Permalink
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
2957 lines (2029 sloc) 51.7 KB
#
# Translators:
# Jiri Grönroos <jiri.gronroos@iki.fi>, 2012-2015
# Nikerabbit <niklas.laxstrom@gmail.com>, 2012
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gmusicbrowser\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: squentin@free.fr\n"
"POT-Creation-Date: 2015-08-17 18:49+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-08-17 17:03+0000\n"
"Last-Translator: Jiri Grönroos <jiri.gronroos@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish (http://www.transifex.com/squentin/gmusicbrowser/"
"language/fi/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: fi\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
msgid " Fields "
msgstr " Kentät "
#, perl-brace-format
msgid " of {length}"
msgstr " / {length}"
#, perl-format
msgid "%d Album"
msgid_plural "%d Albums"
msgstr[0] "%d albumi"
msgstr[1] "%d albumia"
#, perl-format
msgid "%d Artist"
msgid_plural "%d Artists"
msgstr[0] "%d esittäjä"
msgstr[1] "%d esittäjää"
#, perl-format
msgid "%d Upcoming Event"
msgid_plural "%d Upcoming Events"
msgstr[0] "%d tuleva tapahtuma"
msgstr[1] "%d tulevaa tapahtumaa"
#, perl-format
msgid "%d album"
msgid_plural "%d albums"
msgstr[0] "%d albumi"
msgstr[1] "%d albumia"
#, perl-format
msgid "%d artist"
msgid_plural "%d artists"
msgstr[0] "%d esittäjä"
msgstr[1] "%d esittäjää"
#, perl-format
msgid "%d file"
msgid_plural "%d files"
msgstr[0] "%d tiedosto"
msgstr[1] "%d tiedostoa"
#, perl-format, perl-brace-format
msgid "%d file in {folder}"
msgid_plural "%d files in {folder}"
msgstr[0] "%d tiedosto kansiossa {folder}"
msgstr[1] "%d tiedostoa kansiossa {folder}"
#, perl-format
msgid "%d folder"
msgid_plural "%d folders"
msgstr[0] "%d kansio"
msgstr[1] "%d kansiota"
#, perl-format
msgid "%d second"
msgid_plural "%d seconds"
msgstr[0] "%d sekunti"
msgstr[1] "%d sekuntia"
#, perl-format
msgid "%d song"
msgid_plural "%d songs"
msgstr[0] "%d kappale"
msgstr[1] "%d kappaletta"
#, perl-format
msgid "%d song added"
msgid_plural "%d songs added"
msgstr[0] "%d kappale lisätty"
msgstr[1] "%d kappaletta lisätty"
#, perl-format
msgid "%d song in queue"
msgid_plural "%d songs in queue"
msgstr[0] "%d kappale jonossa"
msgstr[1] "%d kappaletta jonossa"
#, perl-format
msgid "%d song in the library"
msgid_plural "%d songs in the library"
msgstr[0] "%d kappale kirjastossa"
msgstr[1] "%d kappaletta kirjastossa"
#, perl-format
msgid "%d song selected"
msgid_plural "%d songs selected"
msgstr[0] "%d kappale valittu"
msgstr[1] "%d kappaletta valittu"
#, perl-brace-format
msgid "'{file}' exists. Overwrite ?"
msgstr "'{file}' on jo olemassa. Korvataanko se?"
msgid "(case insensitive)"
msgstr "(kirjainkoon huomioiva)"
msgid "(other)"
msgstr "(muu)"
msgid "(see http://www.last.fm)"
msgstr "(katso http://www.last.fm)"
msgid "(unstable)"
msgstr "(epävakaa)"
msgid "0 means 'show all'"
msgstr "0 tarkoittaa 'näytä kaikki'"
msgid "32x32 PNG file icon"
msgstr "32×32 PNG-tiedostokuvake"
msgid "50 Last Added"
msgstr "50 viimeksi lisättyä"
msgid "50 Last Played"
msgstr "50 viimeksi soitettua"
msgid "50 Most Played"
msgstr "50 eniten soitettua"
msgid "<Unknown>"
msgstr "<Tuntematon>"
#, perl-format
msgid ""
"<b>%t</b>\n"
"<small><small>by</small> %a\n"
"<small>from</small> %l</small>"
msgstr ""
"<b>%t</b>\n"
"<small><small>esittäjä</small> %a\n"
"<small>albumilta</small> %l</small>"
#, perl-format
msgid "<big><big>by %a</big></big>"
msgstr "<big><big>esittäjältä %a</big></big>"
#, perl-format
msgid "<i>by</i> %a\\n<i>from</i> %l"
msgstr "<i>esittäjän</i> %a\\n<i>levyltä</i> %l"
msgid "Abort"
msgstr "Keskeytä"
msgid "Abort ReplayGain analysis"
msgstr "Peru ReplayGain-analyysi"
msgid "About"
msgstr "Tietoja"
#, perl-brace-format
msgid ""
"About to delete {files}\n"
"Are you sure ?"
msgstr ""
"Poistetaan {files}\n"
"Oletko varma?"
msgid "About to turn off the computer in :"
msgstr "Aikaa tietokoneen sammumiseen:"
msgid "Action"
msgstr "Toiminto"
msgid "Actions are not supported by current notification daemon"
msgstr "Nykyinen ilmoitusjärjestelmä ei tue toimintoja"
msgid "Add"
msgstr "Lisää"
msgid "Add Files ..."
msgstr "Lisää tiedostoja..."
msgid "Add Music"
msgstr "Lisää musiikkia"
msgid "Add a filter"
msgstr "Lisää suodatin"
msgid "Add a fullscreen button"
msgstr "Lisää koko näytön painike"
msgid "Add a fullscreen button to layouts that can accept extra buttons"
msgstr ""
"Lisää koko näytön painike asetteluihin, jotka hyväksyvät lisäpainikkeita"
msgid "Add a group"
msgstr "Lisää ryhmä"
msgid "Add a radio"
msgstr "Lisää radio"
msgid "Add files or folders"
msgstr "Lisää tiedostoja tai kansioita"
msgid "Add files/folders to library"
msgstr "Lisää tiedostoja/kansioita kirjastoon"
msgid "Add folder"
msgstr "Lisää kansio"
msgid "Add folder ..."
msgstr "Lisää kansio..."
msgid "Add new radio"
msgstr "Lisää uusi radio"
msgid "Add picture"
msgstr "Lisää kuva"
msgid "Add rule : "
msgstr "Lisää sääntö: "
msgid "Add shorcut key"
msgstr "Lisää pikanäppäin"
msgid "Add tab"
msgstr "Lisää välilehti"
msgid "Add to existing values"
msgstr "Lisää olemassa oleviin arvoihin"
msgid "Add to list"
msgstr "Lisää listalle"
msgid "Add to queue"
msgstr "Lisää jonoon"
msgid "Added"
msgstr "Lisätty"
msgid "Added Today"
msgstr "Lisätty tänään"
msgid "Advanced"
msgstr "Lisäasetukset"
msgid "Advanced Search ..."
msgstr "Laajennettu haku..."
msgid "Album"
msgstr "Albumi"
msgid "Album and artist"
msgstr "Albumi ja esittäjä"
msgid "Album and artist on the left side"
msgstr "Albumi ja esittäjä vasemalla puolella"
msgid "Album cover"
msgstr "Albumin kansi"
msgid "Album mode"
msgstr "Albumitila"
msgid "Album picture"
msgstr "Albumin kuva"
msgid "Album picture & info"
msgstr "Albumin kuva ja tiedot"
msgid "Album playcount:"
msgstr "Albumin soittokerrat:"
msgid "Album with picture"
msgstr "Albumi kuvalla"
#, perl-format
msgid "Album: %l"
msgstr "Albumi: %l"
#, perl-format
msgid "Album: %l (%Y)"
msgstr "Albumi: %l (%Y)"
msgid "Albuminfo"
msgstr "Albumitiedot"
msgid "Albuminfo plugin"
msgstr "Albumitietojen liitännäinen"
msgid "Albums"
msgstr "Albumit"
msgid "All"
msgstr "Kaikki"
msgid "All Songs"
msgstr "Kaikki kappaleet"
msgid "All albums"
msgstr "Kaikki albumit"
msgid "All artists"
msgstr "Kaikki esittäjät"
msgid "All files"
msgstr "Kaikki tiedostot"
msgid "All genres"
msgstr "Kaikki tyylilajit"
msgid "All songs"
msgstr "Kaikki kappaleet"
msgid "All styles"
msgstr "Kaikki tyylit"
msgid "All themes"
msgstr "Kaikki teemat"
#. Alt key
msgctxt "Keyboard"
msgid "Alt"
msgstr "Alt"
msgid "App Indicator plugin"
msgstr "Sovellusilmaisimen liitännäinen"
msgid "App indicator"
msgstr "Sovellusilmaisin"
msgid "Append to playlist"
msgstr "Lisää soittolistaan"
msgid "Application"
msgstr "Sovellus"
msgid "Artist"
msgstr "Esittäjä"
msgid "Artist & album"
msgstr "Esittäjä ja albumi"
msgid "Artist (Year - Album)"
msgstr "Esittäjä (vuosi - albumi)"
msgid "Artist Biography"
msgstr "Esittäjän biografia"
msgid "Artist picture"
msgstr "Esittäjän kuva"
#, perl-format
msgid "Artist picture size : %d"
msgstr "Esittäjän kuvan koko: %d"
msgid "Artist playcount:"
msgstr "Esittäjän soittokerrat:"
#, perl-format
msgid "Artist: %a"
msgstr "Esittäjä: %a"
msgid "Artistinfo"
msgstr "Esittäjätiedot"
msgid "Artistinfo plugin"
msgstr "Esittäjätietojen liitännäinen"
msgid "Artists"
msgstr "Esittäjät"
msgid "Ascending order"
msgstr "Nouseva järjestys"
msgid "Ask confirmation only if file already exists"
msgstr "Kysy vahvistus, jos tiedosto on jo olemassa"
msgid "Audio"
msgstr "Ääni"
msgid "Audio properties"
msgstr "Ääniominaisuudet"
msgid "Author"
msgstr "Tekijä"
msgid "Automatically remove current song if not found"
msgstr "Poista automaattisesti nykyinen kappale, jos sitä ei löydy"
msgid "Autosave"
msgstr "Automaattitallennus"
msgid "Autosave plugin"
msgstr "Albumit"
msgid "Available"
msgstr "Saatavilla"
msgid "Basic fields"
msgstr "Peruskentät"
msgid "Biography"
msgstr "Biografia"
msgid "Bitrate"
msgstr "Bittinopeus"
msgid "Browser"
msgstr "Selain"
msgid "Browser views"
msgstr "x-siirtymä:"
msgid "Browser window layout :"
msgstr "Selainikkunan asettelu:"
msgid "Buttons"
msgstr "Painikkeet"
#, perl-brace-format
msgid "Can't create folder: {path}"
msgstr "Kansion luonti ei onnistu: {path}"
msgid "Can't play this file."
msgstr "Tätä tiedostoa ei voi toistaa."
msgid "Can't read file or invalid file"
msgstr "Tiedoston luku ei onnistu tai tiedosto on virheellinen"
msgid "Cancel"
msgstr "Peru"
msgid "Case insensitive"
msgstr "Älä huomioi kirjainkokoa"
msgid "Case sensitive"
msgstr "Huomioi kirjainkoko"
msgid "Case-sensitive"
msgstr "Huomioi kirjainkoko"
msgid "Centered"
msgstr "Keskitetty"
msgid "Change default text color"
msgstr "Vaihda tekstin oletusväriä"
msgid "Change default text font and size"
msgstr "Vaihda tekstin oletuskirjastinta ja -kokoa"
msgid "Channels"
msgstr "Kanavat"
msgid "Check Collection"
msgstr "Tarkista kokoelma"
msgid "Check for updated/deleted songs on startup"
msgstr "Tarkista käynnistyksen yhteydessä päivitetyt ja poistetut kappaleet"
msgid "Check for updated/removed songs"
msgstr "Tarkista päivitetyt ja poistetut kappaleet"
msgid "Check real length of mp3"
msgstr "Tarkista mp3-tiedostojen todellinen kesto"
msgid "Check your audio settings"
msgstr "Tarkista ääniasetuksesi"
msgid "Checking length/bitrate"
msgstr "Tarkistetaan kestoa/bittinopeutta"
msgid "Checking songs"
msgstr "Tarkistetaan kappaleita"
msgid "Choose Artist/Album/Song"
msgstr "Valitse esittäjä/albumi/kappale"
msgid "Choose Picture"
msgstr "Valitse kuva"
msgid "Choose Random Album"
msgstr "Valitse satunnainen albumi"
msgid "Choose a folder"
msgstr "Valitse kansio"
msgid "Choose files"
msgstr "Valitse tiedostot"
msgid "Choose folder to add"
msgstr "Valitse lisättävä kansio"
msgid "Choose font for lyrics"
msgstr "Valitse sanoituksissa käytettävä kirjasin"
msgid "Choose font..."
msgstr "Valitse kirjasin..."
msgid "Choose page to open"
msgstr "Valitse avattava sivu"
msgid "Choose playlist files to import"
msgstr "Valitse tuotavat soittolistatiedostot"
msgid "Clear"
msgstr "Tyhjennä"
msgid "Clear playlist"
msgstr "Tyhjennä soittolista"
msgid "Clear playlist filter"
msgstr "Tyhjennä soittolistasuodatin"
msgid "Clear queue"
msgstr "Tyhjennä jono"
msgid "Clear selected fields"
msgstr "Tyhjennä valitut kentät"
msgid "Click to show fullsize image"
msgstr "Napsauta nähdäksesi täysikokoisen kuvan"
msgid "Click to show larger image"
msgstr "Napsauta nähdäksesi suuremman kuvan"
msgid "Client banned, contact gmusicbrowser's developer"
msgstr "Sovellus estetty, ota yhteys gmusicbrowserin kehittäjään"
msgid "Close"
msgstr "Sulje"
msgid "Close Window"
msgstr "Sulje ikkuna"
msgid "Close a filter"
msgstr "Sulje suodatin"
msgid "Close to tray"
msgstr "Sulje ilmoitusalueelle"
msgid "Collection"
msgstr "Kokoelma"
msgid "Command"
msgstr "Komento"
msgid "Comment"
msgstr "Kommentti"
msgid "Comments"
msgstr "Kommentit"
msgid "Compilation"
msgstr "Kokoelma"
msgid "Composer"
msgstr "Säveltäjä"
msgid "Conductor"
msgstr "Kapellimestari"
msgid "Connect through a proxy"
msgstr "Yhdistä välityspalvelimen kautta"
msgid "Context"
msgstr "Asiayhteys"
msgid "Control"
msgstr "Hallinta"
msgid "Copy"
msgstr "Kopioi"
msgid "Copy failed"
msgstr "Kopiointi epäonnistui"
msgid "Copy link address"
msgstr "Kopioi linkin osoite"
msgid "Copy to mounted portable player"
msgstr "Kopioi liitettyyn kannettavaan soittimeen"
msgid "Copy to portable player"
msgstr "Kopioi kannettavaan soittimeen"
msgid "Copying"
msgstr "Kopioidaan"
#, perl-format
msgid "Copying file"
msgid_plural "Copying %d files"
msgstr[0] "Kopioidaan tiedostoa"
msgstr[1] "Kopioidaan %d tiedostoa"
msgid "Copyright"
msgstr "Tekijänoikeus"
msgid "Cover Size : "
msgstr "Kannen koko: "
msgid "Create ID3v2 tags as ID3v2.4"
msgstr "Luo ID3v2-tunnisteet ID3v2.4-muodossa"
#. Ctrl key
msgctxt "Keyboard"
msgid "Ctrl"
msgstr "Ctrl"
msgid "Current song must always be in the playlist"
msgstr "Nykyisen kappaleen pitää olla aina soittolistalla"
msgid "Custom"
msgstr "Oma"
msgid "Custom command :"
msgstr "Oma komento:"
msgid "Custom formats"
msgstr "Saatavilla"
msgid "Custom..."
msgstr "Oma..."
msgid "Date"
msgstr "Päiväys"
msgid "Date format :"
msgstr "Päiväyksen muoto:"
msgid "Date of purchase"
msgstr "Ostopäivä:"
msgid "Debut Album"
msgstr "Esikoisalbumi"
msgid "Decrease Volume"
msgstr "Vähennä äänenvoimakkuutta"
msgid "Decrease volume"
msgstr "Vähennä äänenvoimakkuutta"
msgid "Default"
msgstr "Oletus"
msgid "Default fullscreen"
msgstr "Koko näytön tilan oletus"
#, perl-format
msgid "Default rating : %d %"
msgstr "Oletusarvostelu: %d %"
msgid "Default text color"
msgstr "Tekstin oletusväri"
msgid "Default text font"
msgstr "Tekstin oletuskirjasin"
msgid "Delete"
msgstr "Poista"
msgid "Delete Selected Songs"
msgstr "Poista valitut kappaleet"
msgid "Delete file"
msgstr "Poista tiedosto"
msgid "Delete list"
msgstr "Poista lista"
msgid "Delete preset"
msgstr "Poista esiasetus"
msgid "Deletion failed"
msgstr "Poistaminen epäonnistui"
msgid "Descending order"
msgstr "Laskeva järjestys"
msgid "Descr."
msgstr "Kuvaus"
msgid "Description"
msgstr "Kuvaus"
#, perl-brace-format
msgid "Destination: {file}"
msgstr "Kohde: {file}"
#, perl-brace-format
msgid "Destination: {folder}"
msgstr "Kohde: {folder}"
msgid "Disable screensaver when fullscreen and playing"
msgstr "Estä näytönsäästäjä soittaessa ja ollessa koko näytössä"
msgid "Disabled"
msgstr "Pois käytöstä"
msgid "Disc"
msgstr "Levy"
msgid "Disc #"
msgstr "Levy #"
msgid "Disc name"
msgstr "Levyn nimi"
msgid "Display Songs"
msgstr "Näytä kappaleet"
msgid "Display stop/next actions"
msgstr "Näytä pysäytä- ja seuraava-toiminnot"
msgid "Display synchronized lyrics of the current song"
msgstr "Tiedoston '{file}' soitto ei onnistu."
msgid "Do not create an id3v1 tag in mp3 files"
msgstr "Älä luo id3v1-tunnisteita mp3-tiedostoihin"
msgid "Do not write the tags"
msgstr "Älä kirjoita tunnisteita"
#, perl-brace-format
msgid "Don't know how to play files of type {type}"
msgstr "Tyyppiä {type} olevien tiedostojen ei kyetä toistamaan"
msgid "Don't submit current song"
msgstr "Älä lähetä nykyistä kappaletta"
msgid "Download"
msgstr "Lataa"
msgid "Download failed."
msgstr "Lataus epäonnistui."
msgid "Downloading"
msgstr "Ladataan"
msgid "Drop files in this folder"
msgstr "Pudota tiedostot tähän kansioon"
msgid "Edit"
msgstr "Muokkaa"
msgid "Edit Current Song Properties"
msgstr "Muokkaa nykyisen kappaleen ominaisuuksia"
msgid "Edit Lyrics"
msgstr "Muokkaa sanoituksia"
msgid "Edit Lyrics ..."
msgstr "Muokkaa sanoituksia..."
msgid "Edit rating"
msgstr "Muokkaa arvostelua"
msgid "Edit Settings"
msgstr "Muokkaa asetuksia"
msgid "Edit filter"
msgstr "Muokkaa suodatinta"
msgid "Edit filter..."
msgstr "Muokkaa suodatinta..."
msgid "Edit grouping ..."
msgstr "Muokkaa ryhmittelyä"
msgid "Edit in the last.fm wiki"
msgstr "Muokkaa Last.fm-wikissä"
msgid "Edit list"
msgstr "Muokkaa listaa"
msgid "Edit..."
msgstr "Muokkaa..."
msgid "Empty list"
msgstr "Tyhjä lista"
msgid "Encoding used for id3v1 tags :"
msgstr "id3v1-tunnisteissa käytettävä merkistö:"
msgid "Enqueue Songs from Current Album"
msgstr "Aseta nykyisen albumin kappaleet jonoon"
msgid "Enter album name"
msgstr "Anna albumin nimi"
msgid "Equalizer"
msgstr "Taajuuskorjain"
msgid "Error :"
msgstr "Virhe:"
msgid "Error creating folder"
msgstr "Virhe kansiota luotaessa"
msgid "Error details"
msgstr "Virheen tiedot"
msgid "Error saving icon"
msgstr "Virhe tallennettaessa kuvaketta"
msgid "Error saving lyrics"
msgstr "Virhe tallennettaessa sanoituksia"
msgid "Error saving picture"
msgstr "Virhe tallennettaessa kuvaa"
msgid "Error writing .csv file"
msgstr "Virhe kirjoittaessa .csv-tiedostoa"
msgid "Error writing .m3u file"
msgstr "Virhe kirjoittaessa .m3u-tiedostoa"
msgid "Events"
msgstr "Tapahtumat"
msgid "Example :"
msgstr "Esimerkki:"
msgid "Exit full screen"
msgstr "Poistu koko näytön tilasta"
msgid "Export"
msgstr "Vie"
msgid "Export plugin"
msgstr "Vientiliitännäinen"
msgid "Export song properties to a .csv file"
msgstr "Vie kappaleen ominaisuudet .csv-tiedostoon"
msgid "Export to .m3u file"
msgstr "Vie .m3u-tiedostoksi"
msgid "Extra fields"
msgstr "Lisäkentät"
msgid "Fade-out"
msgstr "Häivytys"
#, perl-format
msgid "Fade-out in %d seconds"
msgstr "Häivitys %d sekunnissa"
msgid "Fade-out then stop"
msgstr "Häivytä ja pysäytä sitten"
#, perl-brace-format
msgid "Failed to delete '{file}'"
msgstr "Tiedoston '{file}' poistaminen epäonnistui"
msgid "Fetching albuminfo"
msgstr "Noudetaan albumitietoja"
msgid "Field identifier"
msgstr "Kentän tunniste"
msgid "Field type"
msgstr "Kentän tyyppi"
msgid "Fields"
msgstr "Kentät"
msgid "File"
msgstr "Tiedosto"
msgid "File properties"
msgstr "Tiedoston ominaisuudet"
msgid "File type"
msgstr "Tiedostotyyppi"
#, perl-brace-format
msgid "File: {file}"
msgstr "Tiedosto: {file}"
msgid "Filename"
msgstr "Tiedostonimi"
msgid "Filename extension"
msgstr "Tiedostonimen pääte"
msgid "Filename format :"
msgstr "Näytä kappaleet"
msgid "Filename without extension"
msgstr "Tiedostonimi ilman päätettä"
msgid "Files"
msgstr "Tiedostot"
msgid "Files with these extensions won't be added"
msgstr "Ilman tiedostopäätettä olevia tiedostoja ei lisätä"
msgid "Filesystem"
msgstr "Tiedostojärjestelmä"
msgid "Filter"
msgstr "Suodatin"
msgid "Filter : "
msgstr "Suodatin: "
msgid "Find :"
msgstr "Etsi:"
msgid "Find songs with same artists"
msgstr "Etsi saman esittäjän kappaleet"
msgid "Find songs with the same names"
msgstr "Etsi samannimiset kappaleet"
msgid "Folder"
msgstr "Kansio"
msgid "Folders to search for new songs"
msgstr "Kansiot, joista uusia kappaleita etsitään"
msgid "Follow playing song"
msgstr "Seuraa soitettavaa kappaletta"
msgid "Follow selected song"
msgstr "Seuraa valittua kappaletta"
msgid "Font size"
msgstr "Kirjasinkoko"
msgid "Forward"
msgstr "Seuraava"
msgid "Found but not working"
msgstr "Löytyi, mutta ei toimi"
msgid "Friday"
msgstr "Perjantai"
msgid "Full screen"
msgstr "Koko näyttö"
msgid "Full screen layout :"
msgstr "Koko näytön asettelu:"
msgid "Fullscreen"
msgstr "Koko näyttö"
msgid "Fullscreen simple"
msgstr "Pelkistetty koko näytön tila"
msgid "GStreamer module not loaded."
msgstr "GStreamer-moduulia ei ole ladattu."
msgid "Genre"
msgstr "Tyylilaji"
msgid "Genre - Album"
msgstr "Tyyli - albumi"
msgid "Genre - Artist"
msgstr "Tyyli - esittäjä"
msgid "Genre is set"
msgstr "Tyylilaji on asetettu"
msgid "Genres"
msgstr "Tyylilajit"
msgid "Go to Playing Track"
msgstr "Siirry toistettavaan kappaleeseen"
msgid "Go to playing song"
msgstr "Siirry soivaan kappaleeseen"
msgid "Grouping"
msgstr "Ryhmittely"
msgid "Handshake OK"
msgstr "Kättely OK"
msgid "Handshake failed : "
msgstr "Kättely epäonnistui:"
msgid "Help"
msgstr "Ohje"
msgid "Hide"
msgstr "Piilota"
msgid "Hide toolbar"
msgstr "Piilota työkalupalkki"
msgid "Icon theme :"
msgstr "Kuvaketeema:"
msgid "Ignore playback errors"
msgstr "Jätä huomiotta soittovirheet"
msgid "Ignored file extensions :"
msgstr "Ohitettavat tiedostopäätteet:"
msgid "Import list"
msgstr "Tuo lista"
msgid "Increase Volume"
msgstr "Lisää äänenvoimakkuutta"
msgid "Increase volume"
msgstr "Lisää äänenvoimakkuutta"
msgid "Info"
msgstr "Tiedot"
msgid "Invert filter"
msgstr "Käänteinen suodatin"
msgid "KB"
msgstr "Kt"
msgid "Karaoke"
msgstr "Karaoke"
msgid "Karaoke plugin"
msgstr "Karaokeliitännäinen"
msgid "Key"
msgstr "Näppäin"
msgid "Keys"
msgstr "Näppäimet"
msgid "Keywords"
msgstr "Avainsanat"
msgid "Lang"
msgstr "Kieli"
msgid "Lang."
msgstr "Kieli"
msgid "Languages"
msgstr "Kielet"
msgid "Last played"
msgstr "Viimeksi soitettu"
msgid "Last skipped"
msgstr "Viimeksi ohitettu"
msgid "Layout"
msgstr "Asettelu"
msgid "Layout :"
msgstr "Asettelu:"
msgid "Layouts"
msgstr "Asettelut"
msgid "Length"
msgstr "Kesto"
msgid "Library"
msgstr "Kirjasto"
msgid "Library : "
msgstr "Kirjasto: "
msgid ""
"Library empty.\n"
"\n"
"Use the settings dialog to add music."
msgstr ""
"Kirjasto on tyhjä.\n"
"\n"
"Lisää musiikkia kirjastoon asetuksista."
#, perl-format
msgid "Library size : %d song"
msgid_plural "Library size : %d songs"
msgstr[0] "Kirjaston koko: %d kappale"
msgstr[1] "Kirjaston koko: %d kappaletta"
msgid "List"
msgstr "Lista"
msgid "List empty"
msgstr "Lista on tyhjä"
msgid "List order"
msgstr "Listajärjestys"
msgid "Listed : "
msgstr "Listattuna: "
msgid "Listed songs"
msgstr "Listatut kappaleet"
msgid "Listeners: "
msgstr "Kuuntelijat: "
msgid "Lists"
msgstr "Listat"
msgid "Lists, Library & Context"
msgstr "Listat, kirjasto ja asiayhteys"
msgid "Loading failed."
msgstr "Lataus epäonnistui."
msgid "Loading..."
msgstr "Ladataan..."
msgid "Lock"
msgstr "Lukitse"
msgid "Lock Album"
msgstr "Lukitse albumi"
msgid "Lock Artist"
msgstr "Lukitse esittäjä"
msgid "Lock on Album"
msgstr "Lukitse albumiin"
msgid "Lock on Artist"
msgstr "Lukitse esittäjään"
msgid "Lock on song"
msgstr "Lukitse kappaleeseen"
#, perl-brace-format
msgid "Lock on {field}"
msgstr "Lukitse kenttään {field}"
msgid "Locked on :\n"
msgstr "Lukittu:\n"
msgid "Lookup at allmusic.com"
msgstr "Etsi allmusic.comista"
msgid "Lookup in AMG"
msgstr "Etsi AMG:stä"
msgid "Lookup in google"
msgstr "Etsi Googlesta"
msgid "Lyricist"
msgstr "Sanoittaja"
msgid "Lyrics"
msgstr "Sanoitukset"
msgid "Lyrics (requires lyrics plugin)"
msgstr "Sanoitukset (vaatii sanoitusliitännäisen)"
msgid "Lyrics file :"
msgstr "Sanoitustiedosto:"
msgid "Lyrics plugin"
msgstr "Sanoitusliitännäinen"
msgid "Lyrics source"
msgstr "Sanoitusten lähde"
msgid "MB"
msgstr "Mt"
msgid "MIME type"
msgstr "MIME-tyyppi"
msgid "MPRIS v1"
msgstr "MPRIS v1"
msgid "MPRIS v1 support"
msgstr "MPRIS v1 -tuki"
msgid "MPRIS v2"
msgstr "MPRIS v2"
msgid "MPRIS v2 support"
msgstr "MPRIS v2 -tuki"
msgid "Main"
msgstr "Päävalikko"
msgid "Make it look like"
msgstr "Aseta ulkoasuksi"
msgid "Minimum size"
msgstr "Vähimmäiskoko"
msgid "Misc."
msgstr "Muu"
msgid "Monday"
msgstr "Maanantai"
msgid "More results"
msgstr "Lisää tuloksia"
msgid "Mosaic View"
msgstr "Mosaiikkinäkymä"
msgid "Move"
msgstr "Avainsanat"
msgid "Move failed"
msgstr "Siirto epäonnistui"
#, perl-format
msgid "Moving file"
msgid_plural "Moving %d files"
msgstr[0] "Siirretään tiedostoa"
msgstr[1] "Siirretään %d tiedostoa"
msgid "Music"
msgstr "Musiikki"
msgid "Music files"
msgstr "Musiikkitiedostot"
msgid "Mute/Unmute"
msgstr "Vaimenna/poista vaimennus"
msgid "Name"
msgstr "Nimi"
msgid "Name of layout"
msgstr "Asettelun nimi"
msgid "Never"
msgstr "Ei koskaan"
msgid "New"
msgstr "Uusi"
msgid "New custom field"
msgstr "Uusi oma kenttä"
msgid "New filter"
msgstr "Uusi suodatin"
msgid "New list"
msgstr "Uusi lista"
msgid "New name"
msgstr "Uusi nimi"
msgid "Next"
msgstr "Seuraava"
msgid "Next Album"
msgstr "Seuraava albumi"
msgid "Next Artist"
msgstr "Seuraava esittäjä"
msgid "Next Song"
msgstr "Seuraava kappale"
msgid "Next Song In Playlist"
msgstr "Soittolistan seuraava kappale"
msgid "No connections"
msgstr "Ei yhteyksiä"
msgid "No file browser found."
msgstr "Tiedostoselainta ei löytynyt."
msgid "No genre"
msgstr "Ei tyylilajia"
msgid "No locked filter"
msgstr "Ei lukittua suodatinta"
msgid "No lyrics found"
msgstr "Sanoituksia ei löytynyt"
msgid "No results found"
msgstr "Tuloksia ei löytynyt"
msgid "No songs"
msgstr "Ei kappaleita"
msgid "No songs found"
msgstr "Kappaleita ei löytynyt"
msgid "No styles"
msgstr "Ei tyylejä"
msgid "No themes"
msgstr "Ei teemoja"
msgid "No web browser found."
msgstr "Verkkoselainta ei löytynyt."
msgid "Normal"
msgstr "Tavallinen"
msgid "Normal mode"
msgstr "Tavallinen tila"
msgid "Not found"
msgstr "Ei löytynyt"
msgid "Now playing"
msgstr "Nyt soitetaan"
msgid "Number of days since added"
msgstr "Päiviä siitä, kun lisättiin"
msgid "Number of days since last played"
msgstr "Päiviä viimeisimmästä soittokerrasta"
msgid "Number of days since last skipped"
msgstr "Päiviä viimeisimmästä ohituksesta"
msgid "Number of days since modified"
msgstr "Päiviä viimeisimmästä muokkauksesta"
msgid "Number of times played"
msgstr "Soittokertojen määrä"
msgid "Number of times skipped"
msgstr "Ohituskertojen määrä"
msgid "Old name"
msgstr "Vanha nimi"
msgid "Only affect mp3 files that do not already have an id3v1 tag"
msgstr ""
"Vaikuttaa vain niihin mp3-tiedostoihin, joissa ei vielä ole id3v1-tunnistetta"
msgid "Only show similar artists from local library"
msgstr "Näytä vain samankaltaiset esittäjät paikallisesta kirjastosta"
msgid "Open Browser"
msgstr "Avaa selain"
msgid "Open Browser window"
msgstr "Avaa selainikkuna"
msgid "Open Context window"
msgstr "Avaa asiayhteysikkuna"
msgid "Open Equalizer"
msgstr "Avaa taajuuskorjain"
msgid "Open Playlist"
msgstr "Avaa soittolista"
msgid "Open Preference window"
msgstr "Avaa asetusikkuna"
msgid "Open Queue"
msgstr "Avaa jono"
msgid "Open Queue window"
msgstr "Avaa jonoikkuna"
msgid "Open Search window"
msgstr "Avaa hakuikkuna"
msgid "Open containing folder"
msgstr "Avaa sisältävä kansio"
msgid "Open equalizer..."
msgstr "Avaa taajuuskorjain..."
msgid "Open folder"
msgstr "Avaa kansio"
msgid "Open last.fm website in your browser"
msgstr "Avaa last.fm-sivusto verkkoselaimessa"
msgid "Open link in Browser"
msgstr "Avaa linkki selaimessa"
msgid "Open this page in the web browser"
msgstr "Avaa tämä sivu verkkoselaimessa"
msgid "Options"
msgstr "Valinnat"
msgid "Options ..."
msgstr "Valinnat.."
