Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

29 lines (29 sloc) 4.003 kb
${LangFileString} WIN2KERROR "Rainmeter programa ${VER} neatbalsta Windows 2000. Lai izmantotu Rainmeter uz Windows 2000 platformas, lejuplādējiet vecāku Rainmeter 2.0 programas versiju."
${LangFileString} WINXPS2ERROR "Rainmeter programai ${VER} nepieciešams Windows XP Servisa paka 2 (SP2) vai augstāks. Lūdzu uzlabojiet uz jaunāku servisa paku un mēģiniet vēlreiz."
${LangFileString} WIN2003SP1ERROR "Rainmeter programai ${VER} nepieciešams Windows 2003 Servisa paka 1 (SP1) vai augstāks. Lūdzu uzlabojiet uz jaunāku servisa paku un mēģiniet vēlreiz."
${LangFileString} ADMINERROR "Nepieciešamas administratora tiesības."
${LangFileString} LOGONERROR "'Logon service' nav ieslēgts."
${LangFileString} UACERROR "Nevar paaugstināt."
${LangFileString} WRITEERROR "Mobīlai Rainmeter programai jābūt instalētai mapē ar pilnīgu piekļuvi (kā parastam lietotājam).$\nJa jūs vēlaties instalēt Rainmeter programu mapē '$0', tad ejat atpakaļ un izvēlaties 'Standarta instalāciju'.$\n$\nVai arī, definējiet citu mapi ar pilnīgu piekļuvi."
${LangFileString} VCINSTERROR "Visual C++ $instArc instalēšana neizdevās anr kļūdas kodu $0.$\n$\nJums vajag lejuplādēt Visual C++ 2010 SP1 $instArc redistributable package manuāli no http://rainmeter.net/redist$\n$\nNospiediet OK lai izietu."
${LangFileString} DOTNETINSTERROR ".NET $instArc instalēšana neizdevās ar kļūdas kodu $0.$\n$\nJums vajag lejuplādēt .NET $instArc redistributable package manuāli no http://rainmeter.net/redist$\n$\nNospiediet OK lai izietu."
${LangFileString} RAINMETERCLOSEERROR "Neizdevās aizvērt Rainmeter.$\n$\nLūdzu aizveriet Rainmeter programu manuāli un mēģiniet vēlreiz."
${LangFileString} SETTINGSFILEERROR "Uzstādījumu fails (Rainmeter.ini) atrodas instalācijas mapē. Faila atstāšana tur, var radīt problēmas, ja programu izmanto vairāki lietotāji vai jebkurš ar ierobežotām lietotāja privilēģijām.$\n$\nVai jūs vēlaties pārvietot failu uz programas datu mapi?"
${LangFileString} SETTINGSMOVEERROR "Nevar pārvietot failu '$INSTDIR\Rainmeter.ini' uz '$APPDATA\Rainmeter\Rainmeter.ini'."
${LangFileString} SELECTLANGUAGE "Lūdzu izvēlieties instalēšanas valodu."
${LangFileString} INSTALLOPTIONS "Instalēšanas opcijas"
${LangFileString} INSTALLOPTIONSDESC "Izvēlieties papildus instalēšanas opcijas"
${LangFileString} STANDARDINST "Standarta instalācija (rekomendējam)"
${LangFileString} STANDARDINSTDESC "Instalē programu Rainmeter un lejuplādē nepieciešamos failus."
${LangFileString} PORTABLEINST "Mobīlā instalēcija"
${LangFileString} PORTABLEINSTDESC "Neizvēlieties šo, ja jūs nezinat ko jūs darat. Īsceļi netiks izveidoti un .rmskin extension netiks reģistrēts. Visual C++ 2010 un .NET 2.0 faili nepieciešams instalēt manuāli."
${LangFileString} AUTOSTARTUP "Palaist Rainmeter līdz ar sistēmas ieslēgšanu"
${LangFileString} ADDITIONALOPTIONS "Papildu opcijas"
${LangFileString} INSTALL64BIT "64-bit"
${LangFileString} SENDINFORMATION "Send information about your computer"
${LangFileString} SENDINFORMATIONDESC "Your computer's Windows version, language, and hardware capabilities will be reported once during installation to improve Rainmeter. No personal information will be sent."
${LangFileString} UNSTALLOPTIONS "Atinstalēšanas opcijas"
${LangFileString} UNSTALLOPTIONSDESC "Izvēlieties jebkuras papildu opcijas"
${LangFileString} UNSTALLRAINMETER "Atinstalēt Rainmeter programu"
${LangFileString} UNSTALLSETTINGS "Izdzēst pilnībā visus personiskus uzstādijumus un failus"
${LangFileString} UNSTALLSETTINGSDESC "(ieskaitot ierīces, tēmas, paplašinājumus, reģistra uzstādijumus, un Start izvēlnes īsceļus)"
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.