Dokumentaci a web o aplikaci najdete na:
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
src
.angular-cli.json
.gitignore
LICENSE Create LICENSE Aug 22, 2017
README.md
package-lock.json
package.json

README.md

CityVizor

dependencies

Přehledný rozklikávací rozpočet s plněním na jednotlivé faktury a dalšími funkcemi pro samosprávy. Aplikace byla vytvořena zaměstnanci Ministerstva financí ČR, Otevřená Města vám poskytují tuto aplikaci jako služba. Data jsou poskytována obcemi dobrovolně.

Toto je front end aplikace. Serverovou část najdete v repozitáři CityVizor Server.

Instalace

Instalace závislostí

npm install

Kompilace kódu

npm run build

Nastavení

Nastavit CityVizor je možné v souboru config.js:

  • /src/config/config.js

Přispívání

  • Uvítáme jak PR, tak Issues
  • Konvence pro pojmenovávání souborů komponent je <název komponenty>.<component|style|template>.<formát>, nikoliv <název komponenty>.component.<formát>, jak je běžné v Angular CLI. Přijde nám nelogické odlišovat typ souboru formátem.
  • Neobsahové popisky vždy v angličtině (názvy proměnných, metod apod.)
  • Commity vždy v angličtině