PayU Payment Gateway for OpenCart 3.x
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Latest commit 161975f Aug 3, 2018
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
upload Version update Aug 3, 2018
.gitignore Version for Opencart 3.x Sep 7, 2017
CHANGELOG.md Version update Aug 3, 2018
LICENSE.md Version for Opencart 3.x Sep 7, 2017
README.md Version for Opencart 3.x Sep 7, 2017

README.md

Moduł PayU dla OpenCart wersja 3.x

Moduł jest wydawany na licencji GPL.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub chcesz zgłosić błąd zapraszamy do kontaktu z naszym wsparciem pod adresem: tech@payu.pl.

Spis treści

Cechy i kompatybilność

Moduł płatności PayU dodaje do OpenCart opcję płatności PayU i umożliwia:

 • Utworzenie płatności (wraz z rabatami)
 • Automatyczne odbieranie powiadomień i zmianę statusów zamówienia

Wymagania

Ważne: Moduł ta działa tylko z punktem płatności typu REST API (Checkout), jeżeli nie posiadasz jeszcze konta w systemie PayU - Zarejestruj się

Do prawidłowego funkcjonowania modułu wymagane są następujące rozszerzenia PHP: cURL i hash.

Instalacja

 1. Pobierz moduł z repozytorium GitHub jako plik zip.
 2. Rozpakuj pobrany plik.
 3. Połącz się z serwerem ftp i skopiuj zawartość katalogu upload z rozpakowanego pliku do katalogu głównego swojego sklepu OpenCart.
 4. Przejdź do strony administracyjnej swojego sklepu OpenCart [http://adres-sklepu/admin].
 5. Przejdź Extensions » Extensions.
 6. Ustaw filtr na Payments.
 7. Znajdź na liście PayU i kliknij w ikonę Install.

Konfiguracja

 1. Przejdź do strony administracyjnej swojego sklepu OpenCart [http://adres-sklepu/admin].
 2. Przejdź Extensions » Extensions.
 3. Ustaw filtr na Payments.
 4. Znajdź na liście PayU i kliknij w ikonę Edit.

Parametry konfiguracyjne

Parameter Opis
Status Określa czy metoda płatności PayU będzie dostępna w sklepie na liście płatności.
Kolejność Określa na której pozycji ma być wyświetlana metoda płatności PayU dostępna w sklepie na liście płatności.
Suma zamówienia Minimalna wartość zamówienia, od której metoda płatności PayU dostępna w sklepie na liście płatności.
Strefa Geo Strefa Geo, dla której metoda płatności PayU dostępna w sklepie na liście płatności.
Id punktu płatności Identyfikator POS-a z systemu PayU
Drugi klucz (MD5) Drugi klucz MD5 z systemu PayU
Protokół OAuth - client_id client_id dla protokołu OAuth z systemu PayU
Protokół OAuth - client_secret client_secret for OAuth z systemu PayU

Patametry statusów

Określa relacje pomiędzy statusami zamówienia w PayU a statusami zamówienia w OpenCart.