Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
500 lines (495 sloc) 24 KB
package mysql
import (
"fmt"
)
// If a function/method returns error you may check the returned error type via
// a type assertion. If the type assertion succeeds you can retrieve the MySQL
// error code as below.
//
// Example:
// if val, ok := err.(*mysql.Error); ok {
// fmt.Println(val.Code)
// }
type Error struct {
Code uint16
Msg []byte
}
func (err Error) Error() string {
return fmt.Sprintf("Received #%d error from MySQL server: \"%s\"",
err.Code, err.Msg)
}
// MySQL error codes
const (
ER_HASHCHK = 1000
ER_NISAMCHK = 1001
ER_NO = 1002
ER_YES = 1003
ER_CANT_CREATE_FILE = 1004
ER_CANT_CREATE_TABLE = 1005
ER_CANT_CREATE_DB = 1006
ER_DB_CREATE_EXISTS = 1007
ER_DB_DROP_EXISTS = 1008
ER_DB_DROP_DELETE = 1009
ER_DB_DROP_RMDIR = 1010
ER_CANT_DELETE_FILE = 1011
ER_CANT_FIND_SYSTEM_REC = 1012
ER_CANT_GET_STAT = 1013
ER_CANT_GET_WD = 1014
ER_CANT_LOCK = 1015
ER_CANT_OPEN_FILE = 1016
ER_FILE_NOT_FOUND = 1017
ER_CANT_READ_DIR = 1018
ER_CANT_SET_WD = 1019
ER_CHECKREAD = 1020
ER_DISK_FULL = 1021
ER_DUP_KEY = 1022
ER_ERROR_ON_CLOSE = 1023
ER_ERROR_ON_READ = 1024
ER_ERROR_ON_RENAME = 1025
ER_ERROR_ON_WRITE = 1026
ER_FILE_USED = 1027
ER_FILSORT_ABORT = 1028
ER_FORM_NOT_FOUND = 1029
ER_GET_ERRNO = 1030
ER_ILLEGAL_HA = 1031
ER_KEY_NOT_FOUND = 1032
ER_NOT_FORM_FILE = 1033
ER_NOT_KEYFILE = 1034
ER_OLD_KEYFILE = 1035
ER_OPEN_AS_READONLY = 1036
ER_OUTOFMEMORY = 1037
ER_OUT_OF_SORTMEMORY = 1038
ER_UNEXPECTED_EOF = 1039
ER_CON_COUNT_ERROR = 1040
ER_OUT_OF_RESOURCES = 1041
ER_BAD_HOST_ERROR = 1042
ER_HANDSHAKE_ERROR = 1043
ER_DBACCESS_DENIED_ERROR = 1044
ER_ACCESS_DENIED_ERROR = 1045
ER_NO_DB_ERROR = 1046
ER_UNKNOWN_COM_ERROR = 1047
ER_BAD_NULL_ERROR = 1048
ER_BAD_DB_ERROR = 1049
ER_TABLE_EXISTS_ERROR = 1050
ER_BAD_TABLE_ERROR = 1051
ER_NON_UNIQ_ERROR = 1052
ER_SERVER_SHUTDOWN = 1053
ER_BAD_FIELD_ERROR = 1054
ER_WRONG_FIELD_WITH_GROUP = 1055
ER_WRONG_GROUP_FIELD = 1056
ER_WRONG_SUM_SELECT = 1057
ER_WRONG_VALUE_COUNT = 1058
ER_TOO_LONG_IDENT = 1059
