Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

54 lines (52 sloc) 3.64 KB
# Messages for Slovak (slovenčina)
# Exported from translatewiki.net
# Author: Kusavica
# Author: Lesny skriatok
# Author: Teslaton
# Author: Wizzard
wiki_name=Slovenčina...
appro:wiki_name=Appropedia
books:wiki_name=Knihy
dict:wiki_name=Slovník
guten:wiki_name=Projekt Gutenberg
how:wiki_name=WikiHow
pedia:wiki_name=Slovenská Wikipédia
quote:wiki_name=Citáty
license_text=Text je k dispozícii pod Creative Commons Attribution, Share-Alike a môže byť voľne opätovne použitý pod podmienkami tejto licencie. Pozri: Text licencie [CC-BY-SA] a [podmienky používania], ktoré obsahujú dodatkové podmienky. Pôvodný článok je k dispozícii na: http://sk.wikipedia.org/wiki/<title></title>
appro:license_text=Text je k dispozícii pod Creative Commons Attribution, Share-Alike a môže byť voľne opätovne použitý pod podmienkami tejto licencie. Pozri: Text licencie [CC-BY-SA] a [podmienky používania], ktoré obsahujú dodatkové podmienky. Pôvodný článok je k dispozícii na: http://www.appropedia.org/Appropedia:Copyrights
dict:license_text=Text je k dispozícii pod Creative Commons Attribution, Share-Alike a môže byť voľne opätovne použitý pod podmienkami tejto licencie. Pozri: Text licencie [CC-BY-SA] a [podmienky používania], ktoré obsahujú dodatkové podmienky. Pôvodný článok je k dispozícii na: http://sk.wiktionary.org/wiki/<title></title>
guten:license_text=Pozri aj: [abecedný zoznam autorov] [zoznam knižníc]. Väčšina týchto kníh je v Spojených štátoch voľným dielom. (V iných krajinách môžu byť stále chránené autorským právom). Tieto diela teda môže ktokoľvek kopírovať a upravovať. Pre podrobnosti pozri: http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page
how:license_text=Text je k dispozícii pod Creative Commons Attribution, Share-Alike a môže byť voľne opätovne použitý pod podmienkami tejto licencie. Pozri: Text licencie [CC-BY-SA] a [podmienky používania], ktoré obsahujú dodatkové podmienky. Pôvodný článok je k dispozícii na: http://www.wikihow.com/wikiHow:Creative-Commons
quote:license_text=Text je k dispozícii pod Creative Commons Attribution, Share-Alike a môže byť voľne opätovne použitý pod podmienkami tejto licencie. Pozri: Text licencie [CC-BY-SA] a [podmienky používania], ktoré obsahujú dodatkové podmienky. Pôvodný článok je k dispozícii na: http://sk.wikiquote.org/wiki/<title></title>
type_a_word=Zadajte slovo alebo frázu
guten:type_a_word=Napíšte knihu alebo autora
no_results=Nenašli sa žiadne záznamy
searching=vyhľadávanie...
select_wiki=Vybrať encyklopédiu
history_title=História
no_history=Žiadna história
please_wait=Čakajte prosím...
clear_history=Vymazať históriu
yes=Áno
no=Nie
protection=Niektoré položky Wikipédie nemusia byť vhodné pre neplnoleté osoby. Prosím nastavte si heslo pre ochranu.
guten:protection=Niektoré knihy nemusia byť vhodné pre maloletých. Prosím, nastavte heslo pre ochranu.
restricted=Tento záznam nemusí byť vhodný pre maloletých. Prosím, nastavte heslo pre ochranu.
set_password=Nastaviť heslo
ok=ok
set_filter=So zapnutým filtrovaním sa pri prístupe k chráneným článkom vyžaduje heslo.
keep_filter_on=Nechať filter zapnutý
keep_filter_off=Nechať filter vypnutý
filter_options=Možnosti filtra
turn_filter_on=Zapnúť filter
turn_filter_off=Vypnúť Filter
change_password=Zmeniť heslo
re_enter_password=Zadajte heslo znovu
re_enter_new_password=Zadajte nové heslo znovu
passwords_not_match=Heslá sa nezhodujú
enter_old_password=Zadajte staré heslo
enter_password=Zadajte heslo
try_again=Zle. Skúste znova.
enter_new_password=Zadajte nové heslo
parental_controls=Rodičovská kontrola
r=R
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.