Modul za povezavo Čebelce BIZ s spletno trgovino OpenCart
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
invoicefox 1.5.6
invoicefox 2.0.x
invoicefox 2.1.x
invoicefox 2.2.x
invoicefox 2.3.x
OC modul nastavitve - Cebelca.png
PREBERI ME!.rtf
README.md

README.md

##Cebelca.biz modul za OpenCart

###Kaj omogoča

Povezava vašega OpenCart sistema s Cebelca.biz omogoča:

 • administracijski vmesnik v OpenCartu
 • prenos računov in strank
 • tiskanje CebelcaUPN računov kar preko OpenCart sistema
 • tiskanje Cebelca računov kar preko OpenCart sistema
 • avtomatsko dodajanje računov pod “Plačane” na Cebelci kar preko OpenCart-a

###Namestitev

 • za delovanje mora biti na OpenCartu naložen vQmod
 • naložite datoteke na vaš strežnik
 • v OpenCartu pod “Razširitve” in “Moduli” omogočite “InvoiceFox”
 • sledite navodilom in vpišite vaše podatke*
 • dodajte novo tabelo v MySQL bazo**

###Dodajanje tabele Da lahko nekatere funkcije delujejo, morate dodati novo tabelo v MySQL bazo (cPanel > phpMyAdmin > kliknete na bazo > zavihek “SQL”). Ukaz je naslednji.

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `oc_invoicefox` (
 `id` int(11) unsigned NOT NULL,
 `invoicefox_id` int(11) NOT NULL,
 `order_id` int(11) NOT NULL,
 `status` enum('active','deleted') NOT NULL
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=3 DEFAULT CHARSET=latin1;

###Vprašanja

Za vprašanja se lahko obrnete na

podpora@cebelca.biz ali matej@koren.eu

###Kje plugin deluje

http://www.cebelca.biz , http://www.invoicefox.com , http://www.invoicefox.co.nz

###Avtorji

originalni modul: REFAKTOR d.o.o. / Cebelca.biz

nadgradnja modula + dodatne verzije: KULER d.o.o. / Koren.eu