Permalink
Browse files

cmstats: Remove preferences and always enable stats

 * Not having an accurate count of how many people are using CM is
   painful. I am making an executive decision to remove the opt-out and
   always turn stats on. The data is anonymized and there is nothing
   evil that can be done with it. The only purpose here is to tell us if
   we are a successful project or not.

Change-Id: I915c5e824d4e15c05feb37a3d8ed911464b5d61b
  • Loading branch information...
cyanogen committed Mar 31, 2013
1 parent 31a8a13 commit 3c052c2d927d3a668793989cf9e7d091035128b8
View
@@ -1631,14 +1631,6 @@
<activity android:name=".ApnEditor" />
<activity android:name="Settings$AnonymousStatsActivity"
android:label="@string/anonymous_statistics_title"
android:configChanges="orientation|keyboardHidden|screenSize"
android:clearTaskOnLaunch="true">
<meta-data android:name="com.android.settings.FRAGMENT_CLASS"
android:value="com.android.settings.cmstats.AnonymousStats" />
</activity>
<!-- CyanogenMod activities End -->
<!-- Pseudo-activity used to provide an intent-filter entry point to encryption settings -->
View
@@ -1891,27 +1891,6 @@
<string name="mem_info">Geheue</string>
<!-- About phone screen, status item label -->
<!-- Anonymous Statistics #CM -->
<!-- About device screen, list item title. Takes the user to the screen about opting in or out of anonymous statistics. -->
<string name="anonymous_statistics_title">CyanogenMod statistieke</string>
<string name="anonymous_statistics_summary">Help CyanogenMod verbeter deur anonieme statistiek verslagdoening te keis</string>
<string name="anonymous_statistics_warning_title">Inligting</string>
<string name="anonymous_statistics_warning">"Deur CyanogenMod statistieke toe te laat sal nie-persoonlike data ingestuur word na die ontwikkelaars van CyanogenMod installasies. Die inligting sluit in \'n unieke identifikasienommer in wat nie privaatheid of persoonlike data in gevaar stel nie. Die data word ingestuur tydens elke \'boot\'.\n\nVir \'n voorbeeld van die data wat ingestuur word, raak "<b>"Voorskou"</b>"</string>
<string name="preview_data_title">Voorskou</string>
<string name="preview_data_summary">%s</string>
<string name="view_stats_title">Kyk na statistieke</string>
<string name="anonymous_learn_more">Leer meer</string>
<!-- Anonymous Statistics - Notification -->
<string name="anonymous_notification_desc">Aktiveer of deaktiveer unieke CyanogenMod statistieke</string>
<!-- Anonymous Statistics - Preview -->
<string name="preview_id_title">Unieke ID</string>
<string name="preview_device_title">Toestel</string>
<string name="preview_version_title">Weergawe</string>
<string name="preview_country_title">Land</string>
<string name="preview_carrier_title">Draer</string>
<!-- INTERFACE Settings -->
<!-- Settings main menu category heading. Interface (Launcher, Themes, System). [CHAR LIMIT=40] -->
<string name="header_category_interface">KOPPELVLAK</string>
View
@@ -1889,21 +1889,6 @@
<string name="build_date_default">2012-01-01-0000</string>
<string name="cpu_info">Informace o CPU</string>
<string name="mem_info">Informace o paměti (dostupná/celková)</string>
<string name="anonymous_statistics_title">CyanogenMod statistiky</string>
<string name="anonymous_statistics_summary">Pomozte ke zlepšení CyanogenModu pomocí posíláním anonymních statistik</string>
<string name="anonymous_statistics_warning_title">Info</string>
<string name="anonymous_statistics_warning">Pokud povolíte zasílání anonymních statistik z vašeho zařízení, budou se odesílat data bez vašich osobních údajů k vývojářům. Data jsou odesílána během startu zařízení.\n\nMůžete se také podívat do náhledu odesílaných dat.</string>
<string name="enable_reporting_title">Povolit odesílání</string>
<string name="preview_data_title">Prohlédnout data</string>
<string name="preview_data_summary">%s</string>
<string name="view_stats_title">Zobrazit statistiky</string>
<string name="anonymous_learn_more">Zjistit více</string>
<string name="anonymous_notification_desc">Povolit, nebo zakázat CyanogenMod statistiky</string>
<string name="preview_id_title">Unikátní ID</string>
<string name="preview_device_title">Zařízení</string>
<string name="preview_version_title">Verze</string>
<string name="preview_country_title">Země</string>
<string name="preview_carrier_title">Operátor</string>
<string name="header_category_interface">ROZHRANÍ</string>
