Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Update from Weblate. #4094

Merged
merged 22 commits into from May 30, 2017
Merged
Changes from all commits
Commits
Show all changes
22 commits
Select commit Hold shift + click to select a range
79b1031
Translated using Weblate (German)
May 29, 2017
6568249
Translated using Weblate (German)
May 29, 2017
e5009a0
Translated using Weblate (German)
May 29, 2017
eaaca91
Translated using Weblate (German)
krombel May 30, 2017
90a308e
Merge remote-tracking branch 'origin/develop' into develop
RiotTranslate May 30, 2017
2199fd7
Translated using Weblate (German)
May 30, 2017
b9d13c6
Merge remote-tracking branch 'origin/develop' into develop
RiotTranslate May 30, 2017
bef8e3b
Translated using Weblate (German)
May 30, 2017
cd4efc9
Merge remote-tracking branch 'origin/develop' into develop
RiotTranslate May 30, 2017
84661ee
Translated using Weblate (German)
May 30, 2017
7a744e7
Merge remote-tracking branch 'origin/develop' into develop
RiotTranslate May 30, 2017
5c5b42e
Translated using Weblate (German)
May 30, 2017
a3f024b
Merge remote-tracking branch 'origin/develop' into develop
RiotTranslate May 30, 2017
7b96b18
Translated using Weblate (Hungarian)
szimszon May 30, 2017
b588618
Translated using Weblate (Portuguese (Brazil))
dtygel May 30, 2017
94c4e54
Translated using Weblate (Norwegian Bokmål)
TJuberg May 30, 2017
09b180c
Merge remote-tracking branch 'origin/develop' into develop
RiotTranslate May 30, 2017
c8eb2b0
Translated using Weblate (Hungarian)
szimszon May 30, 2017
4d06739
Translated using Weblate (German)
krombel May 30, 2017
dfa1b55
Translated using Weblate (Norwegian Bokmål)
TJuberg May 30, 2017
db0c84f
Translated using Weblate (French)
AmandineLP May 30, 2017
3257273
Merge remote-tracking branch 'origin/develop' into develop
RiotTranslate May 30, 2017
File filter...
Filter file types
Jump to…
Jump to file or symbol
Failed to load files and symbols.

Always

Just for now

@@ -127,5 +127,14 @@
"Messages sent by bot": "Nachrichten von Bots",
"more": "mehr",
"When I'm invited to a room": "Wenn ich in einen Raum eingeladen werde",
"customServer_text": "Du kannst die erweiterten Server-Optionen nutzen, um dich auf anderen Matrix-Servern anzumelden, indem du eine andere Heimserver-URL eingibst. <br/>Dies ermöglicht es dir, Riot mit einem bereits existierenden Matrix-Konto auf einem anderen Heimserver zu nutzen.<br/><br/>Du kannst auch einen benutzerdefinierten Identitäts-Server eingeben, allerdings wirst du dann nicht in der Lage sein, andere Benutzer per E-Mail-Adresse einzuladen oder selbst Einladungen per E-Mail-Adresse zu erhalten."
"customServer_text": "Du kannst die erweiterten Server-Optionen nutzen, um dich auf anderen Matrix-Servern anzumelden, indem du eine andere Heimserver-URL eingibst. <br/>Dies ermöglicht es dir, Riot mit einem bereits existierenden Matrix-Konto auf einem anderen Heimserver zu nutzen.<br/><br/>Du kannst auch einen benutzerdefinierten Identitäts-Server eingeben, allerdings wirst du dann nicht in der Lage sein, andere Benutzer per E-Mail-Adresse einzuladen oder selbst Einladungen per E-Mail-Adresse zu erhalten.",
"<a href=\"http://apple.com/safari\">Safari</a> and <a href=\"http://opera.com\">Opera</a> work too.": "<a href=\"http://apple.com/safari\">Safari</a> und <a href=\"http://opera.com\">Opera</a> funktionieren ebenfalls.",
"I understand the risks and wish to continue": "Ich verstehe das Risiko und möchte fortfahren",
"Messages containing <span>keywords</span>": "Nachrichten, die definierte <span>Schlagworte</span> enthalten",
"Please install <a href=\"https://www.google.com/chrome\">Chrome</a> or <a href=\"https://getfirefox.com\">Firefox</a> for the best experience.": "Bitte installiere <a href=\"https://www.google.com/chrome\">Chrome</a> oder <a href=\"https://getfirefox.com\">Firefox</a> für die beste Erfahrung.",
"Riot uses many advanced browser features, some of which are not available or experimental in your current browser.": "Riot nutzt manche erweiterten Browser-Funktionen - manche sind deinem aktuellen Browser nicht verfügbar oder im experimentellen Status.",
"Sorry, your browser is <b>not</b> able to run Riot.": "Es tut uns leid, aber dein Browser kann Riot <b>nicht</b> ausführen.",
"With your current browser, the look and feel of the application may be completely incorrect, and some or all features may not function. If you want to try it anyway you can continue, but you are on your own in terms of any issues you may encounter!": "In deinem aktuellen Browser kann das Aussehen und Gefühl der Anwendung komplett inkorrekt sein und einige oder alle Funktionen funktionieren evtl. nicht. Du kannst es trotzdem versuchen und fortfahren, aber du bist alleine mit allen Problemen auf die du stößt!",
"Expand panel": "Panel ausklappen",
"Collapse panel": "Panel einklappen"
}
@@ -9,12 +9,12 @@
"Close": "Fermer",
"Create new room": "Créer un nouveau salon",
"Couldn't find a matching Matrix room": "Impossible de trouver un salon Matrix",
"Custom Server Options": "Options de Serveur Personnalisé",
"Custom Server Options": "Options de serveur personnalisées",
"delete the alias": "Supprimer l'alias",
"Delete the room alias %(alias)s and remove %(name)s from the directory?": "Supprimer l'alias %(alias)s du salon et supprimer %(name)s du répertoire ?",
"Direct Chat": "Conversation Directe",
"Directory": "Répertoire",
"Dismiss": "Rejeter",
"Dismiss": "Ignorer",
"Download this file": "Télécharger ce fichier",
"Drop here %(toAction)s": "Déposer ici pour %(toAction)s",
"Enable audible notifications in web client": "Activer les notifications sonores pour le client web",
@@ -64,5 +64,68 @@
"Noisy": "Hangos",
"Notification targets": "Értesítések célpontja",
"Notifications": "Értesítések",
"Notify for all other messages/rooms": "Értesítés minden más üzenethez/szobához"
"Notify for all other messages/rooms": "Értesítés minden más üzenethez/szobához",
"<a href=\"http://apple.com/safari\">Safari</a> and <a href=\"http://opera.com\">Opera</a> work too.": "<a href=\"http://apple.com/safari\">Safari</a>val és <a href=\"http://opera.com\">Opera</a>val is működik.",
"Collapse panel": "Panel bezárása",
"customServer_text": "Egyedi Matrix szervert használhatsz a Saját szerver URL beállításával.<br/> Ezzel meglévő Matrix fiókot használhatsz Riot klienssel és egyedi szerverrel.<br/><br/>Beállíthatsz egyedi \"identity\" szervert de akkor nem tudsz e-maillel meghívni felhasználót és téged sem tudnak meghívni e-maillel.",
"Expand panel": "Panel kinyitása",
"I understand the risks and wish to continue": "Megértettem a kockázatot és folytatom",
"Notifications on the following keywords follow rules which can’t be displayed here:": "A kulcsszavakhoz tartozó értesítések olyan szabályokat követnek amiket nem lehet itt megjeleníteni:",
"Notify me for anything else": "Értesíts minden egyéb esetben",
"Off": "Ki",
"On": "Be",
"Operation failed": "Művelet sikertelen",
"Permalink": "Állandó hivatkozás",
"Please install <a href=\"https://www.google.com/chrome\">Chrome</a> or <a href=\"https://getfirefox.com\">Firefox</a> for the best experience.": "A legjobb élmény érdekében telepíts <a href=\"https://www.google.com/chrome\">Chrome</a>ot vagy <a href=\"https://getfirefox.com\">Firefox</a>ot.",
"Please Register": "Regisztrálj",
"powered by Matrix": "Matrixon alapul",
"Quote": "Idézet",
"Redact": "Szerkeszt",
"Reject": "Elutasít",
"Remove %(name)s from the directory?": "Törlöd a %(name)s szobát a listából?",
"Remove": "Töröl",
"remove %(name)s from the directory": "%(name)s szoba törlése a listából",
"Remove from Directory": "Törlés a szobák listájából",
"Resend": "Újraküld",
"Riot does not know how to join a room on this network": "Riot nem tudja, hogy csatlakozzon ehhez a szobához ezen a hálózaton",