ER_DUP_FIELDNAME = 1060
ER_DUP_KEYNAME = 1061
ER_DUP_ENTRY = 1062
ER_WRONG_FIELD_SPEC = 1063
ER_PARSE_ERROR = 1064
ER_EMPTY_QUERY = 1065
ER_NONUNIQ_TABLE = 1066
ER_INVALID_DEFAULT = 1067
ER_MULTIPLE_PRI_KEY = 1068
ER_TOO_MANY_KEYS = 1069
ER_TOO_MANY_KEY_PARTS = 1070
ER_TOO_LONG_KEY = 1071
ER_KEY_COLUMN_DOES_NOT_EXITS = 1072
ER_BLOB_USED_AS_KEY = 1073
ER_TOO_BIG_FIELDLENGTH = 1074
ER_WRONG_AUTO_KEY = 1075
ER_READY = 1076
ER_NORMAL_SHUTDOWN = 1077
ER_GOT_SIGNAL = 1078
ER_SHUTDOWN_COMPLETE = 1079
ER_FORCING_CLOSE = 1080
ER_IPSOCK_ERROR = 1081
ER_NO_SUCH_INDEX = 1082
ER_WRONG_FIELD_TERMINATORS = 1083
ER_BLOBS_AND_NO_TERMINATED = 1084
ER_TEXTFILE_NOT_READABLE = 1085
ER_FILE_EXISTS_ERROR = 1086
ER_LOAD_INFO = 1087
ER_ALTER_INFO = 1088
ER_WRONG_SUB_KEY = 1089
ER_CANT_REMOVE_ALL_FIELDS = 1090
ER_CANT_DROP_FIELD_OR_KEY = 1091
ER_INSERT_INFO = 1092
ER_UPDATE_TABLE_USED = 1093
ER_NO_SUCH_THREAD = 1094
ER_KILL_DENIED_ERROR = 1095
ER_NO_TABLES_USED = 1096
ER_TOO_BIG_SET = 1097
ER_NO_UNIQUE_LOGFILE = 1098
ER_TABLE_NOT_LOCKED_FOR_WRITE = 1099
ER_TABLE_NOT_LOCKED = 1100
ER_BLOB_CANT_HAVE_DEFAULT = 1101
ER_WRONG_DB_NAME = 1102
ER_WRONG_TABLE_NAME = 1103
ER_TOO_BIG_SELECT = 1104
ER_UNKNOWN_ERROR = 1105
ER_UNKNOWN_PROCEDURE = 1106
ER_WRONG_PARAMCOUNT_TO_PROCEDURE = 1107
ER_WRONG_PARAMETERS_TO_PROCEDURE = 1108
ER_UNKNOWN_TABLE = 1109
ER_FIELD_SPECIFIED_TWICE = 1110
ER_INVALID_GROUP_FUNC_USE = 1111
ER_UNSUPPORTED_EXTENSION = 1112
ER_TABLE_MUST_HAVE_COLUMNS = 1113
ER_RECORD_FILE_FULL = 1114
ER_UNKNOWN_CHARACTER_SET = 1115
ER_TOO_MANY_TABLES = 1116
ER_TOO_MANY_FIELDS = 1117
ER_TOO_BIG_ROWSIZE = 1118
ER_STACK_OVERRUN = 1119
ER_WRONG_OUTER_JOIN = 1120
ER_NULL_COLUMN_IN_INDEX = 1121
ER_CANT_FIND_UDF = 1122
ER_CANT_INITIALIZE_UDF = 1123
ER_UDF_NO_PATHS = 1124
ER_UDF_EXISTS = 1125
ER_CANT_OPEN_LIBRARY = 1126
ER_CANT_FIND_DL_ENTRY = 1127
ER_FUNCTION_NOT_DEFINED = 1128
ER_HOST_IS_BLOCKED = 1129
ER_HOST_NOT_PRIVILEGED = 1130
ER_PASSWORD_ANONYMOUS_USER = 1131
ER_PASSWORD_NOT_ALLOWED = 1132
ER_PASSWORD_NO_MATCH = 1133
ER_UPDATE_INFO = 1134
