Skip to content

Ecomailcz/ecomail-php

master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
src
 
 
 
 
 
 
 
 

PHP wrapper pro práci s Ecomail.cz API

Build Status Downloads this Month

Instalace

composer require ecomailcz/ecomail

Použití

$ecomail = new Ecomail('API_KEY');
$ecomail->getListsCollection();

Pokud bude server vracet větší množství položek v seznamu, může být odpověď rozdělena do více stránek. Počet dostupných stránek server posílá v odpovědi v parametru last_page. Pro přístup k dalším stránkám nastavte službě požadovanou stránku:

$ecomail->page(2)->getListsCollection();

API klíč naleznete v nastavení vašeho účtu v sekci integrace.

Seznam dostupných metod

Všechny metody mají návratový typ: array stdClass string

Pro více informací prosím navštivte dokumentaci naší API: https://ecomailczv2.docs.apiary.io/

getListsCollection

addListCollection

showList

updateList

getSubscribers

getSubscriber

addSubscriber

removeSubscriber

updateSubscriber

addSubscriberBulk

listCampaigns

addCampaign

updateCampaign

sendCampaign

listAutomations

createTemplate

listDomains

createDomain

deleteDomain

sendTransactionalEmail

sendTransactionalTemplate

createNewTransaction

triggerAutomation