Skip to content
Browse files

Updated Finnish MythFrontend and all plugins translation

from Ilkka Tengvall

Thank you!

Refs #10577

Signed-off-by: Nicolas Riendeau <nriendeau@mythtv.org>
  • Loading branch information...
1 parent 20e83ec commit c4b33d30185eb4f5396a7c0c67b507371c7506c7 @ikke-t ikke-t committed with nriendeau Apr 12, 2012
View
BIN mythplugins/mytharchive/i18n/mytharchive_fi.qm
Binary file not shown.
View
238 mythplugins/mytharchive/i18n/mytharchive_fi.ts
@@ -13,18 +13,72 @@
</message>
</context>
<context>
+ <name>BurnThemeUI</name>
+ <message>
+ <source>Has an intro and contains a main menu with 4 recordings per page. Does not have a chapter selection submenu.</source>
+ <translation>Sisältää intron ja päävalikon jossa 4 tallennetta per sivu.Ei ole kappaleita alivalikkona. </translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Has an intro and contains a summary main menu with 10 recordings per page. Does not have a chapter selection submenu, recording titles, dates or category.</source>
+ <translation>Sisältää intron ja koostepäävalikon jossa 4 tallennetta per sivu.Ei ole kappaleita alivalikkona, tallenteiden nimiä, päivämääriä tai luokkaa.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Has an intro and contains a main menu with 6 recordings per page. Does not have a scene selection submenu.</source>
+ <translation>Sisältää intron ja päävalikon jossa 6 tallennetta per sivu.Ei ole kohtauksia alivalikkona.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Has an intro and contains a main menu with 3 recordings per page and a scene selection submenu with 8 chapters points. Shows a program details page before each recording.</source>
+ <translation>Sisältää intron ja koostepäävalikon jossa 3 tallennetta per sivu ja kohtaukset alivalikossa ja 8 kappalepistettä. Näyttää ohjelmatietosivun ennen jokaista tallennetta.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Has an intro and contains a main menu with 3 recordings per page and a scene selection submenu with 8 chapters points. Shows a program details page before each recording. Uses animated thumb images.</source>
+ <translation>Sisältää intron ja koostepäävalikon jossa 3 tallennetta per sivu ja kohtaukset alivalikossa ja 8 kappalepistettä. Näyttää ohjelmatietosivun ennen jokaista tallennetta. Animoi pienoiskuvat.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Has an intro and contains a main menu with 3 recordings per page and a scene selection submenu with 8 chapters points.</source>
+ <translation>Sisältää intron ja päävalikon jossa 3 tallennetta per sivu ja kohtausvalikon jossa 8 kappaletta alivalikkona. </translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Has an intro and contains a main menu with 3 recordings per page and a scene selection submenu with 8 chapters points. All the thumb images are animated.</source>
+ <translation>Sisältää intron ja päävalikon jossa 3 tallennetta per sivu ja 8:n kappaleen alivalikko. Kaikki pienoiskuvat on animoituja.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Creates an auto play DVD with no menus. Shows an intro movie then for each title shows a details page followed by the video in sequence.</source>
+ <translation>Luo automaattisesti käynnistyvän DVD:n ilman menuja. Näyttää introvideon ja jokaiselle nimikkeelle näytetään lisätietosivu jota seuraa videot järjestyksessä.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Creates an auto play DVD with no menus and no intro.</source>
+ <translation>Luo automaattisesti käynnistyvän DVD:n ilman valikkoja ja introja.</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>DVDThemeSelector</name>
+ <message>
+ <source>No theme description file found!</source>
+ <translation>Teeman kuvausta ei löydy!</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Empty theme description!</source>
+ <translation>Tyhjä teeman kuvaus!</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Unable to open theme description file!</source>
+ <translation>Ei saada teeman kuvaustiedostoa auki!</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
<name>ExportNative</name>
<message>
<source>Cancel</source>
- <translation>Peruuta</translation>
+ <translation type="obsolete">Peruuta</translation>
</message>
<message>
<source>You need to add at least one item to archive!</source>
<translation>Tarvitaan ainakin yksi arkistoitava kohde!</translation>
</message>
<message>
<source>Menu</source>
- <translation></translation>
+ <translation>Menu</translation>
</message>
<message>
<source>Remove Item</source>
@@ -58,34 +112,50 @@
<name>ImportNative</name>
<message>
<source>You need to select a valid chanID!</source>
+ <translation type="obsolete">Valitse kelvollinen kanava-id!</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>You need to select a valid channel id!</source>
<translation>Valitse kelvollinen kanava-id!</translation>
</message>
<message>
<source>It was not possible to import the Archive. An error occured when running &apos;mytharchivehelper&apos;</source>
<translation>Ei ollut mahdollista tuoda arkistoa. Tapahtui virhe ajettaessa &apos;mytharchivehelperiä&apos;</translation>
</message>
<message>
- <source>Select a ChanID</source>
+ <source>Select a channel id</source>
<translation>Valitse kanava-id</translation>
</message>
<message>
- <source>Select a ChanNo</source>
+ <source>Select a channel number</source>
<translation>Valitse kanavanumero</translation>
</message>
<message>
+ <source>Select a channel name</source>
+ <translation>Valitse kanavanimi</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Select a ChanID</source>
+ <translation type="obsolete">Valitse kanava-id</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Select a ChanNo</source>
+ <translation type="obsolete">Valitse kanavanumero</translation>
+ </message>
+ <message>
<source>Select a Channel Name</source>
- <translation>Valitse Kanavanimi</translation>
+ <translation type="obsolete">Valitse Kanavanimi</translation>
</message>
<message>
<source>Select a Callsign</source>
- <translation>Valitse Kutsumanimi</translation>
+ <translation>Valitse kutsumanimi</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>LogViewer</name>
<message>
<source>Cancel</source>
- <translation>Peruuta</translation>
+ <translation type="obsolete">Peru</translation>
</message>
<message>
<source>Show Progress Log</source>
@@ -112,14 +182,22 @@
<name>MythBurn</name>
<message>
<source>Cancel</source>
- <translation>Peruuta</translation>
+ <translation type="obsolete">Peruuta</translation>
</message>
<message>
<source>Using Cutlist</source>
- <translation>Käyttää leikkauslistaa</translation>
+ <translation type="obsolete">Käyttää leikkauslistaa</translation>
</message>
<message>
<source>Not Using Cutlist</source>
+ <translation type="obsolete">Ei käytä leikkauslistaa</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Using Cut List</source>
+ <translation>Käyttää leikkauslistaa</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Not Using Cut List</source>
<translation>Ei käytä leikkauslistaa</translation>
</message>
<message>
@@ -140,17 +218,25 @@
</message>
<message>
<source>Menu</source>
- <translation></translation>
+ <translation>Menu</translation>
</message>
<message>
- <source>Don&apos;t Use Cutlist</source>
+ <source>Don&apos;t Use Cut List</source>
<translation>Älä käytä leikkauslistaa</translation>
</message>
<message>
- <source>Use Cutlist</source>
+ <source>Use Cut List</source>
<translation>Käytä leikkauslistaa</translation>
</message>
<message>
+ <source>Don&apos;t Use Cutlist</source>
+ <translation type="obsolete">Älä käytä leikkauslistaa</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Use Cutlist</source>
+ <translation type="obsolete">Käytä leikkauslistaa</translation>
+ </message>
+ <message>
<source>Remove Item</source>
<translation>Poista</translation>
</message>
@@ -234,11 +320,11 @@
</message>
<message>
<source>FFmpeg Command</source>
- <translation>FFmpeg-komento</translation>
+ <translation type="obsolete">FFmpeg-komento</translation>
</message>
<message>
<source>Command to run FFmpeg.</source>
- <translation>Komento, jolla ajetaan FFmpeg.</translation>
+ <translation type="obsolete">Komento, jolla ajetaan FFmpeg.</translation>
</message>
<message>
<source>mplex Command</source>
@@ -308,15 +394,15 @@ Voi kestää vielä hetken.</translation>
</message>
<message>
<source>Location where MythArchive should create its temporory work files. LOTS of free space required here.</source>
- <translation>sijainti, johon MythArchiven tulisi luoda väliaikaisia työtiedostoja. Tähän vaaditaan PALJON tyhjää tilaa.</translation>
+ <translation type="obsolete">sijainti, johon MythArchiven tulisi luoda väliaikaisia työtiedostoja. Tähän vaaditaan PALJON tyhjää tilaa.</translation>
</message>
<message>
<source>Always Encode to AC3</source>
- <translation>Koodaa aina AC3:si</translation>
+ <translation type="obsolete">Koodaa aina AC3:si</translation>
</message>
<message>
<source>If set audio tracks will always be re-encoded to AC3 for better compatibility with DVD players in NTSC countries.</source>
- <translation>Jos asetettu, ääniraidat tullaan aina uudelleenkoodaamaan AC3:si paremman DVD-soitin yhteensopivuuden takaamiseksi NTSC -maissa.</translation>
+ <translation type="obsolete">Jos asetettu, ääniraidat tullaan aina uudelleenkoodaamaan AC3:si paremman DVD-soitin yhteensopivuuden takaamiseksi NTSC -maissa.</translation>
</message>
<message>
<source>Copy remote files</source>
@@ -520,16 +606,26 @@ Aseta tyhjä DVD asemaan ja valitse alla oleva optio.</translation>
</message>
<message>
<source>Cancel</source>
- <translation>Peruuta</translation>
+ <translation type="obsolete">Peruuta</translation>
</message>
<message>
<source>It was not possible to run mytharchivehelper to burn the DVD.</source>
<translation>Ei ollut mahdollista ajaa mytharchivehelper :iä DVD:n polttoon.</translation>
</message>
+ <message>
+ <source>Location where MythArchive should create its temporary work files. LOTS of free space required here.</source>
+ <translation>Sijainti minne MythArchive :n tulisi tallentaa väliaikaiset työtiedostonsa. Tarvitsee PALJON vapaata tilaa.</translation>
+ </message>
</context>
<context>
<name>RecordingSelector</name>
<message>
+ <source>Retrieving Recording List.
+Please Wait...</source>
+ <translation>Hakee tallennusluetteloa.
+Ole hyvä ja odota...</translation>
+ </message>
+ <message>
<source>Clear All</source>
<translation>Tyhjennä Kaikki</translation>
</message>
@@ -539,23 +635,23 @@ Aseta tyhjä DVD asemaan ja valitse alla oleva optio.</translation>
</message>
<message>
<source>Cancel</source>
- <translation>Peruuta</translation>
+ <translation type="obsolete">Peruuta</translation>
</message>
<message>
<source>All Recordings</source>
<translation>Kaikki Nauhoitukset</translation>
</message>
<message>
<source>Retrieving Recording List. Please Wait...</source>
- <translation>Hakee nauhoitusluetteloa...</translation>
+ <translation type="obsolete">Hakee nauhoitusluetteloa...</translation>
</message>
<message>
<source>Either you don&apos;t have any recordings or no recordings are available locally!</source>
<translation>Joko sinulla ei ole nauhoituksia tai niitä ei ole paikallisesti saatavilla!</translation>
</message>
<message>
<source>Menu</source>
- <translation></translation>
+ <translation>Menu</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -566,19 +662,27 @@ Aseta tyhjä DVD asemaan ja valitse alla oleva optio.</translation>
</message>
<message>
<source>Single Layer DVD (4482Mb)</source>
- <translation>Yksikerroksinen DVD (4482Mt)</translation>
+ <translation type="obsolete">Yksikerroksinen DVD (4482Mt)</translation>
</message>
<message>
<source>Dual Layer DVD</source>
<translation>Kaksikerroksinen DVD</translation>
</message>
<message>
<source>Dual Layer DVD (8964Mb)</source>
- <translation>Kaksikerroksinen DVD (8964Mt)</translation>
+ <translation type="obsolete">Kaksikerroksinen DVD (8964Mt)</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Single Layer DVD (4,482 MB)</source>
+ <translation>Yksikerroksinen DVD (4482 Mt)</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Dual Layer DVD (8,964 MB)</source>
+ <translation>Kaksikerroksinen DVD (8964 Mt)</translation>
</message>
<message>
<source>DVD +/- RW</source>
- <translation></translation>
+ <translation>DVD +/- RW</translation>
</message>
<message>
<source>Rewritable DVD</source>
@@ -617,7 +721,7 @@ Aseta tyhjä DVD asemaan ja valitse alla oleva optio.</translation>
</message>
<message>
<source>%DATE%, %TIME%</source>
- <translation></translation>
+ <translation>%DATE%, %TIME%</translation>
</message>
<message>
<source>Select Destination</source>
@@ -645,7 +749,7 @@ Aseta tyhjä DVD asemaan ja valitse alla oleva optio.</translation>
</message>
<message>
<source>Cancel</source>
- <translation>Peruuta</translation>
+ <translation>Peru</translation>
</message>
<message>
<source>Previous</source>
@@ -661,7 +765,7 @@ Aseta tyhjä DVD asemaan ja valitse alla oleva optio.</translation>
</message>
<message>
<source>OK</source>
- <translation></translation>
+ <translation>OK</translation>
</message>
<message>
<source>Select the file you wish to use.</source>
@@ -688,6 +792,10 @@ Aseta tyhjä DVD asemaan ja valitse alla oleva optio.</translation>
<translation>Poistu</translation>
</message>
<message>
+ <source>Up Level</source>
+ <translation>Ylätaso</translation>
+ </message>
+ <message>
<source>description goes here.</source>
<translation>kuvaus tulee tähän.</translation>
</message>
@@ -742,7 +850,7 @@ Aseta tyhjä DVD asemaan ja valitse alla oleva optio.</translation>
</message>
<message>
<source>1</source>
- <translation></translation>
+ <translation>1</translation>
</message>
<message>
<source>No videos available</source>
@@ -778,7 +886,7 @@ Aseta tyhjä DVD asemaan ja valitse alla oleva optio.</translation>
</message>
<message>
<source>Intro</source>
- <translation></translation>
+ <translation>%DATE%, %TIME%</translation>
</message>
<message>
<source>Find</source>
@@ -794,7 +902,7 @@ Aseta tyhjä DVD asemaan ja valitse alla oleva optio.</translation>
</message>
<message>
<source>Ok</source>
- <translation></translation>
+ <translation>Ok</translation>
</message>
<message>
<source>12.34 GB</source>
@@ -866,7 +974,7 @@ Aseta tyhjä DVD asemaan ja valitse alla oleva optio.</translation>
</message>
<message>
<source>0:00:00.00</source>
- <translation></translation>
+ <translation>0:00:00.00</translation>
</message>
<message>
<source>Seek Amount</source>
@@ -890,15 +998,15 @@ Aseta tyhjä DVD asemaan ja valitse alla oleva optio.</translation>
</message>
<message>
<source>Prev</source>
- <translation>Edellinen</translation>
+ <translation>Edel</translation>
</message>
<message>
<source>sep 13, 2004 11:00 pm (1h 15m)</source>
- <translation type="obsolete">syys 13, 2004 11:00 pm (1t 15m)</translation>
+ <translation>syys 13, 2004 11:00 pm (1t 15m)</translation>
</message>
<message>
<source>x.xx GB</source>
- <translation type="obsolete">x,xx Gt</translation>
+ <translation>x,xx Gt</translation>
</message>
<message>
<source>File Finder To Import</source>
@@ -953,6 +1061,46 @@ Aseta tyhjä DVD asemaan ja valitse alla oleva optio.</translation>
<translation>Lopeta</translation>
</message>
<message>
+ <source>Select Destination:</source>
+ <translation>Valitse kohde:</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Parental level: %1</source>
+ <translation>Ikäluokitus: %1</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Old size:</source>
+ <translation>Vanha koko:</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>New size:</source>
+ <translation>Uusi koko:</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Select a theme:</source>
+ <translation>Valitse teema:</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Menu</source>
+ <translation>Valikko</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Chapter</source>
+ <translation>Kappale</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Detail</source>
+ <translation>Tieto</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Select File to Import</source>
+ <translation>Valitse tuotava tiedosto</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Search</source>
+ <translation type="obsolete">Etsi</translation>
+ </message>
+ <message>
<source>Add video</source>
<translation>Lisää video</translation>
</message>
@@ -988,16 +1136,24 @@ Aseta tyhjä DVD asemaan ja valitse alla oleva optio.</translation>
<source>Burn DVD</source>
<translation>Polta DVD</translation>
</message>
+ <message>
+ <source>Channel ID:</source>
+ <translation>Kanava id:</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Channel Number:</source>
+ <translation>Kanavanumero:</translation>
+ </message>
</context>
<context>
<name>ThumbFinder</name>
<message>
<source>Cancel</source>
- <translation>Peruuta</translation>
+ <translation type="obsolete">Peruuta</translation>
</message>
<message>
<source>Menu</source>
- <translation></translation>
+ <translation>Menu</translation>
</message>
<message>
<source>Exit, Save Thumbnails</source>
@@ -1020,19 +1176,23 @@ Aseta tyhjä DVD asemaan ja valitse alla oleva optio.</translation>
</message>
<message>
<source>Cancel</source>
- <translation>Peruuta</translation>
+ <translation type="obsolete">Peruuta</translation>
</message>
<message>
<source>All Videos</source>
<translation>Kaikki Videot</translation>
</message>
<message>
+ <source>You need to enter a valid password for this parental level</source>
+ <translation>Anna salasana tälle ikäluokitukselle</translation>
+ </message>
+ <message>
<source>Parental Pin:</source>
- <translation>PIN-koodi:</translation>
+ <translation type="obsolete">PIN-koodi:</translation>
</message>
<message>
<source>Menu</source>
- <translation></translation>
+ <translation>Menu</translation>
</message>
</context>
</TS>
View
BIN mythplugins/mythbrowser/i18n/mythbrowser_fi.qm
Binary file not shown.
