Skip to content

Latest commit

 

History

History
1903 lines (1334 loc) · 40.1 KB

README.tr.md

File metadata and controls

1903 lines (1334 loc) · 40.1 KB

Çeviriler: English (en) · 日本語 (ja) · 한국어 (ko) · Türkçe (tr)

HTML'de Örnek Yöntemler

Bakım yapılabilir ve ölçeklenebilir HTML belgeleri yazmak için

Genel

DOCTYPE ile başla

DOCTYPE standart modu etkinleştirmek için gereklidir.

Yanlış:

<html>
 ...
</html>

Doğru:

<!DOCTYPE html>
<html>
 ...
</html>

Eskimiş yada geçersiz DOCTYPE kullanmayın

DOCTYPE artık DTD için değil, basit olsun.

Yanlış:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
 "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">

Doğru:

<!DOCTYPE html>

XML etiketi kullanmayın

XHTML yazmak istediğinize emin misiniz?

Yanlış:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<!DOCTYPE html>

Doğru:

<!DOCTYPE html>

Karakter referanslarını mümkün olduğunca kullanmayın

UTF-8 ile bir HTML belgesi yazarsanız, hemen hemen tüm karakterler (Emoji dahil) doğrudan yazılabilir.

Yanlış:

<p><small>Copyright &copy; 2014 W3C<sup>&reg;</sup></small></p>

Doğru:

<p><small>Copyright © 2014 W3C<sup>®</sup></small></p>

&, <, > , ", ve ' karakter referanslarını olduğu gibi kullanmaktan kaçının

Bu karakterlerden hatasız bir HTML belgesi için her zaman kaçınılmalıdır.

Yanlış:

<h1>The "&" character</h1>

Doğru:

<h1>The &quot;&amp;&quot; character</h1>

Kontrol veya görünmeyen karakterler için sayısal karakter referanslarını kullanın.

Bu karakterler başka bir karakter için kolayca karıştırılabilir. Ayrıca spec bu karakterler için okunabilir bir isim tanımlamayı da garanti etmez.

Yanlış:

<p>This book can read in 1 hour.</p>

This book can read in 1 hour.

<p>This book can read in 1&#xA0;hour.</p>

Yorum içeriğinin etrafına boşluk karakteri yerleştirin

Bazı karakterler yorum açıldıktan hemen sonra veya yorum kapatmadan önce kullanılamaz.

Yanlış:

<!--This section is non-normative-->

Doğru:

<!-- This section is non-normative -->

Kapanış etiketini unutmayın

Kapanış etiketini atlamak için bir kural yok.

Yanlış:

<html>
 <body>
  ...

Doğru:

<html>
 <body>
  ...
 </body>
</html>

Boş eleman formatını karıştırmayın

Tutarlılık, okunabilirliğin anahtarıdır.

Yanlış:

<img alt="HTML Best Practices" src="/img/logo.png">
<hr />

Doğru:

<img alt="HTML Best Practices" src="/img/logo.png">
<hr>

Etiketlerin ve özelliklerin değerlerinin etrafına boşluk karakteri koymayın

Bunu yapmak için hiçbir sebep yoktur.

Yanlış:

<h1 class=" title " >HTML Best Practices</h1>

Doğru:

<h1 class="title">HTML Best Practices</h1>

Büyük küçük karakterleri aynı anda kullanmayın

Aynı zamanda bir tutarlılık da oluşturur.

Yanlış:

<a HREF="#general">General</A>

Doğru:

<a href="#general">General</a>

Bu da doğru:

<A HREF="#general">General</A>

Tırnak işaretlerini karıştırmayın

Yukarıdaki ile aynı sebepten ötürü.

Yanlış:

<img alt="HTML Best Practices" src='/img/logo.jpg'>

Doğru:

<img alt="HTML Best Practices" src="/img/logo.jpg">

Özellikleri iki veya daha fazla boşluk ile ayırmayın

Garip biçimlendirme kuralınız insanları şaşırtır.

Yanlış:

<input  name="q" type="search">

Doğru:

<input name="q" type="search">

Boolean özellik değerini yazmayın

Yazması kolay, değil mi?