"Riot uses many advanced browser features, some of which are not available or experimental in your current browser.": "Riot sok haladó képességét használja a böngészőnek amik közül lehet, hogy nem mind érhető el a most használt böngészőben vagy még csak kísérleti jellegű.",
"Room directory": "Szobák listája",
"Room not found": "A szoba nem található",
"Search for a room": "Szoba keresése",
"Settings": "Beállítások",
"Source URL": "Forrás URL",
"Sorry, your browser is <b>not</b> able to run Riot.": "Elnézést, a böngésződ <b>nem</b> képes futtatni a Riotot.",
"Start chat": "Csevegés indítása",
"The Home Server may be too old to support third party networks": "A Saját szerver lehet, hogy túl régi ahhoz, hogy más hálózatokhoz tudjon kapcsolódni",
"There are advanced notifications which are not shown here": "Vannak haladó értesítések amik itt nincsenek megjelenítve",
"The server may be unavailable or overloaded": "A szerver nem érhető el vagy túl van terhelve",
"This room is inaccessible to guests. You may be able to join if you register": "A szoba vendégek számára elérhetetlen. Csak regisztráció után tudsz csatlakozni",
" to room": " szobába",
"Unable to fetch notification target list": "Nem sikerült letölteni az értesítési célok listáját",
"Unable to join network": "Nem sikerült kapcsolódni a hálózathoz",
"Unable to look up room ID from server": "Nem lehet lekérdezni a szoba ID-ját a szervertől",
"Unhide Preview": "Előkép felfedése",
"unknown error code": "ismeretlen hiba kód",
"Unnamed room": "Név nélküli szoba",
"Uploaded on %(date)s by %(user)s": "Feltöltés: %(date)s, %(user)s",
"View Decrypted Source": "Visszafejtett forrás megjelenítése",
"View Source": "Forrás megjelenítése",
"When I'm invited to a room": "Amikor meghívtak a szobába",
"World readable": "Mindenki olvashatja",
"You cannot delete this image. (%(code)s)": "Nem törölheted ezt a képet. (%(code)s)",
"You cannot delete this message. (%(code)s)": "Nem törölheted ezt az üzenetet. (%(code)s)",
"You are not receiving desktop notifications": "Nem fogadsz asztali értesítéseket",
"You might have configured them in a client other than Riot. You cannot tune them in Riot but they still apply": "Valószínűleg Riottól eltérő klienssel állítottad be. Riotból nem állítható de érvényben van",
"Sunday": "Vasárnap",
"Monday": "Hétfő",
"Tuesday": "Kedd",
"Wednesday": "Szerda",
"Thursday": "Csütörtök",
"Friday": "Péntek",
"Saturday": "Szombat",
"Today": "Ma",
"Yesterday": "Tegnap",
"Welcome page": "Üdvözlő oldal",
"With your current browser, the look and feel of the application may be completely incorrect, and some or all features may not function. If you want to try it anyway you can continue, but you are on your own in terms of any issues you may encounter!": "A jelenlegi bőngésződdel teljesen hibás lehet az alkalmazás kinézete és bizonyos funkciók, ha nem az összes, nem fog működni. Ha mindenképpen ki akarod próbálni, folytathatod de egyedül vagy minden felbukkanó problémával!",
"Messages containing <span>keywords</span>": "Az üzenet <span>kulcsszavakat</span> tartalmaz"
}
@@ -9,5 +9,117 @@
"Can't update user notification settings": "Kan ikke oppdatere brukervarsel innstillinger",
"Close": "Lukk",
"Create new room": "Opprett nytt rom",
"Couldn't find a matching Matrix room": "Kunne ikke finne et samsvarende Matrix rom"
"Couldn't find a matching Matrix room": "Kunne ikke finne et samsvarende Matrix rom",
"<a href=\"http://apple.com/safari\">Safari</a> and <a href=\"http://opera.com\">Opera</a> work too.": "<a href=\"http://apple.com/safari\">Safari</a> og <a href=\"http://opera.com\">Opera</a> fungerer også.",
"Call invitation": "Anropsinvitasjon",
"Collapse panel": "Skjul panel",
"Custom Server Options": "Tilpassede serveralternativer",