View
44 mythplugins/mythbrowser/i18n/mythbrowser_fi.ts
@@ -59,16 +59,24 @@ Käytä &apos;Lisää kirjainmerkki&apos; valikosta lisätäksesi uusia kirjainm
<translation>Poista valinnat</translation>
</message>
<message>
+ <source>Are you sure you want to delete the selected bookmark?</source>
+ <translation>Haluatko varmasti poistaa valitun kirjainmerkin?</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Are you sure you want to delete the marked bookmarks?</source>
+ <translation>Haluatko varmasti poistaa valitut kirjainmerkit?</translation>
+ </message>
+ <message>
<source>Cancel</source>
- <translation>Peruuta</translation>
+ <translation type="obsolete">Peruuta</translation>
</message>
<message>
<source>Are you sure you want to delete the selected bookmark</source>
- <translation>Haluatko varmasti poistaa tämän kirjainmerkin</translation>
+ <translation type="obsolete">Haluatko varmasti poistaa tämän kirjainmerkin</translation>
</message>
<message>
<source>Are you sure you want to delete the marked bookmarks</source>
- <translation>Haluatko varmasti poistaa valitut kirjainmerkit</translation>
+ <translation type="obsolete">Haluatko varmasti poistaa valitut kirjainmerkit</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -138,7 +146,7 @@ Käytä &apos;Lisää kirjainmerkki&apos; valikosta lisätäksesi uusia kirjainm
</message>
<message>
<source>Cancel</source>
- <translation>Peruuta</translation>
+ <translation type="obsolete">Peruuta</translation>
</message>
<message>
<source>Add Bookmark</source>
@@ -172,23 +180,27 @@ Käytä &apos;Lisää kirjainmerkki&apos; valikosta lisätäksesi uusia kirjainm
</message>
<message>
<source>[x]</source>
- <translation></translation>
+ <translation>[x]</translation>
</message>
<message>
<source>Name</source>
<translation>Nimi</translation>
</message>
<message>
<source>URL</source>
- <translation></translation>
+ <translation>URL</translation>
</message>
<message>
<source>Category:</source>
<translation>Luokka:</translation>
</message>
<message>
+ <source>Web Page</source>
+ <translation>Nettisivu</translation>
+ </message>
+ <message>
<source>%DATE%, %TIME%</source>
- <translation></translation>
+ <translation>%DATE%, %TIME%</translation>
</message>
<message>
<source>Web Bookmarks</source>
@@ -208,7 +220,7 @@ Käytä &apos;Lisää kirjainmerkki&apos; valikosta lisätäksesi uusia kirjainm
</message>
<message>
<source>OK</source>
- <translation></translation>
+ <translation>OK</translation>
</message>
<message>
<source>Configure Web Browser</source>
@@ -243,6 +255,14 @@ Kun olet valmis, paina &quot;OK&quot; tai &quot;Peruuta&quot; jatkaaksesi.</tran
<translation>Etsi</translation>
</message>
<message>
+ <source>Enable browser plugins (Flash, etc)</source>
+ <translation>Käytä selaimen liitännäisiä (Flash, jne)</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Enable plugins</source>
+ <translation>Salli liitännäiset</translation>
+ </message>
+ <message>
<source>Enable plugins:</source>
<translation>Salli liitännäiset:</translation>
</message>
@@ -252,11 +272,11 @@ Kun olet valmis, paina &quot;OK&quot; tai &quot;Peruuta&quot; jatkaaksesi.</tran
</message>
<message>
<source>URL:</source>
- <translation></translation>
+ <translation>URL:</translation>
</message>
<message>
<source>Cancel</source>
- <translation>Peruuta</translation>
+ <translation>Peru</translation>
</message>
<message>
<source>Browser Command:</source>
@@ -266,6 +286,10 @@ Kun olet valmis, paina &quot;OK&quot; tai &quot;Peruuta&quot; jatkaaksesi.</tran
<source>Text Size:</source>
<translation>Tekstin koko:</translation>
</message>
+ <message>
+ <source>Rating Settings</source>
+ <translation></translation>
+ </message>
</context>
<context>
<name>WebPage</name>
View
BIN mythplugins/mythgallery/i18n/mythgallery_fi.qm
Binary file not shown.
View
264 mythplugins/mythgallery/i18n/mythgallery_fi.ts
@@ -9,6 +9,73 @@
</message>
</context>
<context>
+ <name>GalleryFilterDialog</name>
+ <message>
+ <source>No files / directories found</source>
+ <translation type="obsolete">Ei löytynyt tiedostoja/hakemistoja</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Filter result : %1 directories found but no files</source>
+ <translation type="obsolete">Suodatuksen tulokset: %1 hakemistoa löytyi, mutta ei tiedostoja</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Filter result : %1 directories, %2 movie(s) found</source>
+ <translation type="obsolete">Suodatuksen tulokset: %1 hakemisto(a), %2 elokuva(a) löytyi</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Filter result : %1 directories, %2 image(s) found</source>
+ <translation type="obsolete">Suodatuksen tulokset: %1 hakemisto(a), %2 kuva(a) löytyi</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Filter result : %1 directories, %2 image(s) and %3 movie(s) found</source>
+ <translation type="obsolete">Suodatuksen tulokset: %1 hakemisto(a), %2 kuva(a), %3 elokuva(a) löytyi</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Filter result : %1 image(s) and %2 movie(s) found</source>
+ <translation>Suodatuksen tulokset: %1 kuva(a), %2 elokuva(a) löytyi</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Filter result : %1 image(s) found</source>
+ <translation>Suodatuksen tulokset: %1 kuva(a) löytyi</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Filter result : %1 movie(s) found</source>
+ <translation>Suodatuksen tulokset: %1 elokuva(a) löytyi</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Filter result : (unknown)</source>
+ <translation>Suodata tulos : (tuntematon)</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>-- please be patient --</source>
+ <translation>-- kärsivällisyyttä --</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>-- scanning current filter --</source>
+ <translation>-- haetaan nykyisellä suotimella --</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>No files / folders found</source>
+ <translation>Ei löytynyt tiedostoja/kansioita</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Filter result : %1 folder(s) found but no files</source>
+ <translation>Suodatuksen tulokset: %1 hakemisto(a) löytyi, mutta ei tiedostoja</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Filter result : %1 folder(s), %2 movie(s) found</source>
+ <translation>Suodatuksen tulokset : %1 kansio(ta), %2 elokuva(a) löytyi</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Filter result : %1 folder(s), %2 image(s) found</source>
+ <translation>Suodatuksen tulokset : %1 kansio(ta), %2 kuva(a) löytyi</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Filter result : %1 folder(s), %2 image(s) and %3 movie(s) found</source>
+ <translation>Suodatuksen tulokset : %1 kuva(a), %2 kuva(a) ja %3 elokuva(a) löytyi</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
<name>IconView</name>
<message>
<source>Error</source>
@@ -32,7 +99,7 @@
</message>
<message>
<source>Settings</source>
- <translation>Asetukset</translation>
+ <translation type="obsolete">Asetukset</translation>
</message>
<message>
<source>Random</source>
@@ -59,6 +126,18 @@
<translation>Valitse Kaikki</translation>
</message>
<message>
+ <source>Meta Data Options</source>
+ <translation>Metatieto asetukset</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Filter / Sort...</source>
+ <translation>Suodata / Järjestä...</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Settings...</source>
+ <translation>Asetukset...</translation>
+ </message>
+ <message>
<source>Show Devices</source>
<translation>Näytä Laitteet</translation>
</message>
@@ -72,11 +151,11 @@
</message>
<message>
<source>Create Dir</source>
- <translation>Luo Kansio</translation>
+ <translation type="obsolete">Luo Kansio</translation>
</message>
<message>
<source>Delete Current File or Folder</source>
- <translation>Poista Nykyinen Tiedosto tai Kansio</translation>
+ <translation>Poista nykyinen tiedosto tai kansio</translation>
</message>
<message>
<source>Deleting 1 folder, including any subfolders and files.</source>
@@ -87,16 +166,36 @@
<translation>Poistetaan 1 kuva.</translation>
</message>
<message>
+ <source>Import pictures?</source>
+ <translation>Tuo kuvia?</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>No</source>
+ <translation>Ei</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Yes</source>
+ <translation>Kyllä</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Nothing found to import</source>
+ <translation>Ei löydy mitään tuotavaa</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>OK</source>
+ <translation>OK</translation>
+ </message>
+ <message>
<source>Deleting %1 images and folders, including any subfolders and files.</source>