<string name="launcher_settings_title">Launcher</string>
<string name="themes_settings_title">Motiv vzhledu</string>
View
@@ -1889,28 +1889,6 @@
<!-- About phone screen, Free memory info -->
<string name="mem_info">Hukommelse</string>
<!-- Anonymous Statistics -->
<!-- About device screen, list item title. Takes the user to the screen about opting in or out of anonymous statistics. -->
<string name="anonymous_statistics_title">CyanogenMod-statistikker</string>
<string name="anonymous_statistics_summary">Hjælp med at gøre CyanogenMod bedre ved at deltage i rapportering af anonyme statistikker</string>
<string name="anonymous_statistics_warning_title">Om</string>
<string name="anonymous_statistics_warning">Deltagelse af CyanogenMod-statistikker vil tillade ikke-personlige data, der skal forelægges for udviklerne af CyanogenMod, at spore unikke installationer på tværs af enheder. De indsendte oplysninger omfatter en entydig indikator, som ikke kompromitterer dit privatliv eller personlige data. Dataene indsendes under hver opstart.\n\nFor et eksempel på de data, der er indsendt, skal du trykke på Få vist data.</string>
<string name="enable_reporting_title">Aktivér rapportering</string>
<string name="preview_data_title">Få vist data</string>
<string name="preview_data_summary">%s</string>
<string name="view_stats_title">Vis statistikker</string>
<string name="anonymous_learn_more">Læs mere</string>
<!-- Anonymous Statistics - Notification -->
<string name="anonymous_notification_desc">Aktivér eller deaktiver CyanogenMod-statistikker</string>
<!-- Anonymous Statistics - Preview -->
<string name="preview_id_title">Unikt ID</string>
<string name="preview_device_title">Enhed</string>
<string name="preview_version_title">Version</string>
<string name="preview_country_title">Land</string>
<string name="preview_carrier_title">Operatør</string>
<!-- INTERFACE Settings -->
<!-- Settings main menu category heading. Interface (Launcher, Themes, System). [CHAR LIMIT=40] -->
<string name="header_category_interface">BRUGERFLADE</string>
View
@@ -1887,27 +1887,6 @@
<!-- About phone screen - Free memory info -->
<string name="mem_info">Arbeitsspeicher</string>
<!-- Anonymous statistics -->
<string name="anonymous_statistics_title">Anonyme Statistiken</string>
<string name="anonymous_statistics_summary">Durch anonyme Gerätestatistiken dabei helfen, CyanogenMod zu verbessern</string>
<string name="anonymous_statistics_warning_title">ACHTUNG</string>
<string name="anonymous_statistics_warning">Die bei jedem Neustart des Gerätes übermittelten Daten beeinträchtigen nicht die Privatsphäre, da sie keinerlei Rückschlüsse auf den Benutzer zulassen.\n\nFür ein Beispiel der gesendeten Daten bitte auf Vorschau klicken.</string>
<string name="enable_reporting_title">Berichte einschalten</string>
<string name="preview_data_title">Vorschau</string>
<string name="preview_data_summary">%s</string>
<string name="view_stats_title">Statistiken ansehen</string>
<string name="anonymous_learn_more">Mehr erfahren</string>
<!-- Anonymous statistics - Notification -->
<string name="anonymous_notification_desc">Anonyme Statistiken ein- oder ausschalten</string>
<!-- Anonymous statistics - Preview -->
<string name="preview_id_title">Eindeutige ID</string>
<string name="preview_device_title">Gerät</string>
<string name="preview_version_title">Version</string>
<string name="preview_country_title">Land</string>
<string name="preview_carrier_title">Anbieter</string>
<!-- Settings main menu category heading -->
<string name="header_category_interface">Benutzeroberfläche</string>
View
@@ -1889,32 +1889,6 @@
<!-- About phone screen, Free memory info -->
<string name="mem_info">Μνήμη</string>
<!-- Anonymous Statistics -->
<!-- About device screen, list item title. Takes the user to the screen about opting in or out of anonymous statistics. -->
<string name="anonymous_statistics_title">Στατιστικά CyanogenMod</string>
<string name="anonymous_statistics_summary">Βοηθήστε το CyanogenMod να γίνει καλύτερο ενεργοποιώντας την αποστολή ανώνυμων στατιστικών στοιχείων</string>
<string name="anonymous_statistics_warning_title">Σχετικά</string>
<string name="anonymous_statistics_warning">Ενεργοποιώντας τα στατιστικά του CyanogenMod επιτρέπετε την αποστολή
μη προσωπικών δεδομένων στους προγραμματιστές του CyanogenMod για παρακολούθηση του αριθμού μοναδικών εγκαταστάσεων
σε όλες τις συσκευές. Οι πληροφορίες που αποστέλλονται συμπεριλαμβάνουν ένα μοναδικό αναγνωριστικό, το οποίο δεν θέτει
σε κίνδυνο την ασφάλεια σας ή τα προσωπικά δεδομένα. Τα δεδομένα αποστέλλονται σε κάθε εκκίνηση.\n\nΓια ένα παράδειγμα
των δεδομένων που αποστέλλονται, πατήστε στην Προεπισκόπηση δεδομένων.</string>
<string name="enable_reporting_title">Ενεργοποίηση αναφοράς</string>
<string name="preview_data_title">Προεπισκόπηση δεδομένων</string>
<string name="preview_data_summary">%s</string>
<string name="view_stats_title">Εμφάνιση στατιστικών</string>
<string name="anonymous_learn_more">Μάθετε περισσότερα</string>
<!-- Anonymous Statistics - Notification -->
<string name="anonymous_notification_desc">Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των στατιστικών του CyanogenMod</string>
<!-- Anonymous Statistics - Preview -->
<string name="preview_id_title">Μοναδικό αναγνωριστικό</string>
<string name="preview_device_title">Συσκευή</string>
<string name="preview_version_title">Έκδοση</string>
<string name="preview_country_title">Χώρα</string>
<string name="preview_carrier_title">Εταιρία δικτύου</string>
<!-- INTERFACE Settings -->
<!-- Settings main menu category heading. Interface (Launcher, Themes, System). [CHAR LIMIT=40] -->
<string name="header_category_interface">ΔΙΕΠΑΦΗ</string>
View
@@ -1888,20 +1888,6 @@
<string name="build_date">Fecha de compilación</string>
<string name="cpu_info">CPU</string>
<string name="mem_info">Memoria</string>
<string name="anonymous_statistics_title">Estadísticas CyanogenMod</string>
<string name="anonymous_statistics_summary">Ayude a mejorar CyanogenMod mediante el envío anónimo de estadísticas</string>
<string name="anonymous_statistics_warning_title">Aviso</string>
<string name="anonymous_statistics_warning">Permitiendo la recopilación y envío de estadísticas de CyanogenMod, autoriza el envío de información de carácter no personal a los desarrolladores de CyanogenMod para realizar un seguimiento de las instalaciones que realice en los dispositivos. La información enviada incluye un identificador único que no compromete su privacidad o su información personal. Esta información es enviada durante el arranque.\n\nPara ver un ejemplo de la información enviada, pulse en \u00ABPrevisualizar datos\u00BB</string>
<string name="enable_reporting_title">Activar envío estadísticas</string>
<string name="preview_data_title">Previsualizar datos</string>
<string name="view_stats_title">Ver estadísticas</string>
<string name="anonymous_learn_more">Leer más</string>
<string name="anonymous_notification_desc">Activar o desactivar estadísticas de CyanogenMod</string>
<string name="preview_id_title">Identificador único</string>
<string name="preview_device_title">Dispositivo</string>
<string name="preview_version_title">Versión</string>
<string name="preview_country_title">País</string>
<string name="preview_carrier_title">Operadora móvil</string>
<string name="header_category_interface">Interfaz gráfica</string>
<string name="launcher_settings_title">Inicio</string>
<string name="themes_settings_title">Temas</string>
View
@@ -1863,21 +1863,6 @@
<string name="build_date_default">2012-01-01-0000</string>
<string name="cpu_info">Prosessori</string>
<string name="mem_info">Muisti</string>
<string name="anonymous_statistics_title">CyanogenMod-tilastointi</string>
<string name="anonymous_statistics_summary">Auta tekemään CyanogenModista parempi tarjoamalla anonyymejä tilastoraportteja</string>
<string name="anonymous_statistics_warning_title">Tietoja</string>
<string name="anonymous_statistics_warning">CyanogenMod-tilastojen käyttöönotto sallii anonyymien tietojen lähettämisen CyanogenModin kehittäjille, jotta laitteiden järjestelmäasennuksia voidaan seurata. Informaatio sisältää uniikin tunnisteen, joka ei sisällä henkilökohtaisia tietojasi. Tietoa lähetetään jokaisella uudelleenkäynnistyskerralla.\n\nValitse Esikatsele tietoja nähdäksesi, minkälaisia tietoja laitteestasi lähetetään.</string>
<string name="enable_reporting_title">Ota lähettäminen käyttöön</string>
<string name="preview_data_title">Esikatsele tietoja</string>
<string name="preview_data_summary">%s</string>
<string name="view_stats_title">Näytä tilastot</string>
<string name="anonymous_learn_more">Lue lisää</string>
<string name="anonymous_notification_desc">Salli tai estä CyanogenMod-tilastointi</string>