ER_CANT_CREATE_THREAD = 1135
ER_WRONG_VALUE_COUNT_ON_ROW = 1136
ER_CANT_REOPEN_TABLE = 1137
ER_INVALID_USE_OF_NULL = 1138
ER_REGEXP_ERROR = 1139
ER_MIX_OF_GROUP_FUNC_AND_FIELDS = 1140
ER_NONEXISTING_GRANT = 1141
ER_TABLEACCESS_DENIED_ERROR = 1142
ER_COLUMNACCESS_DENIED_ERROR = 1143
ER_ILLEGAL_GRANT_FOR_TABLE = 1144
ER_GRANT_WRONG_HOST_OR_USER = 1145
ER_NO_SUCH_TABLE = 1146
ER_NONEXISTING_TABLE_GRANT = 1147
ER_NOT_ALLOWED_COMMAND = 1148
ER_SYNTAX_ERROR = 1149
ER_DELAYED_CANT_CHANGE_LOCK = 1150
ER_TOO_MANY_DELAYED_THREADS = 1151
ER_ABORTING_CONNECTION = 1152
ER_NET_PACKET_TOO_LARGE = 1153
ER_NET_READ_ERROR_FROM_PIPE = 1154
ER_NET_FCNTL_ERROR = 1155
ER_NET_PACKETS_OUT_OF_ORDER = 1156
ER_NET_UNCOMPRESS_ERROR = 1157
ER_NET_READ_ERROR = 1158
ER_NET_READ_INTERRUPTED = 1159
ER_NET_ERROR_ON_WRITE = 1160
ER_NET_WRITE_INTERRUPTED = 1161
ER_TOO_LONG_STRING = 1162
ER_TABLE_CANT_HANDLE_BLOB = 1163
ER_TABLE_CANT_HANDLE_AUTO_INCREMENT = 1164
ER_DELAYED_INSERT_TABLE_LOCKED = 1165
ER_WRONG_COLUMN_NAME = 1166
ER_WRONG_KEY_COLUMN = 1167
ER_WRONG_MRG_TABLE = 1168
ER_DUP_UNIQUE = 1169
ER_BLOB_KEY_WITHOUT_LENGTH = 1170
ER_PRIMARY_CANT_HAVE_NULL = 1171
ER_TOO_MANY_ROWS = 1172
ER_REQUIRES_PRIMARY_KEY = 1173
ER_NO_RAID_COMPILED = 1174
ER_UPDATE_WITHOUT_KEY_IN_SAFE_MODE = 1175
ER_KEY_DOES_NOT_EXITS = 1176
ER_CHECK_NO_SUCH_TABLE = 1177
ER_CHECK_NOT_IMPLEMENTED = 1178
ER_CANT_DO_THIS_DURING_AN_TRANSACTION = 1179
ER_ERROR_DURING_COMMIT = 1180
ER_ERROR_DURING_ROLLBACK = 1181
ER_ERROR_DURING_FLUSH_LOGS = 1182
ER_ERROR_DURING_CHECKPOINT = 1183
ER_NEW_ABORTING_CONNECTION = 1184
ER_DUMP_NOT_IMPLEMENTED = 1185
ER_FLUSH_MASTER_BINLOG_CLOSED = 1186
ER_INDEX_REBUILD = 1187
ER_MASTER = 1188
ER_MASTER_NET_READ = 1189
ER_MASTER_NET_WRITE = 1190
ER_FT_MATCHING_KEY_NOT_FOUND = 1191
ER_LOCK_OR_ACTIVE_TRANSACTION = 1192
ER_UNKNOWN_SYSTEM_VARIABLE = 1193
ER_CRASHED_ON_USAGE = 1194
ER_CRASHED_ON_REPAIR = 1195
ER_WARNING_NOT_COMPLETE_ROLLBACK = 1196
ER_TRANS_CACHE_FULL = 1197
ER_SLAVE_MUST_STOP = 1198
ER_SLAVE_NOT_RUNNING = 1199
ER_BAD_SLAVE = 1200
ER_MASTER_INFO = 1201