<translation>Poistetaan %1 kuvaa ja kansiota, mukaanlukien kaikki alikansiot ja tiedostot.</translation>
</message>
<message>
<source>New Folder</source>
- <translation>Uusi Kansio</translation>
+ <translation>Uusi kansio</translation>
</message>
<message>
<source>Create New Folder</source>
- <translation>Luo Uusi Kansio</translation>
+ <translation>Luo uusi kansio</translation>
</message>
<message>
<source>Moving marked images...</source>
@@ -112,7 +211,7 @@
</message>
<message>
<source>Failed to rename directory</source>
- <translation>Ei saatu uudelleennimettyä kansiota</translation>
+ <translation type="obsolete">Ei saatu uudelleennimettyä kansiota</translation>
</message>
<message>
<source>Failed to rename file</source>
@@ -132,15 +231,15 @@
</message>
<message>
<source>Meta Data Menu</source>
- <translation>Metatieto valikko</translation>
+ <translation type="obsolete">Metatieto valikko</translation>
</message>
<message>
<source>Marking Menu</source>
- <translation>Merkitsemisvalikko</translation>
+ <translation type="obsolete">Merkitsemisvalikko</translation>
</message>
<message>
<source>File Menu</source>
- <translation>Tiedostovalikko</translation>
+ <translation type="obsolete">Tiedostovalikko</translation>
</message>
<message>
<source>Metadata Options</source>
@@ -164,12 +263,24 @@
</message>
<message>
<source>No images found in this directory.</source>
- <translation>Kuvia ei löytynyt tästä hakemistosta.</translation>
+ <translation type="obsolete">Kuvia ei löytynyt tästä hakemistosta.</translation>
</message>
<message>
<source>Eject</source>
<translation>Eject</translation>
</message>
+ <message>
+ <source>No images found in this folder.</source>
+ <translation>Kuvia ei löytynyt tästä kansiosta.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Create folder</source>
+ <translation>Luo kansio</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Failed to rename folder</source>
+ <translation>Ei saatu uudelleennimettyä kansiota</translation>
+ </message>
</context>
<context>
<name>MythControls</name>
@@ -281,6 +392,14 @@
<translation>Tämä on kaksoispisteillä erotettu lista tietopoluista. Jos listassa oleva polku on hakemisto, sen sisältö kopioidaan. Jos se on ajettava ohjelma, se ajetaan.</translation>
</message>
<message>
+ <source>Automatically load MythGallery to display pictures</source>
+ <translation>Lataa automaattisesti MythGallery näyttämään kuvia</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>When a new CD-Rom or removable storage device containing pictures is detected then load MythGallery to display the content.</source>
+ <translation>Kun uusi kuvia sisältävä CD-Rom tai irroitettava tallennusmedia tunnistetaan, lataa MythGallery näyttämään sisältö.</translation>
+ </message>
+ <message>
<source>Type of transition</source>
<translation>Diaesityksen kuvanvaihtotyyli</translation>
</message>
@@ -305,6 +424,22 @@
<translation>Diaesityksen Viive</translation>
</message>
<message>
+ <source>Directory filter</source>
+ <translation>Hakemistosuodin</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Enter directory names to be excluded in browser. (multiple entries delimited with &apos;:&apos;)</source>
+ <translation>Anna selailussa vältettävät hakemistonimet (&apos;:&apos; -erottaa useammat nimet)</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Type filter</source>
+ <translation>Lajisuodin</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>This is the type filter for the displayed thumbnails.</source>
+ <translation>Tämä on näytettävien kuvien lajisuodatin.</translation>
+ </message>
+ <message>
<source>Use OpenGL transitions</source>
<translation>Käytä OpenGL kuvanvaihtoa</translation>
</message>
@@ -322,11 +457,11 @@
</message>
<message>
<source>Command run to display movie files</source>
- <translation>Komento videoiden toistoon</translation>
+ <translation type="obsolete">Komento videoiden toistoon</translation>
</message>
<message>
<source>This command is executed whenever a movie file is selected</source>
- <translation>Tämä komento suoritetaan kun elokuvatiedosto on valittuna</translation>
+ <translation type="obsolete">Tämä komento suoritetaan kun elokuvatiedosto on valittuna</translation>
</message>
<message>
<source>Store thumbnails in image directory</source>
@@ -424,6 +559,54 @@ Tarkista että hakemisto on olemassa, on luettavissa ja asetus on oikein MythGal
<source>degrees</source>
<translation>astetta</translation>
</message>
+ <message>
+ <source>All</source>
+ <translation>Kaikki</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Images only</source>
+ <translation>Vain kuvat</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Movies only</source>
+ <translation>Vain elokuvat</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Unsorted</source>
+ <translation>Järjestelemättömät</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Name (A-Z alpha)</source>
+ <translation>Nimi (A-Z alpha)</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Reverse Name (Z-A alpha)</source>
+ <translation>Käänteinen nimi (Z-A alpha)</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Mod Time (oldest first)</source>
+ <translation>Muutosaika (vanhin ensin)</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Reverse Mod Time (newest first)</source>
+ <translation>Käänteinen muutosaika (uusin ensin)</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Extension (A-Z alpha)</source>
+ <translation>Pääte (A-Z alpha)</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Reverse Extension (Z-A alpha)</source>
+ <translation>Käänteinen pääte (Z-A alpha)</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Filesize (smallest first)</source>
+ <translation>Tiedostokoko (pienin ensin)</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Reverse Filesize (largest first)</source>
+ <translation>Käänteinen tiedostokoko (suurin ensin)</translation>
+ </message>
</context>
<context>
<name>SingleView</name>
@@ -436,23 +619,76 @@ Tarkista että hakemisto on olemassa, on luettavissa ja asetus on oikein MythGal
<name>ThemeUI</name>
<message>
<source>%DATE%, %TIME%</source>
- <translation></translation>
+ <translation>%DATE%, %TIME%</translation>
</message>
<message>
<source>No images are present in the pictures folder.</source>
- <translation>Kuvia ei löydy kuvahakemistosta.</translation>
+ <translation>Kuvia ei löydy kuvakansiosta.</translation>
</message>
<message>
<source>Image Gallery</source>
<translation>Kuvagalleria</translation>
</message>
<message>
+ <source>No images found in configured directory. Are you sure you have set up the plugin properly?</source>
+ <translation>Kuvia ei löydy annetusta hakemistosta. Onko asetuksesi liitännäiselle varmasti oikein?</translation>
+ </message>
+ <message>
<source>SELECT: View</source>
<translation>VALITSE: katso</translation>
</message>
<message>
<source>MENU: Activate Menu</source>
<translation>MENU: Aktivoi valikko</translation>
</message>
+ <message>
+ <source>Video Gallery</source>
+ <translation>Videogalleria</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Filter/sort images</source>
+ <translation>Suodata/järjestä kuvia</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Directory filter:</source>
+ <translation>Hakemistosuodin:</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Type filter:</source>
+ <translation>Lajisuodin:</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Check Filter</source>
+ <translation>Tarkista suodin</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Sort by:</source>
+ <translation>Järjestysperuste:</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Done</source>
+ <translation>Valmis</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Save as default</source>
+ <translation>Tallenna oletukseksi</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Folder filter :</source>
+ <oldsource>Directory filter :</oldsource>
+ <translation>Kansiosuodin:</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Type filter :</source>
+ <translation>Lajisuodin:</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>NumImages_Text</source>
+ <translation type="obsolete">NumImages_Text</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Sort by :</source>
+ <translation>Järjestysperuste:</translation>
+ </message>
</context>
</TS>
View
BIN mythplugins/mythgame/i18n/mythgame_fi.qm
Binary file not shown.
View
178 mythplugins/mythgame/i18n/mythgame_fi.ts
@@ -2,6 +2,50 @@
<!DOCTYPE TS>
<TS version="2.0" language="fi_FI">
<context>
+ <name>GameHandler</name>
+ <message>
+ <source>%1 appears to be missing.
+Remove it from the database?</source>
+ <translation>Tiedostoa %1 ei ole olemassa.
+Poistetaanko se tietokannasta?</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>No</source>
+ <translation>Ei</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>No to all</source>
+ <translation>Ei kaikkiin</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Yes</source>
+ <translation>Kyllä</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Yes to all</source>
+ <translation>Kyllä kaikkiin</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>This will clear all game metadata from the database. Are you sure you want to do this?</source>
+ <translation>Poistetaan kaikki metatiedot pelitietokannasta. Oletko varma?</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
+ <name>GameScanner</name>
+ <message>
+ <source>Verifying game files...</source>
+ <translation>Tarkistetaan pelitiedostoja...</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Updating game database...</source>
+ <translation>Päivitetään pelitietokantaa...</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Searching for games...</source>
+ <translation>Etsitään pelejä...</translation>
+ </message>
+</context>
+<context>
<name>GameUI</name>
<message>
<source>Favorites</source>
@@ -36,6 +80,10 @@
<translation>Peruuta</translation>
</message>
<message>
+ <source>Scan For Changes</source>
+ <translation>Etsi muutoksia</translation>
+ </message>
+ <message>
<source>Show Information</source>
<translation>Näytä tietoja</translation>
</message>
@@ -76,7 +124,7 @@
</message>
<message>
<source>Show incremental search dialog</source>
- <translation>Näytä inkrementaalinen hakudialogi</translation>
+ <translation>Näytä inkrementaalisen haun ikkuna</translation>
</message>
<message>
<source>Incremental search find next match</source>
@@ -95,11 +143,19 @@
</message>
<message>
<source>Edit..</source>
- <translation>Muokkaa..</translation>
+ <translation type="obsolete">Muokkaa..</translation>
</message>
<message>
<source>Delete..</source>
- <translation>Poista..</translation>
+ <translation type="obsolete">Poista..</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Edit...</source>
+ <translation>Muokkaa...</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Delete...</source>
+ <translation>Poista...</translation>
</message>
<message>
<source>Are you sure you want to delete this item?</source>
@@ -125,10 +181,42 @@
<translation>Pelien näyttämisjärjestys</translation>
</message>
<message>
+ <source>Favorite display order</source>
+ <translation>Suosikkien näyttämisjärjestys</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Order in which to sort the games marked as favorites - this is for all systems. Available choices: system, year, genre and gamename</source>
+ <translation>Järjestys, jolla suosikeiksi merkityt pelit järjestellään - pätee kaikille järjestelmille. Vaihtoehdot: järjestelmä, vuosi, lajityyppi ja pelin nimi</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Enabling this causes a game scan to gather CRC values and attempt to find out more detailed information about the game: NOTE this can greatly increase the time a game scan takes based on the amount of games scanned.</source>
+ <translation>Tämän mahdollistaminen aiheuttaa, että peli kerää CRC arvoja ja yrittää etsiä tarkempaa tietoa pelistä. Huom! Tämä voi nostaa pelien tarkistuksen viemää etsintäaikaa, pelien lukumäärästä riippuen, huomattavan paljon.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Prompt for removal of deleted ROM(s)</source>
+ <translation>Vahvista poistettujen ROM:ien siivoaminen</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>This enables a prompt for removing deleted ROMs from the database during a game scan</source>
+ <translation>Tämä aktivoi varmistuksen kysymisen poistettujen ROM:n tuhoamiseksi tietokannasta pelien tarkistuksen yhteydessä</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Enabling this causes the filenames to be displayed in the game tree rather than the trimmed/looked up game name</source>
+ <translation>Tämä vaihtaa tiedostojen nimet näkyviin pelipuussa siistittyjen/haettujen nimien sijaan</translation>
+ </message>
+ <message>
<source>MythGame Settings -- General</source>
<translation>MythGame:n Asetukset -- Yleiset</translation>
</message>
<message>
+ <source>Allow games to span multiple ROMs/disks</source>
+ <translation>Salli pelien olla useilla ROM:eilla/levyillä</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Binary and optional parameters. Multiple commands separated with &apos;;&apos; . Use %s for the ROM name. %d1, %d2, %d3 and %d4 represent disks in a multidisk/game. %s auto appended if not specified</source>
+ <translation>Binääri- ja valinnaisasetukset. Useammat komennot erotellaan puolipisteellä, ( ; ). Käytä %s ROM:n nimeä varten. %d1, %d2, %d3 ja %d4 kuvaavat levyjä monilevypelissä. %s lisätään automaattisesti ellei muuten määritelty</translation>
+ </message>
+ <message>
<source>Unknown</source>
<translation>Tuntematon</translation>
</message>
@@ -138,19 +226,19 @@
</message>
<message>
<source>Favourite display order</source>
- <translation>Suosikkien näyttämisjärjestys</translation>
+ <translation type="obsolete">Suosikkien näyttämisjärjestys</translation>
</message>
<message>
<source>Order in which to sort the games marked as favourites - this is for all systems. Available choices: system, year, genre and gamename</source>
- <translation>Järjstys, jolla suosikeiksi merkityt pelit järjestellään - kaikilla järjestelmillä. Vaihtoehdot: järjestelmä, vuosi, lajityyppi ja pelin nimi</translation>
+ <translation type="obsolete">Järjstys, jolla suosikeiksi merkityt pelit järjestellään - kaikilla järjestelmillä. Vaihtoehdot: järjestelmä, vuosi, lajityyppi ja pelin nimi</translation>
</message>
<message>
<source>Indepth Game Scan</source>
<translation>Pelien Tarkempi Selaus</translation>
</message>
<message>
<source>Enabling this causes a game scan to gather crc values and attempt to find out more detailed information about the game: NOTE this can greatly increase the time a gamescan takes based on the amount of games scanned.</source>
- <translation>Tämän mahdollistaminen aiheuttaa, että peli kerää crc arvoja ja yrittää etsiä tarkempaa tietoa pelistä. Huom! Tämä voi nostaa gamescannin viemää etsintäaikaa, pelien lukumäärästä riippuen, huomattavan paljon.</translation>
+ <translation type="obsolete">Tämän mahdollistaminen aiheuttaa, että peli kerää crc arvoja ja yrittää etsiä tarkempaa tietoa pelistä. Huom! Tämä voi nostaa gamescannin viemää etsintäaikaa, pelien lukumäärästä riippuen, huomattavan paljon.</translation>
</message>
<message>
<source>Directory where Game Screenshots are stored</source>
@@ -178,7 +266,7 @@
</message>
<message>
<source>Allow games to span multiple roms/disks</source>
- <translation>Salli pelien olla useilla levyillä/rom-kuvilla</translation>
+ <translation type="obsolete">Salli pelien olla useilla levyillä/rom-kuvilla</translation>
</message>
<message>
<source>This setting means that we will look for items like game.1.rom, game.2.rom and consider them a single game.</source>
@@ -189,6 +277,10 @@
<translation>Komento</translation>
</message>
<message>
+ <source>Binary and optional parameters. Multiple commands separated with &apos;;&apos; . Use %s for the rom name. %d1, %d2, %d3 and %d4 represent disks in a multidisk/game. %s auto appended if not specified</source>
+ <translation type="obsolete">Binääri- ja valinnaisasetukset. Useammat komennot erotellaan puolipisteellä, ( ; ). Käytä %s ROM:n nimeä varten. %d1, %d2 ja %d3 kuvaavat levyjä monilevypelissä. %s lisätään automaattisesti ellei muuten määritelty</translation>
+ </message>
+ <message>
<source>Type</source>
<translation>Tyyppi</translation>
</message>
@@ -197,8 +289,12 @@
<translation>Pelin/Emulaattorin tyyppi. Tämä on enimmäkseen tietoperäisiä syitä varten ja ja sillä on hyvin vähän vaikutusta järjestelmäsi toimintaan.</translation>
</message>
<message>
+ <source>ROM Path</source>
+ <translation>ROM -polku</translation>
+ </message>
+ <message>
<source>Rom Path</source>
- <translation>Rom-kuvien Polku</translation>
+ <translation type="obsolete">Rom-kuvien Polku</translation>
</message>
<message>
<source>Location of the ROM files for this emulator</source>
@@ -217,6 +313,10 @@
<translation>Tiedostojen Päätteet</translation>
</message>
<message>
+ <source>A comma separated list of all file extensions for this emulator. Blank means any file under ROM PATH is considered to be used with this emulator</source>
+ <translation>Pilkuilla erotettu luettelo kaikista tiedostopäätteistä tälle emulaattorille. Tyhjä tarkoittaa minkä tahansa ROM -polusta löytyvän tiedoston käytön sallimista tälle emulaattorille</translation>
+ </message>
+ <message>
<source>Game Player Setup</source>
<translation>Pelausasetukset</translation>
</message>
@@ -274,63 +374,71 @@
</message>
<message>
<source>Prompt for removal of deleted rom(s)</source>
- <translation>Kysy poistetuista ROM:sta</translation>
+ <translation type="obsolete">Kysy poistetuista ROM:sta</translation>
</message>
<message>
<source>This enables a prompt for removing deleted roms from the database during a gamescan</source>
- <translation>Tämä mahdollistaa varmistuksen kysymistä poistettujen ROM:n tuhoamiseksi tietokannasta gamescannin yhteydessä</translation>
+ <translation type="obsolete">Tämä mahdollistaa varmistuksen kysymistä poistettujen ROM:n tuhoamiseksi tietokannasta gamescannin yhteydessä</translation>
</message>
<message>
<source>Display Files Names in Game Tree</source>
<translation>Tulosta Tiedostonimet</translation>
</message>
<message>
<source>Enabling this causes the filenames to be displayed in the game tree rather than the trimmed/looked up gamename</source>
- <translation>Tämän mahdollistaminen aiheuttaa tiedostonimen näyttämisen pelin järjestelmäpuussa, sen sijaan, että siinä näytetään putsattu/kaunisteltu pelinimi</translation>
+ <translation type="obsolete">Tämän mahdollistaminen aiheuttaa tiedostonimen näyttämisen pelin järjestelmäpuussa, sen sijaan, että siinä näytetään putsattu/kaunisteltu pelinimi</translation>
</message>
<message>
<source>19xx</source>
<translation>19xx</translation>
</message>
<message>
<source>0</source>
- <translation></translation>
+ <translation>0</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Verifying %1 files...</source>
+ <translation>Tarkistetaan %1 tiedosto(j)a...</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Scanning for %1 games...</source>
+ <translation>Etsitään %1 peli(ä)...</translation>
</message>
<message>
<source>No</source>
- <translation>Ei</translation>
+ <translation type="obsolete">Ei</translation>
</message>
<message>
<source>No to all</source>
- <translation>Ei Kaikkiin</translation>
+ <translation type="obsolete">Ei Kaikkiin</translation>
</message>
<message>
<source>Yes</source>
- <translation>Kyllä</translation>
+ <translation type="obsolete">Kyllä</translation>
</message>
<message>
<source>Yes to all</source>
- <translation>Kyllä Kaikkiin</translation>
+ <translation type="obsolete">Kyllä Kaikkiin</translation>
</message>
<message>
<source>File Missing</source>
- <translation>Tiedosto Puuttuu</translation>
+ <translation type="obsolete">Tiedosto Puuttuu</translation>
</message>
<message>
<source>%1 appears to be missing.
