Studentencursus Lineaire Algebra
Clone or download
NorfairKing Merge pull request #91 from bramvbilsen/patch-1
Fix: wrong elementary operation
Latest commit f1c5892 Jan 20, 2019
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
opgaven examen augustus 2010 vraag 6 Jan 21, 2014
.gitignore every decent project needs a makefile Dec 23, 2013
LICENSE added licence Dec 19, 2013
Makefile aanpassinkje Mar 6, 2014
README.org woops Feb 21, 2014
andere_bewijzen.tex nieuw ander bewijs, nog niet af Jan 20, 2014
errata.tex Foutje bij voorbeeld determinant van Wronski p 70 Jan 20, 2014
examen_2009_januari.tex Oplossingen gefixt van het examen uit januari 2009 en augustus 2012 Jan 24, 2015
examen_2010_augustus.tex verbeteringetje Jan 22, 2014
examen_2010_januari.tex verbeteringetje Jan 22, 2014
examen_2011_januari.tex Nog 2 typos Aug 25, 2014
examen_2012_augustus.tex Oplossingen gefixt van het examen uit januari 2009 en augustus 2012 Jan 24, 2015
findTodos.sh voorblad aangepast en scriptje voor TODO's toegevoegd Dec 25, 2013
hoofdstuk_1_oefeningen.tex Bewijs voor B niet inverteerbaar toegevoegd Dec 27, 2016
hoofdstuk_1_theorie.tex Merge pull request #91 from bramvbilsen/patch-1 Jan 20, 2019
hoofdstuk_2_oefeningen.tex hoofdstuk_2_oefeningen.tex Aug 14, 2014
hoofdstuk_2_theorie.tex Foutje bij voorbeeld determinant van Wronski p 70 Jan 20, 2014
hoofdstuk_3_oefeningen.tex Oefening 32 (waar/fout) uit nieuwe editie toegevoegd Jan 24, 2017
hoofdstuk_3_theorie.tex examen notities toegevoegd Jan 22, 2014
hoofdstuk_4_oefeningen.tex Oefening 10 verbeterd Jan 17, 2016
hoofdstuk_4_theorie.tex Verbeteringen H5 theorie Jan 22, 2014
hoofdstuk_5_oefeningen.tex verbeteringetje Jan 22, 2014
hoofdstuk_5_theorie.tex Verbeteringen H5 theorie Jan 22, 2014
hoofdstuk_6_oefeningen.tex Oefening 12, hoofdstuk 6 verbeterd en verduidelijkt Jan 4, 2016
hoofdstuk_6_theorie.tex verbetering H6 schrijffouten en opmaak Jan 22, 2014
huistaak_1.tex Nog meer typos en verduidelijkingen Jan 19, 2014
huistaak_2.tex some refractoring Nov 30, 2013
inleiding.tex corrections, corrections everywhere Jan 17, 2014
lineaire_algebra_oplossingen.tex aanpassinkje Mar 6, 2014
makepdf.sh every decent project needs a makefile Dec 23, 2013
notatie.tex Klein foutje in 13.4 Aug 23, 2014
tipsntricks.tex Merge branch 'master' of github.com:NorfairKing/lineairealgebra Jan 20, 2014
venn_diagram.tex Update venn_diagram.tex Mar 4, 2014
voorwoord.tex aanpassinkje Mar 6, 2014
zelfreflectie_1.tex H1 Verbeterd Dec 25, 2013
zelfreflectie_2.tex Muggengezift^10: accenten (uitleg in description) Jan 20, 2014
zelfreflectie_3.tex Muggengezift^10: accenten (uitleg in description) Jan 20, 2014
zelfreflectie_4.tex Muggengezift^10: accenten (uitleg in description) Jan 20, 2014
zelfreflectie_5.tex zr6oef1 Dec 25, 2013
zelfreflectie_6.tex Verbeteringen H5 theorie Jan 22, 2014

README.org

Lineaire Algebra

Auteur: Tom Sydney Kerckhove

Dankwoord

Medewerkers

Ward Schodts

Bedankt voor het idee, de fijne samenwerking en de oplossingen.

Frederik Goovaerts

Bedankt voor de hulp in verband met de licentie en de oplossingen.

Willem Van Onsem

Bedankt voor de makefile.

Thalia K.

Bedankt voor het nalezen op taalfouten.

Andere medewerkers

Bedankt voor de hulp met de oplossingen.

  • Thomas Dierckx
  • Nicholas Haesen
  • Egon Okerman
  • Giel Dops
  • Jorik De Waen
  • Tijl Jappens
  • Jari Peeperkorn
  • Haroen Viaene
  • Eline Vrijsen
  • Nick Van den Broeck

De Student

Dank bij voorbaat om de algemene voorwaarden en de licentie na te leven.

Algemene voorwaarden

Zoals beschreven in de licentie mag de broncode van het boek verspreid worden, maar er mag onder geen enkele voorwaarde een gecompileerde versie verspreid worden. Dit boek heeft ook tot doel studenten latex te laten gebruiken. Bovendien bent u zeker dat u steeds de laatste versie hebt als u de broncode zelf compileert.

Veelgestelde Vragen

Wat mag ik nu wel en niet hiermee?

Je mag de broncode downloaden en compileren voor jezelf, en gebruiken bij het studeren. Je mag ook zelf oplossingen insturen door te forken, aanpassingen te maken, en een pull-request te sturen. Je mag ook de broncode verspreiden, maar het is interessanter mensen hiernaartoe te wijzen, zodat men de laatste nieuwe broncode krijgt. Je mag geen gecompileerde pdf delen met iemand. Een pdf van dit boek in de dropbox zetten is uit den boze.

Waarom die laatste voorwaarde?

Dit lijkt misschien een vreemde voorwaarde, maar bekijk het zo: We hebben hier best veel tijd in gestoken, en je krijgt dit zomaar van ons. We willen onze kan zo groot mogelijk maken dat er mensen een handje toesteken, en dat gaat het makkelijkst door naar deze repo te verwijzen, omdat er dan makkelijker een stuk toegevoegd kan worden.

Ik heb een fout gevonden, wat nu?

Het aangenaamste zou zijn dat je ze zelf verbetert en een pull request doet. Je kan echter ook gewoon een issue submitten met de juiste labels, dan kijken we er zelf naar. Hoe meer info je in de beschrijving van het issue zet, hoe sneller we de fout kunnen verbeteren.

Hoe compileer ik hiervan een .pdf bestand?

Als linux gebruiker kan je eenvoudigweg het make commando uitvoeren.

make

Je zal ook het textlive-latex-extra pakket nodig hebben, naast een standaard latex installatie.

Als windows gebruiker zal je MikTex nodig hebben om het bestand te compileren.

Er staan nog oefeningen in de cursus waarvan er geen oplossing staat in dit boek, waar blijven die?

Als er nog een oefening ontbreekt, wordt u uitgenodigd om ze te maken en ze toe te voegen. Dit boek is nog niet af. Helaas zal het waarschijnlijk niet afgewerkt worden door de auteur. De auteur hoop dat het boek zal afgewerkt worden door volgende generaties studenten die lineaire algebra volgen.