Skip to content

Opetushallitus/omatsivut

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
src
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

omatsivut

Oppijan henkilökohtainen palvelu

Teknologiat

 • Scala 2.11 (servereillä JRE8)
 • Frontissa AngularJS, webpack, npm
 • Testeissä Specs2, mocha, phantomjs. Kaikille toiminnoille automaattiset testit.

JDK

 • Käytetään kehityksessä ja sovelluksen ajamiseen JDK8:a, mutta scala-maven-pluginin target version on yhä 1.7

  • odotetaan scala 2.12:sta ja spring 4 upgradea ennen target version vaihtoa
 • JCE (Java Cryptography Extension)

  • Ilman laajennosta tulee virhe: "java.security.InvalidKeyException: Illegal key size"
  • Lataa Oraclen sivuilta ja kopioi tiedostot $JAVA_HOME/jre/lib/security

  http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jce8-download-2133166.html

 • Java-versio vähintään 1.8 update 40 (aiemmilla tarvitaan flägi -XX:-EliminateAutoBox)

Lisää JAVA_HOME ympäristömuuttujat polkuun:

export JAVA_HOME=$(/usr/libexec/java_home -v 1.8)

Tarvittavat build-työkalut

Asenna NodeJS haluamallasi tavalla. Asenna sen avulla projektin kehitystyökalut komennolla:

npm install

Ensimmäisellä kerralla esimerkiksi testejä ajettaessa buildataan Docker-kontit:

cd postgresql/docker/
docker build --tag omatsivut-postgres .
docker build --tag valintarekisteri-postgres .

IDE-buildi

Importoi IDEA:ssa projektin maven projektina.

Jos testeistä tulee IDE:llä yllättäviä StackOverflow-exceptioneita, anna JVM:lle suurempi stack 'VM parameters'-vivulla, esim. -Xss4m.

Käynnistä sovellus IDEAsta

npm install
mvn clean install

Tämä luo ./target-kansion alle valinta-tulos-service.war -tiedoston

Aja JettyLauncher-luokka.

 • jotta impersonointi/autentikoinnin ohitus onnistuu, anna parametri -Domatsivut.profile=it.
 • lisäksi -Xss2M, ettei stäkki lopu fikstuuridatalla, jossa on erittäin syviä rakenteita

Ajo oikealla Jettyllä

Valmistele ensin sopiva, ympäristökohtainen common.properties. Valitse, käytätkö tietokantoja omalta koneeltasi vai palvelinympäristöltä.

Tässä yhdet esimerkkitweakkaukset.

11c11,12
< host.haku=testiopintopolku.fi
---
> #host.haku=testiopintopolku.fi
> host.haku=http://localhost:8080
36c37,38
< omatsivut.valinta-tulos-service.url=https://virkailija.testiopintopolku.fi/valinta-tulos-service
---
> #omatsivut.valinta-tulos-service.url=https://virkailija.testiopintopolku.fi/valinta-tulos-service
> omatsivut.valinta-tulos-service.url=http://david.devaaja.devaa.opintopolku.fi:18888/valinta-tulos-service # huom, /etc/hosts :issa pitää olla 127.0.0.1 david.devaaja.devaa.opintopolku.fi
55c57,58
< omatsivut.db.url=jdbc:postgresql://omatsivut.db.testiopintopolku.fi:5432/omatsivut
---
> #omatsivut.db.url=jdbc:postgresql://omatsivut.db.testiopintopolku.fi:5432/omatsivut
> omatsivut.db.url=jdbc:postgresql://localhost:25440/omatsivut # huom, localhost:25440 on ssh-putkitettu omatsivut.db.testiopintopolku.fi:5432:hen
99c102
< mongodb.oppija.uri=mongodb://tunnus:salasana@mongocluster-1.testiopintopolku.fi,mongocluster-2.testiopintopolku.fi,mongocluster-3.testiopintopolku.fi:27017
---
> mongodb.oppija.uri=mongodb://tunnus:salasana@localhost:47018 # huom, localhost:47018 on ssh-putkitettu mongo-clusterin masteriin

Starttaa sitten OmatsivutServerLauncher sopivilla parametreilla, esim -Xss2m -Duser.home=/home/thrantal/oph-confs/omatsivut-pallero-local-oph-configuration/. Huomaa, että oph-configuration -hakemiston tulee olla user.home-hakemiston alla.

Sisäänkirjautumisen saa feikattua tekemällä URLiin http://localhost:8080/omatsivut/initsession pyyntö, jossa hetu-headeriin annetaan halutun käyttäjän henkilötunnus.

Offline-käyttö (skipRaamit) ja käyttö IE9:llä

Kun sovellusta ajetaan -Domatsivut.profile=it-parametrillä, toimii se ilman verkkoyhteyttä vaikkapa junassa. Selaimessa sovellus kuitenkin lataa "oppija-raamit" testiympäristön serveriltä, johon sinulla ei välttämättä ole pääsyä. Tässä tapauksessa voit käyttää osoitetta http://localhost:7337/omatsivut/index.html#skipRaamit, jolloin raamit jätetään pois. Mocha-testit käyttävät samaa ratkaisua.