Yanlış:

<audio autoplay="autoplay" src="/audio/theme.mp3">

Doğru:

<audio autoplay src="/audio/theme.mp3">

Ad alanlarını kullanmayın

SVG ve MathML bir HTML belgesinde doğrudan kullanılabilir.

Yanlış:

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
 ...
</svg>

Doğru:

<svg>
 ...
</svg>

XML özelliklerini kullanmayın

Sadece HTML belgesi yazıyoruz.

Yanlış:

<span lang="ja" xml:lang="ja">...</span>

Doğru:

<span lang="ja">...</span>

data-*, Microdata ve RDFa Lite özelliklerini ile ortak özellikleri karıştırmayın

Bir etiket dizesi çok karmaşık olabilir. Bu basit kural, böyle bir etiket dizesini okumak için yardımcı olur.

Yanlış:

<img alt="HTML Best Practices" data-height="31" data-width="88" itemprop="image" src="/img/logo.png">

Doğru:

<img alt="HTML Best Practices" src="/img/logo.png" data-width="88" data-height="31" itemprop="image">

Varsayılan örtülü ARIA gramerini tercih edin

Bazı öğelerin bir HTML belgesinde örtük olarak bir ARIA role değeri vardır, belirtmenize gerek yoktur.

Yanlış:

<nav role="navigation">
 ...
</nav>

<hr role="separator">

Doğru:

<nav>
 ...
</nav>

<hr>

Kök elemanı

lang özelliği ekleyin

lang özelliği HTML belgesinin çeviriminin yapılmasına yardımcı olacaktır.

Yanlış:

<html>

Doğru:

<html lang="en-US">

lang değerini mümkün olduğunca kısa tutun

Japonca yalnızca Japonya'da kullanılır. Yani ülke kodu gerekli değildir.

Yanlış:

<html lang="ja-JP">

Doğru:

<html lang="ja">

Mümkün olduğunca data-* kullanmayın

Uygun bir özellik de tarayıcılar tarafından doğru bir şekilde ele alınabilir.

Yanlış:

<span data-language="french">chemises</span>
...
<strong data-type="warning">Do not wash!</strong>

Doğru:

<span title="French"><span lang="fr-FR">chemises</span></span>
...
<strong class="warning">Do not wash!</strong>

Metadata'yı belgeleyin

title elemanı ekleyin

title değeri, yalnızca tarayıcı tarafından değil, çeşitli uygulamalar tarafından da kullanılır.

Yanlış:

<head>
 <meta charset="UTF-8">
</head>

Doğru:

<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>HTML Best Practices</title>
</head>

base elemanı kullanmayın

Mutlak bir yol veya URL, hem geliştiriciler hem de kullanıcılar için daha güvenlidir.

Yanlış:

<head>
 ...
 <base href="/blog/">
 <link href="hello-world" rel="canonical">
 ...
</head>

Doğru:

<head>
 ...
 <link href="/blog/hello-world" rel="canonical">
 ...
</head>

Bağlantılı kaynakların MIME türünü belirtin

Bu, uygulamanın bu kaynağı nasıl kullandığı hakkında bir ipucudur.

Yanlış:

<link href="/pdf" rel="alternate">
<link href="/feed" rel="alternate">
<link href="/css/screen.css" rel="stylesheet">

Doğru:

<link href="/pdf" rel="alternate" type="application/pdf">
<link href="/feed" rel="alternate" type="application/rss+xml">
<link href="/css/screen.css" rel="stylesheet">

favicon.ico'ya link vermeyin

Hemen hemen tüm tarayıcılar /favicon.ico'yu otomatik ve asenkron olarak alır.

Yanlış:

<link href="/favicon.ico" rel="icon" type="image/vnd.microsoft.icon">

Doğru:

<!-- Place `favicon.ico` in the root directory. -->

apple-touch-icon ekleyin

Dokunma simgesi için varsayılan istek yolu değiştirildi.

