Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
Endringslogg hentet fra originalen grytnes-it.no/pg/luftrom:
* 11-mar-2015: Historiens største omlegging av norsk luftrom skjedde
13/11-2014. Mange endringer over hele Norge! Østlandet minst berørt.
* 13-mar-2015: fikset feil
* 28-april-2015: fikset feil "bunn" på Oslo TMA 4. Rettet fra 4000 til
4500fot.
* 13-des-2015: oppdatert ny Skagen TIZ
* 1.jan-2016: Sjekket ut endringer i CTA- og TMA-data -> ikke nødvendig med
endringer i kart.
* 1.jan-2016: Lagt inn luftsportområde Boe og Tokke.
* 1.jan-2016: Lagt inn utvidede luftsp.omr. for Hvittingfoss A og B (operative
hos Avinor, LT og Røyken, men ikke kommet på trykk i AIP enda.)
* 5.jan-2016: Fareområde D355 Vågan er flyttet noe.
* 5.jan-2016: Fareområde D209 Risavika og D210 Tellenes lagt til.
* 7.jan-2016: Fareområder avviklet: D103,154,160,251,257,258,261,262,466,467
* 24.april-2016: Geitryggen TIZ er fjernet.
* 9.aug-2016: Lagt inn nytt luftsportområde: Tynset, 7500fot til FL115
* 18.aug-2016: Korrigert Forbord luftsportområde 1 og 2
* 3.april-2017: Rettet TIZ for Hasvik, Hammerfest og Sørkjosen
Endringslogg etter importen:
sammenlignet med datasett for 13.mars.2015, endringer som ikke er oppført
ovenfor.
* 2017-07-07: Ny utvidet geometri for Leknes TIZ (ENLK)
* 2017-07-07: Justert geometri for Båtsfjord TIZ (ENBS)
* 2017-07-07: Lagt inn Longyear TIZ (ENSB)
* 2017-07-07: Lagt inn Hamnerabben TIZ (ENAS)
* 2017-07-07: Lagt inn Svea TIZ (ENSA)
* 2017-07-07: Ny utvidet geometri for Evenes TIZ (ENEV)
* 2017-07-07: Ny utvidet geometri for Kirkenes CTR (ENKR)
* 2017-07-07: Endringer pa betegnelser (Kjevik TMA 1,2,3 -> Kjevik TMA,2,3 osv)
* 2017-07-07: Endret nummerering i Norway CTA
* 2017-07-07: Ny utvidet geometri for Vadsø TIZ (ENVD)
* 2017-07-07: Ny Kjevik TMA 5 og 6 (AIP SUP 20/2017)
* 2017-07-07: Lagt inn Alta TMA 3 > 1931m
* 2017-07-07: Lagt inn Banak TMA (fantes i siste kml)
* 2017-07-07: Ny utvidet geometri for Farris TMA 11
* 2017-07-07: Endret navnene West Coast TMA -> Flesland TMA
* 2017-07-07: Endret navnene West Coast TMA -> Sola TMA
* 2017-07-07: Ny utvidet geometri for Hammerfest TMA 1,2
* 2017-07-07: Minimal endring i geometri for Helgeland TMA 2
* 2017-07-07: Kirkenes TMA ser ikke ut til å omfatte Pasvik(?)
* 2017-07-07: Lagt inn Kirkenes TMA West og TMA 3
* 2017-07-07: Lagt inn ny Oslo TMA 8 fra før Farris TMA 8
* 2017-07-07: Minimal endring i geometri for Tromsø TMA
* 2017-07-07: Lagt inn ny Tromsø TMA 2,3
* 2017-07-07: Ny utvidet geometri for Varnes TMA 3 (over grensen)
* 2017-07-07: Lagt inn Ørland TMA 5 (mot Svalbard)
* 2017-07-07: Ny utvidet geometri for Rørvik TIZ (ENRM)
* 2017-07-07: Lagt inn Værøy TIZ (ENVR)
* 2017-07-07: Ny utvidet geometri for Røst TIZ (ENRS)
* 2017-07-07: Ny utvidet geometri for Vardø TIZ (ENSS)
* 2017-07-07: Ny utvidet geometri for Skagen TIZ (ENSK)
* 2017-07-07: Ny utvidet geometri for Namsos TIZ (ENNM)
* 2017-07-07: Ny utvidet geometri for Mehamn TIZ (ENMH)
* 2017-07-07: Lagt inn Sørkjosen TIZ (ENSR)
* 2017-07-07: Ny utvidet geometri for Berlevåg TIZ (ENBV)
* 2017-07-07: Ny utvidet geometri for Helle TIZ (ENSH)
* 2017-07-07: Ny utvidet geometri for Valan TIZ (ENVH)
* 2017-07-07: Ny utvidet geometri for Hovden TIZ (ENOV)
* 2017-07-07: Ny utvidet geometri for Molde TIZ (ENML)
* 2017-07-07: Ny utvidet geometri for Stokka TIZ (ENST)
* 2017-07-07: Ny utvidet geometri for Sørstokken TIZ (ENSO)
* 2017-07-07: Lagt inn EN R 103 Kongsvinger (bare NOTAM)
* 2017-07-07: EN R 402 Finnmark, detaljert grenselinje
* 2017-07-07: Lagt inn EN D 420-3 Alomar, EN D 472-8 Andøya mm (varsel)
* 2017-07-07: EN D 356 Tarva utvidet
* 2017-07-07: EN D 304 til D 361 Hjerkinn
* 2017-07-07: Lagt inn EN D 362-4 Røros RPAS
* 2017-07-07: EN D 452 Lyngvær, knyttet geometrien
