Skip to content
Serik Belediyesi Resmi Web Sayfası Kaynak Kodları
C++ C Other
Branch: master
Clone or download

README.md

Serik Belediyesi Resmi Web Sayfasi Kaynak Kodları

Bu Kaynak Kod Serik Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü Tarafından Geliştirilmiştir.

Serik Belediyesine Ait Materyaller(Resim , film , Logo , Doküman ... ) Haricinde Kaynak istenilen Şekilde Kullanılabilir.

Resmi Web Sayfasına Ulaşma İçin Tıklayınız

You can’t perform that action at this time.