Skip to content

InvoiceFox/InvoiceFox-integration-OpenCart

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 

##Cebelca.biz modul za OpenCart

###Kaj omogoča

Povezava vašega OpenCart sistema s Cebelca.biz omogoča:

 • administracijski vmesnik v OpenCartu
 • prenos računov in strank
 • tiskanje CebelcaUPN računov kar preko OpenCart sistema
 • tiskanje Cebelca računov kar preko OpenCart sistema
 • avtomatsko dodajanje računov pod “Plačane” na Cebelci kar preko OpenCart-a

###Namestitev

 • za delovanje mora biti na OpenCartu naložen vQmod
 • naložite datoteke na vaš strežnik
 • v OpenCartu pod “Razširitve” in “Moduli” omogočite “InvoiceFox”
 • sledite navodilom in vpišite vaše podatke*
 • dodajte novo tabelo v MySQL bazo**

###Dodajanje tabele Da lahko nekatere funkcije delujejo, morate dodati novo tabelo v MySQL bazo (cPanel > phpMyAdmin > kliknete na bazo > zavihek “SQL”). Ukaz je naslednji.

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `oc_invoicefox` (
 `id` int(11) unsigned NOT NULL,
 `invoicefox_id` int(11) NOT NULL,
 `order_id` int(11) NOT NULL,
 `status` enum('active','deleted') NOT NULL
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=3 DEFAULT CHARSET=latin1;

###Vprašanja

Za vprašanja se lahko obrnete na

podpora@cebelca.biz ali matej@koren.eu

###Kje plugin deluje

http://www.cebelca.biz , http://www.invoicefox.com , http://www.invoicefox.co.nz

###Avtorji

originalni modul: REFAKTOR d.o.o. / Cebelca.biz

nadgradnja modula + dodatne verzije: KULER d.o.o. / Koren.eu

About

Modul za povezavo Čebelce BIZ s spletno trgovino OpenCart

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published