Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

55 lines (53 sloc) 3.839 kB
# Messages for Czech (česky)
# Exported from translatewiki.net
# Author: Chmee2
# Author: Dontlietome7
# Author: Mormegil
# Author: Mr. Richard Bolla
wiki_name=Čeština...
appro:wiki_name=Appropedia
books:wiki_name=Knihy
dict:wiki_name=Slovník
guten:wiki_name=Projekt Gutenberg
how:wiki_name=WikiHow
pedia:wiki_name=Česká Wikipedie
quote:wiki_name=Citáty
hitch:wiki_name=Hitchwiki
license_text=Tento text je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora/Zachovejte licenci a může být volně užíván za dodržení podmínek této licence. Podívejte se také na: text licence [CC-BY-SA] a [podmínky užití], které obsahují upřesňující podmínky. Původní článek je dostupný na: http://cs.wikipedia.org/wiki/<title>
appro:license_text=Tento text je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora/Zachovejte licenci a může být volně užíván za dodržení podmínek této licence. Podívejte se také na: text licence [CC-BY-SA] a [podmínky užití], které obsahují upřesňující podmínky. Původní článek je dostupný na: http://www.appropedia.org/Appropedia:Copyrights
dict:license_text=Text je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora/Zachovejte licenci a může být volně užíván za dodržení podmínek této licence. Podívejte se na: text licence [CC-BY-SA] a [podmínky užití], které obsahují upřesňující podmínky. Původní článek je dostupný na: http://cs.wiktionary.org/wiki/<title>
guten:license_text=Viz též: [Abecední seznam autorů], [Seznam knihoven]. Většina těchto knih je ve Spojených státech volným dílem. (V jiných zemích stále mohou být chráněny autorským právem.) Tato díla tedy může kdokoli kopírovat a upravovat. Podrobnosti jsou uvedeny na http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page
how:license_text=Text je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora/Zachovejte licenci a může být volně užíván za dodržení podmínek této licence. Podívejte se také na: text licence [CC-BY-SA] a [podmínky užití], které obsahují upřesňující podmínky. Původní článek je dostupný na: http://www.wikihow.com/wikiHow:Creative-Commons
quote:license_text=Text je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora/Zachovejte licenci a může být volně užíván za dodržení podmínek této licence. Podívejte se také na: text licence [CC-BY-SA] a [podmínky užití], které obsahují upřesňující podmínky. Původní článek je dostupný na: http://cs.wikiquote.org/wiki/<title>
type_a_word=Zadejte slovo či frázi
guten:type_a_word=Napište knihu nebo autora
no_results=Nenalezeny žádné záznamy
searching=vyhledávám...
select_wiki=Vybrat encyklopedii
history_title=Historie
no_history=Žádná historie
please_wait=Prosím čekejte...
clear_history=Vyprázdnit historii
yes=Ano
no=Ne
protection=Některé položky ve Wikipedii nemusí být vhodné pro děti a mladistvé. Prosím, nastavte si heslo pro ochranu.
guten:protection=Některé knihy nemusí být vhodné pro nezletilé. Prosím nastavte heslo pro ochranu.
restricted=Tato položka nemusí být vhodná pro děti a mladistvé. Prosím, nastavte si heslo pro ochranu.
set_password=Nastavit heslo
ok=OK
set_filter=Se zapnutým filtrováním je při přístupu k chráněným článkům vyžadováno heslo.
keep_filter_on=Filtr nechat zapnutý
keep_filter_off=Filtr nechat vypnutý
filter_options=Nastavení filtru
turn_filter_on=Zapnout filtr
turn_filter_off=Vypnout filtr
change_password=Změnit heslo
re_enter_password=Zadat heslo znovu
re_enter_new_password=Zadat nové heslo znovu
passwords_not_match=Hesla se neshodují
enter_old_password=Zadat staré heslo
enter_password=Zadat heslo
try_again=Chyba. Prosím, zkuste to znovu.
enter_new_password=Zadat nové heslo
parental_controls=Rodičovská kontrola
r=R
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.