A script for downloading from mainly Czech TV show archives
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download

README.md

Tv-dl

Slouží ke stahování videí z archivu převážně českých televizí.

Závislosti

Podporované archivy

Použití

 1. Najdi si v archivu pořad, který chceš stáhnout

 2. Spusť tv-dl a jako parametr mu dej URL stránky s pořadem, například:

  ./tv-dl http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10348527168-jak-na-ryby-s-rudou-hrusinskym/211562220200013-jak-na-ryby-s-rudou-hrusinskym/
 1. Skript stáhne pořad v nejvyšší možné kvalitě.

Vypsání seznamu kvalit/videí

Pro vypsání možných kvalit spusť tv-dl s parametry ve tvaru:

./tv-dl -q list URL

Pro stažení poté použij místo slova list jeden z identifikátorů, který bude vypsán v levém sloupci. Obdobně probíhá výběr videa ze stránky u Show Jana krause (parametr -m).

Volby

 -g, --get-url     nestahuje, použe vypíše URL adresu videa (dá se použít v některých přehrávačích)
 -q QUALITY, --quality QUALITY
            nastavuje kvalitu (list pro vypsání možností)
 -m MOVIE, --movie MOVIE
            vybírá video ze stránky (list pro vypsání možností)
 -o OUTPUT, --output OUTPUT
            nastavuje výstupní soubor

Skript tv-play

Tento skript nestahuje, ale přímo spustí přehrávač s daným pořadem. Přijímá stejné parametry jako tv-dl. Jako výchozí přehrávač se používá totem.

Výběr jiného přehrávače je možný vytvořením souboru ~/.tv-play s obsahem ve tvaru player=příkaz_pro_spuštění_přehrávače Bohužel to asi funguje jenom s totemem...