień nazwę"/>
<Item id="3112" name="Dodaj folder"/>
<Item id="3113" name="Dodaj pliki..."/>
<Item id="3114" name="Usuń"/>
<Item id="3117" name="Dodaj pliki z folderu..." />
<Item id="3118" name="Przesuń w górę"/>
<Item id="3119" name="Przesuń na dół"/>
</ProjectMenu>
<FolderMenu>
<Item id="3111" name="Zmień nazwę"/>
<Item id="3112" name="Dodaj folder"/>
<Item id="3113" name="Dodaj pliki..."/>
<Item id="3114" name="Usuń"/>
<Item id="3117" name="Dodaj pliki z folderu..." />
<Item id="3118" name="Przesuń w górę"/>
<Item id="3119" name="Przesuń na dół"/>
</FolderMenu>
<FileMenu>
<Item id="3111" name="Zmień nazwę"/>
<Item id="3115" name="Usuń"/>
<Item id="3116" name="Zmień ścieżkę pliku"/>
<Item id="3118" name="Przesuń w górę"/>
<Item id="3119" name="Przesuń na dół"/>
</FileMenu>
</Menus>
</ProjectManager>
</Native-Langue>
</NotepadPlus>