Marginaleffektskalkylator i HTML5 och Javscript
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
demo
docs
modules
.gitignore
LICENSE
README.md
index.html
marginalCalc.js

README.md

marginal-calc

Marginaleffektskalkylator i HTML5 och Javascript

Kom igång:

marginalCalc använder olika moduler som i samklang med varandra kan räkna ut olika bidrag eller skatter. Medföljande moduler är just nu:

 • Barnbidrag
 • Socialbidrag
 • Studiebidrag
 • Bostadsbidrag
 • Skattesystem (Grundavdrag, Pensionsavgift, Jobbskatteavdrag, Kommunalskatt)

Installation:

Du behöver endast inkludera marginalCalc.js samt ha en mapp som heter modules där alla moduler ligger.

Exempel:

För vårt exempel så ska vi börja med att räkna ett bostadsbidrag. Först ska vi ladda in alla moduler vi behöver. Bostadsbidraget är beroende av modulen Household för att kunna fungera, därför laddar vi in den.

marginalCalc.scriptLoader.addScript(["houseHold", "bostadsBidrag"])

Därefter ska vi skapa hushållet, marginalCalc håller reda på alla moduler som är beroende av varandra åt dig, men du måste definiera vilka moduler du vill direkt tillgång till som argument i funktionen marginalCalc.run:

marginalCalc.run(function(houseHold, bostadsBidrag){

});

Nu vill vi addera hushållet, då ska vi först skapa några personer, det gör vi med funktionen Person(salary, age). Låt oss göra personen Hanif till 24 år gammal och en inkomst på 2000kr i månaden.

  var hanif = new Person(24, 2000);
  houseHold.addPerson(hanif);

Därefter ska vi skapa själva lägenheten, det gör vi med funktionen Housing(sqmtrs, rent, rental), låt oss ge Hanif en lägenhet på 30 kvadrat, som är en hyresrätt (i wish), och har en hyra på 4000 kr (låt oss drömma).

var lgh = new Housing(30, 4000, true);
household.addHouse(lgh);

Om vi vill få ut Hanifs bostadsbidrag så behöver vi endast köra följande:

 alert(bostadsBidrag.totalCalc());

Hela funktionen ser nu ut som:

marginalCalc.run(function(houseHold, bostadsBidrag){
  var hanif = new Person(24, 2000);
  houseHold.addPerson(hanif);

  var lgh = new Housing(30, 4000, true);
  household.addHouse(lgh);

  alert(bostadsBidrag.totalCalc());
});

Vad mer kan du göra?

För mer information kan du läsa dokumentationen eller spana in ett demo