ER_SLAVE_THREAD = 1202
ER_TOO_MANY_USER_CONNECTIONS = 1203
ER_SET_CONSTANTS_ONLY = 1204
ER_LOCK_WAIT_TIMEOUT = 1205
ER_LOCK_TABLE_FULL = 1206
ER_READ_ONLY_TRANSACTION = 1207
ER_DROP_DB_WITH_READ_LOCK = 1208
ER_CREATE_DB_WITH_READ_LOCK = 1209
ER_WRONG_ARGUMENTS = 1210
ER_NO_PERMISSION_TO_CREATE_USER = 1211
ER_UNION_TABLES_IN_DIFFERENT_DIR = 1212
ER_LOCK_DEADLOCK = 1213
ER_TABLE_CANT_HANDLE_FT = 1214
ER_CANNOT_ADD_FOREIGN = 1215
ER_NO_REFERENCED_ROW = 1216
ER_ROW_IS_REFERENCED = 1217
ER_CONNECT_TO_MASTER = 1218
ER_QUERY_ON_MASTER = 1219
ER_ERROR_WHEN_EXECUTING_COMMAND = 1220
ER_WRONG_USAGE = 1221
ER_WRONG_NUMBER_OF_COLUMNS_IN_SELECT = 1222
ER_CANT_UPDATE_WITH_READLOCK = 1223
ER_MIXING_NOT_ALLOWED = 1224
ER_DUP_ARGUMENT = 1225
ER_USER_LIMIT_REACHED = 1226
ER_SPECIFIC_ACCESS_DENIED_ERROR = 1227
ER_LOCAL_VARIABLE = 1228
ER_GLOBAL_VARIABLE = 1229
ER_NO_DEFAULT = 1230
ER_WRONG_VALUE_FOR_VAR = 1231
ER_WRONG_TYPE_FOR_VAR = 1232
ER_VAR_CANT_BE_READ = 1233
ER_CANT_USE_OPTION_HERE = 1234
ER_NOT_SUPPORTED_YET = 1235
ER_MASTER_FATAL_ERROR_READING_BINLOG = 1236
ER_SLAVE_IGNORED_TABLE = 1237
ER_INCORRECT_GLOBAL_LOCAL_VAR = 1238
ER_WRONG_FK_DEF = 1239
ER_KEY_REF_DO_NOT_MATCH_TABLE_REF = 1240
ER_OPERAND_COLUMNS = 1241
ER_SUBQUERY_NO_1_ROW = 1242
ER_UNKNOWN_STMT_HANDLER = 1243
ER_CORRUPT_HELP_DB = 1244
ER_CYCLIC_REFERENCE = 1245
ER_AUTO_CONVERT = 1246
ER_ILLEGAL_REFERENCE = 1247
ER_DERIVED_MUST_HAVE_ALIAS = 1248
ER_SELECT_REDUCED = 1249
ER_TABLENAME_NOT_ALLOWED_HERE = 1250
ER_NOT_SUPPORTED_AUTH_MODE = 1251
ER_SPATIAL_CANT_HAVE_NULL = 1252
ER_COLLATION_CHARSET_MISMATCH = 1253
ER_SLAVE_WAS_RUNNING = 1254
ER_SLAVE_WAS_NOT_RUNNING = 1255
ER_TOO_BIG_FOR_UNCOMPRESS = 1256
ER_ZLIB_Z_MEM_ERROR = 1257
ER_ZLIB_Z_BUF_ERROR = 1258
ER_ZLIB_Z_DATA_ERROR = 1259
ER_CUT_VALUE_GROUP_CONCAT = 1260
ER_WARN_TOO_FEW_RECORDS = 1261
ER_WARN_TOO_MANY_RECORDS = 1262
ER_WARN_NULL_TO_NOTNULL = 1263
ER_WARN_DATA_OUT_OF_RANGE = 1264
WARN_DATA_TRUNCATED = 1265
ER_WARN_USING_OTHER_HANDLER = 1266
ER_CANT_AGGREGATE_2COLLATIONS = 1267
ER_DROP_USER = 1268