"customServer_text": "Du kan benytte de egendefinerte serveralternativene til å logge deg på andre Matrix-servere ved å spesifisere en annen Hjemmeserver-URL.<br/>Dette lar deg benytte Riot med en eksisterende Matrix konto på en annen hjemmeserver.<br/><br/>Du kan også angi en egendefinert identitetsserver, men du vil ikke kunne invitere brukere via e-post, eller bli invitert via e-post selv.",
"delete the alias": "Slett aliaset",
"Delete the room alias %(alias)s and remove %(name)s from the directory?": "Slett rom alias %(alias)s og fjern %(name)s fra katalogen?",
"Direct Chat": "Direkte Chat",
"Directory": "Katalog",
"Download this file": "Last ned filen",
"Drop here %(toAction)s": "Dra hit %(toAction)s",
"Enable audible notifications in web client": "Aktiver lyd-varsel i webklient",
"Enable desktop notifications": "Aktiver skrivebordsvarsler",
"Enable email notifications": "Aktiver e-postvarsler",
"Enable notifications for this account": "Aktiver varsler for denne konto",
"Enable them now": "Aktiver dem nå",
"Enter keywords separated by a comma:": "Angi nøkkelord adskilt med komma:",
"Error": "Feil",
"Error saving email notification preferences": "Feil ved lagring av e-postvarselinnstillinger",
"#example": "#eksempel",
"Expand panel": "Utvid panel",
"Failed to": "Feilet å",
"Failed to add tag %(tagName)s to room": "Kunne ikke legge til tagg %(tagName)s til rom",
"Failed to change settings": "Kunne ikke endre innstillingene",
"Failed to forget room %(errCode)s": "Kunne ikke glemme rommet %(errCode)s",
"Failed to update keywords": "Kunne ikke oppdatere nøkkelord",
"Failed to get protocol list from Home Server": "Kunne ikke hente protokolliste fra Hjemme-Server",
"Failed to get public room list": "Kunne ikke hente offentlig romliste",
"Failed to join the room": "Kunne ikke bli med på rommet",
"Failed to remove tag %(tagName)s from room": "Kunne ikke fjerne tagg %(tagName)s fra rommet",
"Failed to set direct chat tag": "Kunne ikke angi direkte chat-tagg",
"Failed to set Direct Message status of room": "Kunne ikke angi status for direkte melding i rommet",
"Favourite": "Favoritt",
"Fetching third party location failed": "Kunne ikke hente tredjeparts lokalisering",
"Files": "Filer",
"Filter room names": "Filtrer romnavn",
"Forget": "Glem",
" from room": " fra rommet",
"Guests can join": "Gjester kan bli med",
"Guest users can't invite users. Please register to invite": "Gjester kan ikke invitere brukere. Vennligst registrer deg for å invitere",
"I understand the risks and wish to continue": "Jeg forstår risikoen og ønsker å fortsette",
"Invite to this room": "Inviter til dette rommet",
"Keywords": "Nøkkelord",
"Leave": "Forlat",
"Low Priority": "Lav Prioritet",
"Members": "Medlemmer",
"Messages containing my display name": "Meldinger som inneholder mitt visningsnavn",
"Messages containing my user name": "Meldinger som inneholder mitt brukernavn",
"Messages in group chats": "Meldinger i gruppesamtaler",
"Messages in one-to-one chats": "Meldinger i en-til-en samtaler",
"Messages sent by bot": "Meldinger sendt av bot",
"more": "mer",
"No rooms to show": "Ingen rom å vise",
"Noisy": "Bråkete",
"Notification targets": "Mål for varsel",
"Notifications": "Varsler",
"Notifications on the following keywords follow rules which can’t be displayed here:": "Varsler på de følgende nøkkelordene følger regler som ikke kan vises her:",
"Notify for all other messages/rooms": "Varsler om alle andre meldinger/rom",
"Notify me for anything else": "Varsle meg om alt annet",
"Off": "Av",
"On": "",
"Permalink": "Permanent lenke",
"Please install <a href=\"https://www.google.com/chrome\">Chrome</a> or <a href=\"https://getfirefox.com\">Firefox</a> for the best experience.": "Vennligst installer <a href=\"https://www.google.com/chrome\">Chrome</a> eller <a href=\"https://getfirefox.com\">Firefox</a> for den beste opplevelsen.",
"Please Register": "Vennligst registrer deg",
"powered by Matrix": "benytter seg av Matrix",
"Quote": "Sitat",
"Redact": "Maskere",
"Reject": "Avvis",
