Skip to content

severak/margarita4

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
db
 
 
lib
 
 
st
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

margarita4

GTFS timetable viewer

prohlížeč jízdních řádů

aneb má-li to Seznam, proč bych to nemohl mít i já?

V dávných dobách v roce 2010 jsem se na fóru K-reportu účastnil jakési hry, kdy jsem jakože provozoval svůj vlastní dopravní podnik. No a dopravní podnik potřebuje jízdní řády a ručně je psát je pěkná otrava. Tak jsem si na to napsal vlastní program (zvaný VDP Margarita), který pro daný účel celkem fungoval.

Postupem času jsem se k tomuto tématu vracel a zkoušel jsem program vylepšovat nebo brát z jiného konce. Dozvěděl jsem se o specifikaci formátu GTFS - de fakto se jedná o standard pro výměnu dat jízdních řádů. Zároveň se Seznam.cz pustil do boje s CHAPSem, výsledkem čehož bylo, že jsou dnes jízdní řády českých dopravců už v poměrně čitelné podobě. K dispozici je též GTFS dataset, který zveřejňuje DPP (ten používám já).

demo

About

GTFS timetable viewer

Topics

Resources

License

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Languages