Skip to content
Англо-український словник іт слів
PHP TSQL JavaScript
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
app
public
.gitignore
README.md
composer.json
seed.php

README.md

Англо-український словник іт слів

Англо-український словник іт слів, взятих з перекладів додатків android.
Демо

Вступ

Програма-скрипт є не автономною. Щоб не смітити сервер і через брак часу програма-перекладач не автоматизована.

Важливо

Команди з інструкцій нижче для windows.
Потрібно мати apktool на пк.

Встановлення скрипту

 1. git clone https://github.com/AucT/dictionary.git
 2. cd dictionary
 3. composer install
 4. COPY app/Configuration.php.example app/Configuration.php
 5. змінити конфіг бд
 6. створити бд mysql
 7. імпортувати database/dictionary.sql

Наповнення контентом

Скрипт ручний тож вручну потрібно:

 1. створюєм тимчасову папку на пк
 2. вантажим андрої додатки (apk файли) з apkpure
 3. cmd for %f in (*.*) do call apktool d -s "%f"
 4. cmd for /D %f in (*.*) do mkdir "%f-slim\en" && mkdir "%f-slim\uk" && COPY "%f\res\values\strings.xml" "%f-slim\en\strings.xml" && COPY "%f\res\values-uk\strings.xml" "%f-slim\uk\strings.xml" && COPY "%f\AndroidManifest.xml" "%f-slim\AndroidManifest.xml" && COPY "%f\res\values\plurals.xml" "%f-slim\en\plurals.xml" && COPY "%f\res\values-uk\plurals.xml" "%f-slim\uk\plurals.xml"
 5. Копіюєм всі папки з суфіксом -slim в папку storage
 6. Запускаєм php seed.php

Щодо наповнення конентом

Інструкція вище для базового швидкого використання.
Для роботи скрипту потрібно щоб файли вашого додатку були в форматі
%APP_NAME%_%APP_VERSION%_
Наприклад Google Keep Notes and Lists_v5.19.271.07.40_apkpure.com-slim

Струтура папки:

 • AndroidManifest.xml
 • en
  • strings.xml
  • plurals.xml
 • uk
  • strings.xml
  • plurals.xml

І такого типу папки закинути потрібно в storage та запустити php seed.php

You can’t perform that action at this time.