Yanlış:

<!-- Hey Apple! Please download `/apple-touch-icon.png`! -->

Doğru:

<link href="/apple-touch-icon.png" rel="apple-touch-icon">

Alternatif stil sayfalarına title ekleyin

İnsan tarafından okunabilen bir değer, insanların uygun stil sayfasını seçmelerine yardımcı olur.

Yanlış:

<link href="/css/screen.css" rel="stylesheet">
<link href="/css/high-contrast.css" rel="alternate stylesheet">

Doğru:

<link href="/css/screen.css" rel="stylesheet">
<link href="/css/high-contrast.css" rel="alternate stylesheet" title="High contrast">

URL için link kullanın

Bir href değeri URL olarak çözülebilir.

Yanlış:

<section itemscope itemtype="http://schema.org/BlogPosting">
 <meta content="https://example.com/blog/hello" itemprop="url">
 ...
</section>

Doğru:

<section itemscope itemtype="http://schema.org/BlogPosting">
 <link href="/blog/hello" itemprop="url">
 ...
</section>

Belge karakter kodunu belirtin

UTF-8 henüz tüm tarayıcılarda varsayılan değil.

Yanlış:

<head>
 <title>HTML Best Practices</title>
</head>

Doğru:

<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>HTML Best Practices</title>
</head>

Eski karakter kodlama formatını kullanmayın

HTTP başlıkları bir sunucu tarafından belirtilmelidir, basit olmalıdır.

Yanlış:

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">

Doğru:

<meta charset="UTF-8">

İlk önce karakter kodlamasını belirtin

Spec, karakter kodlamasının dökümanın ilk 1024 bayt içinde belirtilmesini gerektirir.

Yanlış:

<head>
 <meta content="width=device-width" name="viewport">
 <meta charset="UTF-8">
 ...
</head>

Doğru:

<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta content="width=device-width" name="viewport">
 ...
</head>

UTF-8'i kullanın

UTF-8 ile Emoji'yi kullanmakta özgürsünüz.

Yanlış:

<meta charset="Shift_JIS">

Doğru:

<meta charset="UTF-8">

CSS için type kullanmayın

HTML'de, style etiketinin type özelliğinin ön tanımlı değeri text/css'tir.

Yanlış:

<style type="text/css">
 ...
</style>

Doğru:

<style>
 ...
</style>

style etiketinin içeriğini yorum içine almayın

Bu ritüel eski tarayıcı içindir.

Yanlış:

<style>
<!--
 ...
 -->
</style>

Doğru:

<style>
 ...
</style>

CSS ve JavaScript etiketlerini karıştırmayın

Bazen script elemanı DOM inşasını engeller.

Yanlış:

<script src="/js/jquery.min.js"></script>
<link href="/css/screen.css" rel="stylesheet">
<script src="/js/main.js"></script>

Doğru:

<link href="/css/screen.css" rel="stylesheet">
<script src="/js/jquery.min.js"></script>
<script src="/js/main.js"></script>

Bu da doğru:

<script src="/js/jquery.min.js"></script>
<script src="/js/main.js"></script>
<link href="/css/screen.css" rel="stylesheet">

Bölümler

body etiketi ekleyin

Bazen body etiketi beklenmedik bir pozisyonda bir tarayıcı tarafından tamamlanmaktadır.

Yanlış:

<html>
 <head>
  ...
 </head>
 ...
</html>

Doğru:

<html>
 <head>
  ...
 </head>
 <body>
  ...
 </body>
</html>

hgroup etiketini unutun

Bu etiket çok fazla kullanılmıyor.

Yanlış:

<hgroup>
 <h1>HTML Best Practices</h1>
 <h2>For writing maintainable and scalable HTML documents.</h2>
</hgroup>

Doğru:

<h1>HTML Best Practices</h1>
<p>For writing maintainable and scalable HTML documents.</p>

address etiketini yalnızca iletişim bilgileri için kullanın

address sadece e-posta adresi, sosyal ağ hesabı, sokak adresi, telefon numarası veya iletişim kurabileceğiniz bir şey içindir.

