Hem EMG hem de Görüntüden Elin Açma Kapama Hızının Çıkarılması
Matlab Objective-C Other
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
elhizi
lib
.gitignore
README.md

README.md

Hem EMG hem de Görüntüden Elin Açma Kapama Hızının Çıkarılması

Seminer çalışması yol haritası burada

 • DIPimage'in kurulması gerekir.indir

DIPimage Kurulum

 1. İndirilen dipimage_2.4.1_win32.zip dosyasını aç
 2. Açılan dizindeki dip dizinini C: dizini altına kopyala
 3. images.zip indir C:\dip dizinine kopyala

Matlab ortamında çalıştırmak için komut penceresine aşağıdakileri yaz

 • 1.addpath('C:\dip\common\dipimage')
 • 2.dip_initialise
 • 3.dipsetpref('imagefilepath','C:\dip\images')

  EMG

 • EMG+SVM ile ilgili çalışmalar: 3 hareket, 7 hareket

Görüntü

 • Elhızının çıkarılması çalışması: markerlı, bulaşık eldiveni, acceglove

Gait Analysis/Recognition/...

 • HumanEva: database, matlab code vs: http://vision.cs.brown.edu/humaneva/download1.html
 • GaTech, MIT feature extraction
 • HumanID
 • EU FP6 projesi
 • Rum kesimindeki hocanın sunumu
 • eigenwalker

 • bamberg08, "Gait Analysis Using a Shoe-Integrated Wireless Sensor System",Stacy J. Morris Bamberg,IEEE,2008

Sanal El