Skip to content
React ⚛️ ve Firebase 🔥 projesi
JavaScript HTML CSS
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.firebase Firebase 🔥 üzerinde sunulmaya başlandı 🌍 Aug 21, 2019
.github Github özellikleri Sep 3, 2019
Kitaplar Açıklamalar yenilendi ve temizlendi 🚀 Aug 15, 2019
Kişisel Notlar React native ui eklendi Aug 24, 2019
public ? Aug 22, 2019
res Firebase 🔥 bağlantısı ve auth işlemleri olutşuruldu Aug 7, 2019
src Admin 👨 sayfası eklendi Aug 15, 2019
.firebaserc Firebase 🔥 üzerinde sunulmaya başlandı 🌍 Aug 21, 2019
.gitattributes Initial commit Aug 6, 2019
.gitignore
LICENSE Initial commit Aug 6, 2019
README-React.md React ve React router temelleri atıldı ⚛ Aug 6, 2019
README.md Todo yapılandırması yenilendi Aug 22, 2019
firebase.json
package-lock.json
package.json

README.md

YReact-Firebase

React ⚛️, React-Router 🔗 ve Firebase 🔥 projesi (canlı 🌍)

Son tamamlanan kurs: A Firebase in React Tutorial for Beginners [2019]

İçerikler

Açıklama

Data Science notlarım için YDataScience 📊 repository'isine bakabilirsin.

Ek Notlar

Çalıştırıldığında boş sayfa gözükmesi

 • .env dosyanızı koyamazsanız firebase'e bağlanılamayacağından boş sayfa gözükecektir

TODO-Tree Yapılandırması

Yapılandırmayı göster
{
// Todo-Tree ayarları
 "todo-tree.tags": [
  "TODO:",
  "BUG:",
  "DEV:",
  "RES:",
  "OLD:",
  "WARN:",
  "TIP:"
 ],
 "todo-tree.labelFormat": "${after}", // (${line})
 "todo-tree.grouped": true,
 "todo-tree.tagsOnly": true,
 "todo-tree.excludeGlobs": [
  "**/*.json"
 ],
 "todo-tree.defaultHighlight": {
  "icon": "tasklist",
  "type": "text",
  "background": "#6FA5FF",
  "opacity": 17,
  "iconColour": "#6FA5FF"
 },
 "todo-tree.customHighlight": {
  // TIP: Bilgiler (tip)
  "TIP:": {
   "icon": "book",
   "type": "text",
   "foreground": "#f5f2a9",
   "background": "#f5f2a9",
   "opacity": 7,
   "iconColour": "#f5f2a9"
  },
  // TODO:: Yapılacak (todo)
  "TODO:": {
   "icon": "checklist",
   "type": "text",
   "fontStyle": "normal",
   "foreground": "#6FA5FF",
   "background": "#6FA5FF",
   "opacity": 7,
   "iconColour": "#6FA5FF"
  },
  // BUG: Hatalar (bug)
  "BUG:": {
   "icon": "bug",
   "type": "text",
   "foreground": "#FF2C2C",
   "background": "#FF2C2C",
   "opacity": 7,
   "iconColour": "#FF2C2C"
  },
  // DEV: İyileştirme, geliştirme (dev)
  "DEV:": {
   "icon": "telescope",
   "type": "text",
   "foreground": "#72CB6A",
   "background": "#72CB6A",
   "opacity": 7,
   "iconColour": "#72CB6A"
  },
  // RES: Gelecek planları, araştırmalar (res)
  "RES:": {
   "icon": "beaker",
   "type": "text",
   "foreground": "#9CF7FF",
   "background": "#9CF7FF",
   "opacity": 7,
   "iconColour": "#9CF7FF"
  },
  // WARN: Uyarılar (warn)
  "WARN:": {
   "icon": "megaphone",
   "type": "text",
   "foreground": "#CFCC35",
   "background": "#CFCC35",
   "opacity": 7,
   "iconColour": "#CFCC35"
  },
  // OLD: Eskimiş, kaldırılacak (deprecated)
  "OLD:": {
   "icon": "trashcan",
   "type": "text",
   "foreground": "#959595",
   "background": "#959595",
   "opacity": 7,
   "iconColour": "#959595"
  }
 },
}

Destek ve İletişim

The MIT License © Yunus Emre Ak

Github LinkedIn Website Mail Destek

Patreon

You can’t perform that action at this time.