Remove it from the database?</source>
- <translation>Tiedostoa %1 ei ole olemassa.
+ <translation type="obsolete">Tiedostoa %1 ei ole olemassa.
Poistetaanko se tietokannasta?</translation>
</message>
<message>
<source>Are you sure?</source>
- <translation>Oletko varma?</translation>
+ <translation type="obsolete">Oletko varma?</translation>
</message>
<message>
<source>This will clear all Game Meta Data
from the database. Are you sure you
want to do this?</source>
- <translation>Poistetaan kaikki metatiedot
+ <translation type="obsolete">Poistetaan kaikki metatiedot
Pelitietokannasta. Oletko Varma?</translation>
</message>
<message>
@@ -339,7 +447,7 @@ Pelitietokannasta. Oletko Varma?</translation>
</message>
<message>
<source>A Comma seperated list of all file extensions for this emulator. Blank means any file under ROM PATH is considered to be used with this emulator</source>
- <translation>Pilkuilla erotettu luettelo kaikista tiedoston jatkeista tälle emulaattorille. Tyhjä tarkoittaa mitä tahansa tiedostoa, joka löytyy ROM:n kansiosta ja niitä pidetään käytettäväksi tälle emulaattorille</translation>
+ <translation type="obsolete">Pilkuilla erotettu luettelo kaikista tiedoston jatkeista tälle emulaattorille. Tyhjä tarkoittaa mitä tahansa tiedostoa, joka löytyy ROM:n kansiosta ja niitä pidetään käytettäväksi tälle emulaattorille</translation>
</message>
<message>
<source>GAMEGEAR</source>
@@ -351,11 +459,11 @@ Pelitietokannasta. Oletko Varma?</translation>
</message>
<message>
<source>Verifying %1 files</source>
- <translation>Tarkistetaan %1 tiedostoa</translation>
+ <translation type="obsolete">Tarkistetaan %1 tiedostoa</translation>
</message>
<message>
<source>Scanning for %1 game(s)...</source>
- <translation>Selataan %1 peli(ä)...</translation>
+ <translation type="obsolete">Selataan %1 peli(ä)...</translation>
</message>
<message>
<source>Hash filenames in display</source>
@@ -367,7 +475,7 @@ Pelitietokannasta. Oletko Varma?</translation>
</message>
<message>
<source>Binary and optional parameters. Multiple commands seperated with &apos;;&apos; . Use %s for the rom name. %d1, %d2, %d3 and %d4 represent disks in a multidisk/game. %s auto appended if not specified</source>
- <translation>Binääri- ja valinnaisasetukset. Monia komentoja, joita jaetaan puolipisteellä, ( ; ). Käytä % ROM:n nimeä varten. %d1, %d2 ja %d4 kuvastavat levyjä monilevypelissä. %:n automaattista liitäntää ei ole määritelty</translation>
+ <translation type="obsolete">Binääri- ja valinnaisasetukset. Monia komentoja, joita jaetaan puolipisteellä, ( ; ). Käytä % ROM:n nimeä varten. %d1, %d2 ja %d4 kuvastavat levyjä monilevypelissä. %:n automaattista liitäntää ei ole määritelty</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -437,16 +545,20 @@ Pelitietokannasta. Oletko Varma?</translation>
<translation>/polku/siihen/jutskaan.jpg</translation>
</message>
<message>
+ <source>Emulator:</source>
+ <translation>Emulaattori:</translation>
+ </message>
+ <message>
<source>Released %1</source>
<translation>Julkaistu %1</translation>
</message>
<message>
<source>%DATE%, %TIME%</source>
- <translation></translation>
+ <translation>%DATE%, %TIME%</translation>
</message>
<message>
<source>Cancel</source>
- <translation>Peruuta</translation>
+ <translation>Peru</translation>
</message>
<message>
<source>Edit Metadata</source>
@@ -510,15 +622,15 @@ Pelitietokannasta. Oletko Varma?</translation>
</message>
<message>
<source>Rompath:</source>
- <translation>Rompolku:</translation>
+ <translation type="obsolete">Rompolku:</translation>
</message>
<message>
<source>System(s):</source>
<translation>Systeemi(t):</translation>
</message>
<message>
<source>CRC:</source>
- <translation></translation>
+ <translation>CRC:</translation>
</message>
<message>
<source>Description:</source>
@@ -541,12 +653,16 @@ Pelitietokannasta. Oletko Varma?</translation>
<translation>Pelitietoja</translation>
</message>
<message>
+ <source>ROM path:</source>
+ <translation>ROM -polku:</translation>
+ </message>
+ <message>
<source>General Settings</source>
<translation>Yleiset asetukset</translation>
</message>
<message>
<source>Game folders and general options</source>
- <translation>Pelihakemistot ja yleiset valinnat</translation>
+ <translation>Pelikansiot ja yleiset valinnat</translation>
</message>
<message>
<source>Game Players</source>
@@ -572,5 +688,9 @@ Pelitietokannasta. Oletko Varma?</translation>
<source>Cover Art:</source>
<translation>Kansikuva:</translation>
</message>
+ <message>
+ <source>Favorite</source>
+ <translation>Suosikki</translation>
+ </message>
</context>
</TS>
View
BIN mythplugins/mythmusic/i18n/mythmusic_fi.qm
Binary file not shown.
View
2,219 mythplugins/mythmusic/i18n/mythmusic_fi.ts
1,837 additions, 382 deletions not shown because the diff is too large. Please use a local Git client to view these changes.
View
BIN mythplugins/mythnetvision/i18n/mythnetvision_fi.qm
Binary file not shown.
View
96 mythplugins/mythnetvision/i18n/mythnetvision_fi.ts
@@ -19,6 +19,10 @@
<translation>Haun Valinnat</translation>
</message>
<message>
+ <source>Stream Video</source>
+ <translation>Striimaa video</translation>
+ </message>
+ <message>
<source>Open Web Link</source>
<translation>Avaa Nettilinkki</translation>
</message>
@@ -67,9 +71,23 @@
<translation>Haluatko varmasti poistaa tiedoston?</translation>
</message>
<message>
+ <source>Downloading Video...</source>
+ <translation>Lataa videota...</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Downloading Video...
+(%1 of %2 MB)</source>
+ <translation>Lataa videota...
+(%1 / %2 Mt)</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Error downloading video to backend.</source>
+ <translation>Virhe ladatessa videota palvelimelle.</translation>
+ </message>
+ <message>
<source>This file already downloaded to:
%1</source>
- <translation>Tiedosto on jo ladattu kohteeseen:
+ <translation type="obsolete">Tiedosto on jo ladattu kohteeseen:
%1</translation>
</message>
</context>
@@ -80,6 +98,10 @@
<translation>Toisto/Lataus Valinnat</translation>
</message>
<message>
+ <source>Stream Video</source>
+ <translation>Striimaa video</translation>
+ </message>
+ <message>
<source>Open Web Link</source>
<translation>Avaa nettilinkki</translation>
</message>
@@ -152,13 +174,27 @@
<translation>Haluatko varmasti poistaa tiedoston?</translation>
</message>
<message>
+ <source>Downloading Video...</source>
+ <translation>Lataa videota...</translation>
+ </message>
+ <message>
<source>Updating RSS. This could take a while...</source>
<translation>Päivitetään RSS. Tämä voi viedä tovin...</translation>
</message>
<message>
<source>Updating Site Maps. This could take a while...</source>
<translation>Päivittää sivustokarttoja. Tämä voi viedä tovin...</translation>
</message>
+ <message>
+ <source>Downloading Video...
+(%1 of %2 MB)</source>
+ <translation>Lataa videota...
+(%1 / %2 Mt)</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Error downloading video to backend.</source>
+ <translation>Virhe ladatessa videota palvelimelle.</translation>
+ </message>
</context>
<context>
<name>RSSEditor</name>
@@ -171,14 +207,30 @@
<name>SearchEditor</name>
<message>
<source>Querying Backend for Internet Content Sources...</source>
- <translation>Kysytään taustapalvelimelta internetsisältöjen lähteitä</translation>
+ <translation>Kysytään taustapalvelimelta internetsisältöjen lähteitä...</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ThemeUI</name>
<message>
+ <source>Internet Video Browser</source>
+ <translation>Internet videoselain</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>No sites configured!</source>
+ <translation>Ei lähteitä asetettuna!</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Videos - Gallery</source>
+ <translation>Videot - Galleria</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Videos - Tree</source>
+ <translation>Videot - Puu</translation>
+ </message>
+ <message>
<source>%DATE%, %TIME%</source>
- <translation></translation>
+ <translation>%DATE%, %TIME%</translation>
</message>
<message>
<source>No search scripts found! This usually indicates missing prerequisites.</source>
@@ -214,7 +266,7 @@ Uusille tilauksille voit yksinkertaisesti syöttää URL:in ja painaa &quot;Tall
</message>
<message>
<source>URL:</source>
- <translation></translation>
+ <translation>URL:</translation>
</message>
<message>
<source>Author:</source>
@@ -350,7 +402,35 @@ Uusille tilauksille voit yksinkertaisesti syöttää URL:in ja painaa &quot;Tall
</message>
<message>
<source>Search Internet Video</source>
- <translation>Etsi Internet Videoita</translation>
+ <translation>Etsi videoita internetistä</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Type the URL to an RSS 2.0 media feed below. If editing an existing feed,modify any of the values you like. Press &quot;Save&quot; to save/subscribe.
+
+For new subscriptions,you can simply enter the URL and click &quot;Save.&quot;</source>
+ <translation type="obsolete">Kirjoita alle RSS 2.0 syötteen URL. Olemassa olevan syötteen kaikkia kenttiä voi muokata. Paina &quot;Tallenna&quot; tallentaaksesi/tilataksesi.
+
+Uusille tilauksille voit yksinkertaisesti syöttää URL:in ja painaa &quot;Tallenna&quot;.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Internet Video List</source>
+ <translation>Internet videolista</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>You haven&apos;t added any Sites/RSS Feeds yet! To add a site,press MENU,then choose &quot;Scan/Manage Subscriptions,&quot; then &quot;Manage Site Subscriptions.&quot;</source>
+ <translation type="obsolete">Et ole lisännyt vielä yhtään sivustoa/RSS syötettä! Lisätäksesi sivuston, paina MENU, sitten valitse &quot;Selaa/Hallitse tilauksia&quot;, sitten &quot;Hallitse sivuston tilauksia&quot;.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>User Rating: %1</source>
+ <translation>Käyttäjän arvostelu: %1</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>By: %1</source>
+ <translation>Peruste: %1</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Internet Video Gallery</source>
+ <translation>Internetvideogalleria</translation>
</message>
<message>
<source>Search popular video sites</source>
@@ -364,12 +444,16 @@ Uusille tilauksille voit yksinkertaisesti syöttää URL:in ja painaa &quot;Tall
<source>Browse highlights and entire sites</source>
<translation>Selaa kohokohtia ja koko sivustoja</translation>
</message>
+ <message>
+ <source>Select to change image</source>
+ <translation>Valitse vaihtaaksesi kuvaa</translation>
+ </message>
</context>
<context>
<name>TreeEditor</name>
<message>
<source>Querying Backend for Internet Content Sources...</source>
- <translation>Kysytään taustapalvelimelta internetsisältöjen lähteitä</translation>
+ <translation>Kysytään taustapalvelimelta internetsisältöjen lähteitä...</translation>
</message>
</context>
</TS>
View
BIN mythplugins/mythnews/i18n/mythnews_fi.qm
Binary file not shown.
View
44 mythplugins/mythnews/i18n/mythnews_fi.ts
@@ -31,12 +31,28 @@
<translation>Tuntematon</translation>
</message>
<message>
+ <source>Manage Feeds</source>
+ <translation>Hallitse syötteitä</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Add Feed</source>
+ <translation>Lisää syöte</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Edit Feed</source>
+ <translation>Muokkaa syötettä</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Delete Feed</source>
+ <translation>Poista syöte</translation>
+ </message>
+ <message>
<source>Cancel</source>
- <translation>Peruuta</translation>
+ <translation type="obsolete">Peruuta</translation>
</message>
<message>
<source>Edit News Site</source>
- <translation>Muokkaa Uutislähdettä</translation>
+ <translation type="obsolete">Muokkaa Uutislähdettä</translation>
</message>
<message>
<source>%1 of %2 (%3 percent)</source>
@@ -48,11 +64,11 @@
</message>
<message>
<source>Add News Site</source>
- <translation>Lisää Uusi Uutislähde</translation>
+ <translation type="obsolete">Lisää Uusi Uutislähde</translation>
</message>
<message>
<source>Delete News Site</source>
- <translation>Poista Uutislähde</translation>
+ <translation type="obsolete">Poista Uutislähde</translation>
</message>
<message>
<source>Options</source>
@@ -87,7 +103,7 @@
</message>
<message>
<source>Podcast:</source>
- <translation></translation>
+ <translation>Podcast:</translation>
</message>
<message>
<source>OK</source>
@@ -136,7 +152,7 @@
<name>ThemeUI</name>
<message>
<source>%DATE%, %TIME%</source>
- <translation></translation>
+ <translation>%DATE%, %TIME%</translation>
</message>
<message>
<source>Edit RSS News Feeds</source>
@@ -156,15 +172,15 @@ Kun olet valmis, valitse&quot;OK&quot; tai &quot;Peruuta&quot; jatkaaksesi.</tra
</message>
<message>
<source>URL:</source>
- <translation></translation>
+ <translation>URL:</translation>
</message>
<message>
<source>Icon:</source>
<translation>Ikoni:</translation>
</message>
<message>
<source>Podcast:</source>
- <translation></translation>
+ <translation>Podcast:</translation>
</message>
<message>
<source>Genre:</source>
@@ -179,6 +195,10 @@ Kun olet valmis, valitse&quot;OK&quot; tai &quot;Peruuta&quot; jatkaaksesi.</tra
<translation>OK</translation>
</message>
<message>
+ <source>Bookmark Manager</source>
+ <translation>Kirjanmerkkien hallinta</translation>
+ </message>
+ <message>
<source>News Subscriptions</source>
<translation>Uutistilaukset</translation>
</message>
@@ -200,7 +220,7 @@ Kun olet valmis, valitse&quot;OK&quot; tai &quot;Peruuta&quot; jatkaaksesi.</tra
</message>
<message>
<source>[x]</source>
- <translation></translation>
+ <translation>[x]</translation>
</message>
<message>
<source>Web Site</source>
@@ -220,15 +240,15 @@ Kun olet valmis, valitse&quot;OK&quot; tai &quot;Peruuta&quot; jatkaaksesi.</tra
</message>
<message>
<source>RSS Feeds</source>
- <translation>RSS syötteet</translation>
+ <translation type="obsolete">RSS syötteet</translation>
</message>
<message>
<source>MythNews Configuration</source>
- <translation>MythNews asetukset</translation>
+ <translation type="obsolete">MythNews asetukset</translation>
</message>
<message>
<source>Minutes</source>
- <translation>Minuuttia</translation>
+ <translation type="obsolete">Minuuttia</translation>
</message>
<message>
<source>Cancel</source>
View
BIN mythplugins/mythweather/i18n/mythweather_fi.qm
Binary file not shown.
View
60 mythplugins/mythweather/i18n/mythweather_fi.ts
@@ -16,11 +16,19 @@
</message>
<message>
<source>Searching ...</source>
- <translation>Hakee...</translation>
+ <translation type="obsolete">Hakee...</translation>
</message>
<message>
<source>Searching ... Results: %1</source>
- <translation>Hakee ... Tulokset: %1</translation>
+ <translation type="obsolete">Hakee ... Tulokset: %1</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Searching...</source>
+ <translation>Hakee...</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Searching... Results: %1</source>
+ <translation>Hakee... Tulokset: %1</translation>
</message>
<message>
<source>Search Complete. Results: %1</source>
@@ -176,7 +184,7 @@
</message>
<message>
<source>Script %1 is still running when trying to do update, Make sure it isn&apos;t hanging, make sure timeout values are sane... Not running this time around</source>
- <translation>Skripti %1 yrittää edelleen päivitystä, varmista ettei se ole jumissa, ja varmista että aikakatkaisun arvot on järkevät... Ei ajeta tällä kertaa</translation>
+ <translation type="obsolete">Skripti %1 yrittää edelleen päivitystä, varmista ettei se ole jumissa, ja varmista että aikakatkaisun arvot on järkevät... Ei ajeta tällä kertaa</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -787,7 +795,7 @@
</message>
<message>
<source>%DATE%, %TIME%</source>
- <translation></translation>
+ <translation>%DATE%, %TIME%</translation>
</message>
<message>
<source>Last Updated %1</source>
@@ -817,15 +825,15 @@
<source>This screen governs the behavior of the weather screens. You can enable a background weather update which will run regardless of being on the weather screen, and configure how many seconds each screen will display.
When you are done configuring the Weather Plugin, click &quot;Finish&quot; to continue.</source>
- <translation>Tämä sivu määrittelee säänäyttöjen käytöksen. Voit laittaa sääpäivityksen tausta-ajoon huolimatta siitä oletko säänäytöllä vai et, ja säätää montako sekuntia jokainen näyttöä kestää.</translation>
+ <translation type="obsolete">Tämä sivu määrittelee säänäyttöjen käytöksen. Voit laittaa sääpäivityksen tausta-ajoon huolimatta siitä oletko säänäytöllä vai et, ja säätää montako sekuntia jokainen näyttöä kestää.</translation>
</message>
<message>
<source>Retrieve data in background:</source>
<translation>Hae tietoa taustalla:</translation>
</message>
<message>
<source>OK</source>
- <translation></translation>
+ <translation>OK</translation>
</message>
<message>
<source>Weather Setup</source>
@@ -896,12 +904,40 @@ Kun olet valmis, paina &quot;Lopeta&quot; jatkaaksesi.</translation>
<translation>Säätietojen sijaintihaku</translation>
</message>
<message>
+ <source>: %1</source>
+ <translation>: %1</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>100%</source>
+ <translation>100%</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Global Weather Settings</source>
+ <translation>Maailmansää -asetukset</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Seconds to display each page</source>
+ <translation>Montako sekuntia näytetään jokaista sivua</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Retrieve data in the background</source>
+ <translation>Hae tietoa taustalla</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Enter your current location,nearest large town or city. In some countries postal codes are also supported.</source>
+ <translation type="obsolete">Syötä nykyinen sijaintisi, lähin iso kylä tai kaupunki. Joissain maissa toimii myös postinumerot.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>General weather options</source>
+ <translation>Yleiset sään asetukset</translation>
+ </message>
+ <message>
<source>Weather</source>
- <translation>Sää</translation>
+ <translation type="obsolete">Sää</translation>
</message>
<message>
<source>Global Setup</source>
- <translation>Yleiset asetukset</translation>
+ <translation type="obsolete">Yleiset asetukset</translation>
</message>
<message>
<source>Screen Setup</source>
@@ -916,6 +952,12 @@ Kun olet valmis, paina &quot;Lopeta&quot; jatkaaksesi.</translation>
<translation>Kosteus:</translation>
</message>
<message>
+ <source>This screen governs the behavior of the weather screens. You can enable a background weather update which will run regardless of being on the weather screen, and configure how many seconds each screen will display.
+
+When you are done configuring the weather plugin, click &quot;Finish&quot; to continue.</source>
+ <translation>Tämä sivu määrittelee säänäyttöjen käytöksen. Voit laittaa sääpäivityksen tausta-ajoon huolimatta siitä oletko säänäytöllä vai et, ja säätää montako sekuntia jokainen näyttö kestää.</translation>
+ </message>
+ <message>
<source>Pressure:</source>
<translation>Paine:</translation>
</message>
@@ -937,7 +979,7 @@ Kun olet valmis, paina &quot;Lopeta&quot; jatkaaksesi.</translation>
</message>
<message>
<source>General weather plugin options</source>
- <translation>Yleiset sääliitännäisten asetukset</translation>
+ <translation type="obsolete">Yleiset sääliitännäisten asetukset</translation>
</message>
<message>
<source>Screen Settings</source>
View
BIN mythplugins/mythzoneminder/i18n/mythzoneminder_fi.qm
Binary file not shown.
View
84 mythplugins/mythzoneminder/i18n/mythzoneminder_fi.ts
@@ -5,7 +5,7 @@
<name>FunctionDialog</name>
<message>
<source>OK</source>
- <translation></translation>
+ <translation>OK</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -27,10 +27,18 @@
<name>QObject</name>
<message>
<source>IP address of the mythzoneminder server</source>
- <translation>Mythzoneminder palvelimen IP osoite</translation>
+ <translation type="obsolete">Mythzoneminder palvelimen IP osoite</translation>
</message>
<message>
<source>Enter the IP address of the mythzoneminder server that this frontend should connect to.</source>
+ <translation type="obsolete">Aseta mythzoneminder palvelimen IP osoite johon tämän käyttöliittymän tulisi kytkeytyä.</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>IP address of the MythZoneMinder server</source>
+ <translation>Mythzoneminder palvelimen IP osoite</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Enter the IP address of the MythZoneMinder server that this frontend should connect to.</source>
<translation>Aseta mythzoneminder palvelimen IP osoite johon tämän käyttöliittymän tulisi kytkeytyä.</translation>
</message>
<message>
@@ -82,11 +90,11 @@
</message>
<message>
<source>Zone Minder Console</source>
- <translation>Zone Minder Konsoli</translation>
+ <translation type="obsolete">Zone Minder Konsoli</translation>
</message>
<message>
<source>Status</source>
- <translation></translation>
+ <translation>Tila</translation>
</message>
<message>
<source>Load: 0.12</source>
@@ -113,16 +121,32 @@
<translation>Tapahtumat</translation>
</message>
<message>
+ <source>ZoneMinder Event Player</source>
+ <translation>Zone Minder tapahtumien toistin</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>ZoneMinder Live Player</source>
+ <translation>Zone Minder live toisto</translation>
+ </message>
+ <message>
<source>[x]</source>
- <translation></translation>
+ <translation>[x]</translation>
</message>
<message>
<source>[R] = Running [S] = Stopped</source>
<translation>[R] = Käynnissä [S] = Pysäytetty</translation>
</message>
<message>
<source>Zone Minder Events</source>
- <translation>Zone Minder Tapahtumat</translation>
+ <translation type="obsolete">Zone Minder Tapahtumat</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>ZoneMinder Console</source>
+ <translation>ZoneMinder konsoli</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>ZoneMinder Events</source>
+ <translation>ZoneMinder tapahtumat</translation>
</message>
<message>
<source>Select Camera</source>
@@ -134,7 +158,7 @@
</message>
<message>
<source>0/0</source>
- <translation></translation>
+ <translation>0/0</translation>
</message>
<message>
<source>Event Name</source>
@@ -162,7 +186,7 @@
</message>
<message>
<source>Zone Minder Event Player</source>
- <translation>Zone Minder Tapahtumien Toistin</translation>
+ <translation type="obsolete">Zone Minder Tapahtumien Toistin</translation>
</message>
<message>
<source>Event:</source>
@@ -186,7 +210,7 @@
</message>
<message>
<source>1/123</source>
- <translation></translation>
+ <translation>1/123</translation>
</message>
<message>
<source>Date:</source>
@@ -202,7 +226,7 @@
</message>
<message>
<source>Zone Minder Live Player</source>
- <translation>Zone Minder Live Esitys</translation>
+ <translation type="obsolete">Zone Minder Live Esitys</translation>
</message>
<message>
<source>Monitor 1</source>
@@ -232,6 +256,36 @@
<source>Show Events</source>
<translation>Näytä Tapahtumat</translation>
</message>
+ <message>
+ <source>[R] = Running
+[S] = Stopped</source>
+ <translation>[R] = Käynnissä
+[S] = Pysäytetty</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <source>Select Camera:</source>
+ <translation>Valitse kamera:</translation>
+ </message>
+ <message>