Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
---
sv:
activerecord:
errors:
messages:
record_invalid: 'Ett fel uppstod: %{errors}'
restrict_dependent_destroy:
has_one: Kan inte ta bort post då beroende %{record} finns
has_many: Kan inte ta bort poster då beroende %{record} finns
date:
abbr_day_names:
- sön
- mån
- tis
- ons
- tor
- fre
- lör
abbr_month_names:
-
- jan
- feb
- mar
- apr
- maj
- jun
- jul
- aug
- sep
- okt
- nov
- dec
day_names:
- söndag
- måndag
- tisdag
- onsdag
- torsdag
- fredag
- lördag
formats:
default: "%Y-%m-%d"
long: "%e %B %Y"
short: "%e %b"
month_names:
-
- januari
- februari
- mars
- april
- maj
- juni
- juli
- augusti
- september
- oktober
- november
- december
order:
- :day
- :month
- :year
datetime:
distance_in_words:
about_x_hours:
one: ungefär en timme
other: ungefär %{count} timmar
about_x_months:
one: ungefär en månad
other: ungefär %{count} månader
about_x_years:
one: ungefär ett år
other: ungefär %{count} år
almost_x_years:
one: nästan ett år
other: nästan %{count} år
half_a_minute: en halv minut
less_than_x_seconds:
one: mindre än en sekund
other: mindre än %{count} sekunder
less_than_x_minutes:
one: mindre än en minut
other: mindre än %{count} minuter
over_x_years:
one: mer än ett år
other: mer än %{count} år
x_seconds:
one: en sekund
other: "%{count} sekunder"
x_minutes:
one: en minut
other: "%{count} minuter"
x_days:
one: en dag
other: "%{count} dagar"
x_months:
one: en månad
other: "%{count} månader"
x_years:
one: ett år
other: "%{count} år"
prompts:
second: Sekund
minute: Minut
hour: Timme
day: Dag
month: Månad
year: År
errors:
format: "%{attribute} %{message}"
messages:
accepted: måste vara accepterad
blank: måste anges
confirmation: stämmer inte överens
empty: får ej vara tom
equal_to: måste vara lika med %{count}
even: måste vara jämnt
exclusion: är reserverat
greater_than: måste vara större än %{count}
greater_than_or_equal_to: måste vara större än eller lika med %{count}
inclusion: finns inte i listan
invalid: har fel format
less_than: måste vara mindre än %{count}
less_than_or_equal_to: måste vara mindre än eller lika med %{count}
model_invalid: 'Validering misslyckades: %{errors}'
not_a_number: är inte ett nummer
not_an_integer: måste vara ett heltal
odd: måste vara udda
other_than: måste vara annat än %{count}
present: får inte anges
required: måste finnas
taken: används redan
too_long: är för lång (maximum är %{count} tecken)
too_short: är för kort (minimum är %{count} tecken)
wrong_length: har fel längd (ska vara %{count} tecken)
template:
body: 'Det var problem med följande fält:'
header:
one: Ett fel förhindrade ifrågavarande %{model} från att sparas
other: "%{count} fel förhindrade ifrågavarande %{model} från att sparas"
helpers:
select:
prompt: Välj
submit:
create: Skapa %{model}
submit: Spara %{model}
update: Ändra %{model}
number:
currency:
format:
delimiter: " "
format: "%n %u"
precision: 2
separator: ","
significant: false
strip_insignificant_zeros: false
unit: kr
format:
delimiter: " "
precision: 2
separator: ","
significant: false
strip_insignificant_zeros: false
human:
decimal_units:
format: "%n %u"
units:
billion: Miljard
million: Miljon
quadrillion: Biljard
thousand: Tusen
trillion: Biljon
unit: ''
format:
delimiter: ''
precision: 1
significant: true
strip_insignificant_zeros: true
storage_units:
format: "%n %u"
units:
byte:
one: Byte
other: Bytes
gb: GB
kb: KB
mb: MB
tb: TB
percentage:
format:
delimiter: ''
format: "%n%"
precision:
format:
delimiter: ''
support:
array:
last_word_connector: " och "
two_words_connector: " och "
words_connector: ", "
time:
am: ''
formats:
default: "%a, %e %b %Y %H:%M:%S %z"
long: "%e %B %Y %H:%M"
short: "%e %b %H:%M"
pm: ''