Yanlış:

<address>No rights reserved.</address>

Doğru:

<address>Contact: <a href="https://twitter.com/hail2u_">Kyo Nagashima</a></address>

İçeriği gruplama

pre elemandaki satır başı ile başlamayın

Tarayıcılarda ilk yeni satır yok sayılır, ancak ikinci ve sonraki satırlar oluşturulur.

Yanlış:

<pre>
&lt;!DOCTYPE html&gt;
</pre>

Doğru:

<pre>&lt;!DOCTYPE html&gt;
</pre>

blockquote içinde uygun etiket kullanın

blockquote bir alıntıdır, yani içeriği bir karakter kümesi değildir.

Yanlış:

<blockquote>For writing maintainable and scalable HTML documents.</blockquote>

Doğru:

<blockquote>
 <p>For writing maintainable and scalable HTML documents.</p>
</blockquote>

Özniteliği doğrudan blockquote öğesinin içine dahil etme

blockquote içeriği bir alıntıdır.

Yanlış:

<blockquote>
 <p>For writing maintainable and scalable HTML documents.</p>

 <p>— HTML Best Practices</p>
</blockquote>

Doğru:

<blockquote>
 <p>For writing maintainable and scalable HTML documents.</p>
</blockquote>

<p>— HTML Best Practices</p>

Bu da doğru:

<figure>
 <blockquote>
  <p>For writing maintainable and scalable HTML documents.</p>
 </blockquote>

 <figcaption>— HTML Best Practices</figcaption>
</figure>

Satır başına bir liste öğesi yaz

Uzuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuun bir satırı okuması çooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooook zordur

Yanlış:

<ul>
 <li>General</li><li>The root Element</li><li>Sections</li>...
</ul>

Doğru:

<ul>
 <li>General</li>
 <li>The root Element</li>
 <li>Sections</li>
 ...
</ul>

ol etiketi için type özelliğini kullanın

Bazen yakınlardaki içerikler referans verilir. İşaretçiyi değiştirirseniz type özelliği ile kullanırsanız güvende olacaksınız.

Yanlış:

<head>
 <style>
  .toc {
   list-style-type: upper-roman;
  }
 </style>
</head>
<body>
 <ol class="toc">
  <li>General</li>
  <li>The root Element</li>
  <li>Sections</li>
  ...
 </ol>
</body>

Doğru:

<body>
 <ol type="I">
  <li>General</li>
  <li>The root Element</li>
  <li>Sections</li>
  ...
 </ol>
</body>

Diyalog için dl kullanmayın

dl etiketi, HTML'deki bir ilişkilendirme listesi ile sınırlandırılmıştır.

Yanlış:

<dl>
 <dt>Costello</dt>
 <dd>Look, you gotta first baseman?</dd>
 <dt>Abbott</dt>
 <dd>Certainly.</dd>
 <dt>Costello</dt>
 <dd>Who’s playing first?</dd>
 <dt>Abbott</dt>
 <dd>That’s right.</dd>
 <dt>Costello becomes exasperated.</dd>
 <dt>Costello</dt>
 <dd>When you pay off the first baseman every month, who gets the money?</dd>
 <dt>Abbott</dt>
 <dd>Every dollar of it.</dd>
</dl>

Doğru:

<p>Costello: Look, you gotta first baseman?</p>
<p>Abbott: Certainly.</p>
<p>Costello: Who’s playing first?</p>
<p>Abbott: That’s right.</p>
<p>Costello becomes exasperated.</p>
<p>Costello: When you pay off the first baseman every month, who gets the money?</p>
<p>Abbott: Every dollar of it.</p>

figcaption etiketini, figure etiketinin ilk veya son çocuğu olarak yerleştirin

Spec, figure etiketinin ortasındaki figcaption etiketine izin vermez.

Yanlış:

<figure>
 <img alt="Front cover of the “HTML Best Practices” book" src="/img/front-cover.png">
 <figcaption>“HTML Best Practices” Cover Art</figcaption>
 <img alt="Back cover of the “HTML Best Practices” book" src="/img/back-cover.png">
</figure>

Doğru:

<figure>
 <img alt="Front cover of the “HTML Best Practices” book" src="/img/front-cover.png">
 <img alt="Back cover of the “HTML Best Practices” book" src="/img/back-cover.png">
 <figcaption>“HTML Best Practices” Cover Art</figcaption>
</figure>

main etiketini kullanın

main içerikleri kapsamak için kullanılabilir.

