Skip to content

Haarlem/zaakregistratiecomponent

Repository files navigation

image

Zaakmagazijn

Version

0.9.16

Source

https://github.com/Haarlem/zaakregistratiecomponent

Keywords

zaaksysteem, zakenmagazijn, zds, zaakservices, documentservices, soap, zds

Build status Coverage

Implementatie van het referentiecomponent Zaaksysteem (ZS) volgens de Standaard Zaak- en Documentservices (ZDS) 1.2 specificatie van KING ten behoeve van zaakgericht werken.

Ontwikkeld door Maykin Media B.V. in opdracht van de Gemeente Haarlem.

Introductie

Het Zaakmagazijn is een systeem dat invulling geeft aan de referentiecomponent ZS en ondersteunt daarmee functionaliteit voor het opslaan en ontsluiten van zaak- en daaraan gerelateerde statusgegevens ongeacht het zaaktype. Vanuit dit systeem kunnen zowel interne als externe stakeholders inzicht krijgen in de status, de bij de uitvoering betrokken partijen, de doorlooptijd van afhandeling van zaken en daarmee ook in de kwaliteit van uitvoer van het proces. Opslag van zaakgegevens gebeurt conform het RGBZ (2.0), het RSGB (2.0) en het ImZTC (2.1).

Het Zaakmagazijn ondersteunt de volgende functionaliteiten:

  • Aanmaken, delen en wijzigen van zaken
  • Faciliteren van aanmaken, delen en wijzigen van zaakgerelateerde documenten (daadwerkelijke opslag vindt plaats in het DMS)
  • Genereren unieke zaakidentificatienummers
  • Genereren unieke documentidentificatienummers
  • Synchroniseren van zaakgegevens die zijn vastgelegd in het DMS o.b.v. CMIS;

Het Zaakmagazijn biedt bovenstaande functionaliteit aan middels services. De functionaliteit wordt niet aangeboden via een userinterface. Er is echter wel een webinterface beschikbaar voor inzage in de ruwe data.

Opmerking

De ZDS 1.2 specificatie is gebaseerd op RGBZ 1.0. In deze implementatie is echter gebruik gemaakt van RGBZ 2.0. Middels een tussenlaag wordt een RGBZ 1.0 data model geëmuleerd.

Documentatie

Zie INSTALL.rst voor installatie instructies, commando's en instellingen.

Verwijzingen