Tilisiirtolomake generointi ohjelma
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
screenshots Init Apr 30, 2018
.gitignore Init Apr 30, 2018
.gitlab-ci.yml Init Apr 30, 2018
.travis.yml Init Apr 30, 2018
LICENSE Init Apr 30, 2018
Lappbill.pro Init Apr 30, 2018
README.md Update README.md Apr 30, 2018
Vagrantfile Init Apr 30, 2018
cross-compile-to-windows.sh Init Apr 30, 2018
database.cpp Init Apr 30, 2018
database.hpp Init Apr 30, 2018
invoicetemplate.hpp Init Apr 30, 2018
main.cpp Init Apr 30, 2018
mainwindow.cpp Init Apr 30, 2018
mainwindow.hpp Init Apr 30, 2018
mainwindow.ui Init Apr 30, 2018
settingsdialog.cpp Init Apr 30, 2018
settingsdialog.hpp Init Apr 30, 2018
settingsdialog.ui Init Apr 30, 2018

README.md

Lappbill Build Status

Lisenssi: BSD-2-Clause

Simppeli ohjelma tilisiirtolomakkeiden tekemiseen. Screenshot

Käyttöohje

Ohjelman ensimmäisen kerran käynistyessä aukeaa asetusikkuna joka pitää täyttää. Muista myös valita tallennus kansio minne tehdyt laskut tallentuvat.

settings