Yanlış:

<div id="content">
 ...
</div>

Doğru:

<main>
 ...
</main>

div etiketini mümkün olduğu kadar kullanmayın

div son çaredir

Yanlış:

<div class="chapter">
 ...
</div>

Doğru:

<section>
 ...
</section>

Metin düzeyinde anlambilim

Gruplandırılabilen aynı bağlantıyı bölmeyin

a etiketi hemen hemen tüm etiketleri sarabilir (form gibi etkileşimli elemanlar hariç) kontroller ve a elemanın kendisi).

Yanlış:

<h1><a href="https://whatwg.org/">WHATWG</a></h1>

<p><a href="https://whatwg.org/">A community maintaining and evolving HTML since 2004.</a></p>

Doğru:

<a href="https://whatwg.org/">
 <h1>WHATWG</h1>

 <p>A community maintaining and evolving HTML since 2004.</p>
</a>

İndirilebilir kaynağı belirtmek için download özelliğini kullanın

Tarayıcıları bağlı kaynakları depoya indirmeye zorlar.

Yanlış:

<a href="/downloads/offline.zip">offline version</a>

Doğru:

<a download href="/downloads/offline.zip">offline version</a>

Gerekirse rel , hreflang ve type özelliklerini kullanın

Bu ipuçları bağlantılı kaynakların nasıl işleneceğini belirterek uygulamalara yardımcı olur.

Yanlış:

<a href="/ja/pdf">Japanese PDF version</a>

Doğru:

<a href="/ja/pdf" hreflang="ja" rel="alternate" type="application/pdf">Japanese PDF version</a>

Bağlantı metinlerini amacına uygun yapın

Link metni, linklenen kaynağın etiketi olmalıdır.

Yanlış:

<p><a href="/pdf" rel="alternate" type="application/pdf">Click here</a> to view PDF version.</p>

Doğru:

<p><a href="/pdf" rel="alternate" type="application/pdf">PDF version</a> is also available.</p>

Uyarı vermek için em etiketi kullanmayın

Bu ciddiyettir. Yani, strong eleman daha uygundur.

Yanlış:

<em>Caution!</em>

Doğru:

<strong>Caution!</strong>

s , i , b ve u etiketlerinden mümkün olduğunca kaçının

Bu etiketlerin anlambilimi insanlar için çok zordur.

Yanlış:

<i class="icon-search"></i>

Doğru:

<span class="icon-search" aria-hidden="true"></span>

q öğesine tırnak koymayın

Tırnaklar tarayıcı tarafından sağlanır.

Yanlış:

<q>“For writing maintainable and scalable HTML documents”</q>

Doğru:

<q>For writing maintainable and scalable HTML documents</q>

Bu da doğru:

“For writing maintainable and scalable HTML documents”

abbr etiketine title özelliğini ekleyin

Açıklamasını temsil etmenin başka bir yolu yoktur.

Yanlış:

<abbr>HBP</abbr>

Doğru:

<abbr title="HTML Best Practices">HBP</abbr>

ruby etiketini detaylandırın

Modern tarayıcılarda ruby etiketi desteği henğz tamamlanmadı.

Yanlış:

<ruby>HTML<rt>えいちてぃーえむえる</ruby>

Doğru:

<ruby>HTML<rp> (</rp><rt>えいちてぃーえむえる</rt><rp>) </rp></ruby>

Makine tarafından okunamayacak time etiketine datetime özelliği ekleyin

datetime özelliği bulunmadığında, time öğesinin içeriğinin biçimi kısıtlıdır.

Yanlış:

<time>Dec 19, 2014</time>

Doğru:

<time datetime="2014-12-19">Dec 19, 2014</time>

language- öneki ile kod dilini class etiketi le belirtin

Bu kesin bir yol değil, ancak spec bundan bahseder.