ER_REVOKE_GRANTS = 1269
ER_CANT_AGGREGATE_3COLLATIONS = 1270
ER_CANT_AGGREGATE_NCOLLATIONS = 1271
ER_VARIABLE_IS_NOT_STRUCT = 1272
ER_UNKNOWN_COLLATION = 1273
ER_SLAVE_IGNORED_SSL_PARAMS = 1274
ER_SERVER_IS_IN_SECURE_AUTH_MODE = 1275
ER_WARN_FIELD_RESOLVED = 1276
ER_BAD_SLAVE_UNTIL_COND = 1277
ER_MISSING_SKIP_SLAVE = 1278
ER_UNTIL_COND_IGNORED = 1279
ER_WRONG_NAME_FOR_INDEX = 1280
ER_WRONG_NAME_FOR_CATALOG = 1281
ER_WARN_QC_RESIZE = 1282
ER_BAD_FT_COLUMN = 1283
ER_UNKNOWN_KEY_CACHE = 1284
ER_WARN_HOSTNAME_WONT_WORK = 1285
ER_UNKNOWN_STORAGE_ENGINE = 1286
ER_WARN_DEPRECATED_SYNTAX = 1287
ER_NON_UPDATABLE_TABLE = 1288
ER_FEATURE_DISABLED = 1289
ER_OPTION_PREVENTS_STATEMENT = 1290
ER_DUPLICATED_VALUE_IN_TYPE = 1291
ER_TRUNCATED_WRONG_VALUE = 1292
ER_TOO_MUCH_AUTO_TIMESTAMP_COLS = 1293
ER_INVALID_ON_UPDATE = 1294
ER_UNSUPPORTED_PS = 1295
ER_GET_ERRMSG = 1296
ER_GET_TEMPORARY_ERRMSG = 1297
ER_UNKNOWN_TIME_ZONE = 1298
ER_WARN_INVALID_TIMESTAMP = 1299
ER_INVALID_CHARACTER_STRING = 1300
ER_WARN_ALLOWED_PACKET_OVERFLOWED = 1301
ER_CONFLICTING_DECLARATIONS = 1302
ER_SP_NO_RECURSIVE_CREATE = 1303
ER_SP_ALREADY_EXISTS = 1304
ER_SP_DOES_NOT_EXIST = 1305
ER_SP_DROP_FAILED = 1306
ER_SP_STORE_FAILED = 1307
ER_SP_LILABEL_MISMATCH = 1308
ER_SP_LABEL_REDEFINE = 1309
ER_SP_LABEL_MISMATCH = 1310
ER_SP_UNINIT_VAR = 1311
ER_SP_BADSELECT = 1312
ER_SP_BADRETURN = 1313
ER_SP_BADSTATEMENT = 1314
ER_UPDATE_LOG_DEPRECATED_IGNORED = 1315
ER_UPDATE_LOG_DEPRECATED_TRANSLATED = 1316
ER_QUERY_INTERRUPTED = 1317
ER_SP_WRONG_NO_OF_ARGS = 1318
ER_SP_COND_MISMATCH = 1319
ER_SP_NORETURN = 1320
ER_SP_NORETURNEND = 1321
ER_SP_BAD_CURSOR_QUERY = 1322
ER_SP_BAD_CURSOR_SELECT = 1323
ER_SP_CURSOR_MISMATCH = 1324
ER_SP_CURSOR_ALREADY_OPEN = 1325
ER_SP_CURSOR_NOT_OPEN = 1326
ER_SP_UNDECLARED_VAR = 1327
ER_SP_WRONG_NO_OF_FETCH_ARGS = 1328
ER_SP_FETCH_NO_DATA = 1329
ER_SP_DUP_PARAM = 1330
ER_SP_DUP_VAR = 1331
ER_SP_DUP_COND = 1332
ER_SP_DUP_CURS = 1333
ER_SP_CANT_ALTER = 1334
ER_SP_SUBSELECT_NYI = 1335
ER_STMT_NOT_ALLOWED_IN_SF_OR_TRG = 1336
