Przewodnik Ubuntu 14.04 LTS Trusty Tahr
TeX
Latest commit d2a19ce Oct 5, 2016 @Dwimenor committed on GitHub Update README.md

README.md

Przewodnik-Ubuntu-14.04-LTS-Trusty-Tahr

Przewodnik po Ubuntu 14.04 LTS Trusty Tahr jest objęty licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/

Wersja skompilowana:

http://ubuntu.pl/dokumenty/Przewodnik_Ubuntu_14.04_LTS_Trusty_Tahr.pdf

Zależności do kompilacji:

  1. texmaker (pociągnie resztę zależności)
  2. texlive-lang-polish

Dokument nie wykorzystuje NieWiadomoCzego, szybka kompilacja z texmakera działa, pdflatex też. Cały tekst przesuwamy do osobnych plików, aby tekst jak najmniej mieszał się z poleceniami składu tekstu.

Zgłszanie poprawek:

  1. Poprzez interfejs githuba
  2. http://ubuntu.pl/forum/viewtopic.php?f=233&t=173107

Obrazki 1. Wszystkie obrazki do katalogu images/ 2. Używamy .png 3. Nie manipulujemy obrazkami (poza kadrowaniem). Wszystkie dodatkowe lementy (numerki, zaznaczenia) opisywane są w plikach .tex za pomocą biblioteki tikz. Wszystkie nałożone elementy są opisywanie relatywnie - jako procent od lewego dolnego rogu. W ten sposób nawet jeżeli wymiary głównego obrazka się zmieniają (skalowanie, dopasowanie do strony) to i tak proporcje zostaną zachowane.