Myös IE9:llä pitää paikallisessa ympäristössä CORS:n takia käyttää skipRaamit tapaa.

Maven-buildi

Testit

Näin ajat testit komentoriviltä.

npm install
mvn test

Komento ajaa kaikki testit, mukaan lukien yksikkötestit, REST-palvelujen testit, mocha-selaintestit.

Fatjar-paketointi

./webbuild.sh
mvn package

Fronttidevaus

Kehitystä varten oleva buildi (ei minimointia):

npm run dev

Jatkuva fronttikäännös käyntiin näin (ei minimointia):

npm run watch

Tuotantoa vastaava buildi

npm run build

Fronttikoodit sijaitsevat src/main kansion alla hieman sekalaisessa järjestyksessä. Tyyleissä on käytetty lessiä. Niiden perusteella generoidaan css-tiedostot kansioon src/main/webapp/css. HTML templatet on ladattu mukaan direktiiveihin merkkijonoina. Fronttikoodit paketoidaan webpackilla bundle.js tiedostoksi.

Impersonointi / autentikoinnin ohitus

Jos applikaatiota ajetaan "testimoodissa" eli esim. -Domatsivut.profile=dev, niin autentikointi on mahdollista ohittaa - vetuman sijaan näytetään "Vetuma Simulator"-näkymä, jossa voi syöttää haluamansa henkilötunnuksen.

mocha-phantomjs -testit

Testien ajaminen selaimessa

Palvelin käyntiin (ks yllä) ja sitten http://localhost:7337/omatsivut/test/runner.html

Testien ajaminen onnistuneesti vaatii sitä, että tämän projektin rinnalta hakemistopuusta löytyy valinta-tulos-service.

Valinta-tulos-service.war muodostuu target:n alle komennolla mvn clean compile

Testidata

Testien ajaminen käynnistää embedded Mongo instanssin hakulomake-kannasta.

Fixture-data ladataan toisista projekteista maven-riippuvuuden kautta. Testejä kehittäessä fixture-dataa voi omalla päivittää asentamalla "mvn install"-komennolla uusia versioita projekteista.

Sovellusprofiilit

Sovellus tukee eri profiileita. Profiili määritellään omatsivut.profile system propertyllä, esim -Domatsivut.profile=it. Profiili määrittää lähinnä, mistä propertyt haetaan, mutta sen avulla myös voidaan mockata palveluita. Ks AppConfig.scala.

it-profiili

Tämä on kätevin profiili kehityskäyttöön, ja ainoa profiili, jolla esimerkiksi mocha-testit voidaan onnistuneesti ajaa. It-profiililla käytetään:

 • embedded mongo-kantaa, joka käynnistetään serverin käynnistyksen yhteydessä porttiin 28018.
 • paikallista postgres-kantaa, toistaiseksi session tallentamisen takia, joka myöskin käynnistetään serverin käynnistyksen yhteydessä

dev-profiili

Tällä profiililla käytetään paikallista mongo-kantaa ja mockattuja ulkoisia järjestelmiä (pois lukien valinta-tulos-service).

Paikallisen mongon käynnistys:

mongod --fork --config /usr/local/etc/mongod.conf

templated-profiili

Tällä profiililla sovelluksen asetukset generoidaan tuotantoympäristöä vastaavasti common.properties.template -tiedostosta ja annetusta muuttujatiedostosta. Testi- ja tuotantoympäristöissä käytettävät muuttujatiedostot sijaitsevat erillisissä sisäisissä "environment" -repositorioissa.

IDE:ssä voit ajaa käyttämällä system propertyä -Domatsivut.profile=templated ja aseta muuttujat sisältävän tiedoston sijainti toisessa system propertyssä, esim. -Domatsivut.vars={HAKEMISTO}/oph_vars.yml Mallia vars-tiedostoon voi ottaa tiedostosta src/main/resources/oph-configuration/dev-vars.yml

default-profiili

Oletusasetuksilla käytetään ulkoista konfiguraatiotiedostoa omatsivut.properties, joka generoidaan deployn yhteydessä common.properties.template ja ulkoisesta muuttujatiedostosta. Tätä profiilia käytetään testi- ja tuotantoympäristöissä.

cloud-profiili

Tällä profiililla sovellus käyttää pilviympäristöön sopivia asetuksia ja komponentteja. Muuten suunnilleen sama kuin default-profiili, mutta esim. tiedostot käyttävät suoran levyjärjestelmän sijaan S3 palvelua.

API-dokumentaatio

REST-rajapinnat dokumentoitu Swaggerilla.

http://localhost:7337/omatsivut/api-docs