"Remove %(name)s from the directory?": "Fjern %(name)s fra katalogen?",
"Remove": "Fjern",
"remove %(name)s from the directory": "fjern %(name)s fra katalogen",
"Remove from Directory": "Fjern fra katalogen",
"Resend": "Send på nytt",
"Riot does not know how to join a room on this network": "Riot vet ikke hvordan man kan komme inn på et rom på dette nettverket",
"Riot uses many advanced browser features, some of which are not available or experimental in your current browser.": "Riot benytter mange avanserte nettleserfunksjoner, og noen av disse er ikke tilgjengelige eller er eksperimentelle på din nåværende nettleser.",
"Room directory": "Rom katalog",
"Room not found": "Rommet ble ikke funnet",
"Search for a room": "Søk etter et rom",
"Settings": "Innstillinger",
"Source URL": "Kilde URL",
"Sorry, your browser is <b>not</b> able to run Riot.": "Beklager, din nettleser er <b>ikke</b> i stand til å kjøre Riot.",
"Start chat": "Start chat",
"The Home Server may be too old to support third party networks": "Hjemme-serveren kan være for gammel til å støtte tredjeparts-nettverk",
"There are advanced notifications which are not shown here": "Det er avanserte varsler som ikke vises her",
"The server may be unavailable or overloaded": "Serveren kan være utilgjengelig eller overbelastet",
"This room is inaccessible to guests. You may be able to join if you register": "Dette rommet er ikke tilgjengelig for gjester. Du kan kanskje komme inn om du registrerer deg",
" to room": " til rom",
"Unable to fetch notification target list": "Kunne ikke hente varsel-mål liste",
"Unable to join network": "Kunne ikke bli med i nettverket",
"Unable to look up room ID from server": "Kunne ikke slå opp rom-ID fra serveren",
"Unhide Preview": "Vis forhåndsvisning",
"unknown error code": "ukjent feilkode",
"Unnamed room": "Rom uten navn",
"Uploaded on %(date)s by %(user)s": "Lastet opp den %(date)s av %(user)s",
"View Decrypted Source": "Vis dekryptert kilde",
"View Source": "Vis kilde",
"When I'm invited to a room": "Når jeg blir invitert til et rom",
"World readable": "Verden lesbar",
"You cannot delete this image. (%(code)s)": "Du kan ikke slette dette bildet. (%(code)s)",
"You cannot delete this message. (%(code)s)": "Du kan ikke slette denne meldingen. (%(code)s)",
"You are not receiving desktop notifications": "Du mottar ikke skrivebords varsler",
"Messages containing <span>keywords</span>": "Meldinger som inneholder <span>nøkkelord</span>",
"Sunday": "Søndag",
"Monday": "Mandag",
"Tuesday": "Tirsdag",
"Wednesday": "Onsdag",
"Thursday": "Torsdag",
"Friday": "Fredag",
"Saturday": "Lørdag",
"Today": "I dag",
"Yesterday": "I går",
"Welcome page": "Velkomst side"
}
@@ -9,12 +9,12 @@
"Close": "Fechar",
"Create new room": "Criar nova sala",
"Couldn't find a matching Matrix room": "Não foi possível encontrar uma sala correspondente no servidor Matrix",
"Custom Server Options": "Opções de personalização do servidor",
"Custom Server Options": "Opções para Servidor Personalizado",
"delete the alias": "apagar o apelido da sala",
"Delete the room alias %(alias)s and remove %(name)s from the directory?": "Apagar o apelido %(alias)s da sala e remover %(name)s da lista pública?",
"Direct Chat": "Conversa pessoal",
"Directory": "Diretório",
"Dismiss": "Encerrar",
"Dismiss": "Descartar",
"Download this file": "Baixar este arquivo",
"Drop here %(toAction)s": "Arraste aqui para %(toAction)s",
"Enable audible notifications in web client": "Ativar notificações de áudio no cliente web",
@@ -70,7 +70,7 @@
"Operation failed": "A operação falhou",
"Permalink": "Link permanente",
"Please Register": "Por favor, cadastre-se",
"powered by Matrix": "distribuído por Matrix",
"powered by Matrix": "rodando a partir do Matrix",
"Quote": "Citar",
"Redact": "Remover",
"Reject": "Rejeitar",
ProTip! Use n and p to navigate between commits in a pull request.
You can’t perform that action at this time.