msgid "Original Artist"
msgstr "Alkuperäinen esittäjä"
msgid "Original Filename"
msgstr "Alkuperäinen tiedostonimi"
msgid "Original release year"
msgstr "Alkuperäinen julkaisuvuosi"
msgid "Other"
msgstr "Muu"
msgid "Output"
msgstr "Ulostulo"
msgid "Owner identifier"
msgstr "Omistajan tunniste"
msgid "Paste link"
msgstr "Liitä linkki"
msgid "Path,File"
msgstr "Polku,tiedosto"
msgid "Pause"
msgstr "Keskeytä"
msgid "Picture"
msgstr "Kuva"
msgid "Picture Type"
msgstr "Kuvan tyyppi"
#, perl-format
msgid "Picture cache : %d MB"
msgstr "Kuvavälimuisti: %d Mt"
msgid "Picture finder"
msgstr "Kuvaetsin"
msgid "Picture finder plugin"
msgstr "Kuvaetsinliitännäinen"
#, perl-format
msgid "Picture size : %d"
msgstr "Kuvan koko: %d"
msgid "Pictures and music files"
msgstr "Kuva- ja musiikkitiedostot"
msgid "Pictures files"
msgstr "Kuvatiedostot"
msgid "Play"
msgstr "Soita"
msgid "Play Only Selected"
msgstr "Soita vain valitut"
msgid "Play all songs from this album"
msgstr "Soita kaikki kappaleet tältä albumilta"
msgid "Play all songs from this artist"
msgstr "Soita kaikki kappaleet tältä esittäjältä"
msgid "Play button"
msgstr "Soita-painike"
msgid "Play count"
msgstr "Soittokerrat"
msgid "Play history"
msgstr "Toistohistoria"
msgid "Play listed songs"
msgstr "Soita listatut kappaleet"
msgid "Play order"
msgstr "Soittojärjestys"
msgid "Play/Pause"
msgstr "Soita/pysäytä"
msgid "Playback"
msgstr "Toisto"
msgid "Playcount: "
msgstr "Soittokerrat: "
msgid "Played Today"
msgstr "Soitettu tänään"
msgid "Player window layout :"
msgstr "Soitinikkunan asettelu:"
msgid "Playing"
msgstr "Soittaminen"
#, perl-brace-format
msgid "Playing error : {error}"
msgstr "Soittovirhe: {error}"
msgid "Playlist"
msgstr "Soittolista"
msgid "Playlist 1"
msgstr "Soittolista 1"
msgid "Playlist Empty"
msgstr "Tyhjä soittolista"
msgid "Playlist empty"
msgstr "Tyhjä soittolista"
msgid "Playlist files"
msgstr "Soittolistatiedostot"
msgid "Playlist filter"
msgstr "Soittolistasuodatin"
msgid "Playlist filter :\n"
msgstr "Soittolistasuodatin:\n"
msgid "Playlists"
msgstr "Soittolistat"
msgid "Plugin not loaded"
msgstr "Liitännäistä ei ladattu"
msgid "Plugins"
msgstr "Liitännäiset"
msgid "Popup queue menu"
msgstr "Ei löytynyt"
msgid "Preferences"
msgstr "Asetukset"
msgid "Press a key or a key combination"
msgstr "Paina näppäintä tai näppäinyhdistelmää"
msgid "Previous"
msgstr "Edellinen"
msgid "Previous Song"
msgstr "Edellinen kappale"
msgid "Previous Song In Playlist"
msgstr "Soittolistan edellinen kappale"
msgid "Previous page"
msgstr "Edellinen sivu"
msgid "Properties"
msgstr "Ominaisuudet"
msgid "Publication right"
msgstr "Julkaisuoikeus"
msgid "Publisher"
msgstr "Julkaisija"
msgid "Queue"
msgstr "Jono"
#, perl-format
msgid "Queue (%n)"
msgstr "Jono (%n)"
msgid "Queue empty"
msgstr "Jono on tyhjä"
msgid "Queue in Sidebar"
msgstr "Jono sivupalkissa"
msgid "Queue options"
msgstr "Jonovalinnat"
msgid "Quick Search"
msgstr "Pikahaku"
msgid "Quit"
msgstr "Lopeta"
msgid "Quit after this song"
msgstr "Lopeta tämän kappaleen jälkeen"
msgid "Quit when queue empty"
msgstr "Lopeta jonon ollessa tyhjä"
msgid "Radio url"
msgstr "Radion osoite"
msgid "Random"
msgstr "Satunnainen"
msgid "Random Playback"
msgstr "Satunnaistoisto"
msgid "Rating"
msgstr "Arvostelu"
msgid "Rating (picture)"
msgstr "Arvostelu (kuva)"
msgid "Rating range:"
msgstr "Arvosteluväli:"
msgid "Re-load layouts"
msgstr "Lataa asettelut uudelleen"
msgid "Re-read tags"
msgstr "Lue tunnisteet uudelleen"
msgid "Re-reading tags"
msgstr "Luetaan uudelleen tunnisteita"
msgid "Re-shuffle"
msgstr "Sekoita uudelleen"
msgid "Recent Filters"
msgstr "Viimeisimmät suodattimet"
msgid "Recent albums"
msgstr "Viimeisimmät albumit"
msgid "Recent artists"
msgstr "Viimeisimmät esittäjät"
msgid "Recent songs"
msgstr "Viimeisimmät kappaleet"
msgid "Recently played"
msgstr "Äskettäin soitettu"
msgid "Recently played songs"
msgstr "Äskettäin soitetut kappaleet"
msgid "Recording Dates"
msgstr "Nauhoituspäivät"
msgid "Recording date"
msgstr "Äänityspäivä"
msgid "Refresh"
msgstr "Päivitä"
msgid "Refresh list"
msgstr "Päivitä lista"
msgid "Regular expression"
msgstr "Säännöllinen lauseke"
msgid "Regular expression :"
msgstr "Säännöllinen lauseke:"
msgid "Release date"
msgstr "Julkaisupäivä"
msgid "Remember queue between sessions"
msgstr "Muista jono käyttökertojen välillä"
msgid "Remove"
msgstr "Poista"
msgid "Remove all"
msgstr "Poista kaikki"
msgid "Remove all songs"
msgstr "Poista kaikki kappaleet"
msgid "Remove filter"
msgstr "Poista suodatin"
msgid "Remove from disk"
msgstr "Poista levyltä"
msgid "Remove from library"
msgstr "Poista kirjastosta"
msgid "Remove from list"
msgstr "Poista listasta"
msgid "Remove from playlist"
msgstr "Poista soittolistasta"
msgid "Remove from queue"
msgstr "Poista jonosta"
msgid "Remove list"
msgstr "Poista lista"
msgid "Remove picture"
msgstr "Poista kuva"
msgid "Remove selected songs"
msgstr "Poista valitut kappaleet"
msgid "Remove this field"
msgstr "Poista tämä kenttä"
msgid "Remove this rule"
msgstr "Poista tämä sääntö"
msgid "Remove this tab"
msgstr "Liitännäiset"
msgid "Remove this tag"
msgstr "Poista tämä tunniste"
msgid "Remove this widget"
msgstr "Poista tämä widgetti"
msgid "Rename"
msgstr "Nimeä uudelleen"
msgid "Rename File"
msgstr "Nimeä tiedosto uudelleen"
msgid "Rename file"
msgstr "Nimeä tiedosto uudelleen"
msgid "Rename folder"
msgstr "Nimeä kansio uudelleen"
msgid "Renaming failed"
msgstr "Nimen muuttaminen epäonnistui"
msgid "Reorganize files and folders"
msgstr "Järjestä uudelleen tiedostot ja kansiot"
msgid "Repeat"
msgstr "Kertaa"
msgid "Replace"
msgstr "Korvaa"
msgid "Replace..."
msgstr "Korvaa..."
msgid "ReplayGain options"
msgstr "ReplayGain-valinnat"
msgid "Replaygain"
msgstr "Replaygain"
msgid "Replaygain analysis"
msgstr "ReplayGain-analyysi"
msgid "Rescan"
msgstr "Tutki uudelleen"
msgid "Rescan Collection"
msgstr "Tutki kokoelma uudelleen"
msgid "Rhythmbox"
msgstr "Rytmilaatikko"
msgid "Right-click to remove filters"
msgstr "Napsauta oikealla poistaaksesi suodattimet"
msgid "Run a command when playing a song"
msgstr "Suorita komento kappaletta toistaessa"
msgid "Run perl code"
msgstr "Suorita perl-koodia"
msgid "Run shell command"
msgstr "Suorita shell-komento"
msgid "Run system command"
msgstr "Suorita järjestelmäkomento"
msgid "Running time"
msgstr "Kesto"
msgid "Same album"
msgstr "Sama albumi"
msgid "Same artist"
msgstr "Sama esittäjä"
msgid "Same title"
msgstr "Sama nimi"
msgid "Same year"
msgstr "Sama vuosi"
msgid "Saturday"
msgstr "Lauantai"
msgid "Save"
msgstr "Tallenna"
msgid "Save artist biography"
msgstr "Tallenna esittäjän biografia"
msgid "Save as..."
msgstr "Tallenna nimellä..."
msgid "Save lyrics"
msgstr "Tallenna sanoitukset"
msgid "Save now"
msgstr "Tallenna nyt"
#, perl-format
msgid "Save tags/settings every %d minutes"
msgstr "Tallenna tunnisteet/asetukset %d minuutin välein"
msgid "Saved"
msgstr "Tallennettu"
msgid "Saved Lists"
msgstr "Tallennetut listat"
msgid "Saved filters"
msgstr "Tallennetut suodattimet"
msgid "Saved lists"
msgstr "Tallennetut listat"
msgid "Scan Collection"
msgstr "Tutki kokoelma"
msgid "Search"
msgstr "Etsi"
msgid "Search : "
msgstr "Etsi: "
msgid "Search Comment"
msgstr "Etsi kommentti"
msgid "Search allmusic for Artist"
msgstr "Etsi esittäjää Allmusicista"
msgid "Search amazon.com for Artist"
msgstr "Etsi esittäjää Amazon.comista"
msgid "Search box type"
msgstr "Hakukentän tyyppi"
msgid "Search discogs for Artist"
msgstr "Etsi esittäjää Discogsista"
msgid "Search for Artist on youtube"
msgstr "Etsi esittäjää YouTubesta"
msgid "Search for a picture on internet"
msgstr "Etsi kuvaa internetistä"
msgid "Search for current album"
msgstr "Etsi nykyistä albumia"
msgid "Search for current artist"
msgstr "Etsi nykyistä esittäjää"
msgid "Search for new songs on startup"
msgstr "Etsi uusia kappaleita käynnistyksen yhteydessä"
msgid "Search google for Artist"
msgstr "Etsi esittäjää Googlesta"
msgid "Search on the web"
msgstr "Etsi internetistä"
msgid "Search options"
msgstr "Hakuvalinnat"
msgid "Search window layout :"
msgstr "Hakuikkunan asettelu:"
msgid "Search:"
msgstr "Etsi:"
msgid "Select current song"
msgstr "Valitse nykyinen kappale"
msgid "Select fields"
msgstr "Valitse kentät"
msgid "Select matches"
msgstr "Valinta vastaa"
msgid "Select search fields"
msgstr "Valitse hakukentät"
msgid "Selected : "
msgstr "Valittu: "
msgid "Selected songs"
msgstr "Valitut kappaleet"
msgid "Seller"
msgstr "Myyjä"
msgid "Set Current Song Rating"
msgstr "Korvaa"
msgid "Set Picture"
msgstr "Aseta kuva"
msgid "Set action when song ends"
msgstr "Aseta kappaleen päättymisen jälkeen tehtävä toiminto"
msgid "Set grouping"
msgstr "Aseta ryhmittely"
msgid "Set icon"
msgstr "Aseta kuvake"
msgid "Set picture"
msgstr "Aseta kuva"
msgid "Set player window layout"
msgstr "Aseta soitinikkunan asettelu"
msgid "Set subgroup"
msgstr "Aseta aliryhmä"
msgid "Settings"
msgstr "Asetukset"
msgid "Settings on this page will only take effect after a restart"
msgstr ""
"Tällä välilehdellä olevat asetukset tulevat voimaan vain "
"uudelleenkäynnistyksen jälkeen"
msgid "Shell command"
msgstr "Shell-komento"
#. Shift key
msgctxt "Keyboard"
msgid "Shift"
msgstr "Shift"
msgid "Show"
msgstr "Näytä"
msgid "Show Artist page on last.fm"
msgstr "Näytä esittäjän Last.fm-sivu"
msgid "Show Artist page on wikipedia"
msgstr "Näytä esittäjän Wikipedia-sivu"
msgid "Show album"
msgstr "Näytä albumi"
msgid "Show artist picture"
msgstr "Näytä esittäjän kuva"
msgid "Show artist's upcoming events"
msgstr "Näytä esittäjän tulevat tapahtumat"
msgid "Show buttons"
msgstr "Näytä painikkeet"
msgid "Show file list"
msgstr "Näytä tiedostoluettelo"
msgid "Show folder list"
msgstr "Näytä kansioluettelo"
msgid "Show genre"
msgstr "Näytä tyylilaji"
msgid "Show info panel"
msgstr "Näytä tietopaneeli"
msgid "Show main window"
msgstr "Näytä pääikkuna"
msgid "Show more error details"
msgstr "Näytä lisätietoja virheestä"
msgid "Show pdf pages"
msgstr "Näytä pdf-sivut"
msgid "Show playlist"
msgstr "Näytä soittolista"
msgid "Show replaygain submenu"
msgstr "Näytä ReplayGain-alivalikko"
msgid "Show similar artists"
msgstr "Näytä samankaltaiset esittäjät"
msgid "Show song details"
msgstr "Näytä kappaleen tiedot"
msgid "Show status bar"
msgstr "Näytä tilapalkki"
msgid "Show suggestions"
msgstr "Näytä ehdotukset"
msgid "Show tabs"
msgstr "Näytä välilehdet"
msgid "Show toolbar"
msgstr "Näytä työkalupalkki"
msgid "Show tray icon"
msgstr "Näytä ilmoitusalueen kuvake"
msgid "Show/Hide"
msgstr "Näytä/piilota"
msgid "Show/Hide Browser"
msgstr "Näytä/piilota selain"
msgid "Show/Hide Cover"
msgstr "Näytä/piilota kansi"
msgid "Show/hide status bar"
msgstr "Näytä/piilota tilapalkki"
msgid "Shuffle"
msgstr "Sekoita"
msgid "Shuffle list"
msgstr "Sekoita lista"
msgid "Shuffle queue"
msgstr "Sekoita jono"
msgid "Shuffled albums"
msgstr "Sekoitetut albumit"
msgid "Shuffled albums, shuffled tracks"
msgstr "Sekoitetut albumit, sekoitetut kappaleet"
msgid "Shutdown command :"
msgstr "Sammutuskomento:"
msgid "Sidebar"
msgstr "Sivupalkki"
msgid "Similar Artists"
msgstr "Samankaltaiset esittäjät"
msgid "Simple List View"
msgstr "Pelkistetty luettelonäkymä"
msgid "Size"
msgstr "Koko"
msgid "Skip _All"
msgstr "Ohita _kaikki"
msgid "Skip history"
msgstr "Ohitushistoria"
msgid "Skip this and any further errors."
msgstr "Ohita tämä ja jatkossa ilmenevät virheet."
msgid "Skip to next song if an error occurs"
msgstr "Siirry seuraavaan kappaleeseen virheen ilmetessä"
msgid "Small"
msgstr "Pieni"
msgid "Small album picture"
msgstr "Pieni levykuva"
msgid "Small player"
msgstr "Pieni soitin"
msgid "Smaller browser"
msgstr "Pienempi selain"
msgid "Song"
msgstr "Kappale"
msgid "Song Properties"
msgstr "Kappaleen ominaisuudet"
msgid "Song rating"
msgstr "Kappaleen arvostelu"
msgid "Songtree View"
msgstr "Kappaleiden puunäkymä"
msgid "Sort"
msgstr "Järjestys"
msgid "Sort order"
msgstr "Järjestys"
#, perl-brace-format
msgid "Source: {file}"
msgstr "Lähde: {file}"
msgid "Start ReplayGain analysis"
msgstr "Käynnistä ReplayGain-analysointi"
msgid "Start in tray"
msgstr "Käynnistä ilmoitusalueelle"
msgid "Statistics"
msgstr "Tilastot"
msgid "Statusbar"
msgstr "Tilapalkki"
msgid "Stop"
msgstr "Pysäytä"
msgid "Stop after this song"
msgstr "Pysäytä tämän kappaleen jälkeen"
msgid "Stop when queue empty"
msgstr "Pysäytä kun jono on tyhjä"
msgid "Stop, Play and Next buttons"
msgstr "Pysäytä-, toista- ja seuraava-painikkeet"
msgid "Stop, Play and Next buttons and Time"
msgstr "Pysäytä-, toista- ja seuraava-painikkeet sekä aika"
msgid "Stop, Play and Next buttons and Title/Artist"
msgstr "Pysäytä-, toista- ja seuraava-painikkeet sekä kappalenimi/esittäjä"
msgid "Styles"
msgstr "Tyylit"
msgid "Submit OK"
msgstr "Lähetys onnistui"
msgid "Submit failed : "
msgstr "Lähetys epäonnistui: "
msgid "Submit played songs to last.fm"
msgstr "Lähetä toistettujen kappaleiden tiedot Last.fm:ään"
msgid "Summary :"
msgstr "Yhteenveto:"
msgid "Sunday"
msgstr "Sunnuntai"
msgid "Switch to fullscreen mode"
msgstr "Vaihda koko näytön tilaan"
msgid "System command"
msgstr "Järjestelmäkomento"
msgid "System command :"
msgstr "Järjestelmäkomento:"
msgid "Tags"
msgstr "Tunnisteet"
msgid "Terms of use"
msgstr "Käyttöehdot"
msgid "Text"
msgstr "Teksti"
msgid "Themes"
msgstr "Teemat"
msgid "These fields can be used :"
msgstr "Näitä kenttiä on mahdollista käyttää:"
msgid ""
"This plugin is needed for gmusicbrowser to appear in unity's sound menu."
msgstr ""
"Tämä liitännäinen vaaditaan, jotta gmusicbrowser näkyy Unityn äänivalikossa."
msgid "This plugin requires :"
msgstr "Tämä liitännäinen vaatii:"
msgid "Thursday"
msgstr "Torstai"
msgid "Time :"
msgstr "Aika:"
#, perl-format
msgid "Timeout : %d seconds"
msgstr "Aikakatkaisu: %d sekuntia"
msgid "Title"
msgstr "Nimi"
msgid "Title & icon"
msgstr "Nimi ja kuvake"
msgid "Title & progress"
msgstr "Nimi ja edistyminen"
msgid "Title - Artist - Album"
msgstr "Nimi - esittäjä - albumi"
msgid "Title or filename"
msgstr "Nimi tai tiedostonimi"
#, perl-format
msgid "Title: %t"
msgstr "Nimi: %t"
#, perl-format
msgid "Title: %t (Track No. %n)"
msgstr "Nimi: %t (Kappaleen numero %n)"
msgid "Toggle fullscreen mode"
msgstr "Koko näytön tila päälle/pois"
msgid "Toolbar"
msgstr "Työkalupalkki"
msgid "Tools"
msgstr "Työkalut"
msgid "Total playcount:"
msgstr "Toistokertoja yhteensä:"
msgid "Track"
msgstr "Kappale"
msgid "Track Properties"
msgstr "Kappaleen ominaisuudet"
msgid "Tuesday"
msgstr "Tiistai"
msgid "Turn off computer after this song"
msgstr "Sammuta tietokone tämän kappaleen jälkeen"
msgid "Turn off computer when queue empty"
msgstr "Sammuta tietokone kun jono on tyhjä"
msgid "URL"
msgstr "Osoite"
msgid "Unknown"
msgstr "Tuntematon"
msgid "Unknown album"
msgstr "Tuntematon albumi"
#, perl-brace-format
msgid "Unknown field ({field})"
msgstr "Tuntematon kenttä ({field})"
msgid "Unknown filter :"
msgstr "Tuntematon suodatin:"
#, perl-format
msgid "Unknown layout '%s'"
msgstr "Tuntematon asettelu '%s'"
msgid "Unnamed custom command"
msgstr "Nimetön oma komento"
msgid "Unnamed filter"
msgstr "Nimetön suodatin"
msgid "Untitled"
msgstr "Nimetön"
msgid "Update tags"
msgstr "Päivitä tunnisteet"
msgid "Update tags..."
msgstr "Päivitä tunnisteet..."
msgid "Use Equalizer"
msgstr "Käytä taajuuskorjainta"
msgid "Use MozEmbed"
msgstr "Käytä MozEmbeddiä"
msgid "Use ReplayGain"
msgstr "Käytä ReplayGainia"
msgid "Use WebKit"
msgstr "Käytä WebKitiä"
msgid "Use a master filter"
msgstr "Käytä pääsuodatinta"
msgid "Use gstreamer"
msgstr "Käytä GStreameria"
msgid "Use latin1 encoding if possible in id3v2 tags"
msgstr "Käytä latin1-merkistöä id3v2-tunnisteissa jos mahdollista"
msgid "Use the playing filter"
msgstr "Käytä soittamissuodatinta"
#, perl-brace-format
msgid "Use this picture as cover for album '{album}'"
msgstr "Käytä tätä kuvaa albumin '{album}' kantena"
msgid "Various artists"
msgstr "Useita esittäjiä"
msgid "Version"
msgstr "Versio"
msgid "View"
msgstr "Näytä"
msgid "Volume : "
msgstr "Äänenvoimakkuus: "
msgid ""
"Warning : these are advanced options, don't change them unless you know what "
"you are doing."
msgstr ""
"Varoitus: nämä ovat lisäasetuksia, älä muuta niitä jos et tiedä mitä olet "
"tekemässä."
msgid "Wednesday"
msgstr "Keskiviikko"
msgid "When added"
msgstr "Lisättäessä"
msgid "When current song"
msgstr "Soitettaessa"
msgid "Whole library"
msgstr "Koko kirjasto"
msgid "Widget name"
msgstr "Widgetin nimi"
msgid "Wikipedia"
msgstr "Wikipedia"
msgid "Wikipedia Locale"
msgstr "Wikipedian maa-asetus"
msgid "Will use default if not found"
msgstr "Käytetään oletusta, jos ei löydy"
#. Windows key
msgctxt "Keyboard"
msgid "Win"
msgstr "Win"
msgid "Windows"
msgstr "Ikkunat"
msgid "Writing tags"
msgstr "Kirjoitetaan tunnisteita"
msgid "Year"
msgstr "Vuosi"
msgid "Year - Album"
msgstr "Vuosi - albumi"
msgid "Year - Artist"
msgstr "Vuosi - esittäjä"
msgid "Yes"
msgstr "Kyllä"
msgid "Zoom 1:1"
msgstr "Mittakaava 1:1"
msgid "Zoom in"
msgstr "Suurenna"
msgid "Zoom out"
msgstr "Loitonna"
msgid "Zoom to fit"
msgstr "Sovita"
msgid "_Cancel"
msgstr "_Peru"
msgid "_Insert column"
msgstr "_Lisää sarake"
msgid "_Remove this column"
msgstr "_Poista tämä sarake"
msgid "_Retry"
msgstr "_Yritä uudelleen"
msgid "_Skip"
msgstr "_Ohita"
msgid "_Sort by"
msgstr "_Järjestys"
msgid "add"
msgstr "lisää"
msgid "advanced options"
msgstr "lisävalinnat"
msgid "artist"
msgstr "esittäjä"
msgid "auto detect"
msgstr "havaitse automaattisesti"
msgid "automatic size"
msgstr "automaattinen koko"
msgid "back cover"
msgstr "takakansi"
msgid "before"
msgstr "ennen"
#, perl-format
msgid "before %s"
msgstr "ennen %s"
msgid "between"
msgstr "välillä"
msgid "bootleg"
msgstr "bootleg"
#, perl-brace-format
msgid "by {artist} from {album}"
msgstr "esittäjän {artist} albumilta {album}"
msgid "bytes"
msgstr "tavua"
msgid "check length now"
msgstr "tarkista kesto nyt"
msgid "check now"
msgstr "tarkista nyt"
msgid "cloud mode"
msgstr "pilvitila"
msgid "command :"
msgstr "komento:"
msgid "connection failed"
msgstr "yhteys epäonnistui"
msgid "connection failed."
msgstr "yhteys epäonnistui."
