Skip to content

OzzyCzech/webpack2-postcss-cssnext

master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
src
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Webpack 2 + PostCSS + CSSnext

LESS a SASS jsou mrtvé! Ať žije PostCSS a CSSnext! :-)

Tohle repo je příklad toho, jak rozchodit ve své aplikaci postcss s využitím Webpack2 a Yarn - jdeme na věc:

 1. Začneme instalací potřebných balíčků:

   yarn add --dev extract-text-webpack-plugin css-loader
   yarn add --dev postcss postcss-loader postcss-cssnext postcss-import
  

  Slovníček:

  • extract-text-webpack-plugin nám extrahuje CSS soubory do statických souborů (proč? cache, HTTP2, přehlednost)
  • css-loader bude náš fallback, pokud se nepovede extrahovat CSS soubory (vhodne také pri dev modu a hot reload, protože vkládá CSS přímo do JS kódu)
  • postcss je nástroje pro transformaci CSS pomocí JavaScript
  • postcss-loader je webpack loader pro postcss
  • postcss-cssnext je rozšíření postcss přidává podporu nového CSS pro starší browsery CSSnext
  • postcss-import PostCSS plugin pro inline @import
 2. Upravíme svůj webpack.config.js přidáním nového pravidla:

   module: {
    rules: [
     {
      test: /\.css$/,
      use: ExtractTextPlugin.extract({
       fallback: "style-loader",
       use: ['css-loader', 'postcss-loader']
      })
     }
    ]
   },
  
 3. Vygenerovaný CSS soubor se bude chtít ukládat do dist/style.css proto přidáme do webpack.config.js následující:

   plugins: [
    new ExtractTextPlugin("style.css"),
   ]
  

  a ověříme, že již obsahuje definovanou cestu

   output: {
    path: path.resolve(__dirname, 'dist'),			
   },
  
 4. Nastavíme postcss - konfigurace jsou nově načítány ze souboru ./postcss.config.js

   module.exports = {
    plugins: {
     'postcss-import': {},
     'postcss-cssnext': {
      browsers: ['last 2 versions', '> 5%'],
     },
    },
   };
  
 5. Spustíme yarn run build - který máme nastavený v package.json následovně:

   "scripts": {
    "build": "webpack --progress --colors"
   }
  
 6. Pokud budeme potřebovat načítat v CSS statické soubory, například obrázky přes url(), budeme muset přidat následující:

   yarn add --dev img-loader file-loader url-loader
  

  A ještě upravit webpack.config.js přidáním url-loader a img-loader:

   {
    test: /\.(jpe?g|png|gif|svg)$/i,
    use: [ 'url-loader?limit=10000', 'img-loader']
   }
  

Použité zdroje

PS: babel je zde pouze z důvodu použití ES6 syntaxe v webpack.config.babel.js

About

Webpack 2 + PostCSS + CSSnext

Topics

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published