A script for downloading from mainly Czech TV show archives
Python Shell
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
engines
README.md
tv-dl
tv-play

README.md

Tv-dl

Slouží ke stahování videí z archivu převážně českých televizí.

Závislosti

Podporované archivy

Použití

 1. Najdi si v archivu pořad, který chceš stáhnout

 2. Spusť tv-dl a jako parametr mu dej URL stránky s pořadem, například:

  ./tv-dl http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10348527168-jak-na-ryby-s-rudou-hrusinskym/211562220200013-jak-na-ryby-s-rudou-hrusinskym/
  
 3. Skript stáhne pořad v nejvyšší možné kvalitě.

Vypsání seznamu kvalit/videí

Pro vypsání možných kvalit spusť tv-dl s parametry ve tvaru:

./tv-dl -q list URL

Pro stažení poté použij místo slova list jeden z identifikátorů, který bude vypsán v levém sloupci. Obdobně probíhá výběr videa ze stránky u Show Jana krause (parametr -m).

Volby

 -g, --get-url     nestahuje, použe vypíše URL adresu videa (dá se použít v některých přehrávačích)
 -q QUALITY, --quality QUALITY
            nastavuje kvalitu (list pro vypsání možností)
 -m MOVIE, --movie MOVIE
            vybírá video ze stránky (list pro vypsání možností)
 -o OUTPUT, --output OUTPUT
            nastavuje výstupní soubor

Skript tv-play

Tento skript nestahuje, ale přímo spustí přehrávač s daným pořadem. Přijímá stejné parametry jako tv-dl. Jako výchozí přehrávač se používá totem.

Výběr jiného přehrávače je možný vytvořením souboru ~/.tv-play s obsahem ve tvaru player=příkaz_pro_spuštění_přehrávače Bohužel to asi funguje jenom s totemem...