Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

soittajat [omaksi käsitteekseen] #5640

Closed
Finto-ehdotus opened this issue Oct 27, 2017 · 5 comments

Comments

@Finto-ehdotus
Copy link
Owner

commented Oct 27, 2017

Käsitteen tyyppi

CONCEPT

Ehdotettu termi suomeksi

soittajat [omaksi käsitteekseen]

Ehdotettu termi ruotsiksi

instrumentalister [omaksi käsitteekseen]

Ehdotettu termi englanniksi

instrumentalists

Vaihtoehtoiset termit ja ilmaisut

instrumentalistit

Ehdotettu yläkäsite YSOssa (LT)

muusikot

Alakäsitteet (RT)

alttoviulistit
viulistit
cembalistit
fagotistit

Vastaava käsite muussa sanastossa

LCSH : http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh94009600

Tarkoitusta täsmentävä selite

Muusikko, joka esittää musiikkia yhtä tai useampaa soitinta soittamalla.

Perustelut ehdotukselle

Laulajille on oma terminsä, mutta soittajille ei. Toisaalta sanastossa on omat terminsä muille saman jaon puitteissa: laulumusiikki ~ soitinmusiikki, laulaminen ~ soittaminen, lauluääni ~ soittimet.

Aineisto jonka kuvailussa käsitettä tarvitaan (esim. nimeke tai URL)

. .

Ehdotetut temaattiset ryhmät (YSA-ryhmät)

89 Musiikki

Ehdottajan nimi: Jaakko Tuohiniemi
Ehdottajan organisaatio: Helsingin yliopiston kirjasto
Ehdottajan sähköpostiosoite: jaakko.tuohiniemi@helsinki.fi Termiehdotus Fintossa: soittajat [omaksi käsitteekseen]

@pauliinaisomaki

This comment has been minimized.

Copy link

commented Nov 13, 2017

Kannatan.

@mirmaid mirmaid added this to the YSA-kokous 2017-5 milestone Nov 17, 2017

@mirmaid mirmaid added the musiikki label Nov 17, 2017

@LeKorsu

This comment has been minimized.

Copy link

commented Nov 27, 2017

Miksei olemassaoleva muusikot riitä? Onko kyse ammattilaisuus/amatöörieroista. Ammattilainen on muusikko, mutta kuka tahansa, joka osaa soittaa, on soittaja?

@asormune

This comment has been minimized.

Copy link

commented Nov 30, 2017

Laulaja on myös "muusikko". Kun keskiasteella suoritetaan "musiikkialan perustutkinto" niin "pääsoittimena" voi olla laulu tai jokin soitin (instrumentti).

@TommiViitamies

This comment has been minimized.

Copy link

commented Mar 5, 2018

Muusikot vs. soittajat: kyse ei liene "ammattilaisuuden" asteesta. On mm. "amatöörimuusikoita".

@ksornova

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

commented Mar 6, 2018

Muusa-kokous (6.3.2018): Kannatetaan ehdotusta

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
10 participants
You can’t perform that action at this time.