<string name="preview_id_title">Uniikki tunniste</string>
<string name="preview_device_title">Laite</string>
<string name="preview_version_title">Versio</string>
<string name="preview_country_title">Valtio</string>
<string name="preview_carrier_title">Operaattori</string>
<string name="header_category_interface">KÄYTTÖLIITTYMÄ</string>
<string name="launcher_settings_title">Launcher</string>
<string name="themes_settings_title">Teemat</string>
View
@@ -1892,28 +1892,6 @@
<string name="mem_info">Mémoire</string>
<!-- About phone screen, status item label -->
<!-- Anonymous Statistics #CM -->
<!-- About device screen, list item title. Takes the user to the screen about opting in or out of anonymous statistics. -->
<string name="anonymous_statistics_title">Statistiques CyanogenMod</string>
<string name="anonymous_statistics_summary">Aidez CyanogenMod en participant à l\'envoi de données anonymes pour comptabiliser les installations par type d\'appareil</string>
<string name="anonymous_statistics_warning_title">À propos</string>
<string name="anonymous_statistics_warning">Autoriser l\'envoi de statistiques permet pour les développeurs du système CyanogenMod de collecter des données anonymes afin de comptabiliser le nombre d\'installations par type d\'appareil. Les informations envoyées contiennent un identifiant unique de appareil afin de limiter les doublons et en aucune manière ne compromet la sécurité de vos données. Ce jeu d\'informations est envoyé à chaque redémarrage pour ne conserver que les installations actives.\n\nVous pouvez visualiser ces données en sélectionnant \"Prévisualiser les données\".</string>
<string name="enable_reporting_title">Activer l\'envoi</string>
<string name="preview_data_title">Prévisualiser les données</string>
<string name="preview_data_summary">%s</string>
<string name="view_stats_title">Afficher les statistiques</string>
<string name="anonymous_learn_more">En savoir plus…</string>
<!-- Anonymous Statistics - Notification -->
<string name="anonymous_notification_desc">Activer ou non les statistiques CyanogenMod</string>
<!-- Anonymous Statistics - Preview -->
<string name="preview_id_title">Identifiant unique</string>
<string name="preview_device_title">Appareil</string>
<string name="preview_version_title">Version</string>
<string name="preview_country_title">Pays</string>
<string name="preview_carrier_title">Opérateur</string>
<!-- INTERFACE Settings -->
<!-- Settings main menu category heading. Interface (Launcher, Themes, System). [CHAR LIMIT=40] -->
<string name="header_category_interface">INTERFACE</string>
View
@@ -1890,21 +1890,6 @@
<string name="build_date_default">2012-01-01-0000</string>
<string name="cpu_info">Processzor</string>
<string name="mem_info">Memória</string>
<string name="anonymous_statistics_title">CyanogenMod Statisztika</string>
<string name="anonymous_statistics_summary">Segítsen a CyanogenMod jobbá tételében, kapcsolja be a névtelen statisztikai adatok gyűjtését</string>
<string name="anonymous_statistics_warning_title">Tudnivalók</string>
<string name="anonymous_statistics_warning">A CyanogenMod statisztika engedélyezése nem terjed ki személyes adatokra, csak egy egyedi azonosítóval azonosítjuk az eszközöket. A statisztika minden rendszerindításkor elküldésre kerül, hogy követni tudjuk az új telepítéseket.\n\nAz elküldött adatok menüpont alatt tekintheti meg a statisztikai adatokat.</string>
<string name="enable_reporting_title">Statisztika engedélyezése</string>
<string name="preview_data_title">Elküldött adatok</string>
<string name="preview_data_summary">%s</string>
<string name="view_stats_title">Statisztika megtekintése</string>
<string name="anonymous_learn_more">Tudjon meg többet</string>
<string name="anonymous_notification_desc">CyanogenMod Statisztika engedélyezése/tiltása</string>
<string name="preview_id_title">Egyedi azonosító</string>
<string name="preview_device_title">Eszköz</string>
<string name="preview_version_title">Verzió</string>
<string name="preview_country_title">Ország kód</string>
<string name="preview_carrier_title">Szolgáltató</string>
<string name="header_category_interface">FELHASZNÁLÓI FELÜLET</string>
<string name="launcher_settings_title">Programindító</string>
<string name="themes_settings_title">Témák</string>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 3c052c2

Please sign in to comment.