ER_SP_VARCOND_AFTER_CURSHNDLR = 1337
ER_SP_CURSOR_AFTER_HANDLER = 1338
ER_SP_CASE_NOT_FOUND = 1339
ER_FPARSER_TOO_BIG_FILE = 1340
ER_FPARSER_BAD_HEADER = 1341
ER_FPARSER_EOF_IN_COMMENT = 1342
ER_FPARSER_ERROR_IN_PARAMETER = 1343
ER_FPARSER_EOF_IN_UNKNOWN_PARAMETER = 1344
ER_VIEW_NO_EXPLAIN = 1345
ER_FRM_UNKNOWN_TYPE = 1346
ER_WRONG_OBJECT = 1347
ER_NONUPDATEABLE_COLUMN = 1348
ER_VIEW_SELECT_DERIVED = 1349
ER_VIEW_SELECT_CLAUSE = 1350
ER_VIEW_SELECT_VARIABLE = 1351
ER_VIEW_SELECT_TMPTABLE = 1352
ER_VIEW_WRONG_LIST = 1353
ER_WARN_VIEW_MERGE = 1354
ER_WARN_VIEW_WITHOUT_KEY = 1355
ER_VIEW_INVALID = 1356
ER_SP_NO_DROP_SP = 1357
ER_SP_GOTO_IN_HNDLR = 1358
ER_TRG_ALREADY_EXISTS = 1359
ER_TRG_DOES_NOT_EXIST = 1360
ER_TRG_ON_VIEW_OR_TEMP_TABLE = 1361
ER_TRG_CANT_CHANGE_ROW = 1362
ER_TRG_NO_SUCH_ROW_IN_TRG = 1363
ER_NO_DEFAULT_FOR_FIELD = 1364
ER_DIVISION_BY_ZERO = 1365
ER_TRUNCATED_WRONG_VALUE_FOR_FIELD = 1366
ER_ILLEGAL_VALUE_FOR_TYPE = 1367
ER_VIEW_NONUPD_CHECK = 1368
ER_VIEW_CHECK_FAILED = 1369
ER_PROCACCESS_DENIED_ERROR = 1370
ER_RELAY_LOG_FAIL = 1371
ER_PASSWD_LENGTH = 1372
ER_UNKNOWN_TARGET_BINLOG = 1373
ER_IO_ERR_LOG_INDEX_READ = 1374
ER_BINLOG_PURGE_PROHIBITED = 1375
ER_FSEEK_FAIL = 1376
ER_BINLOG_PURGE_FATAL_ERR = 1377
ER_LOG_IN_USE = 1378
ER_LOG_PURGE_UNKNOWN_ERR = 1379
ER_RELAY_LOG_INIT = 1380
ER_NO_BINARY_LOGGING = 1381
ER_RESERVED_SYNTAX = 1382
ER_WSAS_FAILED = 1383
ER_DIFF_GROUPS_PROC = 1384
ER_NO_GROUP_FOR_PROC = 1385
ER_ORDER_WITH_PROC = 1386
ER_LOGGING_PROHIBIT_CHANGING_OF = 1387
ER_NO_FILE_MAPPING = 1388
ER_WRONG_MAGIC = 1389
ER_PS_MANY_PARAM = 1390
ER_KEY_PART_0 = 1391
ER_VIEW_CHECKSUM = 1392
ER_VIEW_MULTIUPDATE = 1393
ER_VIEW_NO_INSERT_FIELD_LIST = 1394
ER_VIEW_DELETE_MERGE_VIEW = 1395
ER_CANNOT_USER = 1396
ER_XAER_NOTA = 1397
ER_XAER_INVAL = 1398
ER_XAER_RMFAIL = 1399
ER_XAER_OUTSIDE = 1400
ER_XAER_RMERR = 1401
ER_XA_RBROLLBACK = 1402
ER_NONEXISTING_PROC_GRANT = 1403
ER_PROC_AUTO_GRANT_FAIL = 1404
ER_PROC_AUTO_REVOKE_FAIL = 1405
ER_DATA_TOO_LONG = 1406
ER_SP_BAD_SQLSTATE = 1407
ER_STARTUP = 1408
ER_LOAD_FROM_FIXED_SIZE_ROWS_TO_VAR = 1409
ER_CANT_CREATE_USER_WITH_GRANT = 1410
ER_WRONG_VALUE_FOR_TYPE = 1411
ER_TABLE_DEF_CHANGED = 1412
ER_SP_DUP_HANDLER = 1413
ER_SP_NOT_VAR_ARG = 1414
ER_SP_NO_RETSET = 1415
ER_CANT_CREATE_GEOMETRY_OBJECT = 1416
ER_FAILED_ROUTINE_BREAK_BINLOG = 1417
ER_BINLOG_UNSAFE_ROUTINE = 1418
ER_BINLOG_CREATE_ROUTINE_NEED_SUPER = 1419
ER_EXEC_STMT_WITH_OPEN_CURSOR = 1420
ER_STMT_HAS_NO_OPEN_CURSOR = 1421
ER_COMMIT_NOT_ALLOWED_IN_SF_OR_TRG = 1422
ER_NO_DEFAULT_FOR_VIEW_FIELD = 1423
ER_SP_NO_RECURSION = 1424
ER_TOO_BIG_SCALE = 1425
ER_TOO_BIG_PRECISION = 1426
ER_M_BIGGER_THAN_D = 1427
ER_WRONG_LOCK_OF_SYSTEM_TABLE = 1428
ER_CONNECT_TO_FOREIGN_DATA_SOURCE = 1429
ER_QUERY_ON_FOREIGN_DATA_SOURCE = 1430
ER_FOREIGN_DATA_SOURCE_DOESNT_EXIST = 1431
ER_FOREIGN_DATA_STRING_INVALID_CANT_CREATE = 1432
ER_FOREIGN_DATA_STRING_INVALID = 1433
ER_CANT_CREATE_FEDERATED_TABLE = 1434
ER_TRG_IN_WRONG_SCHEMA = 1435
ER_STACK_OVERRUN_NEED_MORE = 1436
ER_TOO_LONG_BODY = 1437
ER_WARN_CANT_DROP_DEFAULT_KEYCACHE = 1438
ER_TOO_BIG_DISPLAYWIDTH = 1439
ER_XAER_DUPID = 1440
ER_DATETIME_FUNCTION_OVERFLOW = 1441
ER_CANT_UPDATE_USED_TABLE_IN_SF_OR_TRG = 1442
ER_VIEW_PREVENT_UPDATE = 1443
ER_PS_NO_RECURSION = 1444
ER_SP_CANT_SET_AUTOCOMMIT = 1445
ER_MALFORMED_DEFINER = 1446
ER_VIEW_FRM_NO_USER = 1447
ER_VIEW_OTHER_USER = 1448
ER_NO_SUCH_USER = 1449
ER_FORBID_SCHEMA_CHANGE = 1450
ER_ROW_IS_REFERENCED_2 = 1451
ER_NO_REFERENCED_ROW_2 = 1452
ER_SP_BAD_VAR_SHADOW = 1453
ER_TRG_NO_DEFINER = 1454
ER_OLD_FILE_FORMAT = 1455
ER_SP_RECURSION_LIMIT = 1456
ER_SP_PROC_TABLE_CORRUPT = 1457
ER_SP_WRONG_NAME = 1458
ER_TABLE_NEEDS_UPGRADE = 1459
ER_SP_NO_AGGREGATE = 1460
ER_MAX_PREPARED_STMT_COUNT_REACHED = 1461
ER_VIEW_RECURSIVE = 1462
ER_NON_GROUPING_FIELD_USED = 1463
ER_TABLE_CANT_HANDLE_SPKEYS = 1464
ER_NO_TRIGGERS_ON_SYSTEM_SCHEMA = 1465
ER_REMOVED_SPACES = 1466
ER_AUTOINC_READ_FAILED = 1467
ER_USERNAME = 1468
ER_HOSTNAME = 1469
ER_WRONG_STRING_LENGTH = 1470
ER_NON_INSERTABLE_TABLE = 1471
)
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.