No description, website, or topics provided.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
coursepress
presentationer
README.md
SUMMARY.md
bocker.md
designmonster.md
planering.md

README.md

Grundläggande programmering

Beskrivning

...

Förkunskapskrav

...

Översikt

...

Licens

UPPHOVSRÄTT FÖR DETTA VERK Detta verk är framtaget av Linnéuniversitetet i anslutning till kursen Grundläggande programmering (1DV021) vid Linnéuniversitetet.

Allt innehåll i detta verk förutom fotografier, ikoner, bild på kurslitteraturen samt Linnéuniversitetets logotyp och symbol, är licensierad under en Creative Commons-licens
Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Licens.

DU FÅR ANVÄNDA DETTA VERK SÅ HÄR kopiera hela eller delar av innehållet sprida hela eller delar av innehållet visa hela eller delar av innehållet offentligt och digitalt konvertera innehållet till annat format du får även göra om innehållet Om du förändrar innehållet så ta inte med fotografier, ikoner, bild på kurslitteraturen samt Linnéuniversitetets logotyp och symbol i din nya version!

Vid all användning måste du ange källan: ”Linnéuniversitetet – Grundläggande programmering (1DV021)” och en länk till https://coursepress.lnu.se/kurs/grundlaggande-programmering och till Creative Common-licensen här ovan.