Ett managerspel för bandy
QML C++ QMake
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
qml/BandyManager
qtquick2applicationviewer
BandyManager.pro
BandyManager.pro.user
BandyManager64.png
BandyManager80.png
README.md
Version.txt
country.cpp
country.h
game.cpp
game.h
gamer.cpp
gamer.h
generalfunctions.cpp
generalfunctions.h
main.cpp
main.qrc
match.cpp
match.h
news.cpp
news.h
player.cpp
player.h
serie.cpp
serie.h
team.cpp
team.h

README.md

Bandymanager

Bandymanager är ett spel där du kontrollerar ett bandylag. Den gamla versionen går att ladda ner från www.bandysidan.nu. Den nya versionen kommer vara helt nyskriven i Qt och kommer sannolikt inte använda något av koden från den gamla. Den nya blir grafisk till skillnad från den gamla som var helt textbaserad.

Bandymanager programmeras under Linux, men planen är att release-versioner för Windows kommer att släppas.