Skip to content

Jednoduchý skript na jednoduché vytváření fotogalerií na webu.

Notifications You must be signed in to change notification settings

LyntServices/PHPminiGallery

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 

History

15 Commits
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repository files navigation

PHPminiGallery

Jednoduchý skript na jednoduché vytváření fotogalerií na webu. Snahou toho projektu je vytváření galerie co nejvíce zjednodušit. Jako nejpohodlnější se ukázal způsob nahrát fotky přes FTP na web, nastavit nadpis a případně další drobnosti a o více se nestarat. Přesně tento postup využívá PHPminiGallery. Pro generování galerií využívá funkce PHP na straně serveru a pro pěkné zobrazení na straně klienta knihovnu jQuery a modifikovaný lightbox script Slimbox2.

Použití

Galerie se tvoří z podsložek umístěných ve složce gallery, pro zobrazení galerie je třeba zavolat soubor index.php?dir=podslozka. Podložka obsahuje velké fotografie a po prvním přístupu se vytvoří konfigurační soubor conf.txt a složka mini s miniaturami. Po nakopírování obrázků do podsložky se při prvním přístupu ke galerii zobrazí jednoduchý formulář k vyplnění nadpisu galerie, výšky miniatur, popisku galerie a případnému zobrazení efektů.

Po jeho vyplnění je již galerie plně funkční a zobrazí se na hlavní stránce PHPminiGallery.

Konfigurační soubor:

Každá podsložka s fotkami má svůj konfigurační soubor ve tvaru:
TEST
120
effects
popis galerie
thumb:url
------------
image2.jpg
Druhý obrázek v pořadí

Důležité jsou první 3 řádky - nadpis galerie, výška miniatury v pixelech, klíčové slovo effects (cokoliv jiného efekty vypne), 4. řádek může obsahovat popis galerie. 5. řádek může obsahovat volbu pro vlastní náhledový obrázek galerie s klíčovým slovem thumb: na začátku - buď s absolutním URL (např. thumb:http://internal.lynt.cz/lynt-logo.png) nebo relativně k souboru index.php (např. thumb:gallery/photos/mini/image1.jpg). Další řádky mohou obsahovat popisky obrázků - vždy jméno souboru a následujicí řádek jeho popisek. Zobrazení efektů je možné explicitně vypout/zapnout parametrem effects:

index.php?dir=podslozka&effects=X (X=0 vyp/X=1 zap/X= -1 úplně vyp)

Šablony

PHPminiGallery použivá šablonovací systém pro jednoduché přizpůsobení galerie k obrazu svému. ``` <title>[nadpis]</title> <- prvek nadpis s názvem galerie; [require] <- nutný prvek načítající zobrazovač galerie; [images] <- sekce s obrázky samotné galerie;

[nadpis]

[text]
<- popis galerie; [folders] <- podsekce s výpisem podsložek;
    [item] <- sekce zobrazení podsložky;
  • [name]
  • <- prvky dir (cesta ke složce s galerií), name (jméno galerie), lze využít i prvek img_X - viz seznam galerií; [/item]
[/folders]
[image] <- sekce miniatury, bude vytvořena pro každou miniaturu; [mini] <- prvky target (cesta k originálnímu obrázku), title (jeho popisek, volitelný), mini (vytvorena miniatura); [/image]
[/images]

[items] <- sekce seznamu galerií;

Seznam galerií

[item] <- sekce s položkami seznamu; [img_0]
[name]
<- prvky dir (cesta ke složce s galerií), name (jméno galerie), img_X (0 = náhodná minatura, 1 = první obrázek ve složce, 2 = druhý atd.); [/item]
[/items]
[bottom]
<- prvek s tlačítkem zpět ```

Původní projekt: http://smitka.org/programovani/phpminigallery

Demo naleznete na: http://php-gallery.lynt.cz/simple/ a http://php-gallery.lynt.cz/thumbs/

About

Jednoduchý skript na jednoduché vytváření fotogalerií na webu.

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages