Modul pro propojení Ecomail s Prestahopem 1.6
Switch branches/tags
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
monster_ecomail
README.md

README.md

Prestashop plugin 1.5-1.6

Modul pro propojení Ecomail s Prestahopem 1.5 a 1.6

Tento modul automaticky synchronizuje vaše kontakty do vybraného seznamu u Ecomailu, objednávky a instaluje automaticky trackovací kód pro sledování chování kontaktů na vašich stránkách.

Stáhnutí modulu

Aktualní verzi modulu můžete stáhnout zde:

https://github.com/Ecomailcz/Prestashop-1.6/releases/download/1.3/prestashop_ecomail_1.7.1.zip

Nápovědu k použití modulu naleznete zde:

https://support.ecomail.cz/hc/cs/articles/209707269-Prestashop-plugin-1-6