Serik Belediyesi Resmi Web Sayfası Kaynak Kodları
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download

README.md

Serik Belediyesi Resmi Web Sayfasi Kaynak Kodları

Bu Kaynak Kod Serik Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü Tarafından Geliştirilmiştir.

Serik Belediyesine Ait Materyaller(Resim , film , Logo , Doküman ... ) Haricinde Kaynak istenilen Şekilde Kullanılabilir.

Resmi Web Sayfasına Ulaşma İçin Tıklayınız