Yanlış:

<code>&lt;!DOCTYPE html&gt;</code>

Doğru:

<code class="language-html">&lt;!DOCTYPE html&gt;</code>

kbd etiketini mümkün olduğu kadar basit tutun

kbd etiketini iç içe kullanmak insanlar için çok zor.

Yanlış:

<kbd><kbd>Ctrl</kbd>+<kbd>F5</kbd></kbd>

Doğru:

<kbd>Ctrl+F5</kbd>

span etiketinden mümkün olduğunca kaçının

span element son çaredir.

Yanlış:

HTML <span class="best">Best</span> Practices

Doğru:

HTML <em>Best</em> Practices

br etiketinden sonra satır sonu yapın

br etiketi kullanıldığında satır sonu gereklidir.

Yanlış:

<p>HTML<br>Best<br>Practices</p>

Doğru:

<p>HTML<br>
Best<br>
Practices</p>

br öğesini yalnızca sunum amacıyla kullanmayın

br elemanı satır kesmek için değil, içerikteki satır kesmeler içindir.

Yanlış:

<p><label>Rule name: <input name="rule-name" type="text"></label><br>
<label>Rule description:<br>
<textarea name="rule-description"></textarea></label></p>

Doğru:

<p><label>Rule name: <input name="rule-name" type="text"></label></p>
<p><label>Rule description:<br>
<textarea name="rule-description"></textarea></label></p>

Düzenlemeler

ins ve del etiketlerini diğer öğelerin arasında kullanmayın

Etiketler diğer etidektlere taşamaz.

Yanlış:

<p>For writing maintainable and scalable HTML documents.<del> And for mental stability.</p>

<p>Don’t trust!</p></del>

Doğru:

<p>For writing maintainable and scalable HTML documents.<del> And for mental stability.</del></p>

<del><p>Don’t trust!</p></del>

Gömülü içerik

picture elemanı için yedek img elemanı kullanın

picture etiketinin desteği henüz iyi değil.

Yanlış:

<picture>
 <source srcset="/img/logo.webp" type="image/webp">
 <source srcset="/img/logo.hdp" type="image/vnd.ms-photo">
 <source srcset="/img/logo.jp2" type="image/jp2">
 <source srcset="/img/logo.jpg" type="image/jpg">
</picture>

Doğru:

<picture>
 <source srcset="/img/logo.webp" type="image/webp">
 <source srcset="/img/logo.hdp" type="image/vnd.ms-photo">
 <source srcset="/img/logo.jp2" type="image/jp2">
 <img src="/img/logo.jpg">
</picture>

Gerekirse img öğesine alt özelliği ekleyin

alt niteliği, görüntüleri işleyemeyen veya görüntü yüklemesi engelli olanlara yardımcı olur.

Yanlış:

<img src="/img/logo.png">

Doğru:

<img alt="HTML Best Practices" src="/img/logo.png">

Mümkünse alt özelliğini boş olarak kullanın

Resim tamamlayıcı ise, yakınlarda bir yerde eşdeğer içerik vardır.

Yanlış:

<img alt="Question mark icon" src="/img/icon/help.png"> Help

Doğru:

<img alt="" src="/img/icon/help.png"> Help

Mümkünse alt özelliğini atlayın

Bazen hangi metnin alt özellik için uygun olduğunu bilemezsiniz.

Yanlış:

<img alt="CAPTCHA" src="captcha.cgi?id=82174">

Doğru:

<img src="captcha.cgi?id=82174" title="CAPTCHA">
(If you cannot see the image, you can use an <a href="?audio">audio</a> test instead.)

Boş iframe öğesi kullanın

İçeriği için bazı kısıtlamalar vardır. Boş olması her zaman güvenlidir.

Yanlış:

<iframe src="/ads/default.html">
 <p>If your browser support inline frame, ads are displayed here.</p>
</iframe>

Doğru:

<iframe src="/ads/default.html"></iframe>

map etiketinin içeriğini işaretleyin

Bu içerik bir ekran okuyucu sunar.

Yanlış:

<map name="toc">
 <a href="#general">General</a>
 <area alt="General" coords="0, 0, 40, 40" href="#General"> |
 <a href="#the_root_element">The root element</a>
 <area alt="The root element" coords="50, 0, 90, 40" href="#the_root_element"> |
 <a href="#sections">Sections</a>
 <area alt="Sections" coords="100, 0, 140, 40" href="#sections">
</map>

Doğru:

<map name="toc">
 <p>
  <a href="#general">General</a>
  <area alt="General" coords="0, 0, 40, 40" href="#General"> |
  <a href="#the_root_element">The root element</a>
  <area alt="The root element" coords="50, 0, 90, 40" href="#the_root_element"> |
  <a href="#sections">Sections</a>
  <area alt="Sections" coords="100, 0, 140, 40" href="#sections">
 </p>
</map>

audio veya video öğesi için yedek içerik sağlayın

HTML’de yeni tanıtılan öğeler için yedek içerik gereklidir.

Yanlış:

<video>
 <source src="/mov/theme.mp4" type="video/mp4">
 <source src="/mov/theme.ogv" type="video/ogg">
 ...
</video>

Doğru:

<video>
 <source src="/mov/theme.mp4" type="video/mp4">
 <source src="/mov/theme.ogv" type="video/ogg">
 ...
 <iframe src="//www.youtube.com/embed/..." allowfullscreen></iframe>
</video>

Tablo verileri

Her satıra bir hücre yazın

Uzun satırların taranması zordur.

Yanlış:

<tr>
 <td>General</td><td>The root Element</td><td>Sections</td>
</tr>

Doğru:

<tr>
 <td>General</td>
 <td>The root Element</td>
 <td>Sections</td>
</tr>

Başlık hücresi için th etiketini kullanın

Bundan kaçınmak için hiçbir sebep yoktur.

Yanlış:

<table>
 <thead>
  <tr>
   <td><strong>Element</strong></td>
   <td><strong>Empty</strong></td>
   <td><strong>Tag omission</strong></td>
  </tr>
 </thead>
 <tbody>
  <tr>
   <td><strong><code>pre</code></strong></td>
   <td>No</td>
   <td>Neither tag is omissible</td>
  </tr>
  <tr>
   <td><strong><code>img</code></strong></td>
   <td>Yes</td>
   <td>No end tag</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>

Doğru:

<table>
 <thead>
  <tr>
   <th>Element</th>
   <th>Empty</th>
   <th>Tag omission</th>
  </tr>
 </thead>
 <tbody>
  <tr>
   <th><code>pre</code></th>
   <td>No</td>
   <td>Neither tag is omissible</td>
  </tr>
  <tr>
   <th><code>img</code></th>
   <td>Yes</td>
   <td>No end tag</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>

Formlar

label etiketini ile form kontrolünü sağlayın

label etiketi form öğesinin odaklanmasına yardımcı olur.

Yanlış:

<p>Query: <input name="q" type="text"></p>

Doğru:

<p><label>Query: <input name="q" type="text"></label></p>

Mümkünse for özelliğini kullanmayın

label etiketi bazı form etiketlerini içerebilir.

Yanlış:

<label for="q">Query: </label><input id="q" name="q" type="text">

Doğru:

<label>Query: <input name="q" type="text"></label>

input etiketi için uygun type özelliğini kullanın

Uygun type özelliği ile, tarayıcılar input elemanına küçük özellikler kazandırır.

Yanlış:

<label>Search keyword: <input name="q" type="text"></label>

Doğru:

<label>Search keyword: <input name="q" type="search"></label>

input type="submit" elemanına value özelliği ekleyin

Gönderme düğmesi için varsayılan etiket tarayıcılarda ve dillerde standardize edilmemiştir.

Yanlış:

<input type="submit">

Doğru:

<input type="submit" value="Search">

pattern özelliği olduğunda input etiketine title özelliği ekleyin

Girilen metni pattern niteliğiyle eşleşmiyorsa, title özelliğinin değeri ipucu olarak görüntülenecektir.

Yanlış:

<input name="security-code" pattern="[0-9] type="text">

Doğru:

<input name="security-code" pattern="[0-9]{3}" title="A security code is a number in three figures." type="text">

Etiketleme için placeholder özelliğini kullanmayın

label öğesi bir etiket içindir, placeholder özelliği kısa bir ipucu içindir.

Yanlış:

<input name="email" placeholder="Email" type="text">

Doğru:

<label>Email: <input name="email" placeholder="john.doe@example.com" type="text"></label>

Her satıra bir option etiketi yazın

Uzun satırların taranması zordur.

Yanlış:

<datalist id="toc"> <option label="General"><option label="The root element"><option label="Sections"></datalist>

Doğru:

<datalist id="toc"> <option label="General"> <option label="The root element"> <option label="Sections"></datalist>

progress etiketine max özelliği ekleyin

max özelliği ile, value özelliği kolay bir biçimde yazılabilir.

Yanlış:

<progress value="0.5"> 50%</progress>

Doğru:

<progress max="100" value="50"> 50%</progress>

meter etiketine min ve max özelliği ekleyin

min ve max özelliği ile value özelliği kolay bir şekilde yazılabilir.

Yanlış:

<meter value="0.5"> 512GB used (1024GB total</meter>

Doğru:

<meter min="0" max="1024" value="512"> 512GB used (1024GB total</meter>

legend etiketini fieldset etiketinin ilk çocuğu olarak elemanı olarak oluşturun

Spec bunu gerektirir.

Yanlış:

<fieldset>
 <p><label>Is this section is useful?: <input name="usefulness-general" type="checkbox"></label></p>
  ... 
 <legend>About "General"</legend>
</fieldset>

Doğru:

<fieldset>
 <legend>About "General"</legend>
  <p><label>Is this section is useful?: <input name="usefulness-general" type="checkbox"></label></p>
   ...
</fieldset>

Script ekleme

JavaScript için type özelliğini kullanmayın

HTML’de,type özelliğinin script etiketi için varsayılan değeri text/javascripttir.

Yanlış:

<script type="text/javascript"> ...</script>

Doğru:

<script> ...</script>

script etiketinin içeriğini yorumla kapatmayın

Bu ritüel eski tarayıcılar içindir.

Yanlış:

<script>/*<![CDATA[*/ .../*]]>*/</script>

Bu da kötü:

<script><!-- ...// --></script>

Doğru:

<script> ...</script>

Komut dosyası eklenmiş script öğesini kullanmayın

async özelliği hem sadelik hem de performans için en iyisidir.

Yanlış:

<script>
 var script = document.createElement("script";
 script.async = true;
 script.src = "//example.com/widget.js";
 document.getElementsByTagName("head"[0].appendChild(script);
</script>

Doğru:

<script async defer src="https://example.com/widget.js"></script>

Diğer

Tutarlı girintiler kullanın

Girinti okunabilirlik için önemlidir.

Yanlış:

<html>
	<head>
 	 ...
	</head>
  <body>
    ...
  </body>
</html>

Doğru:

<html>
 <head>
  ...
 </head>
 <body>
  ... 
 </body>
</html>

Dahili bağlantılar için mutlak yol kullanın

Mutlak bir yol, internet bağlantınız olmadan localhost'ta daha iyi çalışır.

Yanlış:

<link rel="apple-touch-icon" href="http://you.example.com/apple-touch-icon-precomposed.png">...<p>You can find more at <a href="//you.example.com/contact.html">contact page</a>.</p>

Doğru:

<link rel="apple-touch-icon" href="/apple-touch-icon-precomposed.png">...<p>You can find more at <a href="/contact.html">contact page</a>.</p>

Harici kaynaklar için protokole bağlı URL kullanmayın

Protokol ile dış kaynakları güvenilir ve güvenli bir şekilde yükleyebilirsiniz.

Yanlış:

<script src="//example.com/js/library.js">

Doğru:

<script src="https://example.com/js/library.js">

Katkıda bulunanlar

Çeviri Yapanlar

@techhtml

Lisans

CC0