Implementatie van het referentiecomponent Zaaksysteem (ZS)
Clone or download
Latest commit 00d86e9 Nov 9, 2018
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
deployment Aanpassing naar aanleiding van bevindingen tijdens installatie Jun 13, 2018
docker Add execute flag to Docker start script. Sep 18, 2018
log/nginx Initial work for public release. Sep 23, 2017
requirements Another cmslib logging fix thing Sep 26, 2018
src (better) logging for cmislib Sep 26, 2018
zds/ZDS 1.2 2017 Q1 Resolved Added compatibility layer between ZDS 1.2 and RGBZ 2.0 that mimics an… Nov 27, 2017
.dockerignore Added initial Docker setup. Sep 18, 2018
.gitignore Initial work for public release. Sep 23, 2017
.pep8 Fixed various small issues. Dec 22, 2017
.pep8.rc Initial work for public release. Sep 23, 2017
.pylintrc Initial work for public release. Sep 23, 2017
.travis.yml Added missing setting in documentation and updated Travis config to i… Nov 28, 2017
AUTHORS Initial work for public release. Sep 23, 2017
CHANGELOG.rst Bumped version to 0.9.13. Jul 9, 2018
CONTRIBUTING.rst Improved documentation and removed incorrect mention of PyPy support. Nov 23, 2017
DOCKER.rst Added initial Docker setup. Sep 18, 2018
Dockerfile Added initial Docker setup. Sep 18, 2018
INSTALL.rst Added new setting ``ZAAKMAGAZIJN_DOCUMENT_ID_GENERATOR`` which takes … Jun 6, 2018
Jenkinsfile Added Jenkinsfile in favor of bash scripts. May 25, 2018
LICENSE Initial work for public release. Sep 23, 2017
MANIFEST.in Initial work for public release. Sep 23, 2017
README.rst Bumped version to 0.9.13. Jul 9, 2018
docker-compose.yml Added initial Docker setup. Sep 18, 2018
setup.cfg Initial work for public release. Sep 23, 2017
setup.py Bumped version to 0.9.13. Jul 9, 2018

README.rst

Zaakmagazijn

Version: 0.9.13
Source:https://github.com/Haarlem/zaakregistratiecomponent
Keywords:zaaksysteem, zakenmagazijn, zds, zaakservices, documentservices, soap, zds

Build status Coverage

Implementatie van het referentiecomponent Zaaksysteem (ZS) volgens de Standaard Zaak- en Documentservices (ZDS) 1.2 specificatie van KING ten behoeve van zaakgericht werken.

Ontwikkeld door Maykin Media B.V. in opdracht van de Gemeente Haarlem.

Introductie

Het Zaakmagazijn is een systeem dat invulling geeft aan de referentiecomponent ZS en ondersteunt daarmee functionaliteit voor het opslaan en ontsluiten van zaak- en daaraan gerelateerde statusgegevens ongeacht het zaaktype. Vanuit dit systeem kunnen zowel interne als externe stakeholders inzicht krijgen in de status, de bij de uitvoering betrokken partijen, de doorlooptijd van afhandeling van zaken en daarmee ook in de kwaliteit van uitvoer van het proces. Opslag van zaakgegevens gebeurt conform het RGBZ (2.0), het RSGB (2.0) en het ImZTC (2.1).

Het Zaakmagazijn ondersteunt de volgende functionaliteiten:

  • Aanmaken, delen en wijzigen van zaken
  • Faciliteren van aanmaken, delen en wijzigen van zaakgerelateerde documenten (daadwerkelijke opslag vindt plaats in het DMS)
  • Genereren unieke zaakidentificatienummers
  • Genereren unieke documentidentificatienummers
  • Synchroniseren van zaakgegevens die zijn vastgelegd in het DMS o.b.v. CMIS;

Het Zaakmagazijn biedt bovenstaande functionaliteit aan middels services. De functionaliteit wordt niet aangeboden via een userinterface. Er is echter wel een webinterface beschikbaar voor inzage in de ruwe data.

Opmerking

De ZDS 1.2 specificatie is gebaseerd op RGBZ 1.0. In deze implementatie is echter gebruik gemaakt van RGBZ 2.0. Middels een tussenlaag wordt een RGBZ 1.0 data model geëmuleerd.

Documentatie

Zie INSTALL.rst voor installatie instructies, commando's en instellingen.

Verwijzingen