* 2017-07-07: Endret størrelse av sektor for EN D459 Andesnes
* 2017-07-07: Lagt inn luftsportsområder: Bardufoss, Bergen LH, Bodø LH,
* Harstad, Kristiansand LH, Lesja LH, Molde LH, Rygge LS, Skien LH,
* Tromso LH, Trondheim LH, Ulven, Vågåvatn, Alesund LH
* 2017-07-07: Korrigert Bomoen, Fagerhaug, Hamar LH, Jarlsberg, Rognan
* til sirkel
* 2017-07-07: Framnes TIZ fjernet
* 2017-07-07: Longyear TIA oppdatert
* 2017-07-07: Omdøpt flere TIA fra N/E/W/S til 1,2,3,4
* 2017-07-07: Lagt inn Svalbard TIA
* 2017-07-07: Oppdatert Norway CTA
* 2017-07-07: (Oppdatert Svensk luftrom, uten garanti på fullstendighet el)
*
* 2017-07-12: Temporære fareområde, Bergen Cycle, RPAS Elvenes
*
* 2017-09-04: Utvidet Sogndal TIZ
* 2017-09-04: Ny EN D365 Ginskås
* 2017-09-04: Endringer i Svenske fareområder
*
* 2017-09-15: Fjernet temporær område RPAS Elvenes
*
* 2017-09-21: Oppdatert til AIP Norge AMDT 07/17 AIRAC 09 NOV 2017
* - ingen relevante endringer
* 2017-10-11: Oppdatert til AIP Norge AMDT 08/17 AIRAC 07 DEC 2017
* - ingen relevante endringer
*
* 2018-01-03: Inkludert alternativ geometri for LS Nidaros
* 2018-02-12: Oppdatert lenker, ellers ingen store endringer
* 2018-04-05: Oppdatert lenker, henter svensk AIP via zip
* 2018-04-25: Lagt inn avtale for Hareid Lufsportsboksene
* 2018-05-09: Lagt inn flere omraader fra EN_END5_2
* 2018-06-22: Oppdatert lenker, Airwork luftrom
* 2018-09-17: Oppdatert lenker, ny EN D257
* 2018-10-01: Oppdatert Sverige, fixed parsing SUP for TJ exercise
* 2018-11-07: fjernet øvelse Trident Juncture
* 2019-02-14: fjernet Fagernes, endret Sveg TIA
* 2019-04-05: lagt inn nye EN R områder til NOTAM aktivisering
* 2019-06-24: lagt inn ER R forsvaret Eggemoen
* 2019-08-10: Oppdatert lenker, fikset luftrom til AC W i openair-formatet
* forenklet geometrier med landesgrense til < 100 punkter for OpenAIR.
* 2019-09-19: Oppdatert lenker til AIP 64
* 2019-10-14: Oppdatert lenker til AIP 65, nye END
* 2019-11-07: Oppdatert lenker til AIP 66, nye END
* 2019-12-07: Oppdatert lenker til AIP 71, lagt inn Sälen TMA
* 2020-01-03: Oppdatert lenker til AIP 72, fjernet Hamnerabben TIZ
* 2020-02-03: Oppdatert lenker til AIP 73, gjenopprettet Hamnerabben TIZ,
fjernet luftsportsområde Hemsedal, endret geometri Vernes
* 2020-02-06: Oppdatert Svensk AIP, lagt in Sälen, Eggemoen (ingen luftrom)
* 2020-02-10: Lagt inn ENR og END for Cold Response
* 2020-03-28: Oppdatert lenker til AIP 77, ingen endringer
* 2020-04-03: fjernet cold response
* 2020-04-24: ny HTML-basert import, AIP 85 / 2020-04-23-AIRAC
ny Norway CTA 37 over Lofoten
* 2020-05-21: oppdatert til AIP 87 / 2020-05-21-AIRAC, ingen endringer
* 2020-07-20: oppdatert til AIP 91 / 2020-06-18-AIRAC, ingen endringer
* 2020-08-15: oppdatert til AIP 92 / 2020-08-13-AIRAC, ingen endringer
* 2020-09-16: oppdatert til AIP 93 / 2020-09-10-AIRAC, ingen endringer
* 2020-10-17: oppdatert til AIP 94 / 2020-10-08-AIRAC, ingen endringer
* 2020-11-08: oppdatert til AIP 95 / 2020-11-05-AIRAC, Norway CTA endret navn
til Polaris, endret størrelse Finnmark TIA og Valan TIZ,
korrupsjon i kilden til CTA 23-24 må fikses
* 2020-12-14: oppdatert til AIP 98 / 2020-12-03-AIRAC, Polaris til Polaris
* 2021-01-20: oppdatert til AIP 100 / 2021-01-28-AIRAC
* 2021-03-25: oppdatert til AIP 102 / 2021-03-25-AIRAC, endringer i Bodo og
* 2021-04-22: oppdatert til AIP 105 / 2021-04-22-AIRAC, ingen endringer
* 2021-07-06: oppdatert til AIP 106 / 2021-06-17-AIRAC, lagt til D424 Makani Karmøy
* 2021-07-15: oppdatert til AIP 107 / 2021-06-15-AIRAC, ingen endringer
* 2021-08-25: oppdatert til AIP 108 / 2021-08-12-AIRAC, ingen endringer
* 2021-09-06: lagt inn avtale for Valldal ved Ålesund
* 2021-09-21: lagt inn avtale for Stranda
* 2021-09-22: lagt inn avtale for Tynset