Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
40 lines (32 sloc) 1.31 KB
title categories image lang published ref traffictypes tags
Tuotannon sovellukset päivitetty 30.7.2019 10:00 - 12:00
Tiedotteet
fi
true
2019-07-30-release
Tieliikenne
Meriliikenne
Rajapinnat
Ylläpito

Päivitimme Digitraffic-sovelluksia tuotantoympäristöön.

Muutokset:

TIE

 • DPO-293 Rajapintojen dokumentaation parannus
 • DPO-393 Tuotannossa outoja "Sonja for datex2" konfiguraatioita
 • DPO-796 Konfiguraatioiden tarkastus: liikennevirasto.fi -> vayla.fi
 • DPO-802 Tarkennettun keliennustepalvelun dokumentaation parannus
 • DPO-809 Pitäisi lisätä GeoJSONia palauttaviin rajapintoihin produces header: "application/geo+json"
 • DPO-845 Sivustolta puuttuu v2 keliennusteiden dokumentaatio
 • DPO-846 Statuspalvelu hälyttää aika-ajoin data-rajapinnan aikaleimojen olevan myöhässä kuvien aikaleimoihin verrattuna
 • DPO-849 Kelikamerakuvien data-rajapinta palauttaa eri aikaleiman kuin kuvan HTTP-headerissa
 • DPO-853 Elasticsearch: Cannot index event

MERI

 • DPO-293 Rajapintojen dokumentaation parannus
 • DPO-796 Konfiguraatioiden tarkastus: liikennevirasto.fi -> vayla.fi
 • DPO-802 Tarkennettun keliennustepalvelun dokumentaation parannus
 • DPO-809 Pitäisi lisätä GeoJSONia palauttaviin rajapintoihin produces header: "application/geo+json"

Pahoittelemme katkosta aiheutunutta haittaa.

You can’t perform that action at this time.