msgid "contains"
msgstr "sisältää"
#, perl-format
msgid "contains %s"
msgstr "sisältää %s"
#, perl-format
msgid "contains %s (case sensitive)"
msgstr "sisältää %s (kirjainkoko merkitsee)"
msgid "day"
msgstr "päivä"
msgid "days"
msgstr "päivää"
msgid "default"
msgstr "oletus"
msgid "default folder"
msgstr "oletuskansio"
msgid "delete selected filter"
msgstr "poista valittu suodatin"
msgid "delete selected grouping"
msgstr "poista valittu ryhmittely"
#, perl-brace-format
msgid "disc {disc}"
msgstr "levy {disc}"
#, perl-format
msgid "doesn't contain %s"
msgstr "ei sisällä %s"
#, perl-format
msgid "doesn't contain %s (case sensitive)"
msgstr "ei sisällä %s (kirjainkoko merkitsee)"
#, perl-format
msgid "doesn't include %s"
msgstr "ei sisällä %s"
#, perl-format
msgid "doesn't include artist %s"
msgstr "ei sisällä esittäjää %s"
#, perl-format
msgid "doesn't match regexp %s"
msgstr "ei vastaa säännöllistä lauseketta %s"
#, perl-format
msgid "doesn't match regexp %s (case sensitive)"
msgstr "ei vastaa säännöllistä lauseketta %s (kirjainkoko merkitsee)"
msgid "email"
msgstr "sähköposti"
msgid "empty"
msgstr "tyhjä"
msgid "entire collection"
msgstr "koko kokoelma"
msgid "error"
msgstr "virhe"
msgid "example :"
msgstr "esimerkki:"
msgid "example : "
msgstr "esimerkki: "
#, perl-format
msgid "example : %s"
msgstr "esimerkki: %s"
msgid "examples :"
msgstr "esimerkit:"
msgid "false"
msgstr "epätosi"
msgid "file $current/$end"
msgstr "tiedosto $current/$end"
#, perl-brace-format
msgid "file: {filename}"
msgstr "tiedosto: {filename}"
msgid "filters"
msgstr "suodattimet"
msgid "font size depends on"
msgstr "fonttikoko riippuu"
msgid "front cover"
msgstr "etukansi"
msgid "gmusicbrowser"
msgstr "gmusicbrowser"
msgid "google images"
msgstr "Google-kuvat"
msgid "google images (hi-res)"
msgstr "Google-kuvat (korkealaatuinen)"
msgid "has been played"
msgstr "on soitettu"
msgid "has been skipped"
msgstr "on ohitettu"
msgid "hours"
msgstr "tuntia"
msgid "icecast server"
msgstr "Icecast-palvelin"
msgid "id3v1 tag"
msgstr "id3v1-tunniste"
msgid "imported list"
msgstr "tuotu lista"
msgid "includes"
msgstr "sisältää"
#, perl-format
msgid "includes %s"
msgstr "sisältää %s"
msgid "includes artist"
msgstr "sisältää esittäjän"
#, perl-format
msgid "includes artist %s"
msgstr "sisältää esittäjän %s"
msgid "is"
msgstr "on"
#, perl-format
msgid "is %s"
msgstr "on %s"
msgid "is 44.1kHz"
msgstr "on 44,1 kHz"
msgid "is a flac file"
msgstr "on flac-tiedosto"
msgid "is a lossless file"
msgstr "on häviötön tiedosto"
msgid "is a lossy file"
msgstr "on häviöllinen tiedosto"
msgid "is a mp3 file"
msgstr "on mp3-tiedosto"
msgid "is a musepack file"
msgstr "on musepack-tiedosto"
msgid "is a vorbis file"
msgstr "on vorbis-tiedosto"
msgid "is a wavepack file"
msgstr "on wavepack-tiedosto"
msgid "is an aac file"
msgstr "on aac-tiedosto"
msgid "is an alac file"
msgstr "on alac-tiedosto"
msgid "is an ape file"
msgstr "on ape-tiedosto"
msgid "is an mp4/m4a file"
msgstr "on mp4/m4a-tiedosto"
msgid "is false"
msgstr "on epätosi"
msgid "is mono"
msgstr "on mono"
msgid "is stereo"
msgstr "on stereo"
msgid "is true"
msgstr "on tosi"
#, perl-format
msgid "isn't %s"
msgstr "ei ole %s"
msgid "isn't mono"
msgstr "ei ole mono"
msgid "isn't stereo"
msgstr "ei ole stereo"
msgid "last.fm"
msgstr "last.fm"
msgid "last.fm plugin"
msgstr "last.fm-liitännäinen"
msgid "length of songs"
msgstr "kappaleiden kesto"
msgid "less than"
msgstr "vähemmän kuin"
#, perl-format
msgid "less than %s ago"
msgstr "alle %s sitten"
msgid "lyricist"
msgstr "sanoittaja"
msgid "lyrics file"
msgstr "sanoitustiedosto"
msgid "maximum font size"
msgstr "kirjasimen enimmäiskoko"
msgid "minimum font size"
msgstr "kirjasimen vähimmäiskoko"
msgid "minutes"
msgstr "minuuttia"
msgid "month"
msgstr "kuukausi"
msgid "months"
msgstr "kuukautta"
msgid "more than"
msgstr "enemmän kuin"
#, perl-format
msgid "more than %s ago"
msgstr "yli %s sitten"
msgid "mosaic mode"
msgstr "mosaiikkitila"
msgid "mplayer executable :"
msgstr "mplayer-suoritustiedosto:"
msgid "mplayer options :"
msgstr "mplayer-valinnat:"
msgid "name of the new filter"
msgstr "uuden suodattimen nimi"
msgid "name of the new grouping"
msgstr "uuden ryhmittelyn nimi"
msgid "never"
msgstr "ei koskaan"
msgid "never played"
msgstr "ei koskaan soitettu"
msgid "no picture"
msgstr "ei kuvaa"
msgid "no pictures"
msgstr "ei kuvia"
msgid "no plugins found"
msgstr "liitännäisiä ei löytynyt"
msgid "no to all"
msgstr "ei kaikkiin"
msgid "none"
msgstr "ei mitään"
msgid "normal"
msgstr "tavallinen"
msgid "not bootleg"
msgstr "ei bootleg"
msgid "number of songs"
msgstr "kappaleiden määrä"
msgid "open context window"
msgstr "avaa asiayhteysikkuna"
msgid "options"
msgstr "valinnat"
#, perl-format
msgid "or %d seconds"
msgstr "tai %d sekuntia"
msgid "other"
msgstr "muu"
msgid "other file icon"
msgstr "muu tiedostokuvake"
msgid "output device :"
msgstr "ulostuloon käytettävä laite:"
#, perl-format
msgid "page %d"
msgstr "sivu %d"
#, perl-brace-format
msgid "page {number}"
msgstr "sivu {number}"
msgid "password :"
msgstr "salasana:"
msgid "perl code"
msgstr "perl-koodi"
msgid "picture size"
msgstr "kuvan koko"
msgid "played>4"
msgstr "soitettu > 4"
msgid "port :"
msgstr "portti:"
msgid "quit"
msgstr "lopeta"
msgid "rating"
msgstr "arvostelu"
msgid "requires xdg-screensaver"
msgstr "vaatii xdg-screensaverin"
msgid "retry"
msgstr "yritä uudelleen"
#, perl-brace-format
msgid "retry in {seconds} s"
msgstr "yritä uudelleen {seconds} sekunnin päästä"
msgid "reverse order"
msgstr "käänteinen järjestys"
msgid "saved filters"
msgstr "tallennetut suodattimet"
msgid "saved groupings"
msgstr "tallennetut ryhmittely"
msgid "scan now"
msgstr "etsi nyt"
msgid "seconds"
msgstr "sekuntia"
msgid "show pictures"
msgstr "näytä kuvat"
msgid "small size"
msgstr "pieni koko"
msgid "sort by"
msgstr "järjestys"
msgid "static list"
msgstr "staattinen lista"
msgid "stop"
msgstr "pysäytä"
msgid "supports : "
msgstr "tukee: "
msgid "text mode"
msgstr "tekstitila"
msgid "the default is utf16 for ID3v2.3 and utf8 for ID3v2.4"
msgstr "oletus on utf16 ID3v2.3:lle ja utf8 ID3v2.4:lle"
#, perl-brace-format
msgid "the file {name}"
msgstr "tiedosto {name}"
msgid "times"
msgstr "kertaa"
#. comma-separated list of field aliases for title, these are in addition to
#. english aliases
msgctxt "Field_aliases"
msgid "title"
msgstr "nimi"
msgid "tools"
msgstr "työkalut"
msgid "true"
msgstr "tosi"
msgid "unknown"
msgstr "tuntematon"
msgid "unknown error"
msgstr "tuntematon virhe"
msgid "unnamed random mode"
msgstr "nimetön satunnainen tila"
msgid "url"
msgstr "osoite"
msgid "use album name"
msgstr "käytä albumin nimeä"
msgid "use default"
msgstr "käytä oletusta"
msgid "use gnome settings"
msgstr "Käytä Gnomen asetuksia"
msgid "use standard strftime variables"
msgstr "käytä standardeja strftime-muuttujia"
msgid "username :"
msgstr "käyttäjätunnus:"
msgid "weeks"
msgstr "viikkoa"
msgid "when file changes"
msgstr "kun tiedosto muuttuu"
msgid "when folder changes"
msgstr "kun kansio muuttuu"
msgid "x offset :"
msgstr "x-siirtymä:"
msgid "y offset :"
msgstr "y-siirtymä:"
msgid "year"
msgstr "vuosi"
msgid "years"
msgstr "vuotta"
msgid "yes to all"
msgstr "kyllä kaikkiin"
#, perl-brace-format
msgid ""
"{album}\n"
"<small>by</small> {artist}"
msgstr ""
"{album}\n"
"<small>esittäjältä</small> {artist}"
#, perl-brace-format
msgid "{folder} already exists"
msgstr "{folder} on jo olemassa"
#, perl-brace-format
msgid "{hours} hours {min} min {sec} s"
msgstr "{hours} tuntia {min} min {sec} s"
#, perl-brace-format
msgid "{hours}h {min}m {sec}s"
msgstr "{hours} t {min} min {sec} s"
#, perl-brace-format
msgid "{hours}h{min}m{sec}s"
msgstr "{hours} t {min} m {sec} s"
#, perl-brace-format
msgid "{min} min {sec} s"
msgstr "{min} min {sec} s"
#, perl-brace-format
msgid "{min}m {sec}s"
msgstr "{min} min {sec} s"
#, perl-brace-format
msgid "{min}m{sec}s"
msgstr "{min} m {sec} s"
#, perl-brace-format
msgid "{songs} by {artists}"
msgstr "{songs} esittäjiltä {artists}"
#, perl-brace-format
msgid "{song} by {artist}"
msgstr "{